Ceza Hukukunda Basit Yargılama Usulüne İtiraz

ADANA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO :

KARAR NO :

C.SAVCILIĞI ESAS NO :

SANIK :

KONU : Mahkemenizce basit yargılama usulüne göre alınan 05.04.2021 tarihli karara itirazlarımın ve genel hükümlere göre yargılanmama ilişkin talebimin sunulması hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

1. Yukarıda esas ve karar numarası verili Mahkemenizdeki dosyanızda hakkımda Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma iddiasıyla düzenlenen iddianame gereği basit yargılama usulüyle yargılanmış olup, “basit yargılama usulü uygulandığından CMK’nun 251/3 maddesi gereğince cezasından 1/4 oranında indirim yapılarak neticede 3 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,” dair karar verilmiştir.

2. Mahkemenizce uygulanan basit yargılama usulünde hakkımda Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma suçundan hüküm kurulmuştur. Bu hükmün gerekçesinde ise “dosyada bilgi sahibi beyanları ve diğer deliller doğrultusunda sanığın savunması suçtan kurtulmaya yönelik olduğu anlaşılmakla, sanığın üzerine atılı suçları işlediği, dosyada mevcut alkol testi, doktor raporu, diğer tutanak ve belgeler ile tanık beyanları tüm dosya kapsamından anlaşılmakla…” belirtilmiştir.

3. Gerekçede belirtilen ve hakkımda mahkumiyette en önemli sebep olan tanık beyanları gerçeği yansıtmamaktadır. Tanıklar alkol etkisinde ifade vermeye zorlanmışlardır. Alkolün etkisi geçtikten sonra ifade vermek isteseler de talepleri dinlenilmemiş olup alkol etkisinde ifadeleri alınmıştır. İfade sırasında ne söylediklerinden hiçbirinin haberleri yoktur. Bu ifadelere dayanılarak hakkımda usul ve yasaya aykırı bu hüküm kurulmuştur.

4. Jandarma ekipleri olay yerine gelip aracı …’a teslim etmişlerdir. Benim hakkımda hiçbir tutanak tutmamışlardır. Benim ehliyetime el koymamışlardır. Eğer aracı ben sürmüş olsaydım jandarma ekipleri benim hakkımda işlem yapmış olacaklardı. Ayrıca yol üzerinde bulunan mobese kamera kayıtlarının incelenmesi halinde aracı benim kullanmadığım açıkça ortaya çıkacaktır.

5. Tüm bu nedenlerle hiçbir somut delil olmadan alkollü olarak ifadesi alınan tanıkların beyanları doğrultusunda hakkımda verilen usul ve yasaya aykırı hükme itiraz etme zarureti hasıl olmuştur.

SONUÇ VE TALEP :Yukarıda arz ve izah olunan ve Mahkemenizce re’sen nazara alınacak nedenlerle,

1. Basit Yargılama Usulüne göre yapılan yargılanmama itirazlarımın kabulüyle, duruşma açılarak genel hükümlere göre YARGILANMAMA,

2. Üzerime atılı hakkımda Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma suçuna dair somut deliller olmaması ve alkollü kişilerin çelişkili ifadeleri hükme esas alınarak basit yargılama usulüyle hakkımda kurulan hükmün ORTADAN KALDIRILMASINA ve neticede üzerime atılı suçtan BERAATİME karar verilmesini arz ve talep ederim.

İTİRAZ EDEN SANIK

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

blank

Ceza Davasında Sanığın İstinafa Cevap Dilekçesi

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİNE Gönderilmek Üzere ADANA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE DOSYA NO …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: