Bir Sayfa Seçin

Vekalet Nedir? Vekalet Vermek Ne İşe Yarar?

Vekalet nedir? Vekalet vermenin hukuki sonuçları nelerdir? Vekalet vermek ne işe yarar? Yazımızda bu soruların cevaplarımı ele aldık.


Vekalet Sözcüğünün Anlamı ve Hukuki Sonuçları

“Vekâlet” kelimesi, sözlükte, “bir başkasının işini görmeye yetkili ve görevli olma” anlamı taşır.

Hukuk terimi olarak vekâlet, her tür yargı mercilerinde ve icra dairelerinde bir başkası adına yargısal iş ve işlemleri takip edebilmeye görevli ve yetkili kılınma demektir.

Vekâlet yetkisi ve görevini düzenleyen belgeye “Vekâletname”, bir başkası adına vekâlet yetkisine dayanarak temsil işi üstlenene de “vekil” denilmektedir.

Hukukta, Mahkemede davaya vekâlet iki şekilde yapılabilir:

 • Kanunî Temsil,
 • İradi Temsil.

Kanunî temsil, İradi temsil ise, bir davada tarafların kendilerini, tayin edecekleri vekilleri marifetiyle temsil ettirmeleridir.

Hukukumuzda, birkaç istisna dışında ilke olarak, davaları vekil aracılığı ile açma ve takip etme zorunluluğu yoktur.

İstisnai durumlar şunlardır:

 • Tarafın davasını takip edebilecek ehliyette olmaması,

Hâkim, taraflardan birisinin, davasını bizzat takip edecek yeterlikte olmadığını görürse, ona uygun bir süre tanıyarak, davasını vekil aracılığı ile takip etmesine karar verebilir. Verilen karara uymayan taraf hakkında, yokluğu halindeki hükümlere göre işlem yapılır.

 • Vekilin veya vekâlet verenin duruşmada uygun olmayan tutum ve davranışlarda bulunması.

Vekil, duruşmada uygunsuz davranışlarda bulunursa, hâkimce uyarılır. Sonuç alınmazsa, eylem disiplin suçu veya Davasını kendi takip eden, duruşmada uygunsuz davranışlarda bulunursa, Mahkemece uyarılır. Sonuç alınmazsa, kendisini vekille temsil ettirmesine karar verilir ve salondan çıkarılması sağlamr. Vekil ile temsil ettirmeme halinde ise, taraf yokluğu halinde uygulanacak hükümlere göre işlem yapılır (HMK. md. 79/2).

Dava ehliyetine sahip olanlar, davalarını bizzat açabilecekleri gibi, bir vekil aracılığı ile de açabilirler veya açılmış davayı takip ettirebilirler. Ancak, bir tarafın Vekalet Verebilme Şartları

Herkes vekâlet ehliyetine sahip değildir. Daha doğru bir deyişle yargı mercilerinde vekil sıfatıyla yargısal nitelikli iş takibi için vekâlet ehliyetine herkes sahip olamaz.

Yargı ve icra dairelerinde ancak vekâletle iş takip edebilecek şartları taşıyan Avukatlar vekil sıfatıyla görev ifa edebilirler.

Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olan ve bir Ancak kişi, kendisini temsil edecek bir Yargı mercilerinde vekâletle iş takibi konusunda Yasa Koyucu, Kadastro işlemlerine özgü bir istisnai düzenleme getirmiştir.

Buna göre, Kadastro mahkemelerinde görülen davalarda çıkar çatışmaması olmamak koşuluyla eşler birbirlerini vekil tayin edebilirler. (KadastroKn. Md. 31/1).

Vekâletnamesinin aslını ya da onaylı örneğini vermeyen içerisinde vekâletname ibrazı şartıyla Avukatın dava açmasına veya bazı usûl işlemlerini yapmasına izin verebilir. Bu kesin süre içinde vekâletname verilmez veya asıl tarafça, yapılan işlemlere onay verildiği dilekçeyle mahkemeye bildirilmez ise, dava açılmamış sayılır veya yapılan işlemler yapılmamış sayılır (HMK. md. 71).

Vekâletnamesiz işlem yapılmasına izin verilen ancak haklı bir sebep olmaksızın süresi içinde vekâletname ibraz etmeyen Davada bir tarafın Asilin de hazır bulunduğu duruşmada vekil tarafından yapılan açıklamalara asil derhal ve açıkça itiraz etmezse, vekilin açıklamalarına rıza göstermiş sayılır (HMK. md. 78).

Stajyer Avukatların yapabilecekleri İlgili yönetmelik hükümlerine göre stajyer Avukatların yapabilecekleri başlıca işler şunlardır:

 • Duruşmalara Girme

Yanında staj yaptığı Avukatın yazılı oluru ile onun gözetim ve sorumluluğu altında stajyer

 • İcra Takip İşlemlerini Yürütme
 • Stajyer

 • Dava Dosyasından Örnek Alma
 • Stajyer

 • Dava ve Takip Dosyalarını İnceleme
 • Stajyer Vekâletnamesiz işlem yapılmasına izin verilen ancak haklı bir sebep olmaksızın süresi içinde vekâletname ibraz etmeyen Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

  Avukat Saim İncekaş

  Avukat Saim İncekaş

  Adana İncekaş Hukuk Bürosu

  Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

  Abone ol
  Bildir
  guest
  0 Yorum
  Yazı içi yorum
  Tüm yorumları göster

  Şanslı Söz

  “İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
  (Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

  Dünya Dilleri

  Şanslı Sözcükler

  Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

  İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

  Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

  Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

  Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

  Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

  Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

  BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

  Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

  AvukatBirlik.Com’a katılın!

  Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

  avukatbirlik.com – Tıklayınız