Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Tedbir Nafakasının Yoksulluk Veya İştirak Nafakasına Dönüşmesi Durumunda İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Tedbir nafakası, aile hukukunda boşanma davası süresince geçici bir önlem olarak uygulanan, bir eşin diğerine veya bir eşin müşterek çocuğa sağladığı mali bir destektir. Davanın sonunda, nihai kararın verilmesiyle birlikte tedbir nafakası hakim tarafından yoksulluk nafakasına veya iştirak nafakasına dönüştürülür.

Bu makalede, tedbir nafakasının yoksulluk veya iştirak nafakasına dönüştüğü durumlarda icra takibinin nasıl yapılacağını, hali hazırda açılmış olan tedbir nafakası konulu icra takibinin nasıl iştirak veya yoksulluk nafakası olarak devam edeceğini anlatacağım.

Tedbir Nafakasının Dönüşümü Sonrası İcra Takibi

Tedbir nafakasına ilişkin icra dosyası üzerinden, tedbirin yoksulluk veya iştirak nafakasına dönüşmesi ardından yeni bir icra emri gönderebilirsiniz. Bunun için mevcut tedbir nafakası konulu icra dosyasına yoksulluk veya iştirak nafakasıyla ilgili mahkeme kararını da ekleyerek talepte bulunmanız gerekir. Talebiniz ardından icra müdürlüğünce borçluya yeni bir icra emri gönderilir.

Henüz tedbir nafakasına dair bir icra dosyası açmamış iseniz, bu durumda direkt olarak birikmiş tedbir nafakasını ve cari yoksulluk-iştirak nafakasını yeni bir icra takibine konu edinebilirsiniz.

Son seçenek olarak ise açık olan tedbir nafakası icra takibini borç sona erdiği ve tahsil edildiği gerekçesiyle kapatıp, yoksulluk-iştirak nafakasıyla ilgili yeni bir icra takibi başlatabilirsiniz.

Burada dikkat etmeniz gereken nokta şudur, tedbir nafakasının yoksulluk veya iştirak nafakasına dönüştüğüne dair yerel mahkeme kararının kesinleşmesi gerekir. Yerel mahkemenin kararı kesinleşmedikçe tedbir nafakası devam eder.

Yargıtay’ın da görüşü yukarıda izah ettiğimiz şekildedir. Yargıtay bu konuyu kendi sözleriyle şu şekilde açıklamıştır:

“Müşterek çocuklar lehine dava süresinde hükmedilen tedbir nafakasının hüküm kesinleştikten sonra iştirak nafakasına dönüşmesine ilişkin kararın onanarak kesinleştiği anlaşılmıştır. Boşanma ilâmı ve bununla hükmedilen iştirak nafakasına dair ilâmın kesinleşmiş olduğunun, eşe ve çocuklara önceki ilâmla verilmiş olan tedbir nafakasının boşanma ilâmının kesinleşmesi ile son bulacağının (4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 197-169. maddeleri), bu ilâma dayanılarak yapılmış ek bir talep ve gönderilmiş yeni bir icra emri bulunmadığının, iştirak ve yoksulluk nafakasına dönüşen tedbir nafakasının İcra Müdürlüğünce tahsilinin ise ancak kesinleşen kararın ayrıca takibe konulması veya aynı dosya üzerinden yeni talep açılarak buna ilişkin icra emrinin tebliğiyle mümkün olacağı kabul edilmelidir.” (Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2021/10935 E. , 2021/11691 K.)

Tedbir Nafakasının Dönüşümü Sonrası İcra Dosyasına Sunulacak Dilekçe Örneği

İcra takibinde tedbir nafakasının yoksulluk veya iştirak nafakası olarak devam etmesi amacıyla aşağıdaki dilekçeyi icra müdürlüğüne sunmanız gerekir.

Sonuç

Tedbir nafakasının yoksulluk veya iştirak nafakasına dönüştüğü durumlarda daha önceden açılan tedbir nafakası konulu icra takibinin nasıl iştirak-yoksulluk nafakasına dair icra takibine dönüşeceğini bu yazıda izah etmiş oldum. Bu süreçlerin yürütülmesinde yasal prosedürleri titizlikle uygulamak önemlidir, aksi taktirde karşı tarafın itirazı veya şikayeti karşılaşabilir, hak kaybına uğrayabilirsiniz.

İlgili Kanunlar

  • Türk Medeni Kanunu
  • İcra ve İflas Kanunu
  • Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu

Yargıtay Kararları

  • İcra dosyasında, dönüşen tedbir nafakasına dair mahkeme kararı sunularak yoksulluk ve iştirak aynı dosya üzerinden istenebilir

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir