Sulh Olmak Ne Demektir? Davada Sulh Nasıl Olunur?

Sulh Ne Anlama Gelir

Sulh“, sözlükte “uyuşma”, “uzlaşma” ve “anlaşma” anlamlarına gelir. Hukukumuzda “sulh olma”, görülmekte olan bir özel hukuk davasmda tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edilebilecek konularla sınırlı olmak şartıyle karşılıklı uyuşma, uzlaşma, anlaşma ile dava konusu uyuşmazlığı kısmen ya da tümden sonlandırma amacıyla yaptıkları sözleşmedir.

“Sulh dâima iyidir”174. “En güzel ve en yararlı hüküm sulh hükmüdür”. Özel hukuk yargılama sistemimizde Hakim de davanm başmda (ön inceleme aşamasmda) ve diğer aşamalarında davanm taraflarını sulhe ve arabuluculuğa teşvik eder.

Davada Sulh Olmak

Sulh, niteliği itibariyle bir “sözleşme” dir. Sulhu davanın tarafları yapar. Ancak taraf vekilinin vekâletnamesinde “sulh yapmaya” dâir yetki varsa, sulh anlaşması vekâleten de yapılabilir. Taraflar, dava dışı bir hakkı da sulh sözleşmesine dâhil edebilirler .

Taraflar, mahkeme dışında hazırladıkları “sulh anlaşması”nın duruşmada ibraz edip tutanağa geçirtebilecekleri gibi, “mahkeme içi sulh” de yapabilirler ve tutanağa geçirtebilirler. Keşif mahallinde keşif tutanağına geçirilerek imza altına alınan sulh da, mahkeme huzurunda yapılmış sayılır ve hukuken geçerlidir.

Sulh, şarta bağlı da olabilir . Sulh, hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabilir. Sulh, ilgili bulunduğu davayı sona erdirir ve “kesin hüküm” gibi hukukî sonuç doğurur. Taraflar, sulhe göre karar verilmesini isterlerse, Mahkeme, sulh sözleşmesine göre karar verir. Şayet taraflar, sulhe göre karar verilmesini istemezlerse, mahkeme, “Karar verilmesine yer olmadığına” biçiminde hüküm kurar.

Sulhden tek taraflı olarak dönülemez. Fakat, iradeyi fesâda uğratan haller yani, yanılma, aldatma ve zorlama gibi hallerle irade bozukluğu söz konusu olursa ya da aşırı yararlanma (gabin) hâli mevcutsa, “sulhun iptali davası” açılabilir. Sulh, yargılamanın ilk oturumunda olursa harç 1/3; diğer hallerde 2/3 oranında tahakkuk ettirilir.

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Sosyal Medya
Soru Sor
WhatsApp
Telefon Görüşmesi ( Sadece Müvekkil )
tr Türkçe
X
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.