Adana İcra Avukatı

First Feature Image

Ticari ve İcrai tüm uyuşmazlıklarınız ve icra takip, haciz, tahliye işlemleriniz.Adana İncekaş Avukatlık ve Hukuk Danışmanlık.

Adana Boşanma Avukatı

First Feature Image

Trafik Kazası Tazminatları, Boşanma, Babalık Davası, Mal Paylaşımı, Vasiyet, Miras Davası.Adana Avukatlık ve Hukuk Danışmanlık.

Adana İdari Dava Avukatı

First Feature Image

İdari ve Aile hukukuna dair tüm uyuşmazlıklar.Adana Avukatlık ve Hukuk Danışmanlık.Avukat Adana.

Adana Avukatlık ve Danışmanlık Ofisi Hukuk Makaleleri

Adana Boşanma, Ceza, İcra, Bilişim Avukatlık ve Danışmanlık

 • Her şeyin en kötü olduğu an, en güçlü olmanız gereken andır İŞİNDE VE HAYATINDA BAŞARILI OLMUŞ, belli bir noktaya gelmiş insanlara ister istemez önyargılı bir bakışımız var. Onlar için hayal ettikleri noktaya gelene kadar her şeyin hep yolunda gittiğini düşünüyoruz. Eskilerin deyimiyle, Allah “Yürü ya kulum” demiştir. Üstelik elimizdeki kanıtlar da bunu destekler, çünkü bu […]

  Continue Reading...
 • İş Mahkemesi Temyiz Dilekçesi                 TEHİR-İ İCRA TALEPLİDİR                                                                                               YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE Gönderilmek Üzere          BAKIRKÖY . İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE           DOSYA NO                                      TEMYİZ EDEN DAVALI                :   VEKİLİ                                              :   DAVACI                                            : VEKİLİ                                              : KONU                                               : Bakırköy 4. İş Mahkemesi’ni. sayılı kararının temyizen bozulması talebidir.   AÇIKLAMALAR                              :               Davacı tarafından […]

  Continue Reading...
 • Adli Yardım Talebinin Reddine İtiraz Dilekçe Örneği AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE DİYARBAKIR   Dosya No                   :   (Karar İtiraz Eden) DAVACI                    :   VEKİLİ                      :   DAVALI                    :   KONUSU : ……………… tarihli Adli yardım talebinin reddine ilişkin karara itirazımız hakkındadır.   TEBLİĞ TARİHİ     :   AÇIKLAMALAR     :               Mahkemenizin yukarıda belirtilen esas numaralı […]

  Continue Reading...
 • Lehe Gelen Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi Örneği   ……………..2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA) SAYIN HAKİMLİĞİ’NE                                                                        DAVALI            :  VEKİLİ             : DAVACI            :                 KONU    : Dava dilekçesine  cevaplarımızın sunumudur.   AÇIKLAMALAR: Sayın bilirkişinin de raporda belirttiği üzere hizmette de ayıp bulunmadığı açıktır. Bilirkişi raporuna bu yönüyle katılmaktayız ve bu yönüyle bilirkişi raporunun […]

  Continue Reading...
 • Rücu Davası Dilekçe Örneği ŞİLE SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE   Davacı                                   :   Vekili                         :                                          Davalı                        :   Konu                          :  2.669,00. YTL’ lık sigorta rücu tazminatının, ödeme tarihi olan    (06/03/2007) tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faizi  ile    birlikte davalılardan tahsili istemini içerir dava dilekçesidir. Açıklamalar               :   Davalı ……….. KTK […]

  Continue Reading...
 • Duruşmaya Girmemek İçin Mazeret Dilekçesi Örneği RİZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ MUHTEREM HÂKİMLİĞİNE;   DOSYA NO  : 2017/941  E.   YUKARIDA DOSYA NO İLE BELİRTTİĞİMİZ DAVANIN 25.03.2014 SAAT 11.38’DEKİ DURUŞMASINA AYNI GÜN İSTANBUL BAKIRKÖY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2012/457 E SAYILI, İSTANBUL ANADOLU 20.SULH HUKUK MAHKEMESİNİN 2013/430 E SAYILI VE İSTANBUL ANADOLU 4. ASLİYE TİCARET […]

  Continue Reading...
 • Tapu Taşınmaz Haciz Müzekkere Örneği                  T.C             ADANA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO: 2013/   ÇUKUROVA  TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE                                                     ADANA     ALACAKLI :   VEKİLİ :   BORÇLU :   TAPU KAYDI :     BORÇ MİKTARI   :                                               Yukarıda yazılı alacağın […]

  Continue Reading...
 • Araç Üzerindeki Haczin Kaldırılması Dilekçe Örneği                                         ONUNCU İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE                                                                                                KONYA         DOSYA NO : 2012/395 E.       Yukarıda numarası bulunan dosyada borçlu X’a ait olan 42 N 4063 plakalı vasıta; 30.12.2003 tarihli Konya 4.Noterliğinin 44612 yevmiyesi ile müvekkilim X’na satış yapılmıştır.     Dosyanızdan hacizli olan bu vasıtanın daha önce satışı […]

  Continue Reading...
 • İİK 150-c Şerhinin Kaldırılması Müzekkeresi T.C. SİNCAN İCRAMÜDÜRLÜĞÜ  SAYI :  . TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE                                                                                   […]

  Continue Reading...
 • Fazla Mesai Ücreti Talepli Dava Dilekçesi   ……… NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE;   DAVACI        : VEKİLİ          :   DAVALI        :     KONUSU       : Fazlaya ilişkin talep ve sair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere                            1.500.000.000-TL Fazla çalışma ücreti alacağının dava tarihinden itibaren                           İşleyecek en yüksek banka mevduat faizi […]

  Continue Reading...
İletişim
error: Silence is golden