Adana Avukat Saim İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İNCEKAŞ - Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

Kurucu avukat Saim İncekaş ve adana avukat ekibimiz uzmanlık odaklı çalışır. Avukatlık ve hukuk danışmanlık hizmetlerimiz sadece Adana merkezlidir. İlkelerimiz: eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluktur.

Mahkemelerde davaları haklılar değil, haklılığını ispatlayabilenler kazanır.

İletişime GeçAv. Saim İncekaş Özgeçmiş ve Makaleleri

Adana İncekaş Hukuk Bürosu Çalışma Alanları

Tek bir şeye çok ihtiyacımız var, çalışkan olmak!

Adana İncekaş Hukuk Bürosu, kurulduğu 2016 yıldan günümüze yüksek mesailer çerçevesinde kazandığı deneyimi ile sizlere uzmanlık odaklı hukuki hizmet vermektedir. Adana merkezli çalışan avukatlık ofisimiz yerel ölçekteki hizmetleri yanında yurtdışı bağlantılı hizmetler de sunmaktadır. Adana ili haricindeki şehirlerde mevcut hukuki uyuşmazlıklarda işbirliği halinde olduğumuz avukatlarımız mevcuttur.

Avukat Saim İncekaş kurucusu olduğu Adana İncekaş Hukuk Bürosu’nda avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Detaylı özgeçmişini buradan inceleyebilirsiniz.

İncekaş Hukuk sunduğu avukatlık ve danışmanlık hizmetiyle müvekkillerinin hayatına dokunabilmek ve iyi yönde bir etki yaratmak gayesi ile hareket eder. Hukuk Bürosu’nun  hedefi somut ve efektif çözümler çerçevesinde sonuç odaklı çalışmaktır. Bu doğrultuda da avukat-müvekkil arasındaki güven ilişkisinin en önemli koşul olduğuna inanır. Topluma karşı güven kazanmak, yaratıcı olmak, esnek ve anlayışlı olmak, takım çalışmasının ruhuna inanmak İncekaş Hukuk için vazgeçilmez değerlerdendir.

İncekaş Hukuk Bürosu ağırlıklı olarak aile hukuku, boşanma, ceza ve bilişim suçları konulu davalar üzerine yoğunlaşmaktadır. 

Avukatlık Faaliyetleri

Adana ve ilçeleri Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam çevresiyle sınırlı olmak üzere dava, icra, takip ve soruşturma avukatlık hizmeti sunuyoruz.

Kötü Koşulların Kurbanı Olmayın!

Kendinizi içinde bulduğunuz yasal karmaşadan kurtarmak için her zaman bir profesyonel ile çalışın. Adana’da avukat olarak görev yapan Saim İNCEKAŞ iddiayı göğüsleyerek savunmanın çeşitli desenlerini dokuma donanımına sahiptir.

Hukuki Danışmanlık Faaliyetleri

Ülkemizde hukuki danışmanlık yalnızca avukatlar tarafından verilebilmektedir. Bu çerçevede hukuki uyuşmazlıklarda avukat desteği alınması faydalı olacaktır.

Ücretsiz Durum Değerlendirmesi

Adana bölgesinde cezai veya hukuki problemlerle karşı karşıya mısınız? Bize ne zaman ihtiyacınız olursa, 7/24 yanınızdayız.

Avukat Saim İNCEKAŞ Hukuk Bürosu Çalışma Alanları

Boşanma ve Aile Hukuku

Ailelerin Güçlendirilmesi! 

Adana’da faaliyet gösteren Avukat Saim İNCEKAŞ Hukuk ve Avukatlık ofisimiz uzman aile hukuku ve adana boşanma avukatı kadrosuna sahiptir. Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, maddi-manevi tazminat, velayet, nafaka ve mal rejimi ve konuları üzerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.

İşveren ve İşçi Hakları

İş hukuku; işçilerin haklarını, ücretlerini, işçilerin çalışma şartlarını ve koşullarını, bağlı oldukları sendikalarla ilişkilerini ve bu alanla ilgili tüm mevzuatları inceleyen ve temelinde işçinin özlük haklarını koruyan bir hukuk dalıdır.

İcra Hukuku

Alacağın tahsili veya borca itiraz hem maddi hem de manevi anlamda tarafları yıpratan bir süreçtir. Bu süreci icra avukatı aracılığı ile yürütmek, maddi manevi kayıplarınızın önüne geçeceğinden icra avukatları ile hukuki aşamanın takibi gereklidir.

Ceza Hukuku

Ceza davası süreci özellikle “sanık” yönünden sancılı bir süreçtir. Avukat Saim İNCEKAŞ Hukuk Bürosu Adana ceza avukatları bu sancılı süreçte sizin yanınızdadır.

Ticaret Hukuku

Avukat Saim İNCEKAŞ Hukuk Bürosu deneyimli avukatları ile ticari işletmelere Türk Ticaret Kanunu ve Şirketler Hukuku çerçevesinde Adana merkezli avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Miras Hukuku

Miras Hukuku ve avukatlığı uzmanlık gerektiren kendisine has bir alandır. Dolayısı ile bu alanda gerçekleşen hadiselerin uzman ve profesyonel bir avukat tarafından çözülmesi kişinin herhangi bir hak kaybına uğramasını engelleyecektir.

Avukat Saim İNCEKAŞ Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun Sunduğu Yasal Hizmetler

Avukat Saim İncekaş boşanma ve aile hukuku, ceza hukuku, icra hukuku, iş hukuku ve miras hukuku dallarında profesyonel hizmet sunar. Adana’da faaliyette bulunan Saim İNCEKAŞ, müvekkillerinin haklarını en iyi şekilde savunmak, problemlere en etkili çözümü bulmak, hukukun her alanında müvekkillerine hizmet sunmak amacıyla hareket eder.

Avukat Saim İncekaş’ın şu gibi prensipleri vardır: Doğruluk, şeffaflık, üstün yarar gözetimi, sır saklama, hızlı aksiyon alma. İncekaş Hukuk sunduğu avukatlık ve danışmanlık hizmetiyle müvekkillerinin hayatına dokunabilmek ve iyi yönde bir etki yaratmak felsefesiyle hareket eder. Hedefi somut çözümler çerçevesinde sonuç odaklı çalışmaktır. Bu doğrultuda da avukat-müvekkil arasındaki güven ilişkisinin en önemli koşul olduğuna inanır. Topluma karşı güven kazanmak, yaratıcı olmak, esnek ve anlayışlı olmak, takım çalışmasının ruhuna inanmak kendisi için vazgeçilmez değerlerdendir.

Adana ve Ülkemizde Hukuk-Toplum İlişkisi

Boşanma ve Aile Hukuku

Aile Hukuku kaynaklı davalara örnek olarak; boşanma, velayet(velayetin değiştirilmesi), eşler arası mal paylaşımı, nafaka davaları verilebilir. Türkiye’de son yıllarda aile hukuku kaynaklı dava sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Özellikle Adana-boşanma davası sayısı yüksek illerimiz arasında bulunmaktadır. Bu çerçevede Adana’da boşanma avukatlarına yoğun olarak rastlanmaktadır.

 

Özellikle belirtmek gerekir ki Adana’da boşanma avukatı olarak yapılan tanım avukatın tercih ettiği çalışma alanıyla ilgilidir. Bu neticede “boşanma avukatı” tanımı bir unvan niteliğinde değildir. Dolayısı ile “Adana boşanma avukatı mısınız? Boşanma avukatı hangi davalara bakar? Adana’daki boşanma avukatları kimlerdir?” gibi sıkça sorulan sorulara cevaben “İlgi ve çalışma alanımızın Aile hukuku ve boşanma davaları” olduğunu söyleyebiliriz. Ezcümle şu hususu vurgulayarak belirtmemiz gerekir ki; “Adana boşanma avukatı ücretleri“, “adana avukat“, “adana avukatları” gibi kavramlar halk arasında kullanılan bir tanımlamadan öteye geçmemektedir.

Ailenin Korunması

Aile hukuku ve ceza hukuku ne yazık ki birçok kez iç içe geçmektedir. Aile İçi Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde her ne kadar caydırıcı önlemler alınmış olsa da aile içi şiddet vakıaları son bulmamıştır. Aile içi şiddet vakıaları her zaman ön sorun olarak ele alınır. Adana gibi büyük bir şehirde boşanma davası hacminin artmasının bir nedeni de aile içi şiddetin had safhada olmasıdır. Sosyal inceleme raporu, uzaklaştırma, mal rejiminin tasfiyesibilirkişi raporuna itiraz, soruşturma, koruma, istinaftedbir nafakasıkarar düzeltmemanevi tazminat, ortak evin tahsisi ve tahliyesitemyizadli yardımtahkikattanık beyanlarına karşı beyankoruma talebibabanın çocuğu görmesi(kişisel görüş)geçici velayetyardım nafakasımehir senedinafakanın kaldırılmasıayrılık gibi başvurular ivedi şekilde sonuçlandırılır. Bu süreçlerin takibi ve analizi son derece önemlidir. Savcılığa yapılan bir suç duyrusunun ne zaman sonuçlanacağı da müvekkilerimizin önem verdiği bir husustur.

 

Boşanma davası neticesinde “boşananınca evden kim gider?” sorusu da boşanma avukatı olarak sıklıkla karşılaştığımız bir argümandır.

i

Boşanma Dava Süreci

Yukarıda da değindiğimiz üzere İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra boşanma dava sayısının en yüksek olduğu ilimiz Adana’dır. Bu hususta Adana’nın nüfus sayısının yüksek olmasının da önemi vardır.

Boşanma davası ağırlıklı olarak subjektif olguları ihtiva eder. Boşanma sürecinde herkesin farklı bir yorumu olur. Bu neticede süreç kaotik bir hal alır. Kulaktan dolma yönlendirmelerle yapılan işlemler çoğu zaman büyük hak kayıplarına yol açmaktadır. Böyle bir aşamada tarafımıza gelen birçok müvekkilimiz mevcut olmuştur. Süreci avukatınız olarak efektif ve sağlıklı yönetebilmemiz açısından boşanmanın duygusal anlamda sirayet ettiği ilk andan itibaren tarafımızla iletişime geçmeniz kritik derecede önem arz eder.

İster anlaşmalı ister ise çekişmeli boşanma söz konusu olsun, dilekçe ve protokolde küçük bir detayın gözden kaçırılması veya tebligatın unutulması mağduriyete yol açabilmektedir. Öyle ki süreç hali hazırda son derece duygusal yoğunluk içermektedir ve kişinin hatalı bir karar verme ihtimali bir o kadar yüksektir. Tüm bu çerçevede boşanma davalarının profesyonellik gerektiren bir avukatlık alanı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çünkü evliliğin sona ermesiyle birlikte ekonomik ve medeni yönden birçok sonuç ortaya çıkar. İyi düşünüp öngörülü kararlar verebilmek gerekir. Bu süreçte dava dilekçesi, cevap dilekçesicevaba cevap dilekçesidelil dilekçesiaksini ispatdavanın ihbarıkarşı davaistinafa cevap ve beyanlar davanın kaderini belirler.

Miras Hukuku

Boşanma ve aile hukuku ile iç içe olan bir diğer alan ise miras hukukudur. Genellikle “eşimden bana ne kadar miras kaldı, ben kardeşlerimin mirasçısı sayılır mıyım, mirastan ne kadar pay alabilirim?” gibi sorular tarafımıza sıklıkla sorulmaktadır. Miras hakkından doğan alacak davalarıtapu iptaltespitecrimisiltasarrufun iptalifuzuli işgalterekemüdahalenin men-imirastan çıkarmamuris muvazzasışufa davaları da mahkemelerde sık görülen bir türdür. Miras paylarının keşfi ve tespitinin titizlikle yürütülmesi gerekir. Mirasçılar arasındaki anlaşmazlıklar hukuken “ortaklığın giderilmesi” denen usul ile çözüme kavuşturulur. Bu aşamada miras avukatının sorumluluğu büyüktür. Çünkü söz konusu dava tutarları ciddi seviyededir.

 

Bir diğer yandan “mirasın reddi” ve “mirasın hükmen reddi” de müvekkilerimizin yoğun talepte bulunduğu bir alandır. Murisin(vefat eden) ardında her zaman aktif bir malvarlığı bırakmaz. Borca batık bir malvarlığı durumunda ise mahkemeye mirasın reddi için başvuruda bulunulur. Vefat sonrası yapılacak işlemler de bu aşamada gözden kaçırılmamlıdır. Yine mirasçılık belgesinin her aşamada lazım olduğu da unutulmamalıdır.

Nüfus, Vasi, İsim ve Yaş Düzeltme Davaları

Nüfus kayıtlarının yanlış bir şekilde tescil edilmesi mümkündür. Uygulamada bunun birçok sebebi olabilmektedir. Özellikle isim değiştirmeisim ekletmeyaş büyütmeyaş küçültme, soybağının düzeltilmesi, vasi tayinivasi süresini uzatmakayyım atanmasıvasi araç alımıvasilikten çekilme gibi dava türleri Hukuk Büromuz tarafından sıklıkla netice alınan davalardandır.

İşçi Hakları ve İş Hukuku

Günümüzde işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar had safhaya ulaşmıştır. İşçi haksızlığa maruz kaldığı noktada “haklı nedenle fesih ihtarnamesi” ile işverene durumu izah ederek kıdem tazminatı, fazla mesai, yıllık izin ücretlerini alarak işten ayrılabilme hakkına sahiptir.Mobbing, işe iadeistinafişe davetterditli dava, ıslahhizmet tespitişverenin feshiibranameiş istinafiş kazasıkıdem tazminatıiş davasına cevapb.kişi raporuna itirazihtara cevap sebebli işçi alacağı davaları da sıklıkla hukuk büromuzca ele alınan bir dava türüdür.

Ceza-Ağır Ceza Davaları

Ceza avukatlığı diğer tüm hukuk dallarına kıyasla derin tecrübe, felsefe, sosyoloji, tarih ve meziyet gerektirir. Ceza avukatının vicdani kanaatin tesisi sürecindeki tavır, tutum ve suçun unsurlarını açıklayıcı olay örgüsü aktarımı çok önemlidir. Özellikle savunma ve deliller beraat amacıyla titizlikle hazırlanmalıdır.  Dolandırıcılıkhırsızlıkyasadışı bahisuyuşturucu ticaretiresmi belgede sahteciliközel hayatın gizliliğini ihlalsosyal medya hakaret, adam yaralama, iftirayağmateşebbüsgörevi kötüye kullanma, adam öldürme, bilişim suçları Adana’da en sık rastlanan ceza davası türleridir. Bu gibi durumlarda ceza avukatınız tutuklamaya itirazerişimin engellenmesi, tahliye talebi, cezaevi naklianayasa mahkemesine başvurukyok’a itirazhagb’ye itirazmahkumiyetgüvenlik tedbiriadli kontrole itirazsuç duyurusunda bulunma, hukuka aykırı telefon dinlenmesine itirazistinafsavcılık savunmamüddetnameye itirazinfazın durdurulmasıtaksir aklamasıkamu davasının ertelenmesimemnu hakların iadesietkin pişmanlık, savunma-müdafaa, vicdani delilhaksız fiil gibi kadim görevler üstlenir. Adana’da Ceza avukatı olarak bu suç türlerine aşina olmamak mümkün değildir.

Makale

Avukatlık Kategorisi

İçtihat

Hukuki Video

Bağlantılar

blank

İnfaz-Yatar Hesaplama

Hapis cezasının yatarı, yani infaz süresi hesabı.

blank

Dava Gider Hesaplama

Dava açarken gerekli harç ve masraf hesaplama.

blank

Tapu-Parsel Sorgulama

Tapu kadastro haritasından parsel sorgusu yapabilirsiniz.

blank

Adana Barosu

Avukatlık ve Hukuk Danışmanlık büromuz Adana Barosu levhasına kayıtlıdır.

blank

Tebligat Sorgulama

Dava dosyasındaki evrakların tebligat aşamalarını kontrol edebilirsiniz.

blank

Ticaret Sicil Sorgu

Şirketlerin ticaret sicil kayıtlarını sorgulayabilirsiniz.

İncekaş Hukuk Güncel Hukuk Blog Yazıları

Müvekkil ve Danışan Yorumları

Hakkımızdaki olumlu-olumsuz tüm geri dönüşleri buradan inceleyebilirsiniz.

Profesyonellik

Gayet işlerinde profesyoneller. Teşekkür ederim

Yakup Kasar

Gayet ilgililer

Kesinlikle çok iyi hizmetleri. Diğer danışma şirketleri gibi ilk önce para demiyorlar. Çok kibar ve ilgililer….

Deniz Kaya

Ceza avukatım

Adana’da ceza avukatı denildiğinde akla gelmesi gereken tek isimsiniz. Mağdur olduğum dosyayı hızlı bir şekilde sonuçlandırarak tazminatımı almamı sağladığınız için minnettarım. Mahkeme önüne çıkmak gerçekten çok stresli ve gergin bir süreç, avukatınız dert ortağınız oluyor resmen…  

İmran Narçin

Çok yardımseverler

Çok yardımcı oldular her şey için teşekkür ederim. 

Mücahit Güdücü

error: