Mahkemeden Tapuya Davalıdır Şerhi Müzekkeresi

Mahkemeden Tapuya Davalıdır Şerhi Müzekkeresi


… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO                 :201 E.

DAVACI                       :

VEKİLİ                         : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

KONU                         :Talep dilekçemizin arzıdır.

AÇIKLAMALAR           :

Yukarıda esas numarası yazılı Sayın Mahkeme dosyasından, tensip kararı ile tapu iptal ve tescil davası açıldığı hususunda tapu kaydına şerh verilmesine karar verilmiş olup, bu karara ilişkin olarak 16.10.2015 tarihinde Aksu Tapu Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmıştır. Ancak tapu kaydı sorgusunda hiçbir şekilde şerh görünmemektedir.

17.09.2018 tarihinde, daha evvel bu dosyadan tapuya yazılan 16.10.2015 tarihli müzekkerenin aslı ile tapuya müzekkereyi elden götürmüşsek de, Aksu Tapu Müdürlüğü, müzekkerenin tedbir şerhi mi yoksa davalıdır şerhi mi olduğunu anlayamamış ve müzekkereyi iade etmiştir. (Ek-Müzekkere)

Tüm bu nedenlerle, müvekkilin mağdur olmasının önüne geçmek için, ivedi şekilde, müzekkerenin tekrar yazılmasını, kayıtlı elektronik posta yoluyla tapu müdürlüğüne gönderilmesini, müzekkerinin elden götürülmesi için tarafımıza bu hususta elden takip yetkisi verilmesini vekâleten arz ve talep ederiz.

SONUÇ VE İSTEM       :Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, tensip kararı ile verilen tapu kaydına tapu iptal ve tescil davası açıldığı hususunda tapu kaydına şerh verilmesine ilişkin yeniden müzekkere yazılarak kayıtlı elektronik posta yoluyla tapu müdürlüğüne gönderilmesini, müzekkerinin elden götürülmesi için tarafımıza bu hususta elden takip yetkisi verilmesini vekâleten arz ve talep ederiz. 27  .09.2018

DAVACI VEKİLİ

Ek; İade edilen müzekkere aslı.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Sağ tıklama ve kopyalama özelliğini sadece Üyeler kullanabilir. Menü >ÜYELİK< sekmesinden siteye üye olunuz.