Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Tevdii Mahalli Tayini Dilekçesi

⚡ Bu yazıda tevdii mahalli tayini dilekçesinin nasıl yazıldığını öğrenecek, çeşitli dilekçe örneklerini inceleyecek ve gerçek hayatta ne amaçlarla kullanıldığını öğreneceksiniz.

Borçlu, borçlu olduğu şeyi alacaklıya vermekte problem yaşayabilir. Alacaklıya çeşitli sebeplerle ulaşamayabilir, veya alacaklı alacağını almaktan imtina edebilir. Bu gibi durumlarda borçlu mahkemeye başvurarak alacaklı adına alacağın tevdii edilebilmesi için bir yöntem belirlenmesini ister. Bu konudaki yol gösterici dilekçe örnekleri şu şekildedir:

🔒 Türk Borçlar Kanunu Madde 107: Alacaklının temerrüde düşmesi durumunda borçlu, hasar ve giderleri alacaklıya ait olmak üzere, teslim edeceği şeyi tevdi ederek borcundan kurtulabilir. Tevdi yerini, ifa yerindeki hâkim belirler. Bununla birlikte ticari mallar, hâkim kararı olmadan da bir ardiyeye tevdi edilebilir.

✒ Tevdii Mahalli Tayini Dilekçesi (Hukuk Davalarında)

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İSTEMDE BULUNAN (DAVALI):
VEKİLLERİ:
DAVACI:
VEKİLİ:
KONU:Tevdi mahalli tayini talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1) Müvekkil ve davacı arasında 18.08.2019 tarihinde taşınmazın satışı için tanıklar huzurunda yazılı satış sözleşmesi yapılmış. Bu sözleşme ile müvekkil, taşınmazın bir kısmını 150.000 TL bedelle davacıya satmıştır.

2) Davaya konu taşınmaz satış sözleşmesinin resmi şekilde yapılması gerek olup adi yazılı şekilde yapılan davaya konu sözleşme geçerli bir sözleşme değildir. Bu tipteki adi yazılı sözleşmelere göre taraflar birbirlerinden ancak verdiklerini geri alabilirler.

3) Bu açıklamalarımıza dayanarak geçersiz olan sözleşmedeki bedel müvekkil tarafından ekte sunulan dekontta görüleceği üzere 14.03.2020 tarihinde saat 16:00’da söz konusu olan 150.000TL’yi davacıya iade etmiş, aldığını geri vermiştir. Ancak davacı yine ekteki dekontta görüleceği üzere söz konusu bedeli aynı gün saat 16:20’de müvekkile tekrar göndermiştir. Davacı geçersiz olan sözleşmeyi, kendisine iade edilen bedeli sürekli tekrar göndererek geçerli hale getirmeye, kendini haklı göstermeye çalışmaktadır. Müvekkilin bedeli iade ederek sözleşmeyi fesih iradesini göstermiş olduğu halde davacının, taşınmaz bedelini 2. kez iade etmesiyle sözleşme geçerli hale gelmemektedir.

4) Bu açıklamalar eşliğinde davacının iade edilen taşınmazın bedelini sürekli geri göndererek, müvekkilin fesih iradesini dikkate almadan sözleşmeyi geçerli hale getirmeye çalışmaktadır. Bu amaçla söz konusu taşınmazın bedelini kabul etmemektedir. Bu nedenle tevdi mahalli tayini edilerek bedelin muhafaza altına alınmasını talep etme zaruretimiz doğmaktadır.

DELİLLER: Banka kayıtları, dekontlar, yemin ve her türlü kanuni delil.

TALEP VE SONUÇ: Yukarda açıklanan nedenlerle müvekkilin taşınmaz bedelini yatırabilmesi için tevdi mahallinin mahkemenizce belirlenmesini saygı ile bilvekale arz ve talep ederiz.

DAVALI VEKİLİ

✒ Tevdii Mahalli Tayini Dilekçesi (Ceza Davalarında)

ADANA 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE

DOSYA NUMARASI:

Yukarıda esas numarası yazılı dosyada etkin pişmanlık kapsamında müştekinin zararını karşılamak adına yapılan görüşmede müşteki tarafından müvekkilin hesabına gelen toplamda … TL ödemeyi kabul etmediğinden müşteki zararı karşılanamamıştır.

Yargıtay’ın yerleşik içtihatları da göz önünde bulundurulduğunda müşteki zararının giderilmesi için mahkemenizin tevdi mahalli tayin etmesi gerekmektedir.

Açıklanan sebeplerden ötürü müşteki zararı olan … TL’yi depo etmemiz için mahkemenizce TEVDİ MAHALLİ TAYİN EDİLMESİNİ talep ederiz.

Sanık Müdafii

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Yorum var.

  1. Müvekkilimin kiraci bulundugu ev satildi. Yeni malik tahliye talepli ihtarname gonderdi ancak hesap no bildirmedi. Biz de hesap no talep ettigimiz bir ihtarname gonderdik; ancak ihtarnamemiz adres yetersizligi nedeniyle iade döndü. Biz de tevdi mahalli tayini davasi actik. Yarin durusmamiz var ama bu dava oncesi “ptt’den konutta odeme” denememiz gerektigine dair bir bilgi gördüm. (İhtarname adres yetersizligi nedeni ile döndüğü icin biz bu yolu denememistik) Bizim davamiz red mi olur? Karsı vekalet ücreti cikar mi?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir