Anasayfa » DİLEKÇELER » TEBLİGAT KANUNU 21/2’YE GÖRE MERNİS ADRESİNE TEBLİĞ DİLEKÇESİ

TEBLİGAT KANUNU 21/2’YE GÖRE MERNİS ADRESİNE TEBLİĞ DİLEKÇESİ

TEBLİGAT KANUNU 21/2’YE GÖRE MERNİS ADRESİNE TEBLİĞ DİLEKÇESİ


MERNİS ADRESİNE GÖRE TEBLİGAT NASIL YAPILIR?

Mernis adresine tebligat nasıl yapılır?

Öncelikle ilgili kanun maddesini ele alalım.Yazımızın sonunda icra müdürlüğüne tebligatın 21/2′ ye göre yapılması talep dilekçe örneği yer almaktadır. Diğer hukuk ve ceza mahkemelerinde ise tebligat 21/2’ye göre yapılması özet olarak ‘kişinin mernis( e- devlet kayıtlarında bulunan adresi) adresine yapılan tebligatın, apartmanın girişine ihbar yapıştırılarak ve tebligatta ilgili mahalle muhtarlığına bırakılarak tebliğ edilmiş sayılması ‘ anlamını taşır.

Tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden imtina:
Madde 21 – 
-Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

-Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

-Muhtar, ihtiyar heyeti azaları, zabıta amir ve memurları yukarıdaki fıkralar uyarınca kendilerine teslim edilen evrakı kabule mecburdurlar. 


         ADANA 9. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

DOSYA NO:……… E.

Borçlu …………….’ ya gönderilen ödeme emri bila döndüğünden bu kere borçlunun mernis adresi olan…………………………. adresine T.K 21/2 uyarınca yeniden ödeme emrinin tebliğe çıkartılmasını, talep ederim.

Alacaklı Vekili
Av. Saim İNCEKAŞ
E-İMZALIDIR

Dosya incelendi.
Uygun talep gereğince işlem ifasına karar verilerek tutanak birlikte imzalandı.

Adana 9. İcra Müdürü


Örnek -2


 

ADANA 21. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

 

BORÇLU/LAR:

Yukarıda numarası belirtilen Müdürlüğünüz dosya borçlusuna Ödeme emri tebliğ edilememiştir. Borçlunun MERNİS (Adres Kayıt Sistemi) sorgulamasındaki adresi ile bila olarak geri dönen tebligat adresi aynıdır. MERNİS adresine Tebligat Kanunu’nun 21.maddesine göre ödeme/icra emri gönderilmesini müvekkilim adına saygıyla talep ederim dedi.

  

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Soru Sor
Danışma Formu
WhatsApp
Telefon Görüşmesi