Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

LTD Ortağının İnceleme ve Bilgi Alma Hakkını Kullanması İçin İhtarname

ADANA 4. NOTERLİĞİ’NE

İHTARNAME

İHTAR EDEN :

VEKİLİ :

MUHATAP :

KONU : Limited Şirket Ortağına Şirket Müdürü Tarafından Bilgi Alma Hakkı Temin Edilmesi İsteminden İbarettir.

AÇIKLAMALAR :

Sayın Şirket Müdürlüğü;

Müvekkil şirketinizde %50 pay sahibi olup şirket ortaklarındandır. Müvekkilime şirkete ortak olduğu tarihten itibaren yeterli bilgi ve belge verilmemiştir. Müvekkil Ahmet’in şirketin ortağı olması nedeniyle şirket hakkında bilgi ve belge alma hakkına sahiptir. Türk Ticaret Kanununun 614. /1 maddesindeki açık hükme göre “Her ortak, müdürlerden, şirketin bütün işleri ve hesapları hakkında bilgi vermelerini isteyebilir ve belirli konularda inceleme yapabilir.” Şirket ortağı pasif olarak bilgi alma hakkını kullanabileceği gibi aktif olarak inceleme hakkını da kullanabilir. Ayrıca bilgi alma ve inceleme hakkı, ortakların ortaklık sıfatından doğar ve başkaca bir şart aranmaksızın temin edilmek zorundadır.

TTK madde 614/1’e göre müvekkil Ahmet’in ortağı olduğu ADANA LİMİTED ŞİRKETİ hakkında bilgi alma ve inceleme hakkı kanun hükmüyle sabit olduğundan şirketin hesaplarını gösteren belgelerinin, mali denetim raporlarının, bilançosunun, elde bulunan nihai ürünlerin ve stok miktarlarını gösteren verilerin, şirketin mal varlığına ilişkin bilgi ve belgelerin, mali yükümlülüklerin, diğer kamu kuruluşları ile olan ilişkilerini gösteren belgelerin, şirketin aktif ve pasifini gösteren belgelerin, iştirak, müşteri, bayi, tedarikçi, temsilci ve acentelerin, mevcut sözleşmelerin, raporların, taslakların, toplantı notlarının tarafımıza 7 gün içerisinde Adana adresine gönderilmesini talep ediyoruz.

TALEP SONUCU : Sayın şirket müdürlüğünüz tarafından müvekkil Ahmet’e, ortağı olduğu Şirket hakkında bilgi alma, inceleme hakkının temin edilmesini ve yukarıda istenen belgelerin tarafımıza 7 gün içerisinde iletilmesini ihtaren talep ederiz.

Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir