Mahkemenin Adli Yardım Kararı Örneği

Adlî Yardım Kararı Örneği


T.C.

ÜNYE

( ). ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2014/81..D.İŞ
KARAR NO : 2014/61..D.İŞ
HÂKİM : N. A. 4294
KÂTİP : F. Ö. 82625

TALEPTE BULUNAN : Kemal ÇELİK (TC:            ), Adresi
KONUSU : Adlî Yardım
TALEP TARİHİ : 22/02/2014
KARAR TARİHİ : 28/02/2014

G.D.(Gereği Düşünüldü):

İstemde bulunanın 22/02/2014 tarihli dilekçesi üzerine dosya ve ekleri incelendi.

İstemde bulunan dilekçesinde özetle, 01/01/2014-8 tarihinde Samsun’da bulunan X Teşhis ve Tedavi Merkezi binasının asansörü içerisindeyken meydana gelen asansör kazasında ağır yaralandığını ve sakat kaldığını, açacağı tazminat davasının harç ve giderlerini karşılayacak mali ve ekonomik imkanlara sahip bulunmadığını bu nedenle Adlî Yardımdan Yararlandırılma Kararı verilmesini istemiştir.

Ekonomik ve sosyal durum araştırması için Tapu, S.G.K ve Vergi Dairesi Müdürlüklerine yazılan araştırma talep müzekkerelerine verilen cevabı yazılar incelenmiş ve başvurucu Kemal ÇELİK’in Adlî Yardımdan Yararlandırılmaya müstahak konumda bulunduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır.

HÜKÜM: HMK. 334. vd. maddeleri uyarınca, talepte bulunan Kemal Çelik’in ADLÎ YARDIMDAN YARARLANDIRILMA TALEBİNİN KABULÜNE ilişkin karar, evrak üzerinde, (HMK. Md. 337-338 çerçevesinde) Kanun Yolu kapalı olmak üzere verildi. 28/02/2019

Hakim 4294

Katip 82625

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir