Taşınmaz Satış Vaadi Kategorisi

Taşınmazı satmaya yetkili olan vekil, satış vaadi sözleşmesi de yapabilir

Taşınmazı satmaya yetkili olan vekil, satış vaadi sözleşmesi de yapabilir

Taşınmazı satmaya yetkili olan vekil, satış vaadi sözleşmesi de yapabilir. Çoğun içinde az da vardır ilkesi gereğince taşınmazın satış yetkisi varsa taşınmazla ilgili satış vaadi sözleşmesi de yapılabileceği kabul edilmiştir. Yargıtay'ın bu konuyu kabulü şu şekildedir: Davalıların, davacı ile satış vaadi sözleşmesini yapan İ.B.'ye Karadeniz Ereğlisi 1. Noterliğince düzenlenen 27.4.1978 gün ve 15810 sayılı vekâletname verdiği anlaşıl makla olup örnek ise dosyaya sunulmuştur. Vekilin, satış...

daha fazla bilgi edinin
Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir? Ne İşe Yarar?  Satış vaadi sözleşmeleri, iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdendir. Alıcı bedeli ödemekle, satıcıda mülkiyeti satıcıya geçirmekle yükümlüdür. Satış vaadi sözleşmesi en sade tanımla bir "ön sözleşme"dir. Kanunumuz gelecekte yapılması planlanan sözleşmelere izin vermektedir. Ön sözleşmeye “sözleşme yapma vaadi" de denilmektedir. "Satış vaadi sözleşmesi" de bu şekilde türemiştir. Satış vaadi sözleşmesinin yasal kaynağı Türk Borçlar Kanunu'dur. Türk...

daha fazla bilgi edinin
Satış Vaadi Alacaklısının Elbirliğiyle Mülkiyeti Paylıya Çevirmesi

Satış Vaadi Alacaklısının Elbirliğiyle Mülkiyeti Paylıya Çevirmesi

Satış vaadi alacaklısı elbirliği ile mülkiyetin paylıya çevrilmesini talep edebilir mi? Satış vaadi alacaklısı tapu iptal ve tescil davasında mahkemeden yetki isteyerek elbirliği mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesini talep edebilecektir.  Böyle bir talep genellikle satış vaadi alacaklısının alacaklı olduğu tapu hissesinin elbirliği ile mülkiyete tabi olması nedeniyle istenir. Bilindiği üzere elbirliği ile mülkiyete tabi bir arsa payı 3. kişilere devredilememektedir. Bu nedenle satış vaadi...

daha fazla bilgi edinin