Payın Üzerinde İntifa Hakkı Kurulması Diğer Paydaşlara Önalım Hakkı Vermez

Payın Üzerinde İntifa Hakkı Kurulması Diğer Paydaşlara Önalım Hakkı Vermez:

Yargıtay’ın bu yöndeki uygulaması için 6. HD. 7.7.2009-5968/6609 sayılı kararını inceleyelim:

“…Dava konusu edilen payın ilişkin bulunduğu 9 numaralı parseldeki 10/64 payın çıplak mülkiyeti taşınmazın paydaşlarından H ve İ tarafından 24.3.2006 tarihinde davalı F’ye 74.000 TL bedelle, intifa hakkı davalı F’ye 148.000 TL bedelle satılmıştır. Davalı F ise 16.12.2006 tarihinde M’nin 1/8 payını 40.000 TL bedelle satın almıştır. Davacı da açtığı işbu dava ile önalım hakkının tanınmasını talep etmiştir.

MK 794 ve devamı maddelerinde düzenlenen intifa hakkı, aksine bir düzenleme olmadıkça sahibine konusu üzerinde tam yararlanma yetkisi sağlar. Mülkiyetten gayrı ayni hak olan intifa hakkının kurulması taşınmaz mülkiyetini nakleden işlemlerden değildir. İntifa hakkı ile bir taşınmazın belli bir süre ya da süresiz kullanma, yararlanma hakkı elde edilmiş olur.

Ortada pay satışı olmadığından intifa hakkının kurulması diğer paydaşlara önalım haklarını kullanma hakkı vermez. Bu itibarla davalı F. lehine 24.3.2006 tarihinde intifa hakkı tesis edilmesi üzerine davacı önalım hakkını kullanamayacaktır. Davalı F. taşınmazdaki 1/8 payını 18.12.2006 tarihinde satın almıştır. Yapılan pay satışı yukarıda açıklandığı üzere noter aracılığıyla bildirilmediğinden 16.6.2008 tarihinde iki yıllık hak düşürücü süre içinde açılan dava süresindedir. Bu durumda mahkemece dava yapılan pay satışı yönünden işin esasının incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, davanın yazılı şekilde süre yönünden reddedilmesi doğru görülmediğinden hükmün bozulması gerekmiştir”.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir