Temyizden Feragat Dilekçesi Örneği

Temyizden Feragat Dilekçesi Örneği -1-


            ………  AİLE  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİNE

                                                                  

 DOSYA NO :

 KARAR NO : 

 DAVALI      

                                 

 VEKİLİ        : Avukat Saim İNCEKAŞ – Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVACI        :

VEKİLİ         :                         

KONUSU      : Temyiz hakkımızdan feragat talebi hk.                                                                     

                                

                       Sayın Mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasında, verilen karar için temyiz hakkımızı kullanmak istemiyoruz. Kararın  tebliğe çıkarılmadan kesinleşmesini talep ederim. Saygılarımla. 13.02.2018

 Davacı Vekili


Temyizden Feragat Dilekçesi Örneği -2-

İSTANBUL ANADOLU 2.AİLE MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO          :    2018/

T.KONUSU          :    Temyizden feragatımın bildirilmesinden ibarettir.

                                  Yukarıda dosya numarası yazılı  davamızın kararını tebliğ aldım.Kararı temyiz etmediğimi,temyizden feragat ettiğimi bildiririm. 

                                  Gereğinin yapılmasını saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.

                                                                                     DAVALI VEKİLİ


Temyizden Feragat Dilekçesi Örneği -3-

BAKIRKÖY 4.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE                      

                                                                                                                                 10.12.2018

DOSYA NO               : ….

İLGİLİ                        :….                 

VEKİLİ                       :….

TALEP KONUSU      : Temyizden feragat beyanı ve bakiye gider avansının iadesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR       :

1.Mahkemenizde … Esas no ile görülen ve … tarihinde … K. no ile karara bağlanan davamızı temyiz etmeyeceğiz. Temyiz hakkımızdan feragat ediyoruz.

2.Kararın kesinleşmesini müteakiben, Adalet Bakanlığı’nın 26.09.2018 tarihli resmi gazetede yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi’nin 5. Maddesine istinaden aşağıda yazılı olan banka hesabımıza bakiye gider avansının yatırılması gerekir.

SONUÇ VE İSTEK    : Temyiz hakkımızdan feragat ettiğimizden, karara kesinleşme şerhinin verilmesini ve kesinleşmeyi müteakiben bakiye gider avansının aşağıda yazılı banka hesabımıza gönderilmesini vekâleten arz ve talep ederiz. Saygılarımla.

Davacı… Vekili

Av…


Temyizden Feragat Dilekçesi Örneği -4-

 İSTANBUL 10. AİLE MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ`NE

                                                                                                                     

DOSYA NO                   : …/… E.

TEMYİZDEN FERAGAT

EDEN DAVACI              :

VEKİLİ                           :

DAVALI                         :

KONU                            : Temyizden Feragat Beyanımızdır.

AÇIKLAMALAR             :

1- Mahkemenizde …/… Esas no ile görülen ve ../../…. tarihinde karara bağlanan davamızı temyiz etmeyeceğiz.

           2-Temyiz hakkımızdan feragat ediyoruz.

NETİCE-İ TALEP           : Temyiz hakkımızdan feragat ettiğimizden, karara kesinleşme şerhi verilmesini ve talep ederiz. ../../….

                                               Saygılarımızla,

                                                                                                                      Davacı Vekili


Temyizden Feragat Dilekçesi Örneği -5-

Kocaeli 4. Aile Mahkemesi Sayın Hakimliği’ne

Dosya No      : 2014

 

Davacı           :

Vekili            :

Davalı            :

Konu              : Temyizden feragatimiz hakkındadır.

Açıklamalar  :

Mahkemenizde görülen boşanma davasında 18.04.2014 günü karar verilmiştir. Mahkemeniz kararını temyiz etmeyeceğiz. Temyiz hakkımızdan feragat ediyoruz. Bu nedenle kararın kesinleştirilmesini davacı vekili olarak arz ve talep ederim.

 

                                                                                                                Davacı Vekili


Temyizden Feragat Dilekçesi Örneği -6-

İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

DOSYA NO                 : 2018/194

DAVADAN FEREGAT

EDEN DAVACI          : 

 

VEKİLİ                        :AV.

DAVALI                       :

 

Yukarıda dosya numarası ve tarafları belirtilen davamızdan ve bu dava ile ilgili tüm taleplerimizden feragat ediyoruz. Davadan feragat beyanımızın davalı tarafa tebliğine karar verilmesini talep ederiz.

                      

DAVACI VEKİLİ 

AV. 

Temyizden Feragat Dilekçesi Örneği -7-

DOSYA NO  :…………. E. …………. K.

 

……………2.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin yukarda esas ve karar numarası yazılı dosyamızda ………….. tarihinde aleyhimize karar verilmiş olup gerekçeli karar tarafımıza ……………. tarihinde tebliğ edilmiştir. İşbu karardan dolayı temyiz kanun yoluna başvurmayacağımı beyanla her türlü sorumluluğun tarafıma ait olduğunu kabul ederim.

 

                                              DAVALI. …PETROL OTO.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. YETKİLİSİ

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın