Anne Adının Düzeltilmesi Davasında Küçüğe Kayyım Atanmalıdır – Yargıtay Kararı

Anne Adının Düzeltilmesi Davasında Küçüğe Kayyım Atanmalıdır

Taraflar arasında görülen ve yukarda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalı … tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.
KARAR : 
 
Dava dilekçesinde, davacı …’ın evlilik dışı birlikteliğinden doğan küçük …’un davalıların çocuğu olmamasına rağmen kendi çocukları gibi nüfusa tescil edildiğini, küçük …’ın annesinin davacı … olduğunun tespiti ile nüfus kayıtlarının düzeltilmesi istenilmiş; Mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi üzerine hüküm, davalı … tarafından temyiz edilmiştir.
 
Dava, küçük …’ın anne adının düzeltilmesi istemine ilişkindir.
 
1-)Anne adının düzeltilmesi davasında küçük…ile velayet sahibi kayden anne-babası arasında menfaat çatışması bulunduğundan Türk Medeni Kanununun 426/2. maddesi gereğince küçüğü davada temsil etmek üzere kayyım atanması için vesayet makamına ihbarda bulunulması, açılan davanın sonucunun beklenilmesi, küçüğü temsilen atanan kayyımın davaya katılması sağlanarak, gösterdiği takdirde delilleri toplanıp sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
 
2-)Davalılardan … adına çıkartılan tebligatların eşi diğer davalı …’e vasi sıfatıyla yapıldığı, UYAP kayıtlarının incelenmesinde davalı …’ün hükümlü olduğu anlaşıldığından, mahkemece adı geçene diğer davalı veya üçüncü bir kişinin vasi atanıp atanmadığı denetlenmediği gibi, eğer eşi vasi olarak atanmış ise yasal temsilci ile kısıtlının menfaatlerinin çatıştığı dikkate alınarak adı geçeni davada temsil etmek üzere Türk Medeni Kanununun 426/2. maddesi gereğince hükümlüyü davada temsil etmek üzere kayyım atanması için vesayet makamına ihbarda bulunulması, açılan davanın sonucunun beklenilmesi, hükümlüye temsilen atanan kayyımın davaya katılması sağlanarak, gösterdiği takdirde delilleri toplanıp sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
 
3-)Küçük ….’un nüfusa tesciline dair belgelerin (doğum tutanağı vs. belgeler) ilgili nüfus müdürlüğünden getirtilip denetlenmeden eksik araştırma ile karar verilmiş olması, doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda açıklanan sebeplerle 6100 Sayılı HMK’nın Geçici 3. maddesi ve 1086 Sayılı HUMK’un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, taraflarca HUMK’un 440/I maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, peşin harcın istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 28.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.( T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2017/6116 K. 2017/17670 T. 28.12.2017)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir