Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Kat Malikleri Toplantı Tutanağı Örnekleri

1. TOPLANTI TUTANAĞI

ZİYA ALGAN İŞ MERKEZİ KAT MALİKLERİ OLAĞAN GENEL KURULU

Ziya Algan İş Merkezi Kat Malikleri Genel Kurulu Olağan 1. Toplantısının, “Adana” adresinde 08/01/2023 tarihinde saat 10:00’da yapılacağına ilişkin çağrı ve davetin yapıldığı, yapılan yoklamada asaleten ve vekaleten katılanların arsa payı yönünden çoğunluğu sağladığı ancak sayı çoğunluğunun sağlanamadığı tespit edilmiş olup, 1. toplantının yapılamadığına ilişkin, aşağıda imzası bulunan kat maliklerinin huzurunda iş bu tutanak tanzim edilmiştir.

08/01/2023 saat 10:30 

Ziya Algan İş Merkezi Yönetim Kurulu

Katılanların isim soyisim ve imzası

2. TOPLANTI TUTANAĞI VE KARARLARI

ZİYA ALGAN İŞ MERKEZİ KAT MALİKLERİ 16/01/2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU

Madde:1- Açılış ve Yoklama: Yönetici tarafından toplantı açılışı yapıldı.

Madde:2-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı: Atatürk ve silah arkadaşları, şehitler, ebediyete intikal etmiş geçmişler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı’mız okundu.

Madde: 3 – Tercihen Divan Heyeti seçimi: Açılışa müteakip genel kurul toplantısını yürütmek üzere divan oluşturulmasına gerek görülmedi. Toplantıya çağrı, yönetim planı ve KMK’ya uygun olarak yapılmıştır. Yönetici gündem maddelerini okumaya devam etti.

Madde 3- Ek Gündem Önergesi: Gündeme madde eklemek isteyenler olduğu görüldü. Bu kapsamda 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. maddeler gündeme eklenerek karara bağlandı.

Madde 4- Mali Hesap ve Denetim Raporlarının Okunması: Mevcut bina yöneticisi tarafından yönetim dönemini kapsayan faaliyet raporu ve gelir-gider hesapları okunmuştur. Bakiye tutarın devredilmesine karar verilmiştir.

Madde 5- Yöneticinin İbrası: Yönetici oybirliği ile ibra edilmiştir.

Madde 6- Denetçinin İbrası: Denetçi oybirliği ile ibra edilmiştir.

Madde 7- Yönetici Seçimi: Yeni bir yönetici seçimi için karar nisabı sağlanamamış, diğer yandan yeni bir aday çıkmamış, mevcut yönetici Saim İNCEKAŞ’ın yöneticilik görevinin devam edeceği tespit edilerek oybirliği ile karara bağlanmıştır.

Madde 8- Denetçi Seçimi: Yeni bir denetçi seçimi için karar nisabı sağlanamamış, diğer yandan yeni bir aday çıkmamış, mevcut denetçi İbrahim’in denetçilik görevinin devam edeceği tespit edilerek oybirliği ile karara bağlanmıştır.

Madde 9- İşletme Projesinin Onaylanması, Aidat Güncellemesi: İş merkezinin temel zorunlu ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış yıllık işletme projesine istinaden yeni dönem aidatlarının belirlenmesi ve aidatların ayın hangi gününe kadar ödenmesi gerektiğinin karara bağlanması görüşülmüştür. Yeni dönem aidatlarının 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 400 TL olarak belirlenmesi ve her ayın 25’ine kadar ödenmesine aksi takdirde borçlu kat malikinin temerrüde düşeceği hususu toplantıya katılanların oybirliği ile karara bağlanmıştır. Yönetici tarafından sunulan 2023 yılı taslak işletme projesi aynen kabul edilmiştir. (EK-1-)

Madde 10- Asansör Muayenesi: Yıllık yapılan asansör muayenesi sonucunda, asansörlerin kırmızı etiket alması halinde yöneticinin teklif toplama, teklifleri değerlendirme, uygun görülen teklifi onaylama ve teklif bedelini kat maliklerine Kat Mülkiyeti Kanunu ve yönetim planı uyarınca uygun oranda pay ederek tahsili konusunda yetkilendirilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 11- Dava, Takip, Avukat Yetkisi: Yöneticiye aidat ve tahsilatı kararlaştırılan diğer ödemelerini ödemeyen veya geç ödeyen kat maliki – kiracı hakkında dava açma ve icra takibi yapmaya, bilcümle hukuki konularda avukatlık muamelelerini yapmak ve takip etmek amacıyla bu konularda Avukat Kemal Durmuşcan ve Avukat Saim İncekaş’a yetkileri içerir vekalet vermeye ve geç ödemelerle ilgili belirlenen tarihten sonraki dönemi gün hesabıyla kapsamak üzere aylık %5 gecikme cezası tahsil etme yetkisi verilmesine, bir sonraki ayın 1. Günü itibariyle gün hesabıyla aylık %5 gecikme tazminatı uygulanmasına, kanuni faiz uygulanmasına, tazminat hesaplama başlangıç tarihinin, son ödeme tarihi olan tahakkuk döneminin 1. günü olmasına ve ödemelerini 45 gün aksatan kat maliki – kiracılar hakkında 45. gün itibariyle icra takip işlemlerinin başlatılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Madde 12- 2 Adet Su Motoru Değişim Bedeli: 30.09.2022 tarihinde eski su motorlarının arızalanması sebebiyle “Asil Pompa” markalı 2 adet yeni su motoru alınmış ve montajı yaptırılmıştır. 2022 bütçesinde öngörülmeyen bu durum nedeniyle daire başı 300 TL ek gider toplanacaktır. Ek gider karar tarihinde muaccel hale gelecektir.

Madde 13- Savaş’ın EYT Başvurusu: Yöneticiye Savaş’ın EYT’ye başvurması ve kabul edilmesi durumunda Savaş’ın giderlerini karşılamak amacıyla gerekli bedellerin belirlenmesi, tahsil edilmesi, arabulucuda veya mahkemede temsil konusunda yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Madde 14- Dış Cephe Bütünlüğüne Zarar Verenlere Karşı Dava Açılması: Dış cephe bütülüğüne bozacak şekilde müdahalede bulunan fiili kullanıcı veya maliklere karşı dava açmak, takip etmek ve neticelendirmek amacıyla Av. Kemal DURMUŞCAN’a yetki verilmesine oybirliğine karar verildi.

Madde 15- Erdal’ın Maddi Hasarı: Erdal’ın ofisinde dış cephe kaynaklı meydana gelen su baskını zararı nedeniyle ortaya çıkan maddi zararın ½’sinin iş merkezince karşılanmasına karar verildi.

Madde 16- Boya: İş merkezi koridorlarının açık renkli boya ile boyanması ödemesini karşılamak amacıyla gerekli ek bedellerin belirlenmesi, tahsil edilmesi konusunda yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Madde 17- Temizlik: Haftada en az 1 kez İş Merkezi koridorlarında ve ara katlarında, yıkama ve silme işlemi yapılmasına, giriş balkon üzerindeki molozların temizlenmesi oybirliğiyle karar verildi.

Madde 18- İşçi Kıdem Payı: Savaş’ın EYT başvurusunun olumlu sonuçlanması durumunda, 4 taksit şeklinde kıdem tazminatının ödenmesi karşılamak amacıyla gerekli bedellerin belirlenmesi, tahsil edilmesi, arabulucuda veya mahkemede temsil konusunda yöneticiye yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Madde 19- Dış Cephe Temizliği: İş Merkezi dış cephesinde Mayıs ayında yapılmak üzere ek bedellerin belirlenmesi, tahsil edilmesi konusunda yöneticiye yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Madde 20- Telefon Kutusu Kablo Düzenlemesi: İş Merkezi telefon kutusu düzenlenmesi işi yapılmak üzere ek bedellerin belirlenmesi, tahsil edilmesi konusunda yöneticiye yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Madde 21- Koridor Aydınlatma Sensörleri: Koridor aydınlatmalarına 1 dakika süreli sensör takılması işi yapılmak üzere ek bedellerin belirlenmesi, tahsil edilmesi konusunda yöneticiye yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Madde 22- Daire Numara Levhaları: İş Merkezi dairelerinin kapı üstüne olacak şekilde çivi ve pirinç niteliğinde daire numaraları yapılması işi için ek bedellerin belirlenmesi, tahsil edilmesi konusunda yöneticiye yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Madde 23- Harcama Kalemleri Yer Değiştirme Yetkisi: Yöneticiye, işletme projesinde aynı paylaşım türündeki (eşit/arsa paylı) harcama kalemleri arasında miktarların yer değiştirme yetkisi verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Madde 24- Dilek ve Temenniler: Herhangi bir dilek ve temenni bulunmadığı için toplantı yönetici tarafından sonlandırılmıştır.

EK:

1) 2023 yılı işletme projesi

2) Vekaleten katılanların yetki belgeleri

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

2 yorumlar

  1. Tutanakta sonradan eksiklikler tesbit edilmisse bunlar tutanaga eklenip yeniden imzalanabilirmi?

  2. Burcu Tanrıverdi Yılmaz

    Merhaba. Sitede evcil hayvan besleniyor. Asansöre ve ortak kullanım alanına pisliyorlar. Genel kurulda hayvan sahibi pisliği temizleyecektir diye karar alındı. Fakat temizlemiyorlar. Bununla ilgili bi kaç daire tutanak tutsak, tutanağa istinaden şikayetçi olabilir miyiz?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir