Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Tedbir Nafakası Ara Kararına İtiraz Dilekçesi

Tedbir Nafakası Ara Kararına İtiraz Nasıl Yapılır? Bu yazımızda sizler için ele aldık.

Tedbir Nafakası Kararına İtiraz Dilekçesi 1

ADANA AİLE MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO: 2020/ E.

 

ARA KARARIN DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTEYEN DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

D.KONUSU: 14 tarihli ara kararında verilen tedbir nafakasının azaltılması ve dava tarihinden itibaren değil kararın verildiği tarihten itibaren geçerli olması, geçici velayetin kötüye kullanılmasından dolayı geçici velayetin davacı babaya verilmesi taleplerimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

Sayın mahkemeniz tarafından verilen 14 tarihli ara kararında davacı müvekkilim aleyhine 600 TL davalı anneye, 300 TL müşterek çocuğa olmak üzere tedbir nafakasına hükmedilmiştir. Fakat müvekkilim bu miktarı ödeyecek durumda değildir. Zira müvekkilim yapılan sosyal durum araştırmasından da anlaşılacağı üzere, … , malzeme takip ve dağıtım elemanı olarak asgari ücretle çalışmaktadır. Müvekkilimin aldığı asgari ücret ile söz konusu nafaka miktarını ödemesi mümkün bulunmamaktadır. Ki Adana … Aile Mahkemesi … D. İş sayılı dosyasında verilen karar çerçevesinde, müşterek konut davalı eşe tahsis edilmiş olup, söz konusu konut kiradır ve aylık 850 TL kirası müvekkilim tarafından ödenmektedir. Ayrıca aynı mahkemenin söz konusu kararı, sayın mahkemenizin de bildiği üzere 2 ay daha uzatılmış  bulunmaktadır. Bu durum müvekkilimi yoksulluğa düşürecek ve hakkaniyete aykırı olacaktır. Müvekkilimin işe gidiş geliş için ödediği yol parası, yemek parası ve müvekkilimin şahsi ihtiyaçları da olduğu göz önüne alındığında, sayın mahkemenizin hükmetmiş olduğu tedbir nafakasını ödemesi mümkün değildir. Yine müvekkilim ihtiyaçlarını  düşerek yapmış olduğu hesaplamaları sonunda hem davalı  eş hem de müşterek çocuk için aylık 500 TL nafakayı ödemeyi kabul etmektedir. Bu sebeple sayın mahkemenin ara kararından rücu ederek, davalı eş ve müşterek çocuğa toplam 500 TL tedbir nafakası bağlamasını talep etmekteyiz.

Ayrıca müvekkilim … Aile Mahkemesi … D.İş sayılı dosyasında, 300 TL davalı eşe 300 TL müşterek çocuğa ve 2 ay süreyle olmak üzere hükmedilen 600 TL tedbir nafakasını ödemiş olmasına rağmen davalı eş tarafından icra takibi başlatılmıştır. Müvekkilim ödemelerini, pandemi sürecinden dolayı internet bankacılığı ile yapmıştır. Buna rağmen davalı eş icra takibi yapmış, müvekkilim buna rağmen çocuğu mağdur olmasın diye yapılan takibe dahi itiraz etmeyerek ilgili icra dairesinin dosyasına 29/06/2020 tarihinde ( 25. İcra 2020/…….) 1200 TL tutarı tekrar ödemiştir. Hepsinin dekontu elimizde olup sayın mahkemenize bir flash disc içinde sunmaktayız. Müvekkilim ödemesi gerekenin iki katını ödediği için, sayın mahkemenizin tedbir nafakasına ilişkin kurmuş olduğu karardaki ‘’dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere’’ ibaresinin kaldırılarak, ‘’ara kararın verildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere’’ ibaresiyle 500 TL tedbir  nafakasının hükmedilmesini talep etmekteyiz.

Davacı müvekkilim tarafından, sayın mahkemenizin vermiş olduğu şahsi ilişki kararına istinaden, 04/07/2020 tarihinde çocuğu ………..ile görüşmek amacıyla babası……………….’nin cep telefonundan, gayet kibar bir dil ve saygılı bir üslupla mesaj atılmıştır. Davalı mesaja cevap vermemiştir. Bunun üzerine müvekkilim babasının ve arkadaşının telefonundan aramış ve yine sonuç alamayınca, kız kardeşi…………..’yi müşterek konuta göndermiştir. Davalı kız kardeşe kapıyı açmış, kız kardeş durumu iletmiş fakat davalı anne avukatı ile görüştükten sonra, ‘’pazartesi avukatım bakacak bu yüzden veremem’’ diyerek çocuğu vermekten kaçınmıştır. Şöyle ki; müvekkilim aylardır çocuğu ile görüşmemiş ve  sabırsızlıkla sayın mahkemenizin kararını beklemiştir. Ki sayın mahkemenizin vermiş olduğu karar doğrultusunda, şahsi ilişki kurabileceği ilk hafta bu tavırla karşılaşması, müvekkilimde derin bir üzüntüye yol açmıştır. Ayrıca kız kardeş…………’nin gitmesiyle, kapıya çıkan müşterek çocuk …………nın, halasını görünce ‘’baba’’ diye bağırması da babasını ne kadar özlediğinin göstergesidir. Davalı eşin gösterdiği bu tavır tamamen hakkın kötüye kullanılmasıdır. Müvekkilim aylardır çocuğu ile görüşememekte ve davalı yanın sergilediği tavır nedeniyle görüşme ihtimali de bulunmamaktadır. Ayrıca müvekkilim whatsApp durumundan davalı eşin durumuna her baktığında kızı……………..’ nin üstü başı perişan ve eli yüzü boya içindeki fotoğraflarını görmektedir. Küçücük bir çocuğun kimyasal madde barındıran ruj ile boyanıp fotoğraflarının da iyi bir şey gibi  whatsapp durumuna konması takdir edersiniz ki annenin sorumsuzluğunu göstermektedir. Belirttiğimiz bu durumun, davalı eş tarafından geçici velayetin kötüye kullanılmasının ve çocuğun üstün menfaatinin göz önüne alınarak, mahkeme tarafından kurulan ‘’velayetin geçici olarak anneye verilmesi’’ hükmünün kaldırılarak, geçici velayetin davacı müvekkilime verilmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER: MK. MD.166, HMK VE Sair Mevzuat

DELİLLER: Her türlü delil ve karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

 • … Aile Mah. 2020/……. değişik iş ve 2020/,,,,,,,, k. sayılı dosyası ve içeriği (sayın mahkemece celbi)ve her türlü delil
 • Flash disk içinde sunduğumuz … Aile Mah. 2020/…… değişik iş ve 2020/………… k. sayılı dosyasında hükmedilen tedbir nafakasının banka aracılığıyla ödendiğine dair dekontlar
 • Flash disc içinde sunduğumuz … Aile Mah. 2020/……. değişik iş ve 2020/……. k. sayılı dosyasında hükmedilen tedbir nafakasının icra dairesine ödendiğine dair dekont
 • Flash disc içinde sunduğumuz şahsi ilişki gününde, davalının arandığına ve mesaj atıldığına dair kayıtlar
 • Flash disc içinde sunduğumuz müşterek çocuğun fotoğrafları

SONUÇ VE İSTEM    : Sair dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

 • Sayın mahkemenin ara kararından rücu ederek, duruşma günü beklenmeksizin verilecek ara karar ile davalı eş ve müşterek çocuğa toplam 500 TL tedbir nafakası bağlamasını,
 • sayın mahkemenizin tedbir nafakasına ilişkin kurmuş olduğu 01/07/2020 tarihli ara karardaki ‘’dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere’’ ibaresinin kaldırılarak, ‘’ara kararın verildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere’’ ibaresiyle 500 TL tedbir  nafakasının hükmedilmesini,
 • davalı eş tarafından geçici velayetin kötüye kullanılmasının ve çocuğun üstün menfaatinin göz önüne alınarak, mahkeme tarafından ara kararla kurulan ‘’velayetin geçici olarak anneye verilmesi’’ hükmünün kaldırılarak, geçici velayetin duruşma günü beklenmeksizin verilecek ara karar ile davacı babaya verilmesini talep etmekteyiz.

Davacı Vekili

Tedbir Nafakası Kararına İtiraz Dilekçesi 2

ADANA AİLE MAHKEMESİNE

DOSYA NO:

DAVALI-KARŞI DAVACI:

VEKİLİ:

DAVACI-KARŞI DAVALI:

VEKİLİ:

KONU: 15 tarihli Ara kararına karşı itirazlarımızdır.

T.TARİHİ:

AÇIKLAMALAR

12 tarihli Ara kararında belirlenen tedbir nafakası, hakkaniyete ve hukuka uygun uygun değildir. Şöyle ki;

Müvekkilim davanın açıldığı tarihte işsiz olup, herhangi bir geliri ve birikimi de yoktur.

Hem dava açıldığı tarihte hem de halen, aile birlikteliği devam ederken taşındıkları yeni evlerine ait yeni eşyaların kredi taksitlerini ödemektedir. Çalışmadığı dönemde de kredi borcunu yine akrabalarından borç alarak ödemeye çalışmıştır.

Davalı/karşı davacının kazancı ve babasının arsasının satış gelirlerini  kendisine bağışlaması sebebiyle edinilen  ve davacı/karşı davalı eşi üzerine tescil edilen Adana İli Seyhan İlçesi 14 parsel 13 no’lu bağımsız bölümde bulunan daire, HALEN AYLIK 850,00 TL BEDELLE KİRADADIR. KİRA BEDELİNİ İSE KARŞI TARAF, TAHSİL ETMEKTEDİR. Kiranın yenilenme dönemi gelmiştir ve 1.000.00 TL’ye çıkacaktır.

Müvekkilimin çok kısa süre önce girdiği işinden kazandığı fazla mesai dahil 2.447,00.TL dir(Ek-1 bordro). Ücretin büyük kısmı, dava dilekçesinde ve yukarıda belirttiğimiz ev eşyası kredi taksitlerine gitmektedir. Kredi dökümleri dilekçemiz ekinde yeralmaktadır. Müvekkilin kredi dökümler incelendiğinde bu husus net olarak ortaya çıkacaktır(Ek-2,3).

Adana İli Seyhan İlçesi 2. kat 4 no’lu bağımsız bölümde bulunan dairenin kira gelirinden de pay alamayan müvekkilimin, halihazırda oturduğu evin giderleri ve kendi ihtiyaçları da göz önüne alınırsa, hükmedilen tedbir nafakası miktarları, müvekkilim için EKONOMİK YIKIM OLUŞTURACAKTIR. Kaldı ki davaya cevap ve karşı dava dilekçesinde müvekkilim lehine de nafaka talep edilmiştir. Nafaka illa kadına bağlanacak diye bir zorunluluk bulunmamaktadır. Davacı-karşı davalının kira geliri mevcut olduğundan müvekkil lehine de nafakaya hükmedilmelidir.

Açıkladığımız sebeplerle; tedbir nafakası miktarlarının belirlendiği  ara kararına itiraz ederek nafaka miktarlarının indirilmesi yönünde yeni bir ara karar tesis edilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

EKİ: Bordro, Kredi dökümleri

Tedbir Nafakası Ara Kararına İtiraz Dilekçesi 3

ADANA AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:

TEDBİR NAFAKASINA İTİRAZ EDEN DAVALI:

VEKİLİ:

DAVACI:

VEKİLİ:

KONU : Mahkemenizde görülmekte olan 12 Esas No’lu davanın 11 tarihinde yapılan duruşmasında karar verilmiş olan tedbir nafakasının kaldırılması, bu talebimiz kabul edilmez ise aylık 100 TL’ ye indirilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1-) Mahkemenizde görülmekte olan 14 Esas No’lu çekişmeli boşanma davasının 15 tarihinde yapılan duruşmasında davacı lehine, müvekkil aleyhine aylık 800 TL tedbir nafakasına hükmedilmiştir.

2-) 16 tarihli duruşmada belirlenen tedbir nafakası, hakkaniyete ve hukuka uygun uygun değildir. Şöyle ki; müvekkilim davanın açıldığı tarihte işsiz olup, halen de işsiz herhangi bir geliri ve birikimi de yoktur. Bu nedenle müvekkilim bu miktarı ödeyecek durumda değildir. Zira müvekkilimin yapılan sosyal durum araştırmasından da anlaşılacağı üzere, herhangi bir geliri bulunmamaktadır. Yaş itibariyle de yaşlı olduğundan çalışıp herhangi bir gelir elde etmesi mümkün olmayıp akrabalarının yardımlarıyla ve devletten aldığı sosyal yardımlarla geçimini sağlamaktadır.

3-) Davacı eş ise fazlaca taşınmaz sahibidir. Bu durum da yani davacının üzerine fazlaca taşınmaz olduğu da yine Mahkemenizce yaptırılan araştırma ile dosyada sabittir. Bu taşınmazlardan kira veya devlet tarafından yapılan tarımsal destek ödemelerinden yararlanması muhtemeldir. Yani ekonomik durumu müvekkilden çok çok iyidir.

4-) TMK’nın 169 maddesinde; “Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri resen alır.” hükmü yer almaktadır. Tedbir nafakasının amacı eşlerden birinin boşanma sürecinde geçim güçlüğüne düşmesine engel olmaktır. Ancak yukarıda yaptığımız açıklamalardan ve dosya içerisindeki belgelerden de anlaşılacağı üzere davacının geçim güçlüğü çekmesi söz konusu değildir. Aksine müvekkil geçim güçlüğü çekmektedir.

5-) Ayrıca bahse konu alacak davacı açısından nafaka alacağı olduğundan icrada öncelikli alacak olacağı gibi müvekkilin imkansızlıktan dolayı ödememesi halinde tazyik hapsine de maruz kalabilecektir.

6- ) Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle Mahkemenizin 14 tarihli duruşmasında davacı lehine takdir edilen nafakanın kaldırılmasını, Mahkemenizce bu istemimiz kabul edilmediği takdirde aylık nafakanın 100 TL’ye indirilmesini talep etmek için Sayın Mahkemenize başvurma mecburiyetimiz doğmuştur.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıkladığımız ve yargılama esnasında resen göz önüne alınacak nedenlerle, dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla, sayın mahkemenin ara kararından rücu ederek, duruşma günü beklenmeksizin verilecek ara karar ile nafakanın kaldırılmasına, mahkemeniz aksi kanaatte ise nafakanın azaltılarak 100 TL’ye hükmedilmesine, Sayın Mahkemenizin tedbir nafakasına ilişkin kurmuş olduğu 14 tarihli ara karardaki “dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere” ibaresinin kaldırılarak, “ara kararın verildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere” ibaresiyle 100 TL tedbir nafakasının hükmedilmesine karar verilmesini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.

Davalı Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Yorum var.

 1. Seyfettin deveci

  Merhaba Saim bey İyi çalışmalar sizden rıcam 2010 yılında boşanma davam vardı ve çekişmeli geçmişti ve dava da 450 tl. tedbir nafakası konulmuştu ben bunu çalışırken bir müddet ödedim ve mahkeme sonuçlandı nafakanın, tazminatın reddi ve boşanmaya karar verilmişti. Daha sonra tedbir nafakası adı altında 10.000 tl birikmiş nafaka vardı üzerime herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Şimdi emekli oldum ve 4/1 maaşımdan kesiliyor ha buarada çocuğum yok toplam birikmiş tedbir nafakası faizle birlikte 25.000 tl. civarında yani ömür boyu kesinti olacak bu na itiraz ve tedbir nafakasının kaldırılması faizin durdurulması kendisi babasından emekl maaşı almakta köy ve yerleri fındık ve çay ları var benim herhangi bir şeyim yok şimdiden teşekkür ederim yardımcı olursanız sevinirim Saygılarımla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir