Arsa Karşılığı İnşaat Kategorisi

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi fesih protokolü

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi fesih protokolü

ANAHTAR TESLİM İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİNİN KARŞILIKLI OLARAK FESHİ VE TARAFLARIN BİRBİRİNİ İBRA ETMESİNE İLİŞKİN PROTOKOL MADDE 1.TARAFLAR İŞVEREN              : ad/soyad-adres YÜKLENİCİ          : ad/soyad adres Bu Protokol, XX ile YY arasında imzalanmıştır. MADDE 2.KAPSAM Bu protokol, İŞVEREN ve YÜKLENİCİ arasında imzalanan ... İli Merkez İlçe ... Beldesi ... Pafta numarası ... Ada...

daha fazla bilgi edinin
Kat Karşılığı İnşaat Delil Tespiti Dilekçesi

Kat Karşılığı İnşaat Delil Tespiti Dilekçesi

() SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ'NE Dosya Esas No.             :        DELİLLERİN TESBİTİNİ     İSTEYEN (DAVACI) : VEKİLİ: KARŞI TARAF: T.KONUSU: Aşağıda belirtilen konularda delillerin tespitine karar verilip gereğinin yaptırılması dileğidir. AÇIKLAMALAR              : 1-Vekil eden ile yüklenici arasında, Adana …. Noterliği’nin …… tarih ve ….. yevmiye numarasına kayıtlı ‘‘Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul...

daha fazla bilgi edinin
Satış Yetkisi Vermeyen Arsa Sahibine Karşı Müteahhit Ne Yapabilir?

Satış Yetkisi Vermeyen Arsa Sahibine Karşı Müteahhit Ne Yapabilir?

Müteahhit tüm edimlerini yerine getirmesine rağmen payını devretmeyen arsa sahibine karşı ne yapılabilir? Soru-cevap şeklindeki bu yazımızda başlıkta yer alan sorunun cevabı şu şekildedir: Arsa sahibinin payını müteahhide devretmemesi durumunda Medeni Kanun 716. Maddeye dayanılarak ferağa icbar yada tapu iptal tescil davası şeklinde dava açılabilir. İlgili madde şu şekildedir: Medeni Kanun 716: Mülkiyetin kazanılmasına esas olacak bir hukuki sebebe dayanarak malikten mülkiyetin kendi adına...

daha fazla bilgi edinin
Müteahhit Arsa Sahibinden KDV İsteyebilir Mi?

Müteahhit Arsa Sahibinden KDV İsteyebilir Mi?

Müteahhidin Arsa Sahibinden KDV İstemesi Mümkün Mü? ÖZET: Satıcının, başlangıçta üzerinde iradelerin birleştiği bedel (alıcının satıcıya ödeyeceği tutar) dışında, alıcıdan sonradan ayrıca bir istemde bulunmasına olanak yoktur. [wpdiscuz-feedback id="qpuih5bi8l" question="Bu yönde açtığınız davadan ne gibi sonuçlar aldınız? Tecrübelerinizi paylaşınız" opened="0"]Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 13.10.2004 tarih ve 2004/531 Kararı şu şekildedir:[/wpdiscuz-feedback] “Borçlar Kanunu çerçevesinde...

daha fazla bilgi edinin
Arsa Sahibi Temerrüde Düşen Yükleniciden Devrettiği Daireleri İsteyebilir Mi?

Arsa Sahibi Temerrüde Düşen Yükleniciden Devrettiği Daireleri İsteyebilir Mi?

Arsa Sahibi Temerrüde Düşen Yükleniciden Devrettiği Daireleri İsteyebilir Mi? Bu sorumuza yine aşağıda paylaştığımız içtihat çerçevesinde cevap verecek olursak: Yükleniciye devredilen daireler yüklenciye verilen bir avans niteliği taşımaktadır. Nitekim yüklenicinin iflas etmesi halinde eser sözleşmesi son bulmuş olmaz. Bu nedeni ile arsa sahibi avans olarak verdiği daireleri tekrar almak için öncelikle sözleşmesinin dava yoluyla iptalini sağlayıp akabinde tapu iptal ve tescil davası açmalıdır....

daha fazla bilgi edinin
error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.