Taşınmaz Satış Vaadi

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan Dava, Uyuşmazlık ve Avukatlık İş ve İşlemleri

Satış Vaadi Alacaklısının Elbirliğiyle Mülkiyeti Paylıya Çevirmesi

Satış vaadi alacaklısı elbirliği ile mülkiyetin paylıya çevrilmesini talep edebilir mi? Satış vaadi alacaklısı tapu iptal ve tescil davasında mahkemeden…

3 Eylül 2020

Ödenmeyen Satış Vaadi Bedelinde Faiz Ne Zaman Başlatılır?

Ödenmeyen Satış Vaadi Bedelinde Faiz Ne Zaman Başlatılır

25 Ağustos 2020

Satış Vaadi Sözleşmesinde İfada Sıra Kuralı

Satış Vaadi Sözleşmesinde İfada Sıra Kuralı

25 Ağustos 2020

Satış Vaadi Sözleşmesi Geçersizse Cezai Şart da Geçersiz Mi Sayılır?

Satış Vaadi Sözleşmesi Geçersizse Cezai Şart da Geçersiz Mi Sayılır

25 Ağustos 2020

Satış Vaadinde Bedelin Ödenmediği İddia Edilirse Ne Olur?

Satış Vaadinde Bedelin Ödenmediği İddia Edilirse Ne Olur

25 Ağustos 2020

Satış Vaadinden Kaynaklı Tapu İptal ve Menfi Zarar Tazmini Davası

Satış Vaadinden Kaynaklı Tapu İptal ve Menfi Zarar Tazmini Davası

24 Ağustos 2020

Satış Vaadi Davasında Talep Neleri İçermelidir?

Satış Vaadi Davasında Talep Neleri İçermelidir

21 Ağustos 2020

Satış Vaadinde İfa İmkansızlığı Durumunda Vaat Borçlusuna Nasıl Dava Açılır?

Satış Vaadinde İfa İmkansızlığı Durumunda Vaat Borçlusuna Nasıl Dava Açılır

21 Ağustos 2020

Kesin Yetkinin Bulunmadığı Davalar Hangileridir?

Kesin Yetkinin Bulunmadığı Davalar Hangileridir

21 Ağustos 2020

Taşınmaz Satış Vaadinde Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Taşınmaz Satış Vaadinde Yetkili Mahkeme Hangisidir

21 Ağustos 2020

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Aykırılıkta Görevli Mahkeme Hangisidir?

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Aykırılıkta Görevli Mahkeme Hangisidir

20 Ağustos 2020