Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

MASAK Bloke Kaldırma Dilekçesi

ADANA 4. NOTERLİĞİ’NE

KEŞİDECİ :

VEKİLLERİ :

MUHATAP :

KONU : Müvekkilin Hesabında Mevcut Blokenin Kaldırılması Hk.

AÇIKLAMALAR :

Sayın muhatap; müvekkil numaralı hesabı bulunmaktadır. Ancak yaklaşık 5 aylık bir süredir müvekkil, bankanız nezdinde bulunan hesabına hiçbir suretle erişememektedir. Bankanıza değişik tarihlerde yapmış olduğu başvurulara bankanız tarafından verilen cevaplarda 5549 sayılı yasadan kaynaklanan yükümlülükler nedeniyle talebin yerine getirilemediği bankanız tarafından müvekkile bildirilmiştir. Ancak 5549 sayılı kaynaklanan yükümlülüklerin neden kaynaklandığı ve bu yönde hesabın bloke edilmesinin gerekçesi ise müvekkile hiçbir şekilde bildirilmemiştir.

5549 sayılı yasanın 4. Ve 19.maddesi ile bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliğin 27. Maddesinde bankanızın ne gibi uygulamalar yapabileceği belirtilmiştir. Ancak bu uygulama yapılırken müşterilerin keyfi uygulamaya tabi tutulamayacağı da hepimizin malumudur. 5549 sayılı yasada hesabın kullanılabilirliğin 1 haftalık bir süre için engellenebileceği belirtilmekle beraber hesapta bulunan malvarlığına el konulmasının 5271 sayılı CMK 128 maddesine tabi olduğu da vurgulanmıştır. Bu bakımdan gerek bankanız ve gerekse MASAK’ın bu konuda yetkileri yasa ile belirlenmiştir. Yasanın belirlediği sınırların aşılmasının suç teşkil ettiği ve müvekkilin mülkiyet hakkının ihlal edildiği de malumdur. Anayasa ve A.İ.H.S ile mülkiyet hakkının güvence altına alındığı kurumunuzca da bilinmektedir.

Bu bilgiler ışığında müvekkilin durumu değerlendirildiğinde ne gibi bir şüpheli işlem yapıldığı ya da işlemin şüpheli olduğuna dair bankanız tarafından ne gibi bir kriterin esas alındığına dair hiçbir emare bulunmamaktadır. Yapılan uygulamanın bankanız tarafından keyfi uygulandığı ve yasanın suistimal edildiği ortadadır. Zira müvekkil yönünden yaptığımız araştırmalarda müvekkil aleyhine herhangi bir soruşturma bulunmadığı gibi açılmış bir dava da söz konusu değildir.

5549 sayılı yasanın uygulanmasının bankalara göre farklılık göstermesi de mümkün değildir. Ancak bankanız açısından keyfi bir uygulamaya gidildiği müvekkile verilen sözlü beyanlarda bankanızın bu konularda çok titiz olduğu bildirilmiştir. Ancak bu titizliğin müşterinin mağdur edilmemesi konusunda gösterilmediği aşikardır. Bu bakımdan iş bu ihtarnamenin tarafınızca tebliğinden itibaren müvekkile ait hesap üzerindeki blokenin kaldırılmasını, blokenin kaldırılmaması durumunda bunun gerekçesinin tarafımıza yazılı olarak bildirilmesini, müvekkilime ait son 1 yıllık hesap hareketlerinin de tarafıma yazılı olarak ya da mail adresime gönderilmek sureti ile bildirilmesini, ayrıca blokenin kaldırılmaması durumunda yasal yollara başvurulacağını ve uğranılan maddi ve manevi zararların yanı sıra yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de bankanızdan isteneceğini, bankanızın 1136 sayılı Avukatlık Kanunu kapsamında vekil olarak tarafıma bilgi verme yükümlülüğünüzün bulunduğunu ihtaren bildiririm.

Keşideci Vekili

Sayın Noter; İş bu üç (3) nüshadan ibaret ihtarnamenin 1 nüshasının muhataba tebliğini, 1 nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhini havi bir nüshasının da tarafıma verilmesini ve gereğini saygıyla bilvekale talep ederiz.

EK: Vekaletname

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Yorum var.

  1. Merhaba,Benim icralik oldugum bir banka baska bir bankadaki hesabima bloke koydurmus ve en o hesaptaki parayi cekemiyorum bu durumla alakali ne yapmam gerekiyor acaba

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir