Adana Avukat Saim İNCEKAŞ Hukuk Bürosu Boşanma Avukatı, Ceza Avukatı


Avukat Saim İncekaş boşanma, aile hukuku, ceza hukuku, icra hukuku, iş hukuku ve miras hukuku dallarında profesyonel avukatlık ve yasal danışmanlık hizmeti sunar. Adana’da faaliyette bulunan Saim İNCEKAŞ, müvekkillerinin haklarını en iyi şekilde savunmak, problemlere en etkili çözümü bulmak, hukukun her alanında müvekkillerine hizmet sunmak amacıyla hareket eder. Avukat Saim İncekaş’ın şu gibi prensipleri vardır: Doğruluk, şeffaflık, üstün yarar gözetimi, sır saklama, hızlı aksiyon alma. İncekaş Hukuk sunduğu avukatlık ve danışmanlık hizmetiyle müvekkillerinin hayatına dokunabilmek ve iyi yönde bir etki yaratmak felsefesiyle hareket eder. Hedefi somut çözümler çerçevesinde sonuç odaklı çalışmaktır. Bu doğrultuda da avukat-müvekkil arasındaki güven ilişkisinin en önemli koşul olduğuna inanır. Topluma karşı güven kazanmak, yaratıcı olmak, esnek ve anlayışlı olmak, takım çalışmasının ruhuna inanmak kendisi için vazgeçilmez değerlerdendir.

Unutulmamalıdır ki; mahkemelerde davaları haklılığını ispatlayabilenler kazanır. İncekaş Hukuk olarak yasal sürecin takibi ve lehinize sonuçlanması için üstün efor sergilemekteyiz.


Adana Avukat İncekaş Hukuk Bürosu

Avukatlık Faaliyetleri ve Çalışma Alanlarımız

Hukuki Danışmanlık Faaliyetleri

Adana ve ilçeleri Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam çevresiyle sınırlı olmak üzere dava, icra, takip ve soruşturma avukatlık hizmeti sunuyoruz.

Ülkemizde hukuki danışmanlık yalnızca avukatlar tarafından verilebilmektedir. Bu çerçevede hukuki uyuşmazlıklarda avukat desteği alınması faydalı olacaktır.

Hukuki Problemin Değerlendirilmesi

Adana bölgesinde cezai veya hukuki problemlerle karşı karşıya mısınız? Bize ne zaman ihtiyacınız olursa, 7/24 yanınızdayız.

Yasal Temsil ve Avukatlık

Kendinizi içinde bulduğunuz yasal karmaşadan kurtarmak için her zaman bir profesyonel ile çalışın. Adana’da avukat olarak görev yapan Saim İNCEKAŞ iddiayı göğüsleyerek savunmanın çeşitli desenlerini dokuma donanımına sahiptir.


Adana Boşanma Avukatı

Ailelerin Güçlendirilmesi!

Adana’da faaliyet gösteren Avukat Saim İNCEKAŞ Hukuk ve Avukatlık ofisimiz uzman aile hukuku ve adana boşanma avukatı kadrosuna sahiptir. Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, maddi-manevi tazminat, velayet, nafaka ve mal rejimi ve konuları üzerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.

Aile Hukuku kaynaklı davalara örnek olarak; boşanma, velayet(velayetin değiştirilmesi), eşler arası mal paylaşımı, nafaka davaları verilebilir. Türkiye’de son yıllarda aile hukuku kaynaklı dava sayısında büyük bir artış gözlemlenmektedir. Özellikle Adana-boşanma davası sayısı yüksek illerimiz arasında bulunmaktadır. Bu çerçevede Adana’da boşanma avukatlarına yoğun olarak rastlanmaktadır.

Özellikle belirtmek gerekir ki Adana’da boşanma avukatı olarak yapılan tanım avukatın tercih ettiği çalışma alanıyla ilgilidir. Bu neticede “boşanma avukatı” tanımı bir unvan niteliğinde değildir. Dolayısı ile “Adana boşanma avukatı mısınız? Boşanma avukatı hangi davalara bakar? Adana’daki boşanma avukatları kimlerdir?” gibi sıkça sorulan sorulara cevaben “İlgi ve çalışma alanımızın Aile hukuku ve boşanma davaları” olduğunu söyleyebiliriz. Ezcümle şu hususu vurgulayarak belirtmemiz gerekir ki; “Adana boşanma avukatı ücretleri“, “adana avukat“, “adana avukatları” gibi kavramlar halk arasında kullanılan bir tanımlamadan öteye geçmemektedir.

Ailenin Korunması

Aile hukuku ve ceza hukuku ne yazık ki birçok kez iç içe geçmektedir. Aile İçi Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde her ne kadar caydırıcı önlemler alınmış olsa da aile içi şiddet vakıaları son bulmamıştır. Aile içi şiddet vakıaları her zaman ön sorun olarak ele alınır. Adana gibi büyük bir şehirde boşanma davası hacminin artmasının bir nedeni de aile içi şiddetin had safhada olmasıdır. Sosyal inceleme raporu, uzaklaştırma, mal rejiminin tasfiyesibilirkişi raporuna itiraz, soruşturma, koruma, istinaftedbir nafakasıkarar düzeltmemanevi tazminat, ortak evin tahsisi ve tahliyesitemyizadli yardımtahkikattanık beyanlarına karşı beyankoruma talebibabanın çocuğu görmesi(kişisel görüş)geçici velayetyardım nafakasımehir senedinafakanın kaldırılmasıayrılık gibi başvurular ivedi şekilde sonuçlandırılır. Bu süreçlerin takibi ve analizi son derece önemlidir. Savcılığa yapılan bir suç duyrusunun ne zaman sonuçlanacağı da müvekkilerimizin önem verdiği bir husustur.

Boşanma davası neticesinde “boşananınca evden kim gider?” sorusu da boşanma avukatı olarak sıklıkla karşılaştığımız bir argümandır.

Boşanma Dava Süreci

Yukarıda da değindiğimiz üzere İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra boşanma dava sayısının en yüksek olduğu ilimiz Adana’dır. Bu hususta Adana’nın nüfus sayısının yüksek olmasının da önemi vardır.

Boşanma davası ağırlıklı olarak subjektif olguları ihtiva eder. Boşanma sürecinde herkesin farklı bir yorumu olur. Bu neticede süreç kaotik bir hal alır. Kulaktan dolma yönlendirmelerle yapılan işlemler çoğu zaman büyük hak kayıplarına yol açmaktadır. Böyle bir aşamada tarafımıza gelen birçok müvekkilimiz mevcut olmuştur. Süreci avukatınız olarak efektif ve sağlıklı yönetebilmemiz açısından boşanmanın duygusal anlamda sirayet ettiği ilk andan itibaren tarafımızla iletişime geçmeniz kritik derecede önem arz eder.

İster anlaşmalı ister ise çekişmeli boşanma söz konusu olsun, dilekçe ve protokolde küçük bir detayın gözden kaçırılması veya tebligatın unutulması mağduriyete yol açabilmektedir. Öyle ki süreç hali hazırda son derece duygusal yoğunluk içermektedir ve kişinin hatalı bir karar verme ihtimali bir o kadar yüksektir. Tüm bu çerçevede boşanma davalarının profesyonellik gerektiren bir avukatlık alanı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çünkü evliliğin sona ermesiyle birlikte ekonomik ve medeni yönden birçok sonuç ortaya çıkar. İyi düşünüp öngörülü kararlar verebilmek gerekir. Bu süreçte dava dilekçesi, cevap dilekçesicevaba cevap dilekçesidelil dilekçesiaksini ispatdavanın ihbarıkarşı davaistinafa cevap ve beyanlar davanın kaderini belirler.

Adana İş Hukuku Avukatı

İş hukuku; işçilerin haklarını, ücretlerini, işçilerin çalışma şartlarını ve koşullarını, bağlı oldukları sendikalarla ilişkilerini ve bu alanla ilgili tüm mevzuatları inceleyen ve temelinde işçinin özlük haklarını koruyan bir hukuk dalıdır.

Günümüzde işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar had safhaya ulaşmıştır. İşçi haksızlığa maruz kaldığı noktada “haklı nedenle fesih ihtarnamesi” ile işverene durumu izah ederek kıdem tazminatı, fazla mesai, yıllık izin ücretlerini alarak işten ayrılabilme hakkına sahiptir. Mobbing, işe iadeistinafişe davetterditli dava, ıslahhizmet tespitişverenin feshiibranameiş istinafiş kazasıkıdem tazminatıiş davasına cevapb.kişi raporuna itirazihtara cevap sebepli işçi alacağı davaları da sıklıkla hukuk büromuzca ele alınan bir dava türüdür.

Adana İcra Avukatı

Alacağın tahsili veya borca itiraz hem maddi hem de manevi anlamda tarafları yıpratan bir süreçtir. Bu süreci icra avukatı aracılığı ile yürütmek, maddi manevi kayıplarınızın önüne geçeceğinden icra avukatları ile hukuki aşamanın takibi gereklidir.

İcra Takipleri, Çek ve Senet Alacakları

Kazanılmış hakların infazı icra hukuku çerçevesinde mümkündür. Ödenmeyen borçlararaç yakalama talepleri, çekler ve senetler, ödeme emrine itirazödememe protestolarıçocuk teslimi, nafaka alacağı, feragattakibin iptalihaciz yenilememaaş haczine cevaphatır çekiparaların paylaştırılmasıilamlı icranın durdurulmasıistihkak davasıteminatın iadesiitirazın iptalitehir-i icratahliyeusulsüz tebligatborca itirazicra tahhüdünafaka şikayetmehil vesikasıkıymet takdirine itirazkarşılıksız çekkarşı davaihtiyati tedbir-hacizaciz belgesifiili hacizsebebsiz zenginleşmeçek iptalihaczin fekkihaciz ihbarnamesiihalenin feshiiflasbakiye borç muhtırasıilamsız icraicra yoluyla çocuğu görmeitirazın kaldırılmasıkapak hesabıicra memuru şikayettaşkın hacizipotekli satışibraname103 davetiyesireddiyatmenfi tespit; hukuk ve avukatlık büromuzun en çok mesai harcadığı alandır.

Adana Ceza Avukatı

Ceza davası süreci özellikle “sanık” yönünden sancılı bir süreçtir. Avukat Saim İNCEKAŞ Hukuk Bürosu Adana ceza avukatları bu sancılı süreçte sizin yanınızdadır.

Ceza avukatlığı diğer tüm hukuk dallarına kıyasla derin tecrübe, felsefe, sosyoloji, tarih ve meziyet gerektirir. Ceza avukatının vicdani kanaatin tesisi sürecindeki tavır, tutum ve suçun unsurlarını açıklayıcı olay örgüsü aktarımı çok önemlidir. Özellikle savunma ve deliller beraat amacıyla titizlikle hazırlanmalıdır.  Dolandırıcılıkhırsızlıkyasadışı bahisuyuşturucu ticaretiresmi belgede sahteciliközel hayatın gizliliğini ihlalsosyal medya hakaret, adam yaralama, iftirayağmateşebbüsgörevi kötüye kullanma, adam öldürme, bilişim suçları Adana’da en sık rastlanan ceza davası türleridir. Bu gibi durumlarda ceza avukatınız tutuklamaya itirazerişimin engellenmesi, tahliye talebi, cezaevi naklianayasa mahkemesine başvurukyok’a itirazhagb’ye itirazmahkumiyetgüvenlik tedbiriadli kontrole itirazsuç duyurusunda bulunma, hukuka aykırı telefon dinlenmesine itirazistinafsavcılık savunmamüddetnameye itirazinfazın durdurulmasıtaksir aklamasıkamu davasının ertelenmesimemnu hakların iadesietkin pişmanlık, savunma-müdafaa, vicdani delilhaksız fiil gibi kadim görevler üstlenir. Adana’da Ceza avukatı olarak bu suç türlerine aşina olmamak mümkün değildir.

Miras Hukuku

Boşanma ve aile hukuku ile iç içe olan bir diğer alan ise miras hukukudur. Miras avukatlığı uzmanlık gerektiren kendisine has bir alandır. Dolayısı ile bu alanda gerçekleşen hadiselerin uzman ve profesyonel bir avukat tarafından çözülmesi kişinin herhangi bir hak kaybına uğramasını engelleyecektir.

Genellikle “eşimden bana ne kadar miras kaldı, ben kardeşlerimin mirasçısı sayılır mıyım, mirastan ne kadar pay alabilirim?” gibi sorular tarafımıza sıklıkla sorulmaktadır. Miras hakkından doğan alacak davalarıtapu iptaltespitecrimisiltasarrufun iptalifuzuli işgalterekemüdahalenin men-imirastan çıkarmamuris muvazaasışufa davaları da mahkemelerde sık görülen bir türdür. Miras paylarının keşfi ve tespitinin titizlikle yürütülmesi gerekir. Mirasçılar arasındaki anlaşmazlıklar hukuken “ortaklığın giderilmesi” denen usul ile çözüme kavuşturulur. Bu aşamada miras avukatının sorumluluğu büyüktür. Çünkü söz konusu dava tutarları ciddi seviyededir.

Bir diğer yandan “mirasın reddi” ve “mirasın hükmen reddi” de müvekkilerimizin yoğun talepte bulunduğu bir alandır. Murisin(vefat eden) ardında her zaman aktif bir malvarlığı bırakmaz. Borca batık bir malvarlığı durumunda ise mahkemeye mirasın reddi için başvuruda bulunulur. Vefat sonrası yapılacak işlemler de bu aşamada gözden kaçırılmamlıdır. Yine mirasçılık belgesinin her aşamada lazım olduğu da unutulmamalıdır.

Ticaret Hukuku

Avukat Saim İNCEKAŞ Hukuk Bürosu deneyimli avukatları ile ticari işletmelere Türk Ticaret Kanunu ve Şirketler Hukuku çerçevesinde Adana merkezli avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Şirket-Kurum Danışmanlığı: Şirket ve kurumlar hibe-teşvik-vergiden marka-patente, insan kaynaklarından muhasebeye kadar birçok konuda kendisine fırsat yaratabilir ve olası idari cezalarından korunabilir.

Sözleşmesel Koruma: Hukuk ve hayat tecrübelerini sözleşmelere yansıtmak, her ihtimal ve durumu ele alarak sonuçtan ödün vermemek avukatınızın görevidir. Bayilik, adi ortaklık, komisyon, alt kira, inşaat , taşeron, kapora, kat karşılığı arsa payı, kar ortaklığı, eğitim-dershane, sulh, yetki, prefabrik, satış vaadi, rehin, cari hesap, miras paylaşımı veya idari yargı çerçevesinde meydana gelen sözleşmeler derin uzmanlık ve öngörü gerektirir.

Önleyici Hukuk: Avukat; uyuşmazlık ortaya çıkmadan alınan önlemler ile şans faktörünü hukuken ve teknik olarak yok etmek üzere yol haritası çıkarmalıdır.


Mahkeme Süreci; beşeri yargılama sürecinde öyle kelimeler vardır ki, yan yana geldiklerinde dünyayı değiştirirler. Avukatınız sizin için bu ince dokunuşu yapan kişidir.

Yetenekli, Tecrübeli & Dürüst Avukatlarımız: Adana’da yer alan Avukat Saim İNCEKAŞ hukuk büromuz bireysel ve kurumsal müşterilerine ofis çalışanlarıyla birlikte avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ofisimiz butik portföyü yanında kurumsal yerel ve yabancı müvekkillere hizmet sumaktadır. Uzmanlık alanlarımıza odaklanarak Adana/Seyhan, Çukurova ve Yüreğir mahkemelerinde uygulama alanına sahibiz. Avukatlık Ofisimizin sunduğu Ceza Hukuku, Medeni Hukuk, İcra Hukuku, İş Hukuku, İdare Hukuku, Fikri Sinai Hukuk hizmetlerimizi inceleyiniz.

Ülkemizde adalet her şekilde tecelli etse de sonuca ulaşmak için tercih edilebilecek birçok yol vardır. Bu yollardan bazıları sizi hedefe en kısa sürede ulaştırır. Amacımız müvekkil ve danışanın engin tecrübelerimizden sonuna kadar yararlanmasıdır.

Hukuk ve Toplum Kavramı: “Hiç kimse onu bulandırmadığı ve ihlal etmediği sürece Hukuk, teneffüs ettiğimiz hava gibi, görünmez ve tutulmaz bir şekilde etrafımızı kaplar. O, ancak kaybettiğimizi anladığımız zaman değerinin farkına vardığımız sağlık gibi sezilmez bir şeydir.”

Nüfus, Vasi, İsim ve Yaş Düzeltme Davaları: Nüfus kayıtlarının yanlış bir şekilde tescil edilmesi mümkündür. Uygulamada bunun birçok sebebi olabilmektedir. Özellikle isim değiştirmeisim ekletmeyaş büyütmeyaş küçültme, soybağının düzeltilmesi, vasi tayinivasi süresini uzatmakayyım atanmasıvasi araç alımıvasilikten çekilme gibi dava türleri Hukuk Büromuz tarafından sıklıkla netice alınan davalardandır.

error: