İşçi Arabuluculuk Başvuru Dilekçesi

ARABULUCULUK BÜROSUNA

BAŞVURUCU (İŞÇİ):

VEKİLİ :

İŞVEREN :

KONU : İşçilik Alacakları (Kıdem Tazminatı, Yıllık Ücretli İzin Alacağı, Fazla Mesai Ücret Alacağı, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücret Alacağı, İhbar Tazminatı), X tarihindeki iş kazası sonucu meydana gelen maddi zarar.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil başvurucu/işçi, muhatap işverenliğe ait iş yerinde iş akdinin haksız ve bildirimsiz feshedildiği X tarihine kadar fiilen ve kesintisiz bir vaziyette çalışmıştır.

Müvekkilimin iş akdi işe gelmediği gerekçesiyle iş akdinin feshedildiği X tarihinde sözlü olarak beyan edilmiş olup tarafına bu hususta mazeret bildirim süresi tanınmamıştır. İşbu haksız ve bildirimsiz fesih sebebiyle, müvekkilim 4857 sayılı kanunda geçen işçilik kalemlerine hak kazanmıştır.

25.10.2017 tarih ve 302217036 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun “Dava şartı olarak arabuluculuk” başlıklı 3/1. maddesinde “Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.” hükmü getirilmiş bulunmaktadır. Bu bağlamda uyuşmazlığın öncelikle 7036 sayılı kanun kapsamında öngörülen arabuluculuk ile çözümlenmesini temin zımnında iş bu başvurunun yapılması zorunluluğu hâsıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen sebepler karşısında, başvurucu müvekkil işçinin hak kazanmış olduğu işçilik alacağı (Kıdem Tazminatı, Yıllık Ücretli İzin Alacağı, Fazla Mesai Ücret Alacağı, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücret Alacağı, İhbar Tazminatı), X tarihindeki iş kazası sonucu meydana gelen maddi zarar talepli muhtemel davamız öncesinde uyuşmazlığın çözümlenmesi amacıyla 7036 sayılı Kanun’un 3/1. maddesi gereğince sicile kayıtlı bir arabulucunun görevlendirilmesine karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederim.

Başvurucu /İşçi Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir