Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Nafaka Kesinleşmeden İcraya Konulabilir Mi?

Bağımsız şekilde açılan bir nafaka davası sonunda yerel mahkemenin verdiği ilam kesinleşmeden icraya konulabilir. Ancak boşanma davası içerisinde talep edilen yoksulluk ve iştirak nafakası, boşanma kararı kesinleşmeden icraya konulamaz.

Göreceğiniz üzere dikkat edilmesi gereken bir ayırım vardır. Bağımsız nafaka davasında kesinleşmeden icra mümkünken, boşanmayla birlikte görülen nafaka taleplerinde kesinleşmeden icra mümkün değildir.

Birkaç Yargıtay kararı paylaşarak bu açıklamalarımızı netleştirelim.

Örneğin Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 12.01.2015 tarihli bir kararında durumu şu şekilde izah etmiştir:

“HMK’nın Geçici 3. maddesi gereğince uygulanması gereken HUMK’nun 443/4 (HMK’nun 367/2.) maddesi gereğince, aile ve şahsın hukukuna ilişkin ilamlar kesinleşmeden takip konusu edilemez ise de nafakaya ilişkin ilamların takibe konulabilmesi için kesinleşmeleri gerekmez. Ayrıca nafaka verilmesine ilişkin bir hükmün temyiz edilmesi ilamın icrasını durdurmayacağı gibi Yargıtay, (teminat karşılığında bile) nafaka ilamının icrasının durdurulmasına karar veremez. (İİK. m. 36, IV). (B.Kuru.İcra İflas Hukuku El Kitabı Ocak 2006, İstanbul, sh.791) Aksi durumun kabulü ise nafakanın nevi ve ihdas sebebi ile bağdaşmayacaktır.”[1]Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 2014/3017 E ve 2015/114 K Sayılı Kararı

Boşanmayla birlikte talep edilen yoksulluk ve iştirak nafakasının icraya koyulabilmesi için kesinleşmesi gerekir. Bu yönde Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 24.05.2012 tarihli, eski olsa da geçerliliğini koruyan bir kararında durumu şu şekilde izah etmiştir:

“HMK’nın 367/1. maddesi uyarınca; tedbir nafakası yönünden ilamın kesinleşmesi gerekmez ise de yoksulluk ve iştirak nafakasının talep edilebilmesi için boşanma hükmünün kesinleşmesi zorunludur. Takibe ekli nüfus kaydında Kayseri 2. Aile Mahkemesinin 2008/1234 E. 2011/913 K. sayılı 29.12.2011 günlü kesinleşme ilamı gereğince boşanmanın tescil edildiği anlaşıldığından bu durum karşısında boşanma ilamının kesinleşmiş olduğu kabul edilerek talebin reddi gerekirken yazılı gerekçe ile takibin iptali şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.”[2]Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 2012/4605 E ve 2012/4736 K Sayılı Kararı

Sonuç olarak, istikrarlı Yargıtay kararlarından da anlaşılacağı üzere bağımsız nafaka alacağına ilişkin davalar kesinleşmeden icra takibine koyulabilecek nitelikteki kararlardır.

Değerlendirme Tablosu

KaynakSon Güncellemeİlgili MevzuatGelecek Güncellemeler
Av. Saim İncekaş, Yargıtay Kararı (yargitay.gov.tr)
19.10.2022
Medeni Kanun
İçtihat veya kanun değişikliği olmadıkça bu sayfada planlı bir güncelleme söz konusu değildir.

Dipnotlar

Dipnotlar
1 Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 2014/3017 E ve 2015/114 K Sayılı Kararı
2 Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 2012/4605 E ve 2012/4736 K Sayılı Kararı

Yargıtay Kararları

  • Nafaka Alacağının İcraya Konulmasında Kesinleşme Gerekir Mi?

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

6 yorumlar

  1. Nafaka artırım davasında hükmedilen nafaka da kesinleşmeden icraya konabilir mi?

    • Evet, nafaka artırım davasında hükmedilen nafaka da kesinleşmeden icraya koyulabilir. Dava tarihinden itibaren artırılan birikmiş nafaka kısmı ve devam eden aylara ilişkin nafaka kısmı icra takip talebinde 2 alacak kalemi şeklinde düzenlenir.

  2. Ne güzel kanun. Sonra da avukat o parayı helal diye ailesine çocuğuna yedirecek öyle mi?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir