Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Boşanma Kesinleşmeden Tazminat, Nafaka, Vekalet Ücreti İcraya Konulabilir Mi?

HMK’nın 367/2. maddesi hükmünce aile ve şahsın hukuku ile ilgili hükümler kesinleşmedikçe icra takibine konu edilemez. Bu maddeye göre, boşanma davasının kesinleşmemiş olması durumunda, tazminat ve nafaka gibi fer’i (yan) alacaklar icra takibine konu edilemez. Ancak davanın boşanma yönünden kısmen kesinleştirilmesi durumunda, tazminat, nafaka ve vekalet ücretine yönelik çekişme devam ediyor olsa dahi, bu kalemler icraya koyulabilir.

Genel Kural: Boşanma Kesinleşmeden İcraya Koyulamaz

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 367. maddesinin 2. fıkrası aynen şu şekildedir: “Kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe yerine getirilemez.” Madde metninden açıkça anlaşılacağı üzere boşanma kararının icraya konulabilmesi için kesinleşmesi gerekmektedir. Zira boşanma davası ilgili madde metninde yer alan “aile hukuku” kategorisi kapsamı içerisinde yer alır.

İstisna: Boşanmanın Kısmen Kesinleşmesi Durumunda Tazminat, Nafaka, Vekalet Ücreti İcraya Konulabilir

Ancak uygulamada boşanma davasının “boşanma yönünden” kısmen kesinleştirildiği, yargılamanın tazminat, nafaka ve vekalet ücreti yönünden devam ettiği durumlar olmaktadır. İşte davanın boşanma yönünden kısmen kesinleştirildiği bu gibi durumlarda boşanmanın eki niteliğinde olan tazminat, nafaka ve vekalet ücretinin icraya konulması mümkün hale gelir.

Yargıtay, boşanma davası sürecinde talep edilen tazminat, nafaka ve vekalet ücretlerinin icrası konusunda çeşitli kararlar vermiştir. Bu kararlar, alacakların hangi şartlar altında icraya konulabileceğini belirlemektedir. Örneğin, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 2018/4469 E. sayılı kararında, boşanma hükmü kesinleşmiş ise, fer’i kalemlerin (yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, maddi ve manevi tazminat vs.) infaz edilmesi için bunlara ait kararın kesinleşmesi gerekmez şeklinde hüküm verilmiştir. (Kararın tam metnine çeşitli bilgiler sekmesinden ulaşabilirsiniz)

Kararın İlgili Kesiti: “HMK’nın 367/2. maddesi gereğince aile ve şahsın hukuku ile ilgili hükümler kesinleşmedikçe takibe konu edilemez. Ayrıca, boşanma kararının “eklentisi” olan tazminatlar da aynı kurala tabi olup, icra takibine konu edilebilmesi için boşanma hükmünün kesinleşmesi gerekir. Bir başka anlatımla boşanma hükmü kesinleşmiş ise eklentilerin (Yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, maddi ve manevi tazminat vs.) infaz edilmesi için eklentiler yönünden kararın kesinleşmesi gerekmez.”

Karara Dair Yorum: Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin ilgili kararında, borçlunun icra mahkemesine başvurarak, aleyhine başlatılan ilamlı icra takibinde dayanak ilamın boşanma davasına ilişkin olduğunu, ilamın boşanma yönünden kesinleştiğini ancak tazminat ve nafaka yönünden kesinleşmediğini belirterek takibin iptalini istemesi üzerine, mahkemece aile ve şahsın hukukuna ilişkin ilamların kesinleşmeden infaz edilemeyeceği gerekçesi ile takibin iptaline karar verilmiştir. Yargıtay ise kararı bozarak, boşanma hükmünün kesinleşmesi gerektiği ancak fer’i kalemler yönünden bunlara ait kararın kesinleşmesine gerek olmadığını vurgulamıştır.

Adana Avukat Hizmetleri

Adana Avukat Saim İncekaş ve ortakları olarak, boşanma davalarında tarafların haklarını en iyi şekilde korumak için profesyonel hukuki destek sunmaktayız. Boşanma sürecinde talep edilen tazminat, nafaka ve vekalet ücretlerinin icrası konusunda müvekkillerimize detaylı bilgi ve destek sağlamaktayız. Adana avukat hizmetleri kapsamında, boşanma davalarında uzmanlaşmış avukatlarımızla müvekkillerimizin haklarını savunmaktayız.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. Boşanma davası devam ederken tedbir nafakası icra edilebilir mi?
Evet, boşanma davası devam ederken tedbir nafakası talep edilebilir. Tedbir nafakası, adından da anlaşılacağı üzere dava devam ederken infaz edilmek üzere “tedbiren” hükmedilen bir nafakadır. Bu sebeple boşanma davasının kesinleşmesi beklenmeden icraya konulabilir.

2. Maddi ve manevi tazminat talepleri boşanma davası kesinleşmeden icraya konulabilir mi?
Hayır, maddi ve manevi tazminat taleplerinin icraya konulabilmesi için boşanma davasının en azından kısmen kesinleşmiş olması gerekmektedir.

3. Vekalet ücreti boşanma davası devam ederken icraya konulabilir mi?
Vekalet ücreti de boşanma davasının bağlı yan taleplerinden birisi olduğundan, icraya konulabilmesi için boşanma kararının en azından kısmen de olsa kesinleşmesi gerekir.

4. Nafaka talepleri boşanma davası kesinleşmeden icraya konulabilir mi?
Tedbir nafakası boşanma davası devam ederken icraya konulabilir. Ancak, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası gibi nafaka türleri boşanma davası kesinleşmeden icraya konulamaz.

5. Boşanma davası sürecinde haklarımı nasıl koruyabilirim?
Boşanma davası sürecinde haklarınızı korumak için profesyonel hukuki destek almanız önemlidir. Adana avukat hizmetlerimiz kapsamında, boşanma davalarında uzmanlaşmış avukatlarımızla haklarınızı en iyi şekilde savunmaktayız.

Yazıdaki Yargıtay Kararları'nın tam metni

Çalışma sayfasında aşağıdaki konulara dair daha detaylı bilgi bulabilirsiniz.

  • Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 2018/4469 E. sayılı kararı
  • Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 2018/7962 E. sayılı kararı


Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir