Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Sözleşmenin Feshi Konulu İhtarnameye Cevap

İHTARNAMEDİR

KEŞİDECİ:

YETKİLİSİ:

MUHATAP:

VEKİLİ:

KONU: Muhatap Yılmaz İnşaat A.Ş. tarafından tarafımıza gönderilmiş 9992 yevmiye numaralı ihtarnameye karşılık beyan ve cevaplarımızı içerir ihtarnamemizdir.

AÇIKLAMALAR     

Öncelikle belirtmek gerekir ki muhatap şirketin fesih usulü akde aykırılık teşkil etmekte olup geçersizdir.  Şirketimiz ile muhatap şirket xxxx arasında x/x/2020 tarihli sözleşme akdedilmiş; işbu sözleşmenin x. Maddesi ile sözleşmenin sona ermesine ilişkin usul ve esaslar alenen belirtilmiştir.md x: Yüklenicin sözleşme yapıldıktan sonra taahhütten vazgeçmesi veya sözleşmeye aykırı davranması işi yavaşlatması veya sözleşmede yazılı sürede tamamlayamayacağını anlaşılması üzerine ya da hangi nedenle olursa olsun temerrüde düşmesi halinde iş sahibinin yedi gün süreli ihtarına rağmen aynı durum devam ettiği takdirde ayrıca protesto çekmeye ve hüküm altına almaya gerek kalmaksızın iş sahibi sözleşmeyi feshedebilir.” Görüldüğü üzere xxx tarafından usulüne uygun bir fesih gerçekleştirilmemiş olup feshin tarafımızca kabulü mümkün değildir.

Tarafınızca gönderilen ihtarnamede tarafımızca daire satışının gerçekleştiği çek ve para alışverişlerinin yapıldığı iddia edilmişse de bu hususlar soyut ve mesnetsizdir. Bilindiği üzere iddia sahibi ispat ile mükelleftir. Tarafımıza herhangi bir ödeme ulaşmamıştır. İhtarnamede belirttiğiniz hususlar gerçek dışı olup bizce kabulü mümkün değildir.

SONUÇ: Tüm bu hususlardan anlaşılacağı üzere; hem usul hem esas itibariyle xxxx açısından sözleşmeyi fesih şartları gerçekleşmemiş olup şirketimize herhangi bir ödeme yapılmamıştır. İhtaren bildirilir.

EKLER:

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir