İcra Dairesine Takibin Devamı Talebi

İcra Dairesine Takibin Devamı Talebi Nasıl Yapılır? Dilekçe Örneği

ADANA … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Dosya No:

Borçlulardan …….’ın icra dosyasına vaki itirazının … İcra Hukuk Mahkemesi’nin …….. E.- ……… K. Sayılı ilamı ile iptaline karar verilmiş olup, takibin …………-TL  asıl alacak üzerinden devamına asıl alacağa takip tarihinden yasal faiz uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar uyarınca takip konusu alacağa borçlu ………..yönünden

…………. %20 icra inkar tazminatı

……………TL. Vekalet ücreti

………….. TL. Yargılama giderleri eklenmek suretiyle takibin devamına, borçlu…’ya icra emri gönderilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

  Alacaklı Vekili

Eki       : Karar aslı.

Son düzenleme tarihi 10 Eylül 2020 07:25

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.