İşe İade Davasını Kazanan İşçinin İş Yerine İşe Başlama İhtarnamesi

ADANA 5. NOTERLİĞİNE

İHTARNAME

İŞE İADE TALEBİNDE

BULUNAN/ İHTAR EDEN           :  … ( TC 🙂                                                                     

VEKİLİ                                               : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

KARŞI TARAF                                 :

İHTAR KONUSU                          : …. İş Mahkemesinin … E. …. K. Sayılı ….. tarihli işe iade kararı, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi …. E. …. K. Sayılı …. tarihli kararıyla ONANARAK kesinleşmiş olup, müvekkilin işe iadesine ilişkin başvurumuzdur.

AÇIKLAMALAR

Şirketiniz aleyhine ikame etmiş bulunduğumuz işe iade davasına ilişkin yargı süreci kesin olarak sonuçlanmıştır.

Karar gereğince;

  • Müvekkilin yasal süre içinde işe başlatılması ve kıdemine 4 ay eklenmesi ile oluşmuş olan zamlı 4 aylık ücret ve diğer hakları ile birlikte boşta geçen süreler ücretinin ahzu kabz yetkimizin olması sebebiyle Av. …… ait Vakıfbank Adliye Şubesi …. IBAN Numaralı hesabıma derhal ödenmesini,

  • Müvekkilin İşe başlatılmaması halinde ise yukarıdaki boşta geçen süreler ücretinin yanında ayrıca, işe başlatılmadığı tarih itibariyle zamlı 5 aylık brüt ücreti tutarında işe başlatmama tazminatının, fark kıdem ve ihbar tazminatının da ahzu kabz yetkimizin olması sebebiyle Av. …. ait Vakıfbank Adliye Şubesi ….. IBAN Numaralı hesabıma derhal ödenmesini,

  • Yapılan her bir ödeme kalemine ilişkin olarak, hangi ödemenin hangi kaleme ilişkin olduğu bilgisinin de detaylı ve yazılı olarak paylaşılmasını,

  • Ödenmesi gereken meblağın ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda, alacakların tahsili için yargı yoluna başvurulacağını,

İhbar ve ihtar ederim.

İHTAR EDEN VEKİLİ

Sayın noter iş bu 3 nüsha halinde hazırlanan ihtarnamenin birer nüshasının muhatapa tebliğini, bir nüshasının kurumunuzda saklanmasını, bir nüshasının da tarafımıza verilmesini rica ederim.

                                                                                 

       İHTAR EDEN VEKİLİ

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.