Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Doğrudan İflas Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

1-) İhtiyati tedbir talebimiz

2-) İhtiyati HACİZ talebimiz vardır.

Davacı:

Vekili:

Davalı:

Dava: İflas davası

İlgili İcra Dosyaları:

1-)12 numaralı ilamlı takip dosyası;

2-) 13 numaralı ilamlı takip dosyası

Talep Özeti:

A-) Öncelikle, re’sen, tensiple, yasa gereği teminatsız olarak, Davalı Şirket ‘in Adana Ticaret Sicilindeki kaydının terkinine iflas sonuna kadar engel olacak kapsamda ihtiyatî tedbir kararı verilmesine;  tedbir kararının infazı için  Davalı Şirket ‘e  ve Adana Ticaret Siciline ve Adana İl Ticaret Müdürlüğüne yazılarak infazına;

B-) Re’sen, tensiple,  (Dava tarihindeki kapak hesabı toplamı = 100.000,00 TL olan) Adana İcra Müdürlüğüne ve (Dava tarihindeki kapak hesabı toplamı 50.000,00 TL tahsil harcı ile birlikte) Adana Müdürlüğünün takip dosyalarının, Uyap ortamından sağlanmış olan kapak hesaplarının toplamı olan 150.000,00 TL’lik, durumun gereği, TEMİNATSIZ  olarak  ihtiyati haciz kararı verilmesine; Davalı Şirket‘in taşınır/ taşınmaz tüm mallarına, banka hesaplarına; trafikte kayıtlı araçlarının kayıtlarına ve Türkiye Futbol Federasyonundaki hak ve alacaklarına uygulanarak infazına;

C-) Daha sonra, tarafları davet, duruşma yapılması, delillerin toplanıp değerlendirilmesiyle, kesinleşmiş takip dosyalarındaki borçlarını ödememekte direnen Davalının iflasına; yargılama giderleriyle avukatlık ücretinin Davalı  Şirket ‘e yükletilmesi taleplerimizden ibarettir.

Cevap Müddeti:  İki haftadır.

Açıklamalar ve Taleplerimiz

A-) Adana‘da serbest avukatlık yapan Müvekkilim Kemal, Davalı Spor Kulübü‘nün “vekili” sıfatıyla, Adana 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16 Esas numaralı dosyasında görülen 500.000,00 bedelli alacak davası açmış ise de, kısa bir süre sonra, taraflar uzlaşarak davayı düşürdükleri halde Müvekkilin avukatlık ücretini ödemediklerinden, Müvekkilin ücret alacağını alabilmek için Adana 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16 Esas numarasında açtığımız davadan 20.03.2021 günlü, 12 Karar sayılı verilen Karar’ı  temyiz ettiğimizden, YY. 13. Hukuk Dairesi, 16 Karar sayılı ilamıyla, Yerel Mahkeme Kararını bozmuş; bozmaya uyulmuş olduğundan, aynı Mahkemece, bu defa, 15 karar sayılı hüküm kurulmuş olup anılan ilama dayalı ücret alacağımızı ve ferilerini alabilmek için, hemen Adana İcra Müdürlüğünün  14 numarasından takip başlattık ve ilama dayalı olduğundan, tebliği üzerine itiraz da edemediklerinden kesinleşmiş ise de, takip kesinleştiği halde, (işbu dava  tarihindeki kapak hesabı  100.000,00 TL’ye ulaşan borcunu) iki yıl geçtiği halde, Davalı Şirket, ödememiştir.

Müvekkilin alacağının toplamı, işbu dava tarihinde 200.000,00 TL’ye ulaşmış olup hizmet alçağını tahsil etmeksizin günlük hayatını sürdüremeyecek olan Müvekkilin, alacaklarına bir ân önce kavuşmak istemesi hayatın olağan akışına uygundur; Davalının ise, ödemeye hiç niyeti yoktur. Davalının haczi caiz malı/geliri de bulunmamaktadır. Açıklanan sebeplerle, Davalı Şirket ‘in iflasına karar verilmesini istemek gerekmiştir.

Davalı Şirket ‘in Adana Ticaret Sicilindeki kaydının, işbu davadan kesin hüküm sağlanıncaya kadar terkin edilemeyeceği içerikli ihtiyati tedbir kararı verilip Davalıya ve Ticaret Siciline tebliğ edilerek infazına karar verilmesini de talep etmek gerekmiştir.

Müvekkilin her iki icra dosyasındaki kapak hesabının toplamı olan 200.000,00 TL’lik ihtiyati haciz kararının teminatsız olarak verilip Davalının Türkiye Futbol Federasyonundaki hak ve alacaklarının, tapudaki taşınmazlarının ve varsa, trafik sicilinde kayıtlı araçlarının kayıtlarına haciz şerhi verilmesi için, anılan yerlere tebliğ  edilerek infazına karar verilmesini isteriz.

Hukuki  Dayanak: HMK, TTK ve İİK ilgili hükümleri

Sübut  Delilleri:

1-) Adana İcra Md. 15 numaralı takip dosyası kapsamı- ( Dosyasının aslının getirtilerek incelenmesini isteriz. ) (Kapak hesabı sureti, EK: 1 ‘de sunulmuştur.)

2-) Diğer her türlü yasal delil

Netice ve Talep:

A-) Öncelikle, re’sen, tensiple, yasa gereği teminatsız olarak, Davalı Şirket‘in Adana Ticaret Sicilindeki kaydının terkinine iflas sonuna kadar engel olacak kapsamda ihtiyatî tedbir kararı verilmesine;  tedbir kararının infazı için  Davalı Şirket‘e ve Adana Ticaret Siciline ve Adana İl Ticaret Müdürlüğüne yazılarak infazına;

B-) Re’sen, tensiple,  (Dava tarihindeki kapak hesabı toplamı = 100.000,00 TL olan) Adana İcra Müdürlüğüne ve (Dava tarihindeki kapak hesabı toplamı 50.000,00 TL tahsil harcı ile birlikte) Adana Müdürlüğünün takip dosyalarının, Uyap ortamından sağlanmış olan kapak hesaplarının toplamı olan 150.000,00 TL’lik, durumun gereği, TEMİNATSIZ  olarak  ihtiyati haciz kararı verilmesine; Davalı Şirket‘in taşınır/ taşınmaz tüm mallarına, banka hesaplarına; trafikte kayıtlı araçlarının kayıtlarına ve Türkiye Futbol Federasyonundaki hak ve alacaklarına uygulanarak infazına;

C-) Daha sonra, tarafları davet, duruşma yapılması, delillerin toplanıp değerlendirilmesiyle, kesinleşmiş takip dosyalarındaki borçlarını ödememekte direnen Davalının iflasına; yargılama giderleriyle avukatlık ücretinin Davalı  Şirket ‘e yükletilmesi taleplerimizden ibarettir.

 Davacı Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir