Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

İşçi Savunması Örneği

SAVUNMALARINI SUNAN :

KONU : X tarihinde tarafıma tebliğ edilen tutanak gereği yazılı savunmalarımın arzıdır.

AÇIKLAMALAR

İlgili yazınız tarafıma belgelerde yazılan tarihlere uygun olmadan, topyekun tebliğ edilmiştir. Yazınızda isnat edilen suçlamaların hepsi asılsız dayanaksız, aslı ve astarı olmayan soyut iddialardır. Kesinlikle kabul etmiyorum. Benden savunma istediğiniz tartışmadan varestedir. Suçlamalarla tutanaklar tutup beni baskı altına almaya, iş sözleşmemi sona erdirmeye çalıştığınız açıktır.

Peyderpey olaylar sonucunda değil de, hepsini bir arada farklı tarihlerde yaşanmışçasına vermeye çalışmanız da bunu destekler niteliktedir. Sistemli olarak uygulanan iş bu savunma isteminden de anlaşılan “mobbing” uygulamalarıyla ve amirim tarafından tarafıma yöneltilen suç niteliği taşıyan “hakaretler” dolayısıyla, işverenliğinizce gerekli önlemlerin alınmasını talep eder, iş sözleşmemi bana tanınan hak ve yükümlülükler çerçevesinde devam ettirmek konusunda istekli ve arzulu olduğumu saygılarımla beyan ederim.

İlgili yazınızın ekinde belirttiğiniz tutanaklar yoktur. Tarafıma isnat edilen bu suçlamaları kabul etmemekle birlikte, bu tutanaklar tarafıma yazılı olarak sunulduğunda ayrıca beyanda bulunma hakkımı saklı tutuyorum. Bu nedenle iddialarınız ile ilgili tüm belgeleri ve bana verilmeyen tutanakların noter kanalıyla göndermenizi, noter kanalıyla gelmeyen hiçbir yazıyı kabul etmeyeceğimi ihtaren ve cevaben bildiriyorum.

SAVUNMASI ALINAN (İsim, Tarih, İmza) – SAVUNMA ALAN (İsim, Tarih, İmza)

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir