Adana İcra Avukatı

First Feature Image

Ticari ve İcrai tüm uyuşmazlıklarınız ve icra takip, haciz, tahliye işlemleriniz.Adana İncekaş Avukatlık ve Hukuk Danışmanlık.

Adana Boşanma Avukatı

First Feature Image

Trafik Kazası Tazminatları, Boşanma, Babalık Davası, Mal Paylaşımı, Vasiyet, Miras Davası.Adana Avukatlık ve Hukuk Danışmanlık.

Adana İdari Dava Avukatı

First Feature Image

İdari ve Aile hukukuna dair tüm uyuşmazlıklar.Adana Avukatlık ve Hukuk Danışmanlık.Avukat Adana.

Adana Avukatlık ve Danışmanlık Ofisi Hukuk Makaleleri

Adana Boşanma, Ceza, İcra, Bilişim Avukatlık ve Danışmanlık

 • Muvazza Nedeni ile Tapu İptali Davası Dilekçe Örneği                                                           ……. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE                                                                                                İhtiyati Tedbir İstemlidir.   DAVACI………………..: VEKİLİ…………………..: DAVALI………………….: KONU…………………….: Muvazaa nedeniyle tapu iptali ve tescil […]

  Continue Reading...
 •              TC          ………….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO:                          ESAS                             TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE                                                                           ……………………..                                                                                                             ALACAKLI               : ……………………………… VEKİLİ                      : ………………………………… BORÇLU                   : …………………………………. ÖLMÜŞ BABASI       : ………………………………… ÖLMÜŞ ANNESİ       : ……………………………….. BORÇ MİKTARI      :  …………………………… Yukarıda belirtilen borçtan dolayı varsa borçlu adına kayıtlı taşınmazları ve yukarıda kimlik bilgileri yazılı ölü anne, […]

  Continue Reading...
 • Henüz İntikali Gerçekleşmemiş Hissenin Haczi Talebi T.C. İSTANBUL ….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2018/……… E. TALEP…..: Alacaklı vekili geldi. Borçlunun vefat eden babası ….. (TC NO)’na ait olan ve henüz intikali gerçekleşmemiş hissesinin haczi için ……… Tapu Sicil Müdürlüğü’ne müzekkere gönderilmesini talep ederim dedi. Beyanı okundu, imzası alındı. …/…../………   ALACAKLI VEKİLİ

  Continue Reading...
 • Miras Hissesine Haciz Müzekkeresi Örneği T.C. NEVŞEHİR 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO:2006/353 ESAS                                                  TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE                                                                                 NEVŞEHİR İlgi:23.02.2006 tarih ve 1221 Yevmiye sayılı yazınız            Alacaklı Yaşar  Sertkaya  vekili Av Ferhat Can’a  18.362,36  YTL(faiz ve masraflar hariç) ödemeye borçlu bulunan Hamiyet Açıkgöz’ün ,babası (Mehmet oğlu)Durmuş Özcan’dan intikal edecek gayrimenkullerin miras hisselerine 23.02.2006 tarihinde […]

  Continue Reading...
 • …….  MAHKEMESİNE DAVACI                                           : VEKİLİ                                             : DAVALI                                            : KONU                                               : Kat İrtifakı  Kararına Uymama Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil İstemi. AÇIKLAMALAR                             : 1-) Müvekkillerim … İli, … İlçesi, … M. … Ada, … Parsel sayılı taşınmaz üzerinde bir inşaatın yapılmasını istemektedirler. 2-) Müvekkillerim kat irtifakı kurulmasına …/… oranında bir çoğunlukla …/…/… tarihinde karar vermişlerdir. Bu karar diğer pay sahibi davalı … ‘ye, … Noterliğince …/…/… […]

  Continue Reading...
 •  Tapuya Haciz Müzekkeresi  T.C. ………………….. İcraMüdürlüğü Dosya No:       ……………TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE     ALACAKLI                 :   VEKİLİ                       :                           BORÇLU                    : BORÇ                         :               Yukarıda yazılı borçtan dolayı borçlunun adına kayıtlı taşınmazlarının borç miktarı kadar haczine karar verilmiştir.   Karar gereğinin yerine getirilmesi  ile neticenin bildirilmesi rica […]

  Continue Reading...
 • Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi -2018 Anlaşmalı boşanmak için karar veren çiftler bir avukat aracılığı ile veyahut kendileri asil olarak anlaşmalı boşanma dilekçesi ile bulundukları ilin nöbetçi aile mahkemes1ine davalarını açabilirler. Aşağıda paylaştığımız anlaşmalı boşanma dilekçeleri bir örnek niteliğindedir. Her somut durumun farklı değerlendirme ve detayları gerektirdiğini unutmayınız.      İSTANBUL NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE   DAVACI                     :        […]

  Continue Reading...
 • Temyizden Feragat Dilekçesi Örneği 2018             ………  AİLE  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİNE                                                                     DOSYA NO :  KARAR NO :   DAVALI       :                                     VEKİLİ        :  DAVACI        : VEKİLİ         :                          KONUSU      : Temyiz hakkımızdan feragat talebi hk.                                                                                                                              Sayın Mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasında, verilen karar için temyiz hakkımızı kullanmak istemiyoruz. Kararın  tebliğe çıkarılmadan kesinleşmesini talep ederim. Saygılarımla. […]

  Continue Reading...
 • Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği BOŞANMA DAVASINA ESAS OLMAK ÜZERE MK.166/3.MADDESİ UYARINCA TARAFIMIZ ARASINDA HAZIRLANAN PROTOKOL. Tarafımca …………….., davalı ……………. (T.C- ……………….) aleyhine açılacak boşanma davasına sunulmak üzere MK.166/3. maddesi uyarınca tarafımızca iş bu protokol düzenlenmiş ve aşağıdaki hükümleri özgür iradelerimizle kabul etmiş bulunmaktayız.   BOŞANMA HUSUSU:      Tarafımızca, müşterek aile birliğinin temelinden sarsıldığını kabul […]

  Continue Reading...
 • Adli Yardım Talepli Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi               BATMAN AİLE  MAHKEMESİ’NE                                                                                                                               ADLİ YARDIM TALEPLİDİR.                                                                        DAVACI                    VEKİLİ                     :    DAVALI                    KONU                        : Anlaşmalı Boşanma İstemi. İZAHI                        : Müvekkil, davalı İle    17/11/2004   yılında  evlenmiştir. Bu evliliklerinden  …….adında kız çocukları vardır. Aradan geçen oniki yıl ve bir çocuğa rağmen evlilikten beklenilen huzurlu ve mutlu aile yuvası […]

  Continue Reading...
İletişim
error: Silence is golden