Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

İşe İade Başvuru Dilekçesi

ADANA … NOTERLİĞİ’ NE

İHTAR EDEN:

VEKİLİ:

MUHATAP:

KONUSU: İş Kanunu’nun 21/5 maddesi uyarınca, müvekkilin işe başvuru beyanının bildirilmesi ile işe iadesi ve 4 aylık ücreti tutarında boşta geçen süreye ilişkin tazminatın ödenmesi, işe iade edilmediği takdirde 8 aylık brüt ücreti tutarında tazminatının ödenmesi ihbar ve ihtarıdır.  

AÇIKLAMALAR

… İş Mahkemesi’nin … sayılı ilamı ile müvekkil …’ın işe iadesine, işe başlatılması halinde 4 aylık ücretinin ödenmesine, işe başlatılmaması halinde 4 aylık ücreti ile birlikte 8 aylık brüt ücretinin de ödenmesine, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin de ödenmesine karar verilmistir.

Belirtilen ilam Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2014/19491 E ve 2014/34073 K. sayılı kararı ile ONANMIŞTIR.

Bu itibarla; muvekkil …’ın işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itıbaren 1 aylık süre içerisinde işe başlatılmasını, işe başlatıldığı takdirde 4 aylık ücreti tutarında tazminat ile yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin tarafımıza ödenmesini, Halk Bankası … Şubesi’nin … numaralı hesabına yatırılmasını,

Müvekkil … işe başlatılmadığı takdirde ise;

4 aylık net ücreti ile 8 aylık brüt ücreti tutarındaki toplam tazminatın, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin yukarıdaki hesaba yatırılmak suretiyle ödenmesini ihbar ve ihtar ederiz.

İhtar Eden Vekili

Sayın Noter; iş bu ihtarnamenin üç nüsha olarak düzenlenmesini, bir nüshasının karşı tarafa tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını ve bir nüshasının da tarafımıza tebliğ şerhini taşıyacak şekilde verilmesini saygılarımızla dileriz. 

İhtar Eden Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir