Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Geçici Velayet Talebi Dilekçesi

Geçici Velayet Talebi, Çocuğun Velayetini Alma Dilekçesi 1

 ADANA AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ:Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVALI:

KONU: Müşterek çocuk İdil’in velayetinin müvekkil anne Bahar’a verilmesi ve baba ile şahsi münasebet tesisi istemidir.

AÇIKLAMALAR

Taraflar Ekim 2007’de evlenmiş olup, bu evlilikten 2 Kasım 2008 doğumlu İdil adında bir kız çocuğu olmuştur. Ne var ki taraflar arasındaki evlilik birliği temelden sarsıldığı ve bir daha kurulamayacak halde olduğu bu nedenle şiddetli geçimsizliğin bulunduğu dolayısıyla tarafların boşanmalarına karar verilmesi istemiyle Adana 8. Aile Mahkemesi’nde açmış olduğumuz dava reddedilmiştir. Bu ret kararı temyiz edilmiştir.

Müvekkil, kızı İdil ile birlikte davalıdan ayrı yukarıda vermiş olduğumuz adreste anne-babası ile birlikte yaşamaktadırlar. Müşterek çocuk İdil henüz 4 yaşında ve anne bakımına ve sevgisine muhtaçtır.

Zira baba İzmir’de büfe işletmektedir. Çalışma saatleri sabah 11 gece 24 arasıdır. Bu çoğu zaman eve varışı gece saat 2-3’ü bulmaktadır. Birlikte çalıştığı tanığı Adana 8. Aile Mahkemesi’nde vermiş olduğu ifadesi ile de bu sabittir. Bu nedenle müşterek çocuğa bakabilecek zamanı yoktur.

Ancak baba, anne üzerinde baskı kurmak için çocuğu alıp, kız kardeşine, ablasına götürüp bırakmakta günlerce müvekkile ne haber vermekte ne de göstermektedir. Müvekkil çocuğunun nerede olduğunu dahi çoğunlukla bilememektedir.  Küçük İdil de bu durumdan çok huzursuz olmakta, sürekli başka yerlerde başka kişilerin yanında kaldığı için korkak, çekingen, sinik ve sürekli ağlayan bir ruh hali içine girmiştir.

Henüz 4 yaşında olan bu çocuğun yaşadığı ortamın belirlenmesi, çocukta ev, aile  ve güven duygusunun oluşması, yaşam kalitesi ve eğitimi için önemlidir. Müvekkil ile davalı eşin bir araya gelme ihtimali yoktur. Taraflar ayrı yaşamaktadırlar. Boşanma davası kararı temyiz edilmiştir. Yargıtay dosya inceleme süreci de uzun zaman alacaktır. Bu nedenle müşterek çocuk İdil’in velayetinin müvekkil anne Bahar’a verilmesine, küçük İdil ile baba arasındaki görüşme zamanı ve konusunun Mahkemece babanın hafta sonu daha yoğun ve uzun saatlerde çalıştığı da dikkate alınarak, iki haftada bir gün hafta arası görüşmeleri şeklinde kurulmasına karar verilmesini talep ederiz.

Davalı yandan kaynaklanan nedenlerle küçüğün velayetinin müvekkile verilmesi için Mahkemenize başvuru zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKSAL NEDENLER: Medeni Yasa, Hukuk Muhakemeleri Yasası ve ilgili yasal düzenlemeler.

DELİLLER: Adana 8. Aile Mahkemesi’nin 15 sayılı kararı, tanık ifade tutanakları, tarafların sosyal durum araştırması ve her türlü delil.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle ve inceleme sırasında belirecek diğer durumlar karşısında ayrı yaşamakta olan tarafların müşterek çocuğu İdil’in velayetinin müvekkil anne Bahar’a  verilmesine, müşterek çocuk ile baba arasında görüşme tesisine, yargılama giderleriyle vekalet ücretinin karşı yana yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim.

Davacı Vekili

Adana Velayet Avukatı Av. Saim İncekaş

Geçici Velayet Talebi, Çocuğun Velayetini Alma Dilekçesi 2

ADANA AİLE MAHKEMESİNE

DOSYA NO:

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: Boşanma davası kapsamında müşterek çocuklar hakkında geçici velayet kararı verilmesi bu mümkün olmaz ise müşterek çocuk ile şahsi ilişki tesisine karar verilmesi talebi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

Mahkemenizde derdest olan yukarıda dosya esas numarası belirtilen çekişmeli boşanma davasında, dava dilekçesi ile birlikte velayet talebinde bulunulmuş ise de geçici velayete ilişkin bir talepte bulunulmamıştır. Ancak gelinen aşamada halihazırda müvekkil ile birlikte kalan …….. ve davalının yanında kalan  …..’in velayetine ilişkin geçici bir düzenleme talebinde bulunulması gereği hasıl olmuştur.

Türk Medeni Kanunu’nun md. 169 gereğince “Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re’sen alır.”

Dava dilekçemizde belirtildiği  üzere, davalı kişilik yapısı itibariyle çocuk büyütmeye elverişli olmayıp, halihazırda düzenli ikameti ve işi bulunmamaktadır. Şiddete eğilimli kişilikte olup boşanma davası süresinde müşterek çocuğun davalının velayetinde ve halen ikamet etmek zorunda kaldığı evde bulunması birçok riski beraberinde getirmektedir. Şöyle ki; davalının bulunduğu eve köyden hasımları tarafından sürekli saldırılar olmakta ve davalının annesi de bu saldırılardan birinde yaralanmıştır. Davalının, müşterek çocuğu bir daha göstermeyeceğine ilişkin beyanları da dikkate alındığında istenmeyen hadiselere neden olacağı yönünde tarafımızca ciddi kaygılar meydana gelmiştir.  Davacı ………’un evlilik birliği süresince en iyi şekilde eğitim görmesi ve bakımının temini için çaba gösterdiği çocukları ile ilgili yasal işlemlerin yapılması mevcut halde ciddi sorunların önüne geçilmesi için elzemdir.

Arz ve izah edilen nedenler ve mahkemece re’sen dikkate alınacak nedenlerle müşterek çocuklar ……….ve ………’un geçici velayetinin ,velayet hakkında kesin bir karar verilene davacı …….. verilmesi, mahkeme aksi kanaatte ise  çocuğu ile şahsi ilişki tesisine karar verilmesini talep ederiz.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen ve mahkemece resen dikkate alınacak nedenlerle; boşanma davası süresince müşterek çocuklar …… ve …….’un  geçici velayetinin davacı anneye verilmesini, aksi kanaat hasıl ise anne ile çocuğu …… arasında kişisel ilişkinin tesis edilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.

Davacı Vekili

Adana Velayet Avukatı Av. Saim İncekaş

Velayetin Geçici Tevdii, Çocuğun Velayetini Alma Dilekçesi 3

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

DAVA: Velayetin geçici olarak tevdi edilmesi

AÇIKLAMALAR

Müvekkilim ile davalı tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilikten … isminde bir çocukları dünyaya gelmiştir.

Davalı bir süre önce … ismindeki bekar bir bayanla birlikte ortak konutu terk etmiştir. Çevreden gelen duyumlara göre, yeni bir ev açıp kaçmış olduğu bayanla birlikte yaşamaya başlamıştır.

Okulların açılışının yaklaşması dolayısı ile müşterek çocuklarının resmi işlemlerini yürütebilmek için … ismindeki çocuklarının velayetinin geçici olarak müvekkilime verilmesi zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER: Nüfus kayıtları, tanık beyanları ve her tür deliller.

HUKUKSAL NEDENLER: MK. HMK İlgili mevzuat.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda kısaca açıklanan ve re’sen dikkate alınacak olan nedenlerle açılan davanın kabulüne, … -TC Kimlik No- çocuklarının velayetinin geçici olarak müvekkilim olan davacıya verilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Geçici Velayet Talebi Dilekçesi 4

ADANA 5. AİLE MAHKEMESİNE

DOSYA NO :

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Geçici velayet talebimiz hakkında.

AÇIKLAMALAR

Taraflar arasında görülmekte olan boşanma davasında müşterek çocuğun velayeti davalı babaya bırakılmıştır. Müvekkil, tüm aşamalarda boşanmak istediğini ve müşterek çocuğun kendi yanında kalmasını istediğini açıkça ve net bir şekilde belirtmiş; ancak davalı tarafından iradesi sakatlanarak velayet de dahil tüm haklarından vazgeçtiğini belirten anlaşmalı boşanma protokolü vermeye zorlanmıştır. İşbu boşanma davası bu nedenle istinaf edilmiş ve usulden bozularak mahkemesine iade edilmiştir; mahkemeniz 14 sayılı esasına kaydedilmiştir.

Müşterek çocuk …., yaşı itibari ile anne sevgisi, şefkati ve bakımına ihtiyaç duymaktadır. Müşterek çocuğa davalı yanında iyi bakılmamakta ve hatta bakımı ile ilgilenebilecek kimse bulunmamaktadır; davalı her ne kadar aile apartmanında oturduğunu, müşterek çocuğa iyi bakıldığını iddia etmişse de müşterek çocuğun anne ilgi ve sevgisine olan ihtiyacını değiştirmeyecektir. Davalı aktif olarak çalışmakta ve aktif olarak çalıştığından müşterek çocuk ile ilgilenememektedir. Dolayısıyla müşterek çocuğu sürekli olarak kardeşlerine emanet etmekte ve müşterek çocuğun ilgisiz kalmasına, kötü muamele görmesine sebebiyet vermektedir. Müşterek çocuk, bir süre …… yanında, bir süre …… yanında, bir süre …… yanında kalmıştır. Bu süreçlerde müşterek çocuğun temel ihtiyaçları giderilmediği gibi, küçük çocuk şiddete maruz kalmış ve her hareketinde azar işitmiştir.

Müşterek çocuk, davalı ve emanet edildiği kişiler tarafından korkutulduğu için yaşadığı şiddet olaylarını annesine dahi anlatamamış ve müvekkil, küçüğün vücudunda rastladığı morluk ve yaralarla olayın farkına varmıştır. Müşterek çocuğa morlukları sorduğunda, …amcam beni tokatlıyor, ….. yengem bana bağırıyor ve dövüyor,…..amcam ile ….. halam da bana sürekli kızıyor şeklinde beyanda bulunmuştur.

Anne ilgisi ve şefkatine ihtiyaç duyan küçüğün annesinden ayrılarak velayetinin davalı babaya bırakılması, küçüğün psikolojisini zedeleyebilecek bir karardır. Ayrıca, velayeti babaya bırakılan müşterek çocuk şiddete maruz kalmakta ve öz bakımı yeterince yapılmamaktadır; yaşı küçük çocuk travma yaşamakta ve bu olayların gelecek hayatını etkileyeceği sabittir. Kaldı ki, son anlaşmalı boşanma dilekçesi müvekkile baskı ve tehdit altında imzalatılmış ve davalı bu şekilde velayeti alabilmiştir. AÇIKLADIĞIMIZ HUSUSLARIN DA GÖZ ÖNÜNE ALARAK VE MÜŞTEREK ÇOCUĞUN MENFAATİ DOĞRULTUSUNDA VELAYETİN ÖNCELİKLE TEDBİREN VE SONRASINDA KESİN OLARAK MÜVEKKİL ANNEYE VERİLMESİ YERİNDE OLACAKTIR.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz üzere, müşterek çocuğun menfaati de gözetilerek velayetinin ivedi olarak ‘TEDBİREN DAVACI ANNEYE BIRAKILMASINA’ MÜVEKKİL ANNEYE VERİLMESİNİ talep ederiz.

Davacı Vekili

Geçici Velayet Talebi Dilekçesi 5

ADANA 2. AİLE MAHKEMESİNE

DOSYA NO:

DAVACI :

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: Boşanma davası kapsamında müşterek çocuk hakkında geçici velayet kararı bu mümkün olmaz ise müşterek çocuk ile şahsi ilişki tesisine karar verilmesi talebi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

1) Mahkemenizde derdest olan yukarıda dosya esas numarası belirtilen çekişmeli boşanma davasında dava dilekçemizde taleplerimiz kısmında belirttiğimiz müşterek çocuk Ahmet’in geçici velayetinin davacı anneye verilmesi gerekmektedir Şöyle ki:

2) Müşterek çocuk Ahmet, annesi tarafından, davalı babaya ve ailesine gösterilmeye götürüldüğü sırada oyuna getirilerek annesiyle Adana’ya dönmesi gerekirken davalı baba ve ailesi tarafından alıkonulmuştur. Bu şekilde alıkonulan müşterek çocuk 3,5 aya yakın zamandır annesiyle görüştürülmemekte anne sevgisinden mahrum bırakılmaktadır. Bu durum o yaştaki bir çocukta psikolojik olarak derin yaralar açmakta ve geri dönülmez sonuçlara sebep olmaktadır. Bu nedenle anne şefkatine en muhtaç olduğu zamanı annesiyle birlikte olması gerekmektedir.

3) Yakın zamanda okula başlaması gereken müşterek çocuğun ikamet adresi halen annesinin adresi olan Adana’da görülmektedir. Araştırmalarımıza göre müşterek çocuğa ait herhangi bir okul kaydı yaptırılmadığı görülmüş çocuğun eğitiminin ve yaşantısının ihmal edildiği görülmüştür.

4) Ülkece salgın hastalıkla mücadele ettiğimiz dönemde müvekkil çocuğunun sağlık durumunu merak etmekte gerekli özenin ve dikkatin müşterek çocuk için sağlanıp sağlanmadığı konusunda endişe duymaktadır. Yedi yaşındaki bir çocuğa nelere dikkat edeceği nelerden sakınması gerektiği yaşına uygun bir şekilde anlatılması gerekmektedir. Bu şartlarda bu izahı da en güzel müvekkil annenin yapacağı ortadadır.

5) Dava dilekçemizde belirttiğimiz aynı zamanda sorgu ifade tutanaklarından da anlaşılacağı üzere, davalı taraf ve ailesi müvekkil ve ailesini kasten yaralamıştır. Davalı taraf müvekkilin kardeşine vurmuş, davalının babası bıçakla müvekkil ve ailesine saldırmıştır. Tüm bu durumlar davalı tarafın şiddete meyilli öfke kontrolü olmayan insanlar olduğunu ve küçük bir çocuğa karşıda gerekli özen ve sabrı gösteremeyeceklerini ortaya koymaktadır. Müşterek çocuğun acilen bu ortamdan uzaklaştırılıp güvende olacağı müvekkil annenin yanına verilmesi gerekmektedir

6) Türk Medeni Kanunu madde 169 gereğince “Boşanma veya ayrılık davası açılınca hakim, davanın devamı sürecinde gerekli olan özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri resen alır.

7) Arz ve izah edilen nedenler ve mahkemece resen dikkate alınacak nedenlerle müşterek çocuk Ahmet’in geçici velayetinin velayet hakkında kesin bir karar verilene kadar müvekkil anneye verilmesi mahkeme aksi kanaate ise çocuk ile şahsi ilişki tesisine karar verilmesini saygıyla talep ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER: TMK 169. md.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen ve mahkemece resen dikkate alınacak nedenlerle: müşterek çocuk Ahmet’in(7) geçici velayetinin velayet hakkında kesin bir karar verilene kadar müvekkil anne Ayşe’ye verilmesi mahkeme aksi kanaate ise çocuk ile şahsi ilişki tesisine karar verilmesini mahkemenizden vekaleten arz ve talep ederiz

DAVACI VEKİLİ

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

6 yorumlar

  1. Merhaba geçici velayeti almak için öncelikle boşanma davasimi açmam gerekiyor su anda açılmış herhangi bir davamız bulunmamakta ancak fiili ayrılık söz konusu ve 2 aydır 2.5 yaşındaki oglumu bana göstermiyorlar

  2. Merhaba ben eşimle şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtım ama eşim bunu duyunca deliye döndü ben İzmir de eşim ailesi ile Erzurum da yaşıyor bizim 4 çocuğumuz var eşim 9 yaşındaki oğlumu zorla yanında götürdü çocuğum okulundan geri kaldı ne yapmalıyım

  3. Öncelikle merhaba..
    Erkek kardeşim eşi tarafından aldatildi bahse konu olan kişi erkek kardeşimi arayarak gelinimizle aile birliğinin kurulduğu evde birlikte olduklarını evdeki eşyaları ve yerlerini gelinimize ait gayet şahsi bilgileri ve hatta kardesimden olma iki yasindaki bebeğimizin oan hangi odada hangi örtü ile uyutulduguna ait bilgileri bile verdi ..neticede sosyal medya dökümleri gsm dökümleri ile kardeşim boşanma davasını bugün acti ..yalnız bu süreçte aile ahlak yapısını evliliğini hiçe sahip kocasını sosyal medyadan bulduğu şahıslar ole aldatan gelinimiz geçici velayeti aldı..buna itirazımız ne şekilde olmalı bu karin iptali için ne yapmalıyız bilgi verirseniz çok mutlu oluruz

  4. merhaba bosanma islemi gerceklesti ve velayet babaya verildi. ancak kücük cocuk bende kalacak birsüre. okul kayit vs islerini hallede bilmek icin gecici velayet alabilirmiyim . nasil alabilirim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir