Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Kapalıdan Açığa Geçme Dilekçesi

Kapalıdan Açığa Geçme Dilekçe Örneği

ADANA İNFAZ HAKİMLİĞİ’NE

İSTEM SAHİBİ (HÜKÜMLÜ) :

VASİ                                             :

KONU                                        : … İnfaz Hakimliğince X tarihinde verilen kapalıya iade kararının kaldırılarak hapis cezasının kalan kısmının açıkcezaevinde uygulanmak suretiyle infazına karar verilebilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                      :

1-) Eşim,  …sayılı dosyası üzerinden 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmış; söz konusu cezasını …e 1 Nolu T tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda infaz edilmektir.

2-) Antalya …değişik iş sayılı toplama kararına göre 14/01/2019 tarihinde eşime gelen müddetname gereği 4 yıl 2 ay hapis-1 yıl 8 ay hapis-2 yıl 6 ay hapis cezaları olmak üzere 3 ayrı suç ve cezadan yeniden düzenleme yapılmıştır. (Ek-1)

3-) AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINA AYRILMA YÖNETMELİĞİ;

Kapalı kurumdan açık kuruma ayrılacak hükümlüler

MADDE 6 – (1) Hükümlülerden;

a) (Değişik:RG-22/8/2015-29453) Toplam (Değişik ibare:RG-22/2/2017-29987)cezaları on yıldan az olanlar bir ayını, on yıl ve yukarı olanlar iseonda birini kurumlarda infaz edip, iyi hâlli olan ve koşullu salıverilme tarihine yedi yıl veya daha az süre kalanlar,

b) Müebbet hapis cezasına mahkûm olup, koşullu salıverilme tarihine beş yıl veya daha az süre kalanlar,

c) Cezaları yüksek güvenlikli kapalı kurumlar veya diğer kapalı kurumların yüksek güvenlikli bölümlerinde infaz edilenlerden toplam cezalarının üçte birini bu kurumlarda iyi hâlli olarak geçiren ve koşullu salıverilme tarihine üç yıl veya daha az süre kalanlar,

açık kurumlara ayrılabilir.

4-) Söz konusu yönetmeliğe göre şartları sağladığını düşündüğüm eşimin hapis cezasının kalan kısmının açık cezaevinde infaz edilmesi gerektiği kanaatindeyim.

İSTEM VE SONUÇ                         : Vasisi olduğum eşimin hapis cezasının kalan kısmının … İnfaz Hakimliğince 09/08/2017 tarihinde verilen kapalıya iade kararının kaldırılarak ilgili hükümler doğrultusunda açıkcezaevinde uygulanmak suretiyle infazına karar verilebilmesini saygıyla talep ederim. tarih

Hükümlü Vasisi

 

Kapalıdan Açığa Geçiş Dilekçesi

ADALET BAKANLIĞI

CEZA VE TEVKİFEVLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Talepte Bulunan Tutuklu:

Müdafi:

Konu: Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği Uyarınca hükümlünün Açık Cezaevine sevk talebi                    

AÇIKLAMALAR:

Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde 29453 sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp yönetmeliğin 6.maddesinde yapılan değişiklik ile ‘toplam cezalarının beşte birini kapalı kurumlarda iyi halli olarak geçiren ve koşullu salıverilme tarihine altı yıl veya daha az süre kalanlar’ hükmü yerine ‘Toplam cezalarının onda birini kurumlarda infaz edip, iyi halli olan ve koşullu salıverilme tarihine yedi yıl veya daha az süre kalanlar ‘ şeklinde değişiklik yapılmıştır. Sonraki fıkralarda ise bu değişliğin belirli suçlar açısından uygulanmasına sınır getirilmiştir. Ancak bu sınırlama Anayasa’nın 10.Maddesinde korunan KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK ilkesine aykırılık taşımaktadır. Çünkü Anayasa metninde devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun hareket etmek zorundadır denmektedir. Bu metinden çıkan sonuç ceza infaz konusunda ayrı olarak yorumlanmalıdır. Kişiler işledikleri suçlar bakımından sınıflandırılıp farklı görevli mahkemelerde farklı suçlardan yargılanır ancak kovuşturma sonucunda hüküm giyen sanıkların hepsinin cezasını çektiği kurum ceza infaz kurumlarıdır. Ceza Muhakemesi ve cezaların amacı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 3.Maddesinde de açıkça belirtildiği gibi öncelikle genel ve özel önlemeyi sağlamak, bu mak­satla hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendir­mek, toplumu suça karşı koru­mak, hükümlünün; yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplum­sal kurallara say­gılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için kişileri ceza infaz kurumlarında adeta yeniden cezalandırma yapıp işledikleri suçlarla sınıflandırmak yerine yönetmelik maddesini ve hükümlünün kurumda geçirdiği süre içerisindeki iyi hali ve disiplin anlamında davranışları gözönünde tutulmalıdır. Bu değerlendirmeler eşitlik ilkesi gereği değerlendirilip kişiyi topluma kazandırmak, meslek edindirmek ve salıverildikten sonra faydalı birey olması amacı ile Kapalı Kurumdan Açık Kuruma geçişi yapılmalıdır.

Talep         : Kapalı Kurumda Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği 6.Maddede belirtilen süreyi  tamamlaması ve yukarıda izah olunan nedenlerle müvekkilimin Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Açık Ceza İnfaz Kurumuna sevkini arz ve talep ediyorum.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

3 yorumlar

  1. Cengiz kaygısız

    eşim 4 yıldır kapalı cezaevinde açık hakkı var mı

  2. Abim 10 yıl kapalı ceza evinde kaldi şuan mahkemesi oldu ve 15 yıl daha yeni açık ceza evine geçmesine hakkı varımdır veya izin kullana bilme

  3. Merhabalar amcam trafikte çok kez ehliyetsiz ve alkollü yakalandığı için 4 ay 15 gün mahkeme kararıyla kapalı ceza evine alındı. Açık ceza evine geçmesi veya durumun yeniden değerlendirilmesi için yeni bir başvuru yapabiliyor muyuz?Bu durumda yapabileceğimiz bir şey var mıdır?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir