Velayetin Değiştirilmesi

Sosyal İnceleme Raporu(Aile Mahkemesi Psikolog Raporu) Örneği

Sosyal İnceleme Raporu(Aile Mahkemesi Psikolog Raporu) Örneği -1-

SOSYAL İNCELEME RAPORU

GÖREVLENDİRİLEN

MAHKEME                   : AİLE MAHKEMESİ

RAPORU

DÜZENLEYEN             – Psikolog/…-Pedagog

DOSYA NO            :…/…

DAVACI                  :

VEKİLİ                    : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVALI                  :

Sürece İlişkin Bilgiler: Mahkeme hakiminin sözlü emri gereği;… /…/… tarihinde ATGB’ye ait… /…/… plakalı araç ile tarafların dosya da belirtilen, adreslerine rapor hazırlamak amacıyla gidildi. Davacı… hanım müşterek çocuklar… ve … ile görüşüldü.

Adreste olmayan davalı …. bey ile görüşme yapılamamıştır. Görüşme yapılan şahıslara görüşmenin amacı ve gizliliğin sınırları konularında bilgi verildi.

Davacı ile görüşme süreci: Dosyada belirtilen adrese gidildi. Davacı … hanım görüşmede; 2,5 aydır davalı ile fiilen ayrı yaşadıklarını, müşterek çocukları ayrılıklarının ilk günü bırakıp gelmek zorunda kaldığını ancak 1 gün sonra küçükleri de kendi yanına aldığını ve o günden sonra küçüklerin hep kendisi ile kaldığını, davalıdan ayrılmadan önce birlikte yaşadıklarını evden eşyalarını almalarına izin vermediğini hem küçüklerin eşyalarının hem de kendi eşyalarının evde kaldığını, davalının küçükleri istediği zaman görebildiğini, isterse hafta sonu yatılı olarak alabildiğini, isterse telefon ile küçükler ile görüşebildiğini bu konuda sorun yaşamadıklarını söylemiştir.

Davacı… hanım; ayrılıktan sonra küçüklerin psikolojik olarak etkilenmemeleri için okullarını değiştirmediğini, küçüklerin okula servis ile gidip geldiğini, şuan müşterek çocuklar ile birlikte ailesinin evinde yaşadığını ev de annesinin babasının ve iki erkek kardeşinin yaşadığını ancak boşanma gerçekleştikten sonra küçükler ile ayrı bir yaşam sürmeyi planladığını, küçüklerin velayetini almak istediğini, davalının küçüklerin velayetini almak istemeyeceğini düşündüğünü ve davalının küçüklere bakamayacağını düşündüğünü, davalının şiddete eğiliminin olduğunu; davalının küçükler ile belirli günlerde düzenli bir şekilde görüşmesini istediğini, bu durumun küçükler için daha iyi olacağını düşündüğünü söylemiştir.

Küçük… ile görüşme süreci: Vücudunun görünen yerlerinde darp-cebir düşündürtecek bir yaraya rastlanmadı. Giyiminin temiz ve mevsim şartlarına uygun olduğu görüldü. Göz teması kurabildiği, jest ve mimiklerini yerinde kullanabildiği, duygulanım konuşma koşullarına uygun olduğu, yüz ifadesinin annesinin ve babasının içinde bulunduğu durumu hakkında konuşurken konuşmak istemediği, bu konu hakkında sözel ifade de bulunmadığı sadece başını aşağı yukarı ve sağa sola şekilde salladığı görüldü. Küçüklerin … ilkokulunda 2. sınıf öğrencisi olduğunu okulunu ve arkadaşlarını sevdiğini, annesi ve erkek kardeşi ile birlikte yaşamak istediğini, babası ile arada sıra görüştüklerini babasını en son okulda gördüğünü, babasından harçlık alamadığını söyledi.

Küçüğün sözel olarak kendini ifade yeterliliği olduğu yetişkinler arasında yaşanılan ve halen eden konular hakkında bilgisi olduğu gözlendi. Küçüğün yetişkinler arasında devam eden konu hakkında konuşmak istememesi içinde bulunduğu duygusal durumu sözel olarak ifade etmemesi içinde bulunduğu duruma tepki olarak gözlenmiş ve küçüğün baş etme stratejisi olarak işlev görmektedir. Bu dönemde küçüğün yetişkinler arasındaki sorunlardan uzak tutulmasının küçüklerin yararına olacağı gözlenmiştir.

Küçük… ile görüşme süreci : Vücudunun görünen yerlerinde darp-cebir düşündürtecek bir yaraya rastlanmadı. Giyiminin temiz ve mevsim şartlarına uygun olduğu görüldü. Göz teması kurabildiği, jest ve mimiklerini yerinde kullanabildiği, duygulanım konuşma koşullarına uygun olduğu, yüz ifadesinin annesinin ve babasının içinde bulunduğu durumu hakkında konuşurken konuşmak istemediği görüldü. Küçüğün; … ilkokulunda 1. sınıf öğrencisi olduğunu, okulunu ve arkadaşlarını sevdiğini en çok annesini babasını ve ablasını sevdiğini, annesi ve ablası ile birlikte yaşamak istediğini, babası ile arada sırada görüştüklerini babasını en son okulda gördüğünü, babasından harçlık alamadığını, küçük, babası ile arada sırada görüşmek istediğini bu görüşmenin hangi sıklıkla olmasını istediğini bilmediğini söylemiştir. Küçüğün sözel olarak kendini ifade yeterliliği olduğu yetişkinler arasında yaşanılan ve halen devam eden konular hakkında bilgisi olduğu gözlendi. Küçüğün yetişkinler arasında yaşanılan ve halen devam eden konular hakkında bilgisi olduğu gözlendi. Küçüğün yetişkinler arasında devam eden konu hakkında konuşmak istememesi içinde bulunduğu duygusal durumu sözel olarak ifade etmemesi içinde bulunduğu duruma tepki olarak gözlenmiş ve küçüğün baş etme stratejisi olarak işlev görmektedir. Bu dönem de küçüğün yetişkinler arasındaki sorunlardan uzak tutulmasının küçüklerin yararına olacağı gözlenmiştir.

DEĞERLENDİRME

Davalı baba adresinde bulunamadığı için kendisi ile görüşülemedi ve velayet konusundaki sübjektif düşünceleri alınamadı. Bu nedenle değerlendirme ulaşılabilen veriler üzerine yapıldı.

Davacı … hanımın içinde bulunduğu durumdan kaynaklanan karmaşık duygulanım halindedir. Konuşma içeriği ve yüz ifadesinde küçüklerin bakımını üstlenmek istediği ve bu konu da motivasyonunun yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Davacı…. hanımın küçükler ile sakin huzurlu bir yaşam kurmak istediğini bu konuda motivasyonun yüksek olduğu ve ailesinin de kendisine bu konu da destek olduğunu söylemiştir.

Küçük… ‘m görüşmede; göz teması kurabildiği, jest ve mimik yerinde kullanabildiği, duygulanımının konuşma içeriği ile uyumlu olduğu, yüz ifadesinin velayet hususunda konuşkan gerildiği, annesi ve kardeşi hakkında  konuşurken mutlu olduğu, babası hakkında konuşulurken sessiz kaldığı, ses tonunun konuşma içeriği ile uyumlu olarak değiştiği, sözel olarak kendini ifade yeterliliği olduğu, yetişkinler arasında yaşanılan ve halen devam eden konular hakkında bilgisi olduğu gözlendi. Küçüğün babası ile ara da sıra da görüşmek istediği ancak annesi ve kardeşi ile yaşamak istediğini söylemiştir. Bu dönemde yetişkinler arasındaki sorunlardan uzak tutulmasının küçüğün yararına olacağı gözlemlenmiştir.

Küçük…. ’ın görüşmede; göz teması kurabildiği, jest ve mimik yerinde kullanabildiği, duygulanımının konuşma içeriği ile uyumlu olduğu, yüz ifadesinin velayet hususunda konuşkan gerildiği ve bu konu hakkında konuşmak istemediği ve bu konu açıldığı zaman küçüğün konudan uzaklaşmak için bulunduğu ortamı değiştirmek istediği görülmüştür; annesi ve kardeşi hakkında konuşurken mutlu olduğu, babası hakkında konuşulurken babasını sevdiğini, ses tonunun konuşma içeriği ile uyumlu olarak değiştiği, sözel olarak kendini ifade yeterliliği olduğu, yetişkinler arasında yaşanılan ve halen devam eden konular hakkında bilgisi olduğu gözlendi. Küçüğün babası ile ara da sıra da görüşmek istediği ancak annesi ve kardeşi ile yaşamak istediğini söylemiştir. Bu dönemde yetişkinler arasındaki sorunlardan uzak tutulmasının küçüğün yararına olacağı gözlemlenmiştir.

Müşterek çocukların davacı ile kaldığı; müşterek çocukların yaşının küçük olması ve anne bakımına ihtiyacının olması, küçüklerin şuan da davacı anneleri ile yaşamaktan memnun olması, küçüklerin gelecekte davacı anneleri ile yaşamak istediği ve kardeş bütünlüğü de göz önüne alındığı zaman küçüklerin velayetlerinin davacı annelerine verilmesinin küçüklerin yararına olacağı ayrıca davalı babaları ile müşterek çocuklar arasındaki şahsi ilişkinin kurulmasının ve düzenli olarak uygulanmasının ve devam etmesinin küçüklerin gelişimi açısından önemli olduğu kanaatine varılmıştır.

Takdiri mahkemenize ait olmak üzere kanaatimizi bildirir rapordur. …/…/…

Pedagog
Adı ve Soyadı

Psikolog
Adı ve Soyadı

Sosyal İnceleme Raporu(Aile Mahkemesi Psikolog Raporu) Örneği -2-

SOSYAL İNCELEME RAPORU

GÖREVLENDİREN

MAHKEME              :            Aile Mahkemesi

RAPORU

DÜZENLEYEN        :            – Psikolog

DOSYA NO              :           

DAVANIN KONUSU:Velayet

DAVACI                   :    Adı    ve Soyadı

DAVALI                   :    Adı    ve Soyadı

BİLGİ

KAYNAKLARI        :

 • Dosya içeriğinin incelenmesi
 • Davalı ile yapılan görüşme
 • Davalının adresinde yapılan inceleme
 • Küçük ile yapılan görüşme

Mahkememiz, ./… tarihli,… numaralı ara kararı gereği, çocuğun maddi ve manevi menfaatleri göz önüne alınarak velayet hususunda rapor tanziminin istenmesi üzerine, ilimizde yaşanan Davacının adresine gidilerek, adreste incelemelerde bulunuldu. Davacı ve davaya konu olan küçük ile bireysel görüşmeler yapıldı, gözlemlerde bulunuldu. Görüşülen kişilere, çalışmanın amacı ve gizliliğin sınırlan konularında bilgi verildi.

Dosya içeriğinin incelenmesi: Dosya içeriğinden, Davacı Adı ve Soyadı, Davalı Adı ve Soyadı’nın babası olduğu, Davalı Adı ve Soyadı’nın …. yılında Adı ve Soyadı isimli şahıs ile evlendiği ve bu evlilik sonucunda …. doğumlu Adı ve Soyadı isminde çocuklarının olduğu, Davalı Adı ve Soyadı ile Adı ve Soyadı …. yılında boşandıkları, boşanma sonucunda müşterek çocuk Adı ve Soyadı velayetinin davalı annesine verildiği, Adı ve soyadı …. yılında vefat ettiği ve Davalının da …. yılında yeniden evlendiği, Davalının şu an yeniden evlenmiş olduğu eşinin, Davalının oğlu Adı ve Soyadı yanında istemediği bu sebeple de, Davacı Adı ve Soyadı’nın, torunu Adı ve Soyadı yasal sorumlusu olmak istediği, Davalının da bu durumu kabul ettiği anlaşılmaktadır.

Davacı ile yapılan görüşme: Davacı Adı ve Soyadı, Davalı Adı ve Soyadı’mn babası olduğunu ve yasal sorumlusu olmak istediği Adı ve Soyadı da, Davalının oğlu yani kendisinin öz torunu olduğunu söyledi. Davacı, Davalı kızının …. yılında Adı ve Soyadı isminde bir şahıs ile evlendiğini ve bu evlilik sonucunda……….. doğumlu torunu Adı ve Soyadı dünyaya geldiğini, Davalı kızı ile Adı ve Soyadı ismindeki şahsın boşandığını ve boşanma sonucunda torunu Adı ve Soyadı velayetinin davalı kızına verildiğini, torununun babası Adı ve Soyadı ismindeki şahsın …. yılında vefat ettiğini ve kızı Adı ve Soyadı’nın …. yılında yeniden evlenerek……. iline gittiğini ve davalı kızının şu anda yeniden evlenmiş olduğu eşinin, Davalının oğlu, kendisinin ise torunu olan Adı ve Soyadı kabul etmediğini bu sebeple de kendisinin torununun yasal sorumlusu olmak istediğini, torununun şu an kendisinin bakım ve gözetiminde olduğunu ve torunu için yürütmek zorunda kaldığı yasal işleri yapma konusunda zorluklar yaşadığını belirtti.

Davacı, torunu Adı ve Soyadı çok sevdiğini ve torunu ile arasının çok iyi olduğunu, torununun bütün ihtiyaçlarını kendisi ile eşinin karşıladığını, torununun da kendilerine alıştığını iletti. Davacı, torunu Adı ve Soyadı ile Davalı kızının sürekli olarak görüştüğünü, kızının en son görüşme yaptığımız tarihle aynı günde torunu Adı ve Soyadı ile görüştüğünü, Davalı kızının da, torunu Adı ve Soyadı yasal sorumlusunun kendisinin olmasını kabul ettiğini söyledi. Davacı, kendisinin emekli olduğunu, aylık kazancının …..  TL olduğunu, kendisinin herhangi bir rahatsızlığının olmadığını, torunu Adı ve Soyadı bakabilecek maddi ve fiziki imkânlarının olduğunu, eşinin de sağlık durumunun iyi olduğunu ve ev hanımı olduğunu, eşinin de müşterek çocuk ile ilgilenebilecek zamanının olduğunu, eşinin de bu konuda kendisini desteklediğini belirtti. Davacının, torunu Adı ve Soyadı yasal sorumlusu olmak istediğini yinelemesi üzerine, Davacı ile yapılan bireysel görüşme sonlandırılarak, Davacının yanında bulunan küçük ile bireysel görüşme yapılmıştır.

Küçük ile yapılan görüşme: Davaya konu olan küçük Adı ve Soyadı ile yapılan görüşmede, Küçüğe; görüşmenin amacı, yaşma uygun bir şekilde anlatıldıktan sonra Küçüğün; “Ben … İlkokulu … sınıf öğrencisiyim, okula sabahları arkadaşlarım ile beraber yürüyerek gidiyorum. Okulumu ve oradaki arkadaşlarımı seviyorum. Derslerim de fena değil. Ben okula sabah giderken anneannem kahvaltımı hazırlıyor, okuldan öğlen vakti geri dönüyorum, döndüğüm zaman da yemeğim hazır olmuş oluyor. Ben burada babam (Davacı Adı ve Soyadı söylüyor), anneannem, dayım ile birlikte kalıyorum. Evdeki herkes ile aram çok iyi, dayım ile aynı odada kalıyorum, onunla aram çok iyi, o bir işte çalışıyor, akşamları eve geliyor. O bazen bana harçlık verir. Anneannem benim yemeklerimi hazırlar, kıyafetlerimi temizler. Babam ile ise aram çok iyi. Ben babamı çok seviyorum. (Dedesi Adı ve Soyadı kastediyor) Ben annemle sürekli görüşüyorum, telefonda da konuşuyorum. Beni bazen görmeye geliyor. Annem burada yaşamıyor, uzak bir ilde yaşıyor ama neresi şu an hatırlamıyorum. Ben burada çok mutluyum” şeklinde ifadelerde bulunmuştur.

Yapılan görüşmede, Küçüğün; gelişiminin yaşıtları ile uyum içerisinde olduğu ve kendisini yaşma uygun bir şekilde ifade edebildiği, vücudunun görünen yerlerinde darp- cebir, kötü muamele düşündürtecek herhangi bir ize rastlanmadığı, kılık kıyafetinin temiz ve mevsim şartlarına uygun olduğu gözlenmiştir. Yapılan gözlem sonucunda, Küçüğün yaşadığı yere alıştığı ve birlikte yaşadığı kişilere uyum sağladığı, yaşadığı kişileri sevdiği ve onlar tarafından sevildiği hissiyatı taşıdığı gözlenmiştir.

Davacının adresinde yapılan inceleme: Davacının, … adresinde yapılan inceleme sonucunda, evin; 2 odasının bulunduğu, evin temiz, evdeki eşyaların asgari ihtiyaç karşılayacak seviyede olduğu, evin ısınmasının soba ile sağlandığı gözlenmiştir. Evin bir odasında davaya konu olan Küçük ve Davacının 18 yaşında olduğu öğrenilen bir oğlunun beraber kaldığı ve bu odada Küçüğün hizmetine sunulmuş eşyaların olduğu, Küçüğün evi benimsediği ve rahat hareket ettiği gözlenmiştir. Evde, Davacının, eşinin davaya konu olan Küçüğün ve Davacının bir oğlunun kaldığı, evin Davacıya ait olduğu, Davacıdan öğrenilmiştir.

DEĞERLENDİRME:

Dosya içeriğinin incelenmesi, Davacı Adı ve Soyadı ve Küçük Adı ve Soyadı ile yapılan bireysel görüşmeler, Davacı ile Küçüğün yaşadığı adreste yapılan inceleme ve gözlemler birlikte değerlendirildiğinde; dosya içeriğinden Davalının; Küçüğün yasal sorumlusunun Davacının olmasını kabul ettiği, Davacının; Küçüğün yasal sorumlusu olmak istediğini tarafımıza söylemesi ve yaşadığı konutun fiziki şartlannın Küçük için uygun olduğunun gözlemlenmesi ve Küçük Adı ve Soyadı; Davacı ile arasındaki olumlu bağın ve aralarındaki sıcak, samimi bir iletişimin olduğunun gözlemlenmesi, Küçüğün; Davacı ile arasında kurmuş olduğu bu bağ neticesinde Davacı dedesine “baba” diyerek hitap ettiği ve Davacının yanında yaşamış olduğu hayata alıştığı ve aidiyet hissiyatı taşıdığı gözlenmiştir.

Tüm bunlar birlikte değerlendirildiğinde, Davacı Adı ve Soyadı’nın; Küçük Adı ve Soyadı, yasal sorumlusu olmasına engel olacak somut bir bulguya rastlanmadığını bildirir rapordur.

Mahkemenin takdirine arz olunur.

Psikolog
Adı ve Soyadı

Sosyal İnceleme Raporu(Aile Mahkemesi Psikolog Raporu) Örneği -3-

SOSYAL İNCELEME RAPORU

GÖREVLENDİRİLEN
MAHKEME                   : AİLE MAHKEMESİ RAPORU
DÜZENLEYEN             : – Psikolog/ – Pedagog
DOSYA NO
DAVACI
DAVALI
Sürece İlişkin Bilgiler: Mahkemenin tarih ve… numaralı ara kararı gereği;… tarihinde ATGV’ye ait plakalı araç ile tarafların dosya da belirtilen, adreslerine rapor hazırlamak amacıyla gidildi. Davacı…. bey evde olmadığı için görüşme yapılamadı evde bulanan davacının annesi Sultan hanım ile görüşme yapıldı ve davacı bey için.. ../…. tarihinde adliyede görüşme yapılacağına dair görüşme günü ve saati bildirildi ve müşterek çocuk aynı adreste yaşadığı için küçük ile görüşüldü.

Davalı hanım
dosyada adres belirtmediği için adresinde görüşme yapılamamıştır. Görüşme yapılan
şahıslara görüşmenin amacı ve gizliliğin sınırlan konulannda bilgi verildi.
Bu rapor 2 sayfadan oluşan 3 nüshadan ibarettir.
Davacının Adresinde Yapılan Görüşmede: Davacının annesi hanım, dava-
cının evde olmadığını iş yerinde olduğu olduğunu, evde şuan da kendisinin ve küçük
…’un olduğunu, davacının ve küçüğün kendileri ile yaşadığını, evde eşinin ve 3 oğlunun
kendisi ile yaşadığını, küçüğe 3 yıldır kendisinin baktığını, davacı beyin küçüğün
velayetini almak istediğini, kendisinin de küçüğe bakmak istediğini bu konuda oğluna
yardımcı olabileceğini, davalının küçük ile hiç ilgilenmediğini söylemiştir.
Davacı ile Görüşme Süreci: Adliyede bireysel görüşme yapılan davacı… bey; da-
valı ile yaklaşık olarak 3 yıldır ayrı olduklarını, müşterek çocuğun ayrılıklarının ilk
zamanlarından itibaren kendisinin yanında kaldığını, kendisinin 2 yıl başka bir şehirde
çalıştığını şimdi ise döndüğünü, kendisi şehir dışında iken küçüğe annesinin baktığını,
artık şehir dışında çalışmayacağını yeni iş yeri açtığını, şuan küçük ile birlikte yaşadık-
larını söylemiştir. Davacı; davalıdan boşanmak istediğini davalının yaşam şeklinin çok
değiştiğini, davalının uyuşturucu kullandığını ve davalının şuan da nerede yaşadığını
bilmediğini, evlilikleri sürecinde davalının bu şekilde davranışlarının olmadığını, dava-
lının küçüğü görmek için çabalamadığını, daha önce küçüğü aldığında bir gün için aldı-
ğını ancak daha sonra küçüğü 25 gün getirmediğini, kötü alışkanlıklarını küçüğün ya-
nında da kullandığını, küçüğün bunları kendisine anlattığını, davalının küçüğe bakmaya
hazır olmadığını düşündüğünü, kendisinin küçüğe daha iyi bakacağını düşündüğünü ve
şuan hayatında birisinin olduğunu, hayatındaki kişinin de küçüğe bakmak istediğini;
küçüğün çok hareketli olduğunu bu yüzden zayıf olduğunu söylemiştir.
Küçük…. İle Yapılan Görüşme Süreci: Vücudunun görünen yerlerinde darp-
cebir düşündürtecek bir yaraya rastlanmadı. Giyiminin mevsim şartlarına uygun olduğu
görüldü. Göz teması kurabildiği, jest ve mimiklerini yerinde kullanabildiği, duygulanım
konuşma koşullarına uygun olduğu, çabuk iletişimime geçebildiği, görüldü. Küçük
okula gitmediğini, seneye okula gideceğini, babası ile birlikte yaşadığını, evde babaan-
nesinin, dedesinin ve amcalarının olduğunu, yaramazlık yaptığı zaman evdekilerin ken-
disine kızdığını ancak kendisini en çok dedesinin amcalarının babaannesinin ve babası-
nın sevdiğini, babasını akşamlan gördüğünü, saçlarını berberde kestirdiğini, kahvaltısını
ve akşam yemeklerini babaannesinin hazırladığını, arkadaşlarının olduğunu, halasının
çocuklarını sevdiğini onların kendisinin kardeşi olduğunu söylemiştir. Küçük; annesini
en son ne zaman gördüğünü hatırlamadığını, annesinin yanına gittiğinde kâğıda bir
şeyler sarıp ampule tuttuğunu ve içtiğini (küçüğün ateş ve buz adı verilen maddeyi tarif
ettiği gözlemlenmiştir.), bunu yaparken annesinin kendisini uyuduğunu zannettiğini,
annesinin bunu içmesi ile uzun süre uyuduğunu, bir kere annesinin yanına gittiğinde
polislerin eve geldiğini silahla ateş ettiklerini annesinin de ışıkları kapatıp kapıları ka-
pattığını söylemiştir. Küçüğün sözel olarak kendini ifade yeterliliği olduğu gözlemlen-
miştir.
DEĞERLENDİRME:
Davacı…. bey içinde bulunduğu durumdan kaynaklanan karmaşık duygulanım ha-
lindedir. Konuşma içeriği ve yüz ifadesinde küçüğün bakımını üstlenmek istediği ve bu
konu da motivasyonunun yüksek olduğu, müşterek çocuğun konusu açıldığı zaman
gelecek ile ilgili planlar yaptığı ve bu konuda motivasyonunun yüksek olduğu gözlem-
lenmiştir. Davacı bey müşterek çocuk ile sakin ve huzurlu bir yaşam kurmak istedi-
ğini bu konuda motivasyonun yüksek olduğu ve ailesinin de kendisine bu konu da des-
tek olduğunu söylemiştir.
Küçük ün göz teması kurabildiği, jest ve mimiklerini yerinde kullanabildiği,
duygulanımının konuşma içeriği ile uyumlu olduğu, babası ile yaşamaktan memnun
olduğu, babası hakkında konuşurken mutlu olduğu, babası hakkında konuşurken mutlu
olduğu, babası hakkında konuşulurken babasını sevdiğini, ses tonunun konuşma içeriği
ile uyumlu olarak değiştiği, sözel olarak kendini ifade yeterliliği olduğu, yetişkinler
arasında yaşanılan ve halen devam eden konular hakkında bilgisi olduğu gözlendi. Kü-
çük babası ile yaşamak istediğini söylemiştir. Bu dönemde yetişkinler arasındaki sorun-
lardan uzak tutulmasını küçüğün yararına olacağı gözlemlenmiştir.
Müşterek çocuğun davacı ile kaldığı; küçüğün şuan da davacı babası ile yaşamak-
tan memnun olması, küçüğün gelecekte davacı babası ile yaşamak istediği, küçüğün
davalı annesinin yanında tanık olduğu olaylardan uzak tutulmasının küçüğün yararına
olacağı; müşterek çocuğun içinde bulunduğu mevcut durumun korunmasının küçüğün
yararına ve küçüğün gelişimi açısından önemli olup, müşterek çocuğun anne ve babası-
na duyduğu bağlılık ve yakınlığın yetişkinlik döneminde başkalarıyla anlamlı ilişkiler
kurma becerisini etkilemesi, güven duygusunun sağlıklı bir şekilde gelişmesi için küçü-
ğün velayetinin davacı babasına verilmesinin küçüğün yararına olacağı kanaatine varıl-
mıştır.
Psikolog
Adı ve Soyadı 

Adana Barosu – Avukat Saim İncekaş

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 22:12

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorumları Göster

 • Merhaba, Bahsi geçen sosyal inceleme raporu sosyal hizmet mesleği kapsamında olup sosyal inceleme raporu sosyal hizmet uzmanının işidir. Ülkemizde her meslek her mesleğin işini yapabildiğinden, ilgili mevzuat kapsamı da bu şekilde düzenlendiğinden dünyada hususiyle Avrupa'da örneği olmayan uygulamalar maalesef ülkemizde mevcuttur. Uygulamada her ne kadar psikolog, çocuk gelişimci, aile ve tüketici bölüm mezunları, sosyolog, rehber öğretmenler bu raporu yazsada tüm dünya da sosyal inceleme raporu sosyal hizmet uzmanı (sosyal çalışmacının)'nın görev alanı içersinde yer almaktadır. Örnek sosyal inceleme raporu göndermemi isterseniz size örnek rapor gönderebilirim.

  Yorumdan vazgeç

  Yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulur.

  • Merhaba Hasan Bey, raporlar bizim tarafımızdan yazılmıyor. Biz avukat olarak dosyalarımızda SİR başvurusunda bulunup temin ediyoruz. Bizim görevimiz raporun somut vakıayı kapsayıcı bir özellik taşıyıp taşımadığını denetleyerek gerekirse yeni rapor alınmasını sağlamaktır. Halka açık şekilde paylaşılmasını talep ettiğiniz raporlarınızı sizin adınıza yayınlayabiliriz.

   Yorumdan vazgeç

   Yorum bırakın

   E-posta adresiniz gizli tutulur.

  • Merhaba hasan bey ben arastırma yaparken yorumunuzu gördüm ben 4. Sınıf sosyal hizmet öğrencisiyim biz bu yıl Uygulama yapamıyoruz malüm sebeplerden ötürü örnek gönderebileceğinizi yazmışsınız benim dê bu rapor hakkında ödevim var bana fikir olması açısından rapor örneği gönderebilirmisiniz.

   Yorumdan vazgeç

   Yorum bırakın

   E-posta adresiniz gizli tutulur.

  • Hasan bey merhaba ben sosyal hizmet 2.sinif öğrencisiyim ve bir velayet davası üzerinden sir raporu hazırlamam gerekiyor bana örnek olabilecek bir rapor gönderebilir misiniz

   Yorumdan vazgeç

   Yorum bırakın

   E-posta adresiniz gizli tutulur.

  • Merhaba Hasan Bey bana örnek bir kaç rapor gönderebilir misiniz

   Yorumdan vazgeç

   Yorum bırakın

   E-posta adresiniz gizli tutulur.

  • Merhaba hasan bey böyle bir kaç rapor örneği gönderebilirmisiniz rica etsem

   Yorumdan vazgeç

   Yorum bırakın

   E-posta adresiniz gizli tutulur.

 • Merhaba Hasan Bey rica etsem bana sosyal inceleme raporu gönderebilirmisiniz 3 veya 4 sayfalık

  Yorumdan vazgeç

  Yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulur.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.