Bir Sayfa Seçin

Mahkemenin Adli Yardım Kararı Örneği

Adlî Yardım Kararı Örneği


T.C.

ÜNYE

( ). ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2014/81..D.İŞ
KARAR NO : 2014/61..D.İŞ
HÂKİM : N. A. 4294
KÂTİP : F. Ö. 82625

TALEPTE BULUNAN : Kemal ÇELİK (TC:            ), Adresi
KONUSU : Adlî Yardım
TALEP TARİHİ : 22/02/2014
KARAR TARİHİ : 28/02/2014

G.D.(Gereği Düşünüldü):

İstemde bulunanın 22/02/2014 tarihli dilekçesi üzerine dosya ve ekleri incelendi.

İstemde bulunan dilekçesinde özetle, 01/01/2014-8 tarihinde Samsun’da bulunan X Teşhis ve Tedavi Merkezi binasının asansörü içerisindeyken meydana gelen asansör kazasında ağır yaralandığını ve sakat kaldığını, açacağı tazminat davasının harç ve giderlerini karşılayacak mali ve ekonomik imkanlara sahip bulunmadığını bu nedenle Adlî Yardımdan Yararlandırılma Kararı verilmesini istemiştir.

Ekonomik ve sosyal durum araştırması için Tapu, S.G.K ve Vergi Dairesi Müdürlüklerine yazılan araştırma talep müzekkerelerine verilen cevabı yazılar incelenmiş ve başvurucu Kemal ÇELİK’in Adlî Yardımdan Yararlandırılmaya müstahak konumda bulunduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır.

HÜKÜM: HMK. 334. vd. maddeleri uyarınca, talepte bulunan Kemal Çelik’in ADLÎ YARDIMDAN YARARLANDIRILMA TALEBİNİN KABULÜNE ilişkin karar, evrak üzerinde, (HMK. Md. 337-338 çerçevesinde) Kanun Yolu kapalı olmak üzere verildi. 28/02/2019

Hakim 4294

Katip 82625

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız