Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Tanık Değiştirme Talebine Muvafakat Etmeme Beyanı

ADANA 5. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Esas No:

BEYANDA BULUNAN

(DAVALI):

VEKİLLERİ:

KONU: Davacı yanın tanık değiştirme istemine muvafakatimizin bulunmadığının bildirilmesinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

Davacı yan, … tarihli celsede, dava dilekçesinde bildirmiş olduğu ve talimat yolu ile beyanı alınan tanık ……………….’in değiştirilip ……………..’in dinlenmesi gerektiğinden bahsetmiştir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki; davalı yanın dava dilekçesinde isim ve adresi ile birlikte açıkça bildirmiş olduğu tanıkların arasında ………… ismi yer almamaktadır. Buna rağmen, davacı yan … tarihli celsede, ………….’in beyanının alınmış olduğunu, ancak esasen tanık listesinde dahi yer almayan …………’in dinlenilmesi talebinde bulunmuştur.

Bahsi geçen celsede, tanık değiştirilmesine açıkça muvafakat etmemiş olmamıza rağmen, mahkemeniz tarafından tanık ……………’in ifadesinin alınması için talimat yazılmasına karar verilmiştir.

Davacı yanın iş bu talebi son derece yersiz olup, hukuka aykırıdır. Zira, eğer davacı yanın asıl dinletmek istediği tanık ……….. ise neden tanık ……….. dinlendikten sonra bu talebini dile getirmiştir… Davacı yanın bu tutumu, iddiasını haksız şekilde ispatlamaya çalışmaktan başka hiçbir şey değildir.

Davacı yan; tanık bildirip, bildirilen tanığı dinlenildikten sonra ya tanığın ismini değiştirmiş, ya da yeniden dinlenilmesini istemiştir. Yani kısacası tanık beyanlarını tabiri caiz ise beğenmediğinden farklı taleplerde bulunmuştur. Dinlenilen tanık tekrar dinlenilemez. İkinci tanık listesi tarafımızın muvafakati olmadan yargılamaya dahil edilemez.

Bilindiği üzere, SON DERECE AÇIK OLAN HMK 240. MADDESİ;

“TANIK GÖSTEREN TARAF, TANIK DİNLETMEK İSTEDİĞİ VAKIAYI VE DİNLENİLMESİ İSTENEN TANIKLARIN ADI VE SOYADI İLE TEBLİĞE ELVERİŞLİ ADRESLERİNİ İÇEREN LİSTEYİ MAHKEMEYE SUNAR. BU LİSTEDE GÖSTERİLMEMİŞ OLAN KİMSELER TANIK OLARAK DİNLENEMEZ VE İKİNCİ BİR LİSTE VERİLEMEZ.”

Gereğince, davacı yanın dava dilekçesi ile mahkemeye sunmuş olduğu tanık listesinde yer almayan ………..’in tanık olarak dinlenmesi, yeni bir tanık listesi sunulması mahiyetinde olup, açıkça yasa hükümlerine aykırıdır. BU SEBEPLE ………………. YERİNE, TANIK LİSTESİNDE DAHİ ADI GEÇMEYEN …………….’İN DİNLENMESİNE HİÇBİR ŞEKİLDE MUVAFAKAT ETMİYORUZ.

Bu sebeplerle, tanık listesinde yer almayıp da dinlenmesi için talimat yazılan ……………….’in dinlenmesine kati suretle MUVAFAKAT ETMİYORUZ.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda izah edilen ve re’sen gözetilecek nedenlere

binaen;

  •  Tanık listesinde …………. yazılmasına rağmen, ………………’in dinlenilmesinin akabinde tanık listesinde adı bulunmayan …………….. için yazılan talimatın mahal mahkemesinden İŞLEMSİZ İADESİNE

Karar verilmesini vekil edenimiz adına saygılarımızla talep ederiz.

Ahmet Vekilleri

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir