Kira Sözleşmesinden Doğan Vergi Borçları

Kira Sözleşmesinden Doğan Vergi Borçları

Konut Kiralarında

Konut kiralarında kiracı vergi dairesine herhangi beyanname vermez. Mal sahibi ise her yıl Mart ayında kira gelir beyannamesi verir ve elde ettiği kira geliri üzerinden kira gelir vergisi öder.

Vergi muafiyeti her takvim yılında elde edilen kira geliri için değişiklik göstermektedir. Bu belirli miktar üzerinde kira geliri elde eden mal sahipleri kira gelir beyannamesi vermek ve kira gelir vergisi ödemek zorundadırlar.

İşyeri Kiralarında

İşyeri kiralarında ise, kira sözleşmesinin kiracı tarafından vergi dairesine sunulacak olması nedeni ile kira sözleşmesinin yazılı olarak yapılması gerekir.

Kiracı yapmış olduğu bu kira sözleşmesi üzerinden vergi dairesine her ay veya her üç ayda bir muhtasar beyanname ile bildirmiş olduğu stopaj vergisini ödeyecektir.

İşyeri Kiralarında Stopajı Daha Az Ödemek İçin Yapılan Çift Sözleşme

Kira stopaj vergisi, işyeri olarak kiraya verilen gayrimenkuller için kiracı tarafından brüt kira bedeli üzerinden kesintiye tâbi tutularak vergi dairesine ödenen vergidir. Stopaj vergisini daha az ödemek amacı ile uygulamada kiralanan aynı taşınmazla ilgili iki farklı kira sözleşmesi düzenlendiği, asıl sözleşmenin taraflar arasında saklı kaldığı, bedeli gerçek kira bedelinden düşük gösterilen kira sözleşmesinin resmi işlemlerde kullanıldığı ve vergi dairesine de bu sözleşmenin sunulduğu görülmüştür.

Bu şekilde hareket etmek son derece hatalı bir durumdur. Ayrıca bir ihtilaf halinde iki kira sözleşmesinin yapıldığı ve vergi dairesine gerçeğe aykırı olarak düzenlenen kira sözleşmesinin sunulduğu durumunun ortaya çıkması halinde vergi mükellefini geçmiş ayların eksik ödenen stopaj vergisi, vergisini süresinde ödenmemesi nedeni ile faiz ve vergi ziyaı cezası beklemektedir.

Bu durum ise vergi mükellefini zor durumda bırakacak ve güven sarsıcı bir davranış olacaktır. Ayrıca düşük bedelli kira sözleşmesi yüksek bedelli kira sözleşmesini geçersiz hale getirmez.

İşyeri kiralarında ödenen stopaj vergisi sorumlu sıfatıyla işyeri sahibi adına Kiracı tarafından düzenlenen muhtasar beyanname ile vergi dairesine ödenir.

İşyeri sahipleri işyeriyle alakalı elde ettikleri kira gelirlerini bir sonraki yılın Mart ayının 25. akşamına kadar vergi dairesine beyanda bulunur, çıkan vergiden adına kesilen stopaj tutarı mahsup edilir.

Son düzenleme tarihi 20 Mayıs 2020 20:02

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.