Kira Sözleşmesinden Doğan Vergi Borçları

Kira Sözleşmesinden Doğan Vergi Borçları

Konut Kiralarında

Konut kiralarında kiracı vergi dairesine herhangi beyanname vermez. Mal sahibi ise her yıl Mart ayında kira gelir beyannamesi verir ve elde ettiği kira geliri üzerinden kira gelir vergisi öder.

Vergi muafiyeti her takvim yılında elde edilen kira geliri için değişiklik göstermektedir. Bu belirli miktar üzerinde kira geliri elde eden mal sahipleri kira gelir beyannamesi vermek ve kira gelir vergisi ödemek zorundadırlar.

İşyeri Kiralarında

İşyeri kiralarında ise, kira sözleşmesinin kiracı tarafından vergi dairesine sunulacak olması nedeni ile kira sözleşmesinin yazılı olarak yapılması gerekir.

Kiracı yapmış olduğu bu kira sözleşmesi üzerinden vergi dairesine her ay veya her üç ayda bir muhtasar beyanname ile bildirmiş olduğu stopaj vergisini ödeyecektir.

İşyeri Kiralarında Stopajı Daha Az Ödemek İçin Yapılan Çift Sözleşme

Kira stopaj vergisi, işyeri olarak kiraya verilen gayrimenkuller için kiracı tarafından brüt kira bedeli üzerinden kesintiye tâbi tutularak vergi dairesine ödenen vergidir. Stopaj vergisini daha az ödemek amacı ile uygulamada kiralanan aynı taşınmazla ilgili iki farklı kira sözleşmesi düzenlendiği, asıl sözleşmenin taraflar arasında saklı kaldığı, bedeli gerçek kira bedelinden düşük gösterilen kira sözleşmesinin resmi işlemlerde kullanıldığı ve vergi dairesine de bu sözleşmenin sunulduğu görülmüştür.

Bu şekilde hareket etmek son derece hatalı bir durumdur. Ayrıca bir ihtilaf halinde iki kira sözleşmesinin yapıldığı ve vergi dairesine gerçeğe aykırı olarak düzenlenen kira sözleşmesinin sunulduğu durumunun ortaya çıkması halinde vergi mükellefini geçmiş ayların eksik ödenen stopaj vergisi, vergisini süresinde ödenmemesi nedeni ile faiz ve vergi ziyaı cezası beklemektedir.

Bu durum ise vergi mükellefini zor durumda bırakacak ve güven sarsıcı bir davranış olacaktır. Ayrıca düşük bedelli kira sözleşmesi yüksek bedelli kira sözleşmesini geçersiz hale getirmez.

İşyeri kiralarında ödenen stopaj vergisi sorumlu sıfatıyla işyeri sahibi adına Kiracı tarafından düzenlenen muhtasar beyanname ile vergi dairesine ödenir.

İşyeri sahipleri işyeriyle alakalı elde ettikleri kira gelirlerini bir sonraki yılın Mart ayının 25. akşamına kadar vergi dairesine beyanda bulunur, çıkan vergiden adına kesilen stopaj tutarı mahsup edilir.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir