Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Bakım ve Servis Hizmet Sözleşmesi Örneği

Bakım ve teknik servis hizmeti sunan bir şirket misiniz? O halde sunduğunuz hizmeti sözleşme yaparak güvenceye almak istersiniz. Bu sayede hizmetinizin karşılığını kolayca alırsınız. Bu yazımızda bakım ve servis hizmeti sunarken yapmanız gereken sözleşmenin örneğini sizinle paylaştık.

BAKIM VE SERVİS HİZMET SÖZLEŞMESİ

İş bu sözleşme dünya (bundan sonra ….. olarak anılacaktır.) …. vd ve …. faaliyet gösteren ….. servis (bundan sonra SERVIS olarak anılacaktır) arasında yapılmıştır.

I-Taraflar

√Tüzel Kişinin Unvanı:

Adresi :

Vergi Dairesi :

Vergi Numarası :

Tel :

Faks :

E posta :

Yetki Temsilcinin

Adı Soyadı :

TC Kimlik No :

Gsm :

√Tüzel Kişinin Unvanı:

Adresi :

Vergi Dairesi :

Vergi Numarası :

Tel :

Faks :

E posta :

Yetki Temsilcinin

Adı Soyadı :

TC Kimlik No :

Gsm :

II-Konusu

….. tarafından verilen veya temin edilen servislikler çerçevesinde tamir, bakım, onarım, yenisi ile değiştirme işidir.

III-Tarafların Yükümlülükleri

1- ….. servisin borçlarından ve giderlerinden sorumlu ve yükümlü değildir.

2-….. servisle yapmış olduğu anlaşmaya istinaden ekteki destekleri ödemekle yükümlüdür.

3-….. tarafından resmi veya gayri resmi olarak verilmiş olan yetkili servisliklerin ücret ve parça tedariki konusunda …..’un yazılı olarak belirttiği şekilde çalışma uygulanacaktır.

4- ….. servis TSE belgesine sahip değilse TSE belgesi çıkartılması için gerekli hususlar konusunda destek vermekle yükümlüdür. ….. TSE belgesi almak için her türlü işlemi servis adına vekil olarak yapar. ….. TSE belgesi almak ve sözleşme devam ettiği sürece TSE müdürlükleri ve temsilciliklerine servis adına her türlü yazılı ve sözlü işlem yapabilir. ….. TSE’ye verilen sözleşmeler için kaşe yaptırabilir TSE için gerekli her türlü takibi yapabilir. Servis ….. ve belirttiği kişilere TSE belgesi işlemleri için her türlü vekaleti ve yetkiyi verecektir. TSE istediği takdirde servis e-imza çıkarmak ile yükümlüdür.

5-Servis TSE belgesi çıkartmak için gerekli tüm hususları yapmak zorunda olup herhangi bir mazeret ve zaman kaybına sebebiyet veremez herhangi sebeple TSE belgesi çıkmasına engel olacak veya gerekli ihtimam ve özeni göstermemek veya zaman kaybına uğrattığı takdirde servis …..’a 5.000 TL (Beşbin TL) ödemekle yükümlüdür.

6-Servis TSE belgesi çıktıktan sonra ….. tarafından verilmiş, gönderilmiş olan servislik sözleşmesini TSE belgesine ekleterek resmi servisliği olmuştur. Servis ….. tarafından verilmiş, gönderilmiş olan servislik sözleşmesini TSE belgesine ekletmekle yükümlüdür ve ….. tarafından TSE belgesine eklenen her firmanın TSE masraflarını ….. ödemekle yükümlüdür.

7-Servis Aktif çalıştığı firmalardan 3 adete kadar TSE belgesine ekletme hakkını saklı tutar ancak her ne sebeple olursa olsun hiçbir aracı firma danışman veya aracı şahısla çalışma yapamaz TSE belgesine ekletmek istediği her firmayı ancak ….. firmasına haber vermek ve ….. aracılığı ekletmek ile yükümlüdür.

8- Taraflar aralarındaki yazışmaları e posta ile yapılacaklardır. Siparişler kaşeli faks ile yapılacaktır. Sipariş en geç 7 gün içinde temin edilir.

IV-Ödeme

Sözleşme konusu olan tamir ve bakım hizmetleri üzerine % … ortaklık kurulmuş olup ortaklık ….. firması aracılığı ile veya direk olarak ….. tarafından verilmiş olan resmi ve gayri resmi servisliklerden tamir ve bakım yaptığı garanti içi ve garanti dışı her üründen tüm giderler haricinde belirtilmiş olan % …. oranında ….. ‘a ödemekle yükümlüdür.

Ödeme ….. adına açılan … Bankasındaki … IBAN Numarasına yapılır. Yedi gün içinde ödeme yapılacaktır. Belirtilen sürede ödeme yapılmaz ise ticari faiz uygulanacaktır.

V-Cezai Şart

Servis sözleşmede belirtilen hususlara aykırı davrandığı takdirde söz konusu aykırılığın giderilmesi için noter aracılığı ile ihtar gönderilir. Sözleşmeye aykırılığın ihtarnamenin tebliğinden itibaren on beş gün içinde giderilmesi istenir. Sözleşmeye aykırılık giderilmezse, servisin sözleşmeye aykırı davranışları dolayısı ile ….. tarafından haklı nedenlerle sözleşme fesh edilirse servis … (…) TL cezai şartı ödemekle yükümlüdür. Servis ileride cezai şartın yüksek olduğunu ileri süremez.

VI-Sözleşme Süresi

Sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Sözleşme süresi bir yıldır. ….. tarafından feshedilmedikçe her yıl otomatik olarak yenilenir.

VII-Temsil

İttifakla verilmiş kararlar ve faaliyetlerin yürütülmesinde mutat muameleler bakımından servisi resmi kurumlara ve özel kurum ile üçüncü şahıslara karşı ….. temsil edecektir.

VIII-Devir Yasağı

Taraflardan biri diğer tarafın yazılı onayı olmadan sözleşmeyi bir başkasına devir ve temlik edemez.

IX-Gizlilik

Taraflar, bu sözleşmenin ifası dolayısıyla yapılan işler hakkında tüm bilgileri “Gizli Bilgi” olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri, diğer tarafın yazılı izni olmadan, üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamayı, kamuya duyurmamayı yada bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı beyan, taahhüt ve kabul eder.

Gizliliğin ihlali halinde, ihlal eden taraf, diğer tarafın bu sebeple uğradığı her türlü zarar ve ziyanını tazmin etmeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. İşbu sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi hali, bu maddede yer alan yükümlülüklerin sona ermesine sebep olmaz.

X-Tebligat Adresleri

Taraflar adres değişikliğini karşı tarafa yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Aksi takdirde sözleşmede yazılı olan adres, bilinen en son adres olarak kabul edilerek tebligatlar bu adrese çıkarılır.

XI-Yetki

İş bu sözleşmeden doğması muhtemel uyuşmazlıklar için Türk hukuku uygulanacak olup, yetkili mahkeme ve icra dairesi, Ankara mahkemeleri ve icra daireleridir.

XII-İmza

Toplam altı sahife ve oniki ana maddeden oluşan işbu sözleşme iki nüsha olarak hazırlanmış, taraflarca müzakere edilmiş, okunmuş ve kabul edilmiş olup, tarafların yetki temsilcileri tarafından imzalanmış ve taraflara birer sureti verilmiştir. …/…/…

Şirket Servis

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir