Sigortaya Başvuru Sonrası Ödeme Yapılmaması Davası

ADANA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI               :

VEKİLİ                 : Avukat Saim İNCEKAŞ

                 

DAVALI               :

KONU                 : Sigorta bedelinin tahsili talebimizdir.

AÇIKLAMALAR                  :

1- Müvekkilimizin kayıt maliki bulunduğu ve davalı …… Sigorta AŞ ye kaza tarihini kapsayan ……… sayılı poliçe ile ……….TL’ye sigortalı bulunan .. .. … plaka sayılı …. model ………….. marka araç, ../../…. günü maddi hasarlı trafik kazası yapmıştır.

2- Trafik Kazası Tespit Tutanağından da anlaşılacağı üzere olay ../../…. günü saat …….. sıralarında …………. Köyü ışıklı kavşağının karşısı ….. Girişi önünde meydana gelmiş olup ….. yönünden gelip ….. yönüne seyreden müvekkilimizin aracını kullanan …… ……..’ın ….. Köyü ışıklı kavşağına yaklaştığında ışığın kendisine yeşil yandığı esnada Elmalık Köyünden kırmızı ışığa rağmen çıkan sürücüsü ve plakası belli olmayan beyaz renkli hususi bir otoya çarpmamak için ani olarak direksiyonu sağa kırması ve fren yapması sonucu aracın stabilize ve toprak zeminde kayarak yolun dışında bulunan ağaca ön tarafı ile çarpması sonucu meydana gelmiştir.

3- ../../…. tarihli alkol raporundan da anlaşılacağı üzere müvekkilimizin aracını kullanan …………….. alkolsüzdür.

4- Müvekkilimiz kazadan sonra durumu davalı sigortalı şirketine ihbar etmiş, bunun üzerine sigorta şirketinin eksperi gelerek araçta hasar tespiti yapmış ve müvekkilimize aracının pert olduğunu belirtmiştir. Araç halen kaza yaptığı şekilde serviste durmaktadır.

5- Kazayı davalı Sigorta Şirketine ihbar etmemize, Sigorta eksperinin hasar tesbiti yapmasına rağmen davalı şirket kayıtsız kalmış, en son şifahi başvurumuz üzerine ../../…. tarih, ……. referans no ve …… Dosya Nolu yazılarında “ilgide kayıtlı poliçeye ait şirketimize yapmış olduğunuz başvuru değerlendirilmiş ve tazminatınızın sigorta mevzuatı açısından reddedilmesi kararına varılmıştır”  denmiştir.

6- Davalı Şirketin sigorta poliçesi limiti içerisinde ödeme yapmaması nedeniyle bu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER           : TTK., TBK., HMK. ve İlgili Mevzuat

DELİLLER                              :

1-            Kaza Tesbit Tutanağı,

2-            Sigorta Poliçesi,

3-            Hasar Dosyası,

4-            Alkol raporu,

5-            Tanıklar,

6-            Keşif ve Bilirkişi İncelemesi,

7-            Trafik Kaydı,

8-            Yasal ve Takdiri Diğer Deliller.

CEVAP SÜRESİ                  : İki haftadır.

TALEP SONUCU : Arz edilen nedenlerle fazlaya ilişkin dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ………TL maddi zararımızın kaza tarihinden itibaren reeskont faiziyle birlikte ödetilmesine, yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu 4293

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir