Yüksek Nafaka Miktarına İtiraz İstinaf Dilekçesi

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRESİ’NE

Gönderilmek Üzere

ADANA AİLE MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO:

İSTİNAF TALEBİNDE BULUNAN :

VEKİLİ :

DAVACI :

D.KONUSU : Adana Aile Mahkemesinin 31/08/2020 tarih ve .. E., .. K. sayılı kararı için istinaf kanun yoluna başvuru talebimiz ile nafaka miktarının düşürülerek yeniden hükmedilmesine yönelik yeniden karar verilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkilimin çocuğu için açılan nafaka artırım talebine bir itirazı yoktur. Çocuklarının her zaman maddi ve manevi olarak yanındadır ve olmayı da sürdürecektir. Ancak müvekkilim, zaten çalışan çoçuğuna yüksek miktarda nafakaya karar verilmesini kabul etmemektedir. Davacının sosyal ve mali durum araştırma tutanağında görüleceği üzere çalışmaya engel hali bulunmamaktadır, yaşı ve fiziksel durumu çalışmaya engel değildir, Buna rağmen davacının çalışmamakta olduğu görülmektedir.

Davacı müşterek çocukları Yasin Efe’nin eğitim gördüğüne dair hiçbir belge tarafımıza tebliğ edilmemiştir, savunma hakkımız kısıtlanmıştır. İki yıldan bu yana çalışan müşterek çocukları ‘ye müvekkilimin 850 Tl nafaka ödemesine hükmedilmesi hakkaniyete ve kanunun emredici hükümlerine aykırıdır. Bozulması gerekmektedir. Ayrıca ekte sunduğumuz resimlerden de açıkça görüleceği üzere davacı ile müşterek çocukları .. okumayıp, çalışmaktadır. Çalışan bir çocuğa bu kadar yüksek nafaka bağlanması hakkaniyete aykırıdır.

Nafaka miktarının takdiri

Madde 330- Nafaka miktarı, çocuğun ihtiyaçları ile ana ve babanın hayat koşulları ve ödeme güçleri dikkate alınarak belirlenir. Nafaka miktarının belirlenmesinde çocuğun gelirleri de göz önünde bulundurulur. Demektedir . Yerel mahkeme kararından da açıkca görüleceği üzere çalışan müşterek çocukları .. bu kadar yuksek miktarda nafaka hükmedilmesi kanunun emredici hükümlerine aykırıdır. Bozulması gerekmektedir.

Müvekkilim ile eşi .. dava tarihinden önce evlenmişlerdir. Dava açıldığı tarihte müvekkilim zaten evlidir.

Müvekkilim davalı, çalışma süresi süreli iş olup, proje bitiminde çalışmaya devam etmeyecektir. Çalışma süresinin muallak oluşundan kaynaklı olarak sanki müvekkilim belirsiz süreli iş sözleşmesi varmış gibi mevcut durum sürekliymiş gibi değerlendirilerek, yüksek miktarda nafakaya hükmedilmesi hakkaniyete ve emredici hukuk kurallarına aykırıdır.Müvekkilim proje bitiminde işsiz kalacağı ve Covid-19 Küresel Salgını da göz önünde bulundurulduğunda müvekkilimin işsiz kalma ihtimali kuvvetle muhtemeldir. İşsiz kalması kuvvetle muhtemel olan müvekkilimin değil bu miktarda nafakayı ödemek, geçinecek parayı dahi bulabilme imkanı olmayacaktır.Proje bitiminde malesef İşsizler ordusuna dahil olacaktır. Yargıtay’ın da yerleşik içtihatlarına göre tarafların mali ve sosyal durum araştırmasının eksik yapılması bir bozma sebebi sayılmıştır.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca arz ve izah edilen nedenler ve resen takdir edilecek nedenler ile haklı istinaf taleplerimizin kabulüne ve davacı yanın müşterek çocukları .. için hükmedilen nafaka miktarının hakkaniyet gereği bozularak düşürülmesine, yargılama giderleri ve ücreti vekâletin karşı tarafa yükletilmesini Saygılarımla arz ve talep ederim karar verilmesini arz ederim. Saygılarımla.

DAVALI VEKİLİ

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir