Taşınmazın Durumunun Tespiti Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

TESPİT İSTEMİ

TESPİT İSTEMİNDE BULUNAN:

VEKİLİ:

KARŞI YAN:

KONU: Müvekkilin maliki olduğu … Mahallesi, … Caddesi …Sokak, No: … adresinde yer alan taşınmazın mevcut durum tespiti istemidir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkilin maliki olduğu … adresinde yer alan taşınmazın malikidir.

Müvekkil ile karşı yan arasında … Sulh Hukuk Mahkemesi …/… E. sayılı tahliye taahhüdüne dayanan Tahliye Davası açılmış olup; ….. tarihinde mahkeme tahliyeye karar vermiştir

2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açmış olduğumuz tahliye taahhüdüne dayalı tahliye davası görülürken karşı yanın vekili önce tahliye taahhüdünün geçersizliğini öne sürmüş; ardından dava karara çıkacağı duruşmada kötü niyetle 4. Sulh hukuk mahkemesinde kira uyarlama davası açtığını bildirerek açmış olduğumuz tahliye davasını uzatmak istemiştir.

Tüm bu yaşananlar sebebiyle müvekkil, karşı yanın taşınmazdan tahliye aşamasında, taşınmaza zarar vereceği endişesi içerisinde olması nedeniyle iş bu tespit talebinde bulunmak hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: Yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Tanık, Keşif, Bilirkişi İncelemesi ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle, Müvekkil ile eski kiracı( karşı yan) tahliye davasından sonra taşınmazı tarafımıza teslim ederken arada yaşanabilecek olumsuzluklara ilişkin taşınmazın mevcut durum tespitine karar verilmesini vekâleten arz ve talep ederim.

Tespit İsteyen Vekili

EKLER: Vekaletname, yetki belgesi

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir