Vasi Tayini/Atanması Talebi Dilekçe Örneği

Vasi Tayini/Atanması Talebi Dilekçe -1-


ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI                               : 

VEKİLİ                                 : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

KISITLI ADAYI                  :

TALEP KONUSU                : …………. Hastanesinin Özürlü Sağlık Kurulu tarafından verilen X tarih ve ……sayılı raporu Özürlü …………. kısıtlanması.

AÇIKLAMALAR                :  

  1. Müvekkilemin annesi olan …… uzun süredir X hastasıdır. Hastalığının zaman içindeki seyri ağırlamış ve neticede müvekkilemin annesi % 93’e varan tüm vücut fonksiyon kaybına uğramıştır.
  2. Müvekkilemin annesinin özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybının % 93 olduğu …….Hastanesinin Özürlü Sağlık Kurulu tarafından verilen X tarih ve …….. sayılı rapordan da açıkça görülecektir. Rapor örneğini dilekçemiz ekinde sunarız.
  3. Kısıtlı adayı …………..’ın kendi işlerinin müvekkilem tarafından vasi sıfatıyla görülmesini sağlamak üzere dava açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : TMK 408. Maddesi, HUMK ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        : …… Hastanesinin Özürlü Sağlık Kurulu tarafından verilen …….. raporu, bilirkişi incelemesi ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda yazılı nedenlerle Kısıtlı adayı ……… kendi işlerinin müvekkilem tarafından vasi sıfatıyla görülmesini sağlamak üzere müvekkilemin kısıtlı adayı ……..’a Vasi olarak tayinine karar verilmesini mahkemenizden saygılarımla arz ve talep ediyorum. (tarih)

Ekler: a- …….Hastanesinin Özürlü Sağlık Kurulu tarafından verilen  sayılı raporu

Davacı Vekili

Av.

Vasi Tayini/Atanması Talebi Dilekçe -1-


X SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :

DAVALI                               : Hasımsız

KONU                                   : Vasi tayini istemi

AÇIKLAMALAR                :

Annem ……….. son yıllarda unutkanlık baş göstermiştir. Dilekçem ekindeki belgelerden de görüleceği üzere yapılan tetkikler sonucunda anneme Alzheimer teşhisi konulmuştur. İşlerini gerektiği gibi yerine getirememesinden dolayı ona vasi atanması gerekliliği hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER         : HMK, M.K. 403, 408 maddeleri ve ilgili yasal mevzuat

DELİLLER                           : Nüfus kayıtları, doktor raporu, tanık beyanları ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM           : Yukarıda arz edilen nedenlerle annem ……. vasi olarak tayin edilmeyi sayın mahkemenizden saygılarımla arz ve talep ederim.

DAVACI

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.