Kiracının Tahliyesi Davasında Yetkili Mahkeme

Kiracının Tahliyesi Davasında Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Kiralananın tahliyesi ile ilgili olarak kiracıya karşı açılacak davalar, HMK m. 6’da düzenlenen genel yetki kuralı uyarınca, kiracının yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir. Bunun dışında tahliye davalarında, HMK m. 10 gereğince, kira sözleşmesinin ifa edileceği yer mahkemesi de yetkilidir.

Kira sözleşmesinde ifa yeri, kural olarak, kiralananın bulunduğu yerdir. Bu bakımdan kiraya veren, kiralananın tahliyesi için kiracıya karşı dava açmak isterse, HMK m. 10’daki yetki kuralına dayanarak söz konusu davayı kiralananın bulunduğu yer mahkemesinde açabilecektir.

Taşınmazlara ilişkin tahliye davalarında, HMK m. 12’deki kuralın uygulanması söz konusu olmaz. Zira HMK m. 12/f. I’e göre, taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin veya ayni hak sahipliğinde değişikliğe yol açabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine yahut alıkoyma hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir.

Kira sözleşmesinden doğan hak, kişisel nitelikte bir hak olup, ayni nitelikte değildir. Dolayısıyla tahliye davası, taşınmazın aynına ve bundan kaynaklanan ayni bir hakka dayanmadığı için HMK m. 12’deki kuralın uygulanmasına ve davanın taşınmazın bulunduğu yerde açılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Tacirler Arasındaki Kira Sözleşmesi

Kira sözleşmesi, tacirler veya kamu tüzel kişileri arasında yapılmış ise, HMK m. 17 gereğince taraflar aralarında yetki sözleşmesi yaparak, bir veya birden fazla mahkemeyi yetkili kılabileceklerdir. Dolayısıyla kira sözleşmesi, belirtilen kişiler arasında yapılmış ve taraflar ileride doğacak ya da halen mevcut uyuşmazlıklar için geçerli bir yetki sözleşmesi yapmışlarsa, kiraya veren tahliye davasını, taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa, yetki sözleşmesinde belirtilen yer mahkemesinde açmak zorundadır.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir