Aklınıza takılan başka detaylar mı var?

Günlük 10.000'i aşkın ziyaretçisi olan hukuk forumunda sorularınızı gündeme getirebilirsiniz.

HUKUK FORUMU

Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Vekalet Yetkisinin Kötüye Kullanılması Nedeniyle Suç Duyurusu

Vekalet Yetkisinin Kötüye Kullanılması Nedeniyle Suç Duyurusu

… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

YAKINAN                           :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES                                 :

VEKİLİ                                 :

ADRES                                  :

ŞÜPHELİ                              :

SUÇ                                       : Vekaletnamenin kötüye kullanılması sebebiyle Güveni Kötüye Kullanma.

SUÇ TARİHİ                        : …/…/…

AÇIKLAMALAR                :

1-) Müvekkilimiz ….. ……, uzun yıllardır kullanmakta olduğu ..… plaka sayılı ….. marka …. model hususi aracını yurtdışına gitme ihtimali sebebiyle, yakın arkadaşı olan  … …. ile aracın en az …..-TL üzerinden satılması konusunda …/…./….. tarihinde şifahi olarak anlaşmıştır.

2-) Kısa bir süre sonra yurtdışına gitme durumu kesinleşen Müvekkilimiz, ilgili şahıs … ….. adına …. …… Noterliği’nin …/…/… tarih ve …. yevmiye nolu araç satışına dair vekaletname (EK-1) düzenlemiştir. Bu vekaletnameyle şüpheli ile Müvekkilimiz, …/…./….. tarihinde yaptıkları sözlü anlaşmayı yazılı hale getirmişlerdir.

3-) Aracın satışına dair olarak gerekli işlemler yapıldıktan ve de Müvekkilimiz yurt dışına gittikten bir müddet sonra, şüpheli Müvekkilimizle hiçbir şekilde irtibat haline geçmemiş ve Müvekkilimizin ısrarlı aramalarına karşın telefonlarına dahi cevap vermemiştir.

4-) Bu durumdan şüphelenen Müvekkilimiz … ….. Noterliği’nin …/…/… tarih ve …. yevmiye nolu ihtarnamesi (EK-2) ile ilgili şahıs … ….’yi azlettiğini belirterek aracın bir an önce tarafına iade edilmesine dair ihtarname çekmiştir. Ancak şüpheli ihtarnameye verdiği cevapta (EK-3) kendisinde böyle bir aracın bulunmadığını ve tarafına böyle bir aracın hiç teslim edilmediğini ifade etmiştir.

5-) İlgili şahsa teslim edilen araç kendisi tarafından kullanılmaktadır. Yapılan tüm uyarılara rağmen de ilgili şahıs aracı teslim etmeye yanaşmamaktadır. Hatta bu durumla ilgili olarak dilekçemiz ekinde sunulmuş tanık listesinde (EK -4) isimleri yer alan ilgililer de, mahkemenizce uygun görülmesi halinde duruma ilişkin izahat verecektir.

6-) Açıklanan tüm bu nedenlerle ilgili şahıs hakkında tahkikat yapılmak suretiyle cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

HUKUKİ NEDENLER                   : 5237 S. K. m. 155, 6098 S. K. m. 505, 506, 508 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    : … ….. Noterliği’nin …/…/… tarih ve …. yevmiye nolu araç satışına dair düzenlenen vekaletname, … ….. Noterliği’nin …/…/… tarih ve …. yevmiye nolu ihtarnamesi, … ….. Noterliği’nin …/…/… tarih ve …. yevmiye nolu cevabi ihtarname, tanıklar ve diğer deliller.

İSTEM SONUCU: Yukarıda açıklanan nedenlerle ilgili şahıs hakkında tahkikat yapılmak suretiyle cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

EKLER:

1-) …. …… Noterliği’nin …/…/… tarih ve …. yevmiye nolu araç satışına dair vekaletname

2-) … ….. Noterliği’nin …/…/… tarih ve …. yevmiye nolu ihtarnamesi

3-) … ….. Noterliği’nin …/…/… tarih ve …. yevmiye nolu cevabi ihtarname

4-) Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi

5-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

Yakınan Vekili

Av.

Son düzenleme tarihi 5 Ekim 2020 18:04

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.