Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Velayetin Değiştirilmesi Dava Dilekçesi

Velayetin değiştirilmesi davasını açmak için bir dava dilekçesi hazırlanmalıdır. Velayetin değiştirilmesi dava dilekçesi gerekçeli olmalı ve hukuki sebepler çerçevesinde yazılmalıdır. Bu yazımızda farklı dava dilekçeleri mevcuttur.

Velayetin Değiştirilmesi Dilekçesi -1-

 ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                      :                         

VEKİLİ                       : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

DAVALI                     

KONU                         : VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ ve iştirak nafakasının kaldırılması talepli dava dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR        :

Taraflar … Aile Mahkemesinin … Esas, … Karar sayılı … tarihli ilamıyla boşanmışlardır. Bu kararla, şu an reşit olan … doğumlu müşterek çocuk … ile … doğumlu müşterek çocuk …’in velayeti davalı anneye verilmiştir. İşbu dilekçemizle müşterek çocuk …’nın velayetinin davalıdan alınarak müvekkil davacıya verilmesi için mahkemenize başvurmuş bulunmaktayız. Şöyle ki;

1-Daha önce de davacı müvekkil adına açmış olduğumuz VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ davası, … Aile Mahkemesinin … Esas, … Karar sayılı … tarihli ilamıyla reddedilmiş olup, küçük çocuk …’nın velayeti anne üzerinde bırakılmıştır.

2-Gerekçe olarak “tarafların boşanmalarından sonra velayetin anneye verildiği, küçüğün bakım ve gözetimi ile annenin ilgilendiği, tarafların boşanmalarından sonra davalının velayet hakkına sahip olduğu çocukları ile birlikte yaşadığı, bu dönemde davalının bir başkası ile evlilik dışı ilişki yaşadığı ve bu ilişkiden de çocuk sahibi olduğu ve daha sonra bu ilişkinin sona erdiği, 2003 doğumlu olup idrak çağında olan küçüğün anne ile yaşamak istediğini ifade etmesi, çocuğun şimdiye kadar bulunduğu ve ayrıldığı ortamdan ayrılmasının onun gelişim, eğitim ve menfaatlerini olumsuz şekilde etkileyeceği anlaşılmakla mevcut durumun korunarak müşterek çocuğun velayetinin davalı annede bulunmasının menfaatine olacağıgösterilmiştir.

3-Küçük çocuk …, … yılının Mayıs ayından beri müvekkil davacının yanındadır. Anne, küçük … ile ve reşit olan diğer müşterek çocuklarıyla ilişiğini kesmiştir. …, artık babasıyla yaşayacaktır.

4-… Aile Mahkemesinin … Esas, … Karar sayılı … tarihli ilamıyla davalı anne, lehine sonuçlanan velayetin değiştirilmesi davasının ardından, velayeti kendi üzerinde kalmasına rağmen çocuğuna karşı yükümlülüklerini ağır bir şekilde ihlal etmiştir. 

5-Velisi olduğu çocuğunu kendi annesinin evinde bırakmış, evi terk etmiştir. Çocuğunu ara ara görmeye gelmiş, arada sırada da telefonla aramıştır. Çocuğunun yanında kalmadığı gibi çocuğu da yanına almamıştır.

6-Çocuk en son Mayıs ayında anneannesinin yanından ayrılıp babasının yanına taşınmıştır.

7-Davacı müvekkil, küçüğü Özel Eğitim Kurumuna kaydettirmiştir. Kayıt formunda küçüğün ablası … veli olarak görünmektedir. Kayıt işlemlerini abla yaptığı için onun ismi geçmektedir. Yoksa eğitim masraflarını davacı müvekkil ödediği gibi abla …’nın da davalı anne ile bir ilişiği bulunmamaktadır. Ekte evrakları sunuyoruz.

8-Davacı müvekkil davalı anneye küçük çocuk … için aylık 250 TL iştirak nafakası ödemektedir. Davalı anne, müvekkile karşı hem birikmiş nafaka borcundan hem de devam eden aylık nafakalardan dolayı … İcra Müdürlüğü … Esas sayılı dosyayla icra takibi başlatmıştır. Takip sonrası davacı müvekkilin işverenine maaş haczi müzekkeresi gönderdiğinden, davacı müvekkilin maaşından her ay nafaka kesintisi yapılmaktadır.

9-Davacı müvekkilin maaş bordrolarından anlaşılacağı üzere, borç nafaka borcu olduğundan ve ¼ sınırlaması nafaka borçlarında geçerli olmadığından dolayı maaşının neredeyse yarısı kesilmektedir. Davalı anne çocuğunu terk etmiş olduğundan ve çocuk artık davacı babanın yanında kaldığından, iştirak nafakasının kaldırılması gerekmektedir. Ekte maaş bordrolarını sunuyoruz.

10-Müşterek çocuk …’nın velayetinin anneden alınarak babaya verilmesi ve sonrasında küçük çocuğa ödenen aylık 250 TL iştirak nafakasının kaldırılması amacıyla beyanlarımızı mahkemenize arz ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER            : 4721 S. K. m. 337 ve ilgili mevzuat

DELİLLER                                : Nüfus kaydı, boşanma ilamı, tanık beyanı ve diğer deliller

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, küçük …’in velayet hakkının davalı anneden alınarak müvekkilim babaya verilmesine, küçük adına anneye ödenen aylık 250 TL iştirak nafakasının kaldırılmasına, yargılama giderlerinin ve ücret-i vekaletin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz. Saygılarımızla…

            DAVACI VEKİLİ

Velayetin Değiştirilmesi Dilekçesi -2-

( ) AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

                                                                                                            ADANA

DAVACI                       :

VEKİLİ                        :

DAVALI                       :

KONU                          : Velayetin değiştirilmesi istemi.

AÇIKLAMALAR        :

1) Davacı müvekkil ile davalı anne … tarihinde evlenmiş olup bu evliliklerinden … doğumlu … ve … doğumlu … isimli çocukları bulunmaktadır. Evliliklerinin en başından beri aralarındaki sosyal ve kültürel anlayış farklılıklarından dolayı evlilik birliği çekilmez hale gelmiş ve … tarihinde evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmışlardır. Boşanma ilamını ekte sunmaktayız (EK-1).

Boşanma neticesinde müşterek çocukların velayetinin, davalı annede kalması yönünde anlaşmışlardır. Mahkeme de tarafların anlaşması neticesinde müvekkil babanın çocukla kişisel ilişki kurmasını düzenlemiştir.

Mahkeme hükmüne göre velayeti anneye verilen … ve … ile baba arasında her ayın 1. ve 3. cumartesi günleri sabah 09.00’dan Pazar günü akşam 17.00 ile dini bayramların ikinci günü saat 09.00’dan akşam 17.00’e kadar, her yıl temmuz ayının birinci günü saat 09.00’dan 30 Temmuz saat 17.00’e kadar ve okulların yarıyıl tatilinde ilk pazartesi günü sabah 09.00’dan Pazar günü akşam 17.00’ye kadar olmak üzere babaya verilmek sureti ile devamlı şahsi ilişki kurulmasına karar verilmiştir. Müşterek çocukların eğitim masrafları ile sair giderleri müvekkil tarafından karşılanmaktadır.

2) Boşanma kararından sonra velayet sahibi davalı anne bir müddet ailesiyle yaşadıktan sonra yeniden evlenmiştir. Çocuklarını da alarak önce …’e giden davalı, bir süre sonra …’de ikamet etmeye başlamış ve davacı müvekkilin çocuklarıyla kişisel ilişki kurmasını engellemiştir. Davalı anne çalışmayıp şimdiki eşinin geliri ile geçinmektedir. Davalının şimdiki eşinin de … yaşında bir kız çocuğu bulunmakta olup bakımı davalı tarafından sağlamaktadır. Ayrıca davalı şu anda 6 aylık hamile olup bu durumda çocuklarına gerektiği gibi ilgi ve yardımda bulunamamaktadır.

Müvekkil ayrıca çocuklarının sağlık durumundan ve psikolojik gelişimden endişe etmektedir. Çocuklar, üvey babalarının kendilerine baskı yaptığını, babalarıyla yaşamak istediklerini dile getirmişlerdir. Hatta yaklaşık bir buçuk ay önce bir gece müşterek oğlan …, müvekkili arayarak, üvey babasının kendisine tokat attığını, kendisiyle yaşamak istediğini, yoksa kendisini öldüreceğini söylemiştir. Bu olay, davalı müvekkili derinden etkilemiştir. Bu nedenle, müvekkil, çocuklarını yanına almak istemektedir.

Çocuklarının tüm ihtiyaçlarını bizzat kendisi karşılayan davacı müvekkil, …’nda çalışmakta olup gelir durumu çocuklarını refah içinde yaşatacak düzeydedir. Kendisi evlenmediğinden ve evlenmeyi düşünmediğinden tüm ilgi ve sevgisini müşterek çocuklarına vererek, iyi bir gelecek sunma gayesindedir.

Müvekkilin çalıştığı sürede, bakımları … tarafından sağlanacak olup, baskı altında kalmadan kişisel gelişimlerini tamamlamaları ve sevgi ortamında büyümeleri sağlanacaktır.

Çocuklar, ebeveyn ilgisi şefkati görmesi gereken çağda iken, annelerinin başka bir adamla evlenerek çocuklarını ihmal etmesi, çocuklarının üvey babanın baskılarına maruz kalması ve babalarını görme olanağının mahkeme kararıyla kısıtlanması ve yine davalı anne tarafından engellenmesi nedeniyle, diğer akranlarına göre daha pasif ve içine kapanık yetişmektedir. Bu durum çocuğun ileriki dönemlerde sosyal yaşamını olumsuz etkileyecektir. Davalının hamile olması ve evliliğinin bozulmasından endişe etmesi nedeniyle, çocuklara üvey babaları tarafından yapılan baskıya göz yumduğu ve bizzat müşterek çocukların ifadelerinden de açıkça anlaşıldığı üzere, davalı anne bu durumu göz ardı etmekte ve müşterek çocuklara gereken ilgiyi göstermemektedir.

Türk Medeni Kanunu gereği çocuğun velayeti düzenlenirken çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlak bakımından yararlarının esas tutulması gerekmektedir. Yargıtay da birçok kararında velayetin düzenlemesinde çocuğun yararını esas almıştır. Yukarıda açıklamış olduğumuz ve mahkemenin takdirinde olan sebeplerden dolayı çocuğun velayetinin anneye verilmesi çocuğun huzuru, kişisel gelişimi açısından yararlı olup sevgi ve şefkat ortamında yetişmesi sağlanacaktır.

3) Yukarıda izah edilen nedenlerle, küçük … ile …’un davalı annede olan velayetinin değiştirilerek babaya verilebilmesi için dava açılması zorunluluğu doğmuştur.

4) Davacı müvekkil davalı anneye müşterek çocukların her biri için ayrı ayrı aylık 250 TL iştirak nafakası ödemektedir. Davalı anne, müvekkile karşı hem birikmiş nafaka borcundan hem de devam eden aylık nafakalardan dolayı … İcra Müdürlüğü’nün … Esas sayılı dosyasıyla icra takibi başlatmıştır(EK-2). Ancak davacı müvekkil, çocukların tüm ihtiyaçlarını bizzat karşılamakta olup, anneye verilecek iştirak nafakasının çocuklara ulaşacağı hususunda endişe duymaktadır. Davalı anne çocuklarıyla ilgilenmeyip yeni evlilik birliğine bağlı olarak yaşadığında, şimdiki evliliğinden hamile olması ve yine davalının şimdiki eşinin de önceki evliliğinden olan kız çocuğunun da ergenlik döneminde ilgiye ihtiyaç duyması ve bu nedenlerle müvekkil ile müşterek çocuklarının ikinci plana atılmış olması nedeniyle, çocukların velayetinin müvekkile verilmesi ile çocuklar davacı babanın yanında kalacağından, iştirak nafakasının kaldırılması gerekmektedir.

Müşterek çocukların velayetinin anneden alınarak babaya verilmesi ve sonrasında çocukların her birine ödenen aylık 250 TL iştirak nafakasının kaldırılması amacıyla beyanlarımızı mahkemenize arz ederiz.

HUKUKİ NEDENLER  : 4721 S. K. m. 337 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER    : Nüfus kaydı, boşanma ilamları, tanık beyanı ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, küçük …’nin velayet hakkının davalı anneden alınarak müvekkilim babaya verilmesine, çocuklar adına anneye ödenen aylık toplam 500 TL iştirak nafakasının kaldırılmasına, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

                                                                                            Davacı vekili

Av.

EKLER:

Velayetin Değiştirilmesi Dilekçesi -3-

 ADANA (  ) AİLE MAHKEMESİNE,

DAVACI                   : 

VEKİLİ                     :

DAVALI                   : 

KONU                       : Velayetin değiştirilmesi talebimizden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR

Müvekkil ile davalı … Aile Mahkemesi’nin …  E. ve … K. sayılı ilamıyla evliliklerini sonlandırmışlardır(EK-1). İşbu boşanma davası sırasında tarafların evlilik birliği içerisinde dünyaya gelen müşterek çocukları …’nun velayeti de davalı babaya bırakılmıştır.

Müşterek çocuk artık anne ile yaşamak istemektedir. Çocuk 16 yaşında olup yeterli idrak yeteneğine de sahiptir (EK-2). Çocuk, velayeti hakkında mahkemeye beyanda bulunabilecektir. Öncelikli olarak çocuğun görüşünün alınmasını talep ederiz. Yerleşik Yargıtay kararları da velayet hususunda idrak çağındaki çocuğun görüşünün alınması yönündedir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 16.03.2012 tarihli 2011/2-884 E. ve 2012/197 K. sayılı kararına göre; “Velayetin anne ya da babaya verilmesi, daha çok çocuğu ilgilendiren, onun menfaatine ilişkin bir husus olduğuna göre, gerek yukarıda açıklanan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 12. ve Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi’nin 3. ve 6. maddelerinde yer alan hükümler gerekse velayete ilişkin yasal düzenlemeler karşısında, velayeti düzenlenen çocuğun idrak çağında olması halinde, kendisini yakından ilgilendiren bu konuda ona danışılması ve görüşünün alınması gerekir.”

Velayet sahibi olan davalı baba, çocuğun ve annenin isteği doğrultusunda velayeti anneye vermeye hazırdır. Davalı baba, çocuğun eğitimi ve gelişimi için …’da yaşayan anne yanına gitmesini kabul etmektedir. Günümüzde lise ve üniversite çağındaki öğrencilerin yurtdışına gidebilmek ve yurtdışında eğitim alabilmek için çok büyük maddi ve manevi çaba sarfettikleri bir dönemde çocuğun kendi annesinin yanında ve gözetiminde bu eğitimi alacak olması kaçınılmaz bir fırsattır. Velayet sahibi davalı ve müvekkil, çocuğun eğitimini ve geleceğini düşünerek velayetin anneye verilmesinde anlaşmışlardır. Yine çocuğun isteği de bu yöndedir. …’da yaşayan anne işyeri sahibidir(EK-3). Kazancı yüksek ve çocuğa bakabilecek durumdadır.

İşbu dava görülürken gerek müvekkilin gerekse çocuğun yasal problemlerle karşılaşmasını engellemek için tedbiren geçici velayetin davacı anneye verilmesi talebimiz vardır. Tedbiren geçici velayet talebimiz hakkında ivedikle karar verilmesi gerekmektedir. Şöyle ki; çocuk okulların tatil olmasıyla birlikte annenin yanına gitmek istemektedir. Davalı baba çocuğun anne ile gitmesine muvafakat vermektedir. Yaz tatili sonuna kadar velayetin anneye verilmesi durumunda çocuğun okul kaydı ve bu gibi aciliyeti olan işlemlerin yapılabilmesi için çocukla birlikte yaşayacak olan anneye tedbiren geçici velayetin verilmesi gerekmektedir.

Tedbiren geçici velayetin anneye verilmesi talebimizin reddedilmesi durumunda, anneyle çocuğun kişisel ilişkisi yeniden düzenlenerek yaz tatilinde çocuğun anne yanında kalabilmesine karar verilmesini talep etmekteyiz.

İşbu dava sonunda velayet anneye verilirse, maddi olarak davalı babadan hiçbir talebimiz yoktur. Yargılama giderleri ve tarafımıza hükmedilecek olan vekalet ücreti de davalı babadan talep edilmeyecektir.

HUKUKİ NEDENLER       : 4271 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        : Nüfus kaydı, boşanma ilamı, tanık beyanı, çocukla uzman görüşmesi, bilirkişi incelemesi vs. diğer yasal deliller.

SONUÇ VE TALEP        : Yukarıda açıklanan nedenler ve Mahkemece re’sen dikkate alınacak hususlar ışığında; öncelikle geçici velayetin anneye verilmesine, bunun mümkün olmaması durumunda çocuğun yaz tatilinde anne yanında kalabilmesi için anne ile çocuk arasındaki şahsi ilişkinin yeniden düzenlenmesine ve velayetin davalı babadan alınarak davacı anneye verilmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz. 23.05.2017

Davacı Vekil

Av. 

Velayetin Değiştirilmesi Dilekçesi -4-

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                                :

VEKİLİ                                                  :

DAVALI                                                :

KONU                                                   :

AÇIKLAMALAR                                 :

Müvekkil ile davalı taraf … yılları arasında birlikte yaşamış, bu evlilik dışı birliktelikten 22.11.2011 doğumlu … isimli müşterek çocukları olmuştur. Taraflar evli olmadıklarından velayet anneye verilmiştir.

Davalı anne birkaç ay içerisinde evleneceğinden ve şuan halihazırda evlenme aşamasında olduğundan müşterek çocuğun okulu, bakımı vs. gibi durumlarla ilgilenememektedir. Yine davalı anne çalışmamaktadır ve çocuk için gerekli maddi-manevi güce sahip değildir. Çocuğun üstün yararı bakımından baba ile birlikte yaşaması için velayetin davalı anne ve müvekkile ortak olarak verilmesini talep ederiz.

Müşterek çocuk ilköğretim 1. Sınıfta okumakta olup davalı anne çocuğa maddi-manevi yeterli desteği sağlayamamaktadır. Müşterek çocuk … tarihinde başlayacak olan yeni eğitim döneminde baba ile birlikte yaşamaya başlayacağından müşterek çocuğun mağduriyet yaşamaması amacıyla dava sonuna kadar tedbiren velayetin babaya verilmesini, dava sonunda velayetin davalı anne ve davacı babaya ortak olarak verilmesini talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER                         : 4721 S.K. m. 183., m. 337 ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER                            : Nüfus kayıtları, tanık beyanları, yemin, keşif, bilirkişi ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                                : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,

 • Müşterek çocuğun velayetinin tedbiren davacı müvekkile verilmesine,
 • Müşterek çocuğun velayetinin anne ve babaya ortak olarak verilmesine,
 • Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine,

Karar verilmesini vekaleten talep ederim.

                                                                                                                                                 Davacı Vekili

Av.

TANIKLARIMIZ                                 :

Velayetin Değiştirilmesi Dilekçesi -5-

ADANA AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİNE

DAVACI          : 

DAVALI           : 

KONU              : Velayetin değiştirilmesi ve davacı tarafından ödenen iştirak nafakasının kaldırılması İstemi. 

AÇIKLAMALAR

 1. Davacı, davalı ile … Aile Mahkemesi’nin … tarih ve … Esas … sayılı kararı ile boşanmışlardır. Bu boşanma sırasında müşterek çocukları … doğumlu …in velayetleri de davalı anneye verilmiştir. (Ek 1- Gerekçeli mahkeme kararı.)
 2. Boşanma davası gerekçeli kararında görüleceği üzere her bir çocuk için baba tarafından …’şer TL iştirak nafakası ödenmesine karar verilmiştir. Davacı baba nafaka ödemelerini bugüne kadar eksiksiz olarak davalı anneye ödemiştir.
 3. Ancak müşterek çocuklardan … davalı anne ile yaşadığı problemler nedeniyle … tarihinde evden kendi isteğiyle ayrılmış ve bu tarihten itibaren davacı babada kalmaya başlamıştır ve bundan sonra da davacı babada kalmaya devam etmek istemektedir.
 4. Çocuğun yaşamının kötü etkilenmemesi ve çocuğun üstün yararını da göz önünde bulundurarak düzenli bir hayatı ve çocuğa daha iyi bakabilecek durumda olan baba ile daha iyi bir hayat süreceği kanısına varılmıştır.
 5. Velayetin davacı babaya verilmesiyle ekteki boşanma gerekçeli kararında müşterek çocuk xxx için hükmedilen nafakanın kaldırılmasına karar verilmesini talep etme gereği de hasıl olmuştur.
 6. Çocuk … şu anda baba ile birlikte kalmakta olduğu için tüm masrafları baba tarafından karşılanmakta olduğundan, nafakaya ilişkin açılmış icra takibi … İcra Müdürlüğü … Esas sayılı icra dosyasına müşterek çocuğun nafakasının kaldırılması için müzekkere yazılmasını talep ederim.

 

HUKUKİ NEDENLER    : Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER       : Nüfus kaydı, boşanma ilamı, çocuğun beyanı, tanık beyanı ve diğer deliller.

SONUÇ ve TALEP       : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle;

 • Müşterek çocuk … doğumlu … velayetinin davacı babaya verilmesine,
 • Müşterek çocuk … için … Aile Mahkemesi’nin … tarih ve … sayılı kararı ile ödenmekte olan nafakanın kaldırılmasına karar verilmesine,
 • Çocuk şu anda baba ile birlikte kalmakta olduğundan ara karar ile … İcra Müdürlüğü … Esas sayılı icra dosyasına nafakanın kaldırıldığına ilişkin müzekkere yazılmasına,
 • Yargılama giderleri ve karşı vekalet ücretinin davalı tarafa tahmiline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                                                                                                             Davacı

Ekler:  Boşanma kararı.                         

Velayetin Değiştirilmesi Dilekçesi -6-

ADANA ( ) AİLE MAHKEMESİNE

                                                                                   İHTİYADİ TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACI                   :

VEKİLİ                     : 

DAVALI                   :

KONU                       : Velayetin nez’i, müşterek çocuklar … ve  …’in velayetlerinin davacı anneye verilmesi ile müşterek çocuklar için nafaka verilmesi talepli dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR    :

 1. Müvekkilim ile davalı taraf … Asliye Hukuk Mahkemelerinde (Aile Mahkemesi Sıfatı İle) boşanmışlar, işbu boşanma kararı kesinleşmiş ve kararda da görüleceği üzere müşterek çocuklar … doğumlu … ve … doğumlu …’in velayetleri müvekkil ile davalı babanın anlaşması neticesinde davalı babaya verilmiştir.
 2. Davacı müvekkil diğer çocukları (sonraki evliliğinden olma) ve sonraki evliliğinden olan eşinin kendi çocukları ile birlikte kalmakta; yaşadığı ev metrekare bakımından büyüktür.
 3. Müvekkilin evi … ilçesinin merkezi konumunda bulunmakla çocukların okul, hastane, market vs. her türlü sosyal ekonomik eğitim ihtiyaçları karşılanacak durumda olup ayrıca ulaşım bakımından da her türlü kamu ve özel kurumlara da yakındır. Davalı baba … ilçesinin köyünde oturmakta olup oldukça küçük bir yer olması sosyal ortam olmaması, ulaşım imkânlarının kısıtlı olması, çarşıya meydana olan uzaklık da çocukların gelişimini hayat standardını olumsuz etkilemektedir.
 4. Müvekkil boşanmanın ardından çocukları ile çok az görüşebilmiş mahkemenin belirlediği tarihlerde çocuklarını almak istemişse de davalı tarafından geri çevrilmiştir. Çocuklarla görüşmeyi başardığı zamanlarda ise çocukların mutsuz olduğunu ve davalının yanına dönmek istemediklerini fark etmiştir. Müşterek çocuklarla telefonla konuştuğunda da davalının kendilerine ilgisiz olduğunu ve davalının çocukların maddi-manevi ihtiyaçlarını sağlamadığını öğrenmiştir. Müvekkil müşterek çocukları için endişe duymaktadır.
 1. Öncelikle mahkemenizden bilirkişi tayin edilerek müşterek çocukların yaşam koşulları ve beyanda bulunma kabiliyeti hakkında rapor aldırılmasını talep ediyoruz. Çocuklar, velayeti hakkında mahkemeye beyanda bulunabilecek kabiliyette bulunursa, öncelikli olarak çocukların görüşlerinin alınmasını talep ediyoruz. Yerleşik Yargıtay uygulamaları da velayet hususunda çocukların görüşünün alınması yönündedir.
 1. Davalı babanın velayet hakkının kaldırılarak davacı anneye verilmesi bakımından huzurdaki davada idrak çağındaki çocuklar da dinlenmelidir. BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin 12. maddesine göre çocuğu etkileyen herhangi bir adli veya idari kovuşturmada çocuğun ya doğrudan doğruya veya bir temsilci ya da uygun bir makam yoluyla dinlenilmesi fırsatı ulusal yasanın usule ilişkin kurallarına uygun olarak özellikle sağlanacaktır. Çocukların tercihleri dikkate alınmalıdır.
 1. Yargıtay 2. HD 25.09.2007 13242-12638 kararında “…Çocuk 1991 doğumlu olup idrak çağındadır. Velayetle ilgili tercihini anneden yana kullanmıştır. Velayetin değiştirilmesinin koşulları gerçekleşmiştir. İsteğin kabulü gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.” şeklinde hüküm tahsis ederek çocuğun tercihinin değerini belirtmiştir. Kaldı ki müşterek çocuklar da idrak çağında olup müvekkil annede kalmak istemektedirler. Yaşı küçük olsa da; Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarının Korunmasına İlişkin Sözleşme’nin 12. maddesi ve Çocuk Haklarının Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 6. maddesi gözönüne alınarak müşterek küçük çocukların mahkeme huzurunda bizzat dinlenmesi ve uzman görüşüne başvurulması halinde de iddialarımız ispata kavuşacaktır. Mahkemece gerekli görülür ise hazır edilip müşterek çocukların dinlenilmesini talep ediyoruz.
 1. Çocukların yaşadığı köydeki tek katlı evde baba, babaanne, dede, hala ve üvey anne bulunmaktadır. Ayrıca davalı boşandıktan sonra 4-5 kez eş değiştirmiş çocuklar sürekli farklı üvey annelerle yaşamak zorunda bırakılmıştır. Sürekli farklı annelerle karşılaşan çocukların ruh sağlığı olumsuz yönde etkilenmiştir. Ayrıca her gelen üvey anne çocuklara fiziksel ve psikolojik şiddet uygulamıştır. Artık bu duruma dayanamayan çocuklar müvekkilimi arayıp telefonda “Anne bizi buradan kurtar!” diye adeta feryat etmektedir. Çocuklarının yalvarmasına dayanamayan, çocukların sağlıksız bir ortamda yetişmelerinin önüne geçmek isteyen ve annelik vazifesini yerine getirmek isteyen müvekkilim işbu davayı açmak durumunda kalmıştır.
 1. Davalı baba inşaat işçisidir. Davalı uzak yerlerde çalışmakta ve gittiği yerde en az 3-4 ay kalmaktadır. Çocukların velayetleri kendisinde olan davalı baba çocuklarını çok az görmektedir. Davalı babanın yaşam tarzı makul sayılamayacak durumda olup kendisinin de çalışması ve çalışma şartları dikkate alındığında çocuklarla ilgilenmediği, çocukların bakımının sağlanmadığı hususu sabit olup yine dinleteceğimiz tanık anlatımları ile de bu husus sübuta erecektir.
 1. Davalı baba velayetle ilgili görev ve sorumluluklarını yerine getirmemektedir. Zira mesleği gereği uzun süre eve gelememesinden ötürü çocukları ile ilgilenmediği açıkça ortadadır. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ,E. 2003/114,K. 2003/1441,T. 3.2.2003 sayılı kararında da vurgulandığı üzere “…Geceleyin çalışarak küçüğün bakımını ihmal edildiğinden velayet hakkının değiştirilmesi talepli davanın kabulü gerekir…” şeklinde hükmü mevcuttur. Yargıtayca geceleyin çalışan kişinin dahi bakım ve gözetimin yükümlülüğünü yerine getiremediği düşünülürken 3-4 ay eve gelmeyen bir babanın çocuklarla ilgilenemeyeceği şüphesizdir.
 1. Ayrıca davalı baba çocukları maddi olarak bir hayli mağdur etmektedir. Müvekkil çocuklarını görmek için okula gittiğinde çocukların ayakkabılarının yırtık ve kıyafetlerinin de kirli olduğunu gözlemlemektedir. Çocuklarını perişan bir halde gören müvekkil çocuklarının hayatından endişe duymaktadır. Çocuklara düzenli olarak banyoları yaptırılmamakta, öğretmenleri tarafından çocuklar bu hususta ikaz edilmektedir.
 1. Davalı babanın içki vs. gibi kötü alışkanlıkları olup davalı, çocuklarının ihtiyaçlarını geri plana itmektedir.
 1. Müvekkilim çocuklarını her görmeye gittiğinde çocukların ayaklarında çorap olmamakta, üstlerinde mont olmamaktadır. Müvekkilim çocuklara kıyafet aldıysa da davalı ve ailesi çocuklara müvekkilimin aldığı kıyafetleri giydirmemektedir. Davalı ve ailesi kendileri de çocuklara kıyafet almamaktadır. Hal böyle olunca mağdur olan çocuklar olmaktadır.
 1. Müşterek çocuklar müvekkilim ile … ayından beri görüştürülmemektedir. Müvekkilim çocuklarını görebilmek için okula gitmekte bazen de çocuklar anneleri ile görüşmek isteyince … annesini öğretmeninin telefonundan aramaktadır. Çocuklar annelerini arayıp eksiklerini ihtiyaçlarını söylemektedir. Müvekkilim de çocuklar ne isterse veya neye ihtiyaçları olduğunu görürse tamamlayıp çocuklara okullarında teslim etmektedir.
 1. …’ın saçında cilt hastalığı bulunmaktadır. Dışarıdan bakıldığında hastalık beyaz bir şekilde baş bölgesinde görünmektedir. Müvekkilim iki kez çocuğunu doktora götürmüştür. Doktorun verdiği ilaçların düzenli kullanılması gerektiği söylenmiştir. Ancak babaları çocuklarla ilgilenmediği için çocuğa ilaçları kullandırılmamış ve çocuğun hastalığı daha da ilerlemiştir. Müvekkilim çocuğa doktora götürüyorlar mı seni diye sorduğunda … “Paramız yok, doktora da götürmüyorlar.” diye yanıt vermektedir. Çocuğun velayeti müvekkilime verildiğinde müvekkilim çocuğunun bütün bakım ve gözetimini yapmaya hazırdır.
 1. Gerek yaşadıkları ortamın şartları gerekse çocukların eğitimi düşünüldüğünde, müşterek çocukların anneleri yanında kalması halinde daha iyi şartlarda yaşayacağı, eğitim imkanlarının daha elverişli olacağı ortadadır.
 1. Davalı baba velayetle ilgili görev ve sorumluluklarını yerine getirmemektedir. Tüm bu haklı nedenlerimizden ötürü müşterek çocukların daha iyi bir ortamda yetiştirilmesi için işbu davayı açma mecburiyeti doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : TMK, HMK, AVK ve ilgili tüm yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        :

 1. Vukuatlı aile nüfus kayıt örnekleri,
 2. Sosyal ve ekonomik durum araştırması,
 3. Kolluk, zabıta, emniyet, jandarma araştırması,
 4. Sosyal inceleme raporu,
 5. Uzman görüşü,
 6. Hastane ve okul kayıtları,
 7. Telefon görüşmeleri, mesaj, sosyal medya vs. kayıtları,
 8. Tanık,
 9. … Asliye Hukuk Mahkemelerince hükmedilen (Aile Mahkemesi Sıfatı İle) tarafların boşanma kararı,
 10. Keşif,
 11. Bilirkişi incelemesi,
 12. İsticvap,
 13. Yemin,
 14. Yargıtay kararları,
 15. Bilimsel görüşler,
 16. Kanuni-takdiri-yazılı-sözlü her türlü yasal delil.

(Karşı tarafın sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımız saklıdır.)

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıdaki haklı izahlarımız ve re’sen dikkate alınacak durumlar karşısında, fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

 1. Öncelikle çocukların daha fazla mağdur olmasını engellemek adına tensiben müşterek çocuklar … ve …’in velayetlerinin davacı anneye verilmesine,
 1. Neticeten müşterek çocuklar … ve …’in velayetlerinin davacı anneye verilmesine,
 1. Tensiben müşterek her bir çocuk için 300 TL(Toplam 600 TL) tedbir nafakasına dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte hükmedilmesine,
 1. Karar kesinleştikten sonra tedbir nafakasının iştirak nafakasına dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte dönüştürülmesine,
 1. Tüm yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.15.04.2019

                                                                                                            Davacı Vekili

                                                                                                     Av. 

 

Eki:

1-Vekâletname,

2-… Asliye Hukuk Mahkemelerince hükmedilen (Aile Mahkemesi Sıfatı İle) tarafların boşanma kararı.           

Velayetin Değiştirilmesi Dilekçesi -7-

KOZAN NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

( AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

                                                                                                 İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİ

DAVACI

ADRES  : 

VEKİLİ

ADRES

DAVALI

ADRES:  

KONU  : Öncelikle İhtiyaten Dava Süresince Geçici Velayetin Müvekkil Babaya Verilmesi, Velayetin Değiştirilerek Müvekkil Babaya verilmesi, Hükmedilen İştirak Nafakasının Kaldırılması

AÇIKLAMALAR

Müvekkilim ile  davalı … tarihinde anlaşmalı olarak  boşanmışlardır. Bu dava esnasında müvekkilim ve davalının müşterek çocuğu olan  … doğumlu … henüz bebek olup annenin sevgisi ve ilgisine daha çok muhtaç olacağı için velayeti tarafların anlaşması üzerine davalı anneye verilmiştir.

Davalı özellikle son bir yıldır yoğunlaşan şekilde psikolojik sorunları olup,  ailesinin yanında yaşamakta iken sıklıkla evi terk etmektedir. Geceleri geç saatlerde eve gelip, ailesiyle sürekli olarak kavga etmektedir. Davranışları son derece tutarsız ve tehlikelidir. Ailesiyle etmiş olduğu kavgalar esnasında küçük E…….yanında bulunmakta , anneannenin çocuğun önünde bari yapma demesi üzerine “alışsın, görsün” demek suretiyle çocuğun psikolojisini olumsuz etkilemektedir. Yine bir gün eve geç gelerek annesiyle kavga etmiş ve kalp hastası annesine saldırarak tırnaklarını vücuduna geçirmek suretiyle darp etmiştir. Babası gelip anneyi kurtarmıştır. Bunun üzerine annesinin vücudunda çok sayıda morluk ve tırnak izleri oluşmuştur ancak aile içinde olanlar dışarı çıkmasın evladımız diyerek annesi şikayetçi olmamıştır. Davalının kalp hastası annesini dahi darp edecek şekilde ruh sağlığı yerinde değildir. 8 yaşında bir çocuğun bu davranışlardan etkilenmesi kuvvetle muhtemeldir. Bu hususlara ilişkin tanık dinletilecektir.

Davalı gece geç saatlerde eve gelmektedir. O saatlere kadar ne yaptığı ise bilinmemektedir. Evden kavga ederek ayrıldığında küçük E…….. de yanında götürmektedir. Kimlerin yanında kaldığı tam olarak belli olmayıp, sürekli yanında kaldığı arkadaşlar değişmektedir. Bu arkadaşlar kız veya erkek olabilmektedir. Önce Pınar isimli bir arkadaşında kalmış, sonrasında Servet daha sonra ise küçük E………bir arkadaşının ailesinin evinde kalmıştır. Bu arkadaşın E…….. yaşında bir kızı ile 18 yaşlarında bir oğlu bulunmaktadır. Bu insanları çok az tanıyor olmasına rağmen küçük E………. çoğu zaman onlara emanet etmektedir. E…….. arkadaşı , abisi ve abisinin arkadaşlarıyla arabayla gezmekte tatile gitmektedir. Bu çocuğun ehliyeti olması yaş itibariyle mümkün değildir. Davalı anne ise bu durumu umursamamaktadır. Son zamanlarda kamuoyundan da gördüğümüz üzere insanlar çocuklarını en yakınlarına bile emanet edemezken davalının 18 yaşlarındaki erkek çocuklara küçük kızını emanet etmesi kabul edilemez. Davalının çocuğun bedeni, fikri, ahlaki gelişimini etkileyebilecek bu davranışları velayetin değiştirilmesi için haklı sebep teşkil edecektir. Aynı zamanda çocuğu fiilen başkasına bırakmak velayetin değiştirilmesi sebeplerinin başında gelmektedir.

 Davalı bir kaç ay önce müvekkilimi arayarak çocuğu alıp alamayacağını sormuş, müvekkilim ise gelip küçük … alarak yanında götürmüştür. Bunun üzerine davalı çocuğu babaya vererek …’da … isimli erkek arkadaşının yanına gitmiş bir süre orada kalmış ailesinin ısrarlarıyla eve dönmüştür. Gece geç saatlere kadar arkadaşlarıyla gezip eğlenmekte, çoğu zaman dışarıda kalmakta ve küçük … yanında sürüklemektedir. Küçük çocuğu doğru düzgün tanımadığı insanlara emanet etmekte, çocuğu her türlü tehlikeye açık bırakmakta, çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Davalı çocuğu kendi emelleri için kast ajansına götürmüş, ajanstakilerin …ve kendisini çok beğendiğini kataloğa koymak istediklerini müvekkilime söylemiş hatta müvekkilimden katalog çekimi için 550 tl civarında para istemiştir. Müvekkilimin ise bir baba olarak asla bu hususta rızası yoktur. 8 yaşında bir kız çocuğunun kast ajanslarına bir anne tarafından götürülmesi,  niyetleri belli olmayan insanlara emanet edilmesi asla kabul edilemez. Bu husus davalının velayet hakkını kötüye kullandığını açıkça göstermektedir. 13 Temmuzdan itibaren müvekkilimin yanında olan küçük E……..ihtiyaten geçici velayetinin sırf bu sebeple bile davalı anneden alınarak müvekkilime verilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde telafisi güç veya imkansız zararlar doğabilecektir.

Davalı fiilen çalışmıyor olup, ara ara ufak tefek işlerde kısa süreli bazen çalışmış ancak dikiş tutturamayarak her seferinde işinden ayrılmıştır. Çocuğunun ve kendisinin ihtiyaçlarını müvekkilimin ve kendi ailesinin yardımlarıyla karşılamakta olup, yakın zamana kadar ailesinin yanında yaşamıştır. Ancak son bir aydır nerede kaldığı tam olarak bilinmemektedir. Şu an itibariyle tatil dönemi olması dolayısıyla küçük … babasının yanında kalmaktadır. Müvekkilim çocuğunu görmek için ‘a geldiğinde davalı kaldıkları yeri sakladığından ötürü belirli bir noktaya getirerek çocuğunu teslim etmektedir. Bu düzensiz göçebe yaşamı neticesinde çocuğun gelişimi olumsuz etkilenmekte çocuk davalıdan örnek alarak yalan söyleme alışkanlığı edinmektedir. E……babasında kaldığı esnada annesini özlediğini babasına söylemiş, müvekkilim de ne zaman isterse götürebileceğini söylemiştir. Küçük … ise bunun üzerine “beni nereye bırakıcaksın ki” demiştir. Küçük çocuğun babasıyla arası çok iyi olmasına rağmen davalının baskı yapması üzerine nerede kaldıklarını, neler yaptıklarını kesinlikle söyleyememektedir.Küçük çocuğun bu sözleri durumun vehametini açıkça göstermektedir.

Müvekkilim …’de aile apartmanında kendine ait evde yaşamaktadır. Bu apartmanda abileri ve annesi kendi evlerinde aileleriyle birlikte müvekkilim de kendi evinde yaşamakta ve bir tane de kirada evi bulunmaktadır. Müvekkilimin ekonomik durumu oldukça iyi olup bir firmanın … bölge sorumlusu olarak çalışmaktadır. Müvekkilim  sıcak aile ortamı ile kızının sevgi ve ilgiyle tüm ihtiyaçları karşılanarak büyümesi için elverişli bir ortam sunmaktadır. Velayet hakkının kapsamı, çocuğun bakım ve eğitimi konusunda onun menfaatini göz önünde tutarak gerekli kararları alır ve uygularlar şeklindedir. Davalı çocuğu yeteri kadar koruyup gözetememekte, velayet görevini gereği gibi yerine getirmediği gibi savsaklamakta, küçüğü koruma ve yetiştirme görevini ihmal etmektedir. Müvekkilimin ekonomik durumu , davalının çalışmıyor oluşu, kaldığı yerin tam olarak belli olmayıp düzensiz suretle göçebe şekilde arkadaşlarında ikamet ediyor oluşu, çevresindeki insanlara zarar vermesi sebepleri göz önüne alındığı takdirde çocuğun velayetinin müvekkil babaya verilmesi küçüğün üstün menfaatlerinin gereğidir.

4721 sayılı TMK’nun konuya ilişkin 324. maddesi; “Ana ve babadan her biri, diğerinin çocuk ile kişisel ilişkisini zedelemekten, çocuğun eğitilmesi ve yetiştirilmesini engellemekten kaçınmakla yükümlüdür. Kişisel ilişki sebebiyle çocuğun huzuru tehlikeye girer veya ana ve baba bu haklarını birinci fıkrada öngörülen yükümlülüklerine aykırı olarak kullanırlar veya çocuk ile ciddî olarak ilgilenmezler ya da diğer önemli sebepler varsa, kişisel ilişki kurma hakkı reddedilebilir veya kendilerinden alınabilir.” düzenlemesini içermektedir. Buna göre velayetin düzenlenmesinde asıl olan, küçüğün yararını korumak ve geleceğini güvence altına almak olduğundan, çocuğun fiziksel ve ruhsal gelişimini engelleyen ve süreklilik arz edeceği anlaşılan her olay, tehlikenin büyüklüğü, doğuracağı onarılması güç sonuçlar değerlendirilerek sonuca varılmalı; velayetin belirlenmesi ve düzenlenmesinde öncelikle çocuğun yararı göz önünde tutulmalıdır. Bu kapsamda, çocuğun cinsiyeti, doğum tarihi, eğitim durumu, kimin yanında okumakta olduğu, talepte bulunanın çocuğun eğitim durumu ile ilgilenip ilgilenmediği, sağlığı, çocuğun ihtiyaçlarına cevap verip veremiyor oluşu değerlendirilmelidir.

Velayetin belirlenmesi ve düzenlenmesinde ana babadan kaynaklanan özelliklerin de dikkate alınması kaçınılmazdır. Bu nedenle, mahkemece çocuğu başkasına bırakma, ihmal etme, kaçırma, iradi olarak terk etme, yönlendirme hususları ile tarafın velayet talebinin olup olmaması, şiddet uygulaması, sadakatsizliği, ekonomik durumu, mesleği, yaşadığı ortam, kötü davranışı, alkol bağımlılığı, sağlığı, dengesiz davranışları dikkate alınmalıdır. Yukarıda değinilen yasa hükmü ile anlattığımız hususlar karşılaştırıldığında  davalının Türk Medeni Kanunu’nun 324. maddesinde yer alan yükümlülüğüne aykırı davrandığı anlaşılmaktadır. Bu durumda davalı annenin 8 yaşındaki müşterek çocuğun gelişimi için önemli olmasına rağmen düzgün bir yaşam şeklinin olmaması, kendi ve çocuğu için bir hayat kurma çabasının olmayışı, kast ajansına götürülmesi, ailesine karşı çocuğu kışkırtması, çocuğu yalan söylemeye teşvik etmesi gibi sebeplerle velayet hakkını kötüye kullandığı hususunun kanıtlandığı ve müşterek çocuğun velayetinin davalı anneden alınarak davacı babaya verilmesi gerektiği kabul edilmelidir.

Velayetin düzenlenmesinde asıl olan çocuğun üstün yararı ve çocuğun geleceğini güvence altına almaktır. Davalı annenin  düzensiz ve göçebe yaşam sürmesi, çocuğun  bedeni, fikri, ahlaki gelişimini olumsuz etkilemektedir. Çocuğun 8 yaşında olması karakterinin henüz yeni oturmaya başlaması göz önüne alındığında,  yabancı insanlara emanet ederek  bu kimselerin kim olduklarına bile dikkat etmemektedir. Son zamanlarda kamuoyundan da gördüğümüz üzere insanlar çocuklarını en yakınlarına bile emanet edemezken davalının 18 yaşlarındaki erkek çocuklara ve başka doğru düzgün tanımadığı insanlara küçük kızını emanet etmesi kabul edilemez. Müvekkilim bir baba olarak bu durumlardan son derece endişe etmekte olup,  kızını velayeti davalıda olsa bile davalı anneye bırakmak istememektedir. Müvekkilim kızının velayetini boşanmadan beri istemektedir ancak önceki zamanlarda ailesiyle yaşayan davalı bir takım sıkıntılar olsa dahi, müvekkilim çocuğunun anneanne ve dedenin gözetiminde olması ve çocuğun çok küçük olması gibi  sebeplerle davalının davranışlarına göz yumarak velayetin annede kalmasına ses çıkarmamıştır. Ancak son bir yıldır artarak devam eden yukarıda bahsettiğim sebeplerle bir aydır nerede olduğu bile belli olmayan davalının davranışlarına göz yumması çocuğunu seven, gözeten, her türlü gelişiminden endişe duyan bir babadan beklenecek bir davranış olmayıp, çocuğun velayetinin müvekkilime verilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER: 4721 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus kaydı,… Asliye Hukuk Mahkemesi 24.11.2011 tarih 2011/261 E. 2011/430 K. sayılı ilamı,  tanık , bilirkişi,  sosyal durum araştırması, Yargıtay kararları

İSTEM VE SONUÇ : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz ve Sayın Mahkemenizce de resen göz önüne alınacak sebeplerle haklı davamızın kabulü ile,

1 – Öncelikle halihazırda müvekkilimin yanında bulunan müşterek çocuk E………İHTİYATEN DAVA SÜRESİNCE GEÇİCİ VELAYETİNİN DAVACI MÜVEKKİLİME VERİLMESİNİ,

2- Küçük E ‘in VELAYET HAKKININ DAVALI ANNEDEN ALINARAK MÜVEKKİLİM DAVACI BABAYA VERİLMESİNİ,

3- Müşterek çocuk için daha önceden 100 TL takdir edilen İŞTİRAK NAFAKASININ KALDIRILMASINI,

4- Yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücretinin davalı karşı tarafa yükletilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. 19.07.2018

                                                                                                           DAVACI VEKİLİ

Velayetin Değiştirilmesi Dilekçesi -8-

( ) AİLE MAHKEMESİ’NE

ADANA

DAVACI:                  

ADRES:

T.C.:

VEKİLİ:       

ADRES:

DAVALI:

ADRES:

 KONUSU:VELAYETİN …….’NDAN ALINIP ŞAHSIMA VERİLMESİNE İLİŞKİN  TALEBİMDİR.

AÇIKLAMALAR:

DAVALI İLE OLAN … YILLIK EVLİLİĞİMİZ ÇANKIRI 1. ASLİYE MAHKEMESİNİN   ..KARAR NO’LU KARARI İLE SONA ERMİŞ OLUP VELAYET HAKKI KARŞI TARAFA VERİLMİŞTİR.

DAVALI İKİNCİ KEZ EVLENMİŞTİR VE MÜŞTEREK ÇOCUĞUMUZUN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMAMAKTADIR VE KENDİSİNİ İHMAL ETMEKTEDİR.

MÜŞTEREK ÇOCUĞUMZUN BENİM YANIMDA DAHA RAHAT EDECEĞİNİ VE İHTİYAÇLARININ DAHA RAHAT KARŞILANACAĞINI DÜŞÜNDÜĞÜMDEN VELAYETİN ŞAHSIMA VERİLMESİNİ TALEP EDERİM.

 

 

HUKUKİ SEBEPLER:

TÜRK MEDENİ KANUNU, HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU VE SAİR MEVZUAT

 

 

DELİLLER:

NÜFUS KAYITLARI, TANIK BEYANLARI,ÖLÜM RAPORLARI VE SAİR DELİLLER

 

 

SONUÇ VE TALEP:

YUKARIDA AÇIKLANAN NEDENLERDEN DOLAYI MÜŞTEREK ÇOCUĞUMUZ ….UN VELAYETİNİN DAVALI TARAFTAN ALINARAK ŞAHSIMA VERİLMESİNİ

ARZ VE TALEP EDERİM.

 

                                                                                      TARİH:

                                                                     DAVACI VEKİLİ:

                                                                                         İMZA:

Velayetin Değiştirilmesi Dilekçesi -9-

T.C ADANA AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                   :  
VEKİLİ                     :  
DAVALI                   :  
KONU                       : Velayetin Değiştirilmesi ve velayet değiştirildiği taktirde müşterek çocuklar yararına iştirak nafakası talebimize ilişkindir.
TALEP KONUSU    : Müşterek çocukların velayetinin davalıdan alınarak davacıya verilmesi ve her bir çocuk için aylık 300 TL olmak üzere toplamda aylık 900 TL iştirak nafakasına hükmedilmesi talebidir.
AÇIKLAMALAR    :  
 1. Müvekkil ile davalı … yıllık evliliklerini, … Aile Mahkemesinin … gün ve E. …, K. … sayılı kararı ile anlaşmalı olarak sona erdirmişlerdir. Davacı ile davalının evliliklerinden … … doğumlu …, … doğumlu …, … … doğumlu … isimlerinde müşterek çocukları vardır. Boşanma davası neticesinde müşterek çocukların velayetleri davalı babaya verilmiştir. Buna dair kesinleşmiş mahkeme kararını dilekçemiz ekinde sunuyoruz.
 2. Müvekkilim ile davalı her ne kadar anlaşmalı olarak boşanmış olsalarda  … yıllık evliliklerinin son zamanlarında davalı şiddete başvurmuş ve müvekkilim bu hareketlerden ötürü zarar görmüştür. Bu hususa ilişkin, … Aile mahkemesinin … D. İş esas numaralı … D. İş kararında şiddet uygulayan davalı hakkında önleyici tedbir kararı verilmiştir. Buna dair mahkeme kararı dilekçemiz ekindedir. Müvekkil, kocasının baskılarına ve tehditlerine daha fazla direnemeyip istemeden de olsa anlaşmalı olarak boşanmayı kabul etmiş ve karşılığında davalı babadan ne nafaka ne tazminat isteyebilmiş ne de çok sevdiği çocuklarının velayetini mahkemeden talep edebilmiştir. Müvekkil, boşanmış olmasına rağmen can güvenliğinin tehdit altında olmasından mütevellit, çocuklarını istemeden de olsa geride bırakıp …’da ki annesin yanına sığınmak zorunda kalmıştır.
 3. Bir müddet sonra müvekkilim, çocuklarını özlediği ve onlardan ayrı kalmaya dayanamadığı için tüm cesaretini toplayıp …’a geri taşınmış ve onların yaşamasına uygun bir ev ortamı oluşturmuştur. Müvekkil çocuklarından ayrı kaldığı süre zarfında birçok işte çalışmış ve kazandığı paraları yine çocuklarının eğitimi ve geçimi için harcamaktan sakınmamıştır.
 4. Müvekkilim, anne … çocuklarını haftada bir gün görebilmektedir. Müvekkilim, davalının evli olduğu dönemlerde alkol ve sigara bağımlısı olduğunu, aldığı duyumlar ve çocuklarından edindiği bilgilere göre davalı babanın alkol ve sigara bağımlılığının hali hazırda devam ettiğini öğrenmiştir. Hatta ve hatta davalının bağımlısı olduğu ürünleri çocuklarının yanında tüketmekten imtina etmediği gibi onları da içmeye teşvik ettiği, yine çocuklardan müvekkilimce öğrenilmiştir. Bu hususta çocukların ifadelerine ve tanıklıklarına başvurulması talebimizdir. Bu durum çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyeceği aşikardır.
 5. Aynı zamanda, çocukların iyi bir şekilde yetişmesi için iyi bir aile ortamı davalı baba tarafından sağlanamamaktadır. Çocuklar çoğu zaman ev işi, temizlik ve yemek yapmakta olup bazen de bakımlarının baba tarafından halalarına ve diğer akrabalarına bırakıldığı müvekkilim tarafından öğrenilmiştir. Oysaki çocukların ev işi ve yemek yapma yükümlülüğü olmadığı gibi babanın çocukların ihtiyaçlarını ve bakımlarını karşılayamadığı da apaçık ortadadır. Ayrıca, bu türden ev işleri çocukların fiziksel ruhsal gelişimini etkilemekte kalmayıp eğitim hayatlarında sekteye uğratabilmektedir.
 6. Yukarıda açıklanan sebeplerle, çocukların menfaati dikkate alındığında, çocukların babalarında kalmaları ruhsal gelişimleri bakımından sakıncalıdır. Anneleri ile kalmaları çocukların her bakımdan menfaatinedir. Bu durum ana bakım ve şefkatine muhtaç çocukların bedeni, fikri, ahlaki gelişmesine daha uygundur. Davacının ev ortamı çocuklar için elverişli olup aynı zamanda müvekkilimin yaşadığı yerin davalı babaya yakın olması da dikkate alındığında çocukların uyum sorunu yaşamayacağı ve okulların değişmesine gerek olmayacağı açıktır. Bu itibarla, belirttiğimiz tüm bu haklı sebeplerle çocukların velayetinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmesini talep ederim.
 7. Ancak davacının geliri öğrenim çağındaki çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli değildir. Çocuk kendisine tevdii edilmemiş taraf gücüne göre onun bakım ve eğitim giderlerine katılmakla yükümlüdür. Bu nedenle müşterek çocukların zaruri ve eğitim giderleri için davalıdan nafaka isteme zorunlu hale gelmiştir. Davalı sigortalı olarak …’de hademe olarak çalışmakta olup aylık geliri 1500 TL’dir. Davalının oturduğu ev babasına ait olup herhangi bir kira gideri de yoktur.

DELİLLER                          :Nüfus kayıtları, … … gün ve E.., K… sayılı Gerekçeli Kararı, … Aile Mahkemesi E… D. iş, K. … İş Kararı, Bilirkişi Raporu, tanık beyanları ve her türlü yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER        :TMK md. 339 vd. ve HMK ve sair ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :

1-Yukarıda sunulan nedenler karşısında, davamızın kabulü ile müşterek çocuğun velayetinin davalı babadan alınarak, müvekkilim olan anneye verilmesine,

2-Her bir çocuk için aylık 300 TL olmak üzere toplamda aylık 900 TL iştirak nafakasına hükmedilmesine, dava tarihinden itibaren ise bu meblağın tedbir nafakası olarak karar altına alınmasına, gelecek yıllar için nafakanın TEFE oranında arttırılmasına,

3-Yargılama harç ve masrafları ile vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. 20.01.2019

                                                                                                                                    Davacı Vekili

Av. 

Velayetin Değiştirilmesi Dilekçesi -10-

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

DAVACI                    :

VEKİLİ                     :

 

DAVALI                    :

KONU                        : Velayetin değiştirilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR    :

1- Davacı müvekkil, davalı ile evliliğini … Aile Mahkemesi’nin … tarihli … E. … K. numaralı kararıyla (EK-1) sonlandırmıştır. Mahkemece müşterek çocuk olan … doğumlu …’nın velayeti davalı anneye verilmiştir.

2- Ancak zaman içerisinde şartlar değişmiş ve anne sık sık şehir değiştirmesini gerektiren bir işte çalışmaya başlamıştır. Hayatın olağan akışında sürekli seyahat halinde olan bir velinin üzerine düşen yükümlülükleri (bakım, eğitim vs.) hakkıyla yerine getirebilmesi son derece güçtür. Keza  müşterek çocuk okula başladıktan sonra babasının yanına taşınmıştır. Çocuğun son derece yararına olan bu fiili durumun hukuki durumla da örtüşmesi için iş bu davayı açma zaruriyeti doğmuştur.

3- Türk Medeni Kanunu’nun 183. Maddesinde de açıkça belirtildiği üzere;

“Ana veya babanın başkasıyla evlenmesi, başka bir yere gitmesi veya ölmesi gibi yeni olguların zorunlu kılması halinde hakim, re’sen veya ana ve babadan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alır.”

Taraflar arasında da ilgili hükümde örnekseme yoluyla sayılan türde bir zorunluluk durumu hasıl olmuştur. Annenin sıklıkla şehir dışına gitmesi de bu kapsamda değerlendirilmelidir. Dolayısıyla çocuğun menfaati gereğince velayet hakkının anneden alınması gerekmektedir.

4- Velayet davacı müvekkile geçtiği takdirde hiç şüphesiz ki müşterek çocuk için çok daha huzurlu ve istikrarlı bir ev ortamı sağlanacaktır. Keza bu düzenli ev hayatı okul hayatını da oldukça olumlu yönde etkileyecektir. Çocuğun yüksek yararı göz önünde bulundurulduğunda Sayın Mahkemece de takdir edileceği üzerinde babasının yanında kalmaya devam etmesi ve kanunen de velisinin babası olması isabetli olacaktır.

5-  Tüm bu nedenlerden dolayı Ankara 5. Aile Mahkemesi tarafından tarafların boşanmasıyla sonuçlanan karar ile birlikte anneye verilen çocuğun velayetinin kaldırılmasını ve babaya verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, tanık beyanları, Sosyal Çalışmacı, uzman görüşü ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Açıkladığımız sebepler ve mahkemenin re’sen göz önüne alacağı sebepler ile – davalının küçük …… üzerindeki velayet hakkının kaldırılmasına, velayetin müvekkilime verilmesine,  -yargılama masraflarının ve vekalet ücretinin karşı tarafın üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygıyla ve vekaleten arz ederim. …

                                              

                                                                                   Davacı Vekili

Av.

EKLER:

EK-1:

Velayetin Değiştirilmesi Dilekçesi -11-

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ MAHKEMESİ’NE

DAVACI                          :   

DAVALI                          :  

DAVA KONUSU            :    Velayetin değiştirilmesi

AÇIKLAMALAR           :

 • Davalı ile, … Aile Mahkemesinin … gün ve … E. … K. sayılı kararı ile boşanmış bulunmaktayız.
 • Müşterek çocuk …’nın velayeti davalı babaya verilmiştir. Boşandıktan sonra, …’ya yerleşerek çalışmaya ve yaşamımı düzgün bir şekilde sürdürmeye devam etmekteyim. Şu anda …’da özel bir şirkette çalışmaktayım.
 • Müşterek çocuk artık benimle yaşamak istediğini söylemiş ve uzak olmamız nedeniyle görüşmememizden yakınmıştır. Davalı baba da bu duruma karşı çıkmamakta velayetin tarafıma verilmesini kabul etmektedir. Ayrıca müşterek çocuk için aylık 300,00 TL vermeyi kabul etmektedir. Müşterek çocuğumuzun maddi ve manevi açıdan sağlıklı gelişebilmesi için, velayetinin bana verilmesi son derece önem arz etmektedir. Bu nedenle bu davayı açmak zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                     :    Nüfus kaydı, kimlik bilgileri belirtilmek suretiyle istenecek … Devlet Hastanesi kayıtları, tanık beyanı ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER   :    MK. md. 339 vd. ve HUMK ve sair ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM        :    Yukarıda kısaca açıklanan nedenler karşısında, davanın kabulü ile müşterek çocuk …’nın velayetinin davalı babanın kabul etmesi ve çocuğun bu durumu istemesi sebebiyle velayet hakkının davalı babadan  alınarak, tarafıma verilmesine,müşterek çocuk için aylık 300,00 TL nafakaya hükmedilmesine yargılama harç ve masrafları ile vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini, davacı vekili olarak saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                                                                         Davacı

 

Ek:

1-Kimlik Fotokopisi

2-… Aile Mahkemesinin … gün ve … E. … K.  sayılı kararı

Velayetin Değiştirilmesi Dilekçesi -12-

ADANA ( ) NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE  

 

DAVACI                   :

 

VEKİLİ                    :

 

DAVALI                  :

 

KONU                       : Velayetin değiştirilmesi isteminin sunulmasından ibarettir,

 

AÇIKLAMALAR   :

1- Müvekkil ile davalı Adana 5.Aile Mahkemesinin 2014/16 Esas ve 2014/483 karar sayılı dosyası üzerinde yapılan yargılama sonucu (Ek-1) boşanmışlardır.  Tarafların evlilik birliğinden 26.08.2008 doğumlu …………. isimli çocukları dünyaya gelmiştir. Tarafların müşterek çocukları ……………’ın velayeti mahkeme ilamı ile  anneye verilmiştir. Taraflar arasında boşanma ilamı boşanma,velayet ve nafaka yönünden kesinleşmiştir.(Ek-1)

2- Taraflar arasında ki boşanma davası 07.01.2014 tarihinde açılmış olup, davalı ile  müvekkil boşanma davası açılmadan 3 ay öncesinden bu yana ayrı yaşamaktadır. Ayrı yaşamaya başladıklarından beridir de müşterek çocuk anneyle yaşamaya başlamıştır. Bu süre içerisinde baba karakol zoruyla da olsa çocukla kişisel ilişki kurmaya başarmıştır. Küçük geçen sene ilkokula başlamış bu sene 2.sınıf öğrencisi olmuştur. Müvekkil, müvekkilin annesi ,babası ve müvekkilin  erkek kardeşinin eşi  küçükle itinayla ilgilenmekte ve küçükte bu durumdan memnun olduğundan tekrar annesinin yanına gitmek istemediğini her baba evine geldiğinde söylemekte ise de mahkeme kararı doğrultusunda babanın kişisel ilişki kurma süresinin bitmesinin ardından küçük anneye teslim edilmektedir.

Her geldiğinde küçüğün babasına, yengesine, babaannesi ve dedesine anlattığı bazı şikayetleri olmuştur. Bu şikayetlerin biri  Kaan’ın kendisinin kirlettiği kendine ait iç çamaşırını elinde zorla annesi tarafından yıkattırılmasıdır.  Yine birçok defa yırtık çorap veya kış ayında terlikle çocuğu müvekkile teslim etmişlerdir. Her ne kadar bu durumlar ve olaylar müvekkilin zoruna gitse de çocuğun üzülmemesi için müvekkil bunları görmezden gelmiştir. Ancak yaz ayı içerisinde küçük  kendi isteğiyle babasının evine, annesinin yanından kaçarak gelmiş ve 2-3 aya yakın bir zamandır babasıyla beraber yaşamaktadır. Küçükle babası, yengesi, dedesi ve babaannesi itinayla ilgilenmektedir. Küçük baba yanında kaldığından bu yana müvekkil işi çıktığında ise küçüğün dedesi Kaan’ı okula götürüp getirmektedir.

3- Müşterek çocuk eve geldiğinde babası şaşırmış ve nasıl geldiğini sorduğunda, küçük ; kendi isteğiyle kaçtığını , annesinin nişanlandığını dul ve bir kızı olan ve kızı yanında yaşayan bir adamla evleneceğini, annesinin kendisine bu adama baba demesi gerektiğini söylemiştir. Bu durumu kaldıramayan Kaan babasının yanına kaçarak gelmiş ve bir daha gitmek istemediğini babasına beyan etmiştir. Müvekkilin duyumlarına göre de eski eşinin nişanlısı Kaan’ı istememektedir. Küçüğün beyanı ve yaşadıklarını gördüğünde müvekkil adına işbu davayı aç gerekliliği doğmuştur.

Yüksek mahkeme kararlarında açıkça ayrılık ve boşanma durumunda velayetin düzenlenmesindeki amaç, küçüğün ileriye dönük yararlarıdır. Velayetin düzenlenmesinde asıl olan, küçüğün yararını korumak ve geleceğini güvence altına almaktır. Bu nedenle, çocuğun fiziksel ve ruhsal gelişimini engelleyen ve süreklilik arz edeceği anlaşılan her olay, tehlikenin büyüklüğü, doğuracağı onarılması güç sonuçlar değerlendirilerek ele alınmalı ve neticeye varılmalı; velayetin belirlenmesi ve düzenlenmesinde öncelikle çocuğun yararı göz önünde tutulmalıdır, denmektedir. Boşanmadan sonra çocuğu fiziksel ve ruhsal gelişimini kötü etkileyecek durumlar ortaya çıktığından ve açıkça müvekkilden  küçüğün talebi olduğundan  küçüğün velayeti hususunda  psikologdan ayrıntılı rapor alınmasını  ve neticede Kaan’ın velayetinin müvekkile verilmesini arz ve talep deriz.

4- Yüksek Mahkeme Kararları da beyanlarımızı doğrulmaktadır. Y2.HD.’sinin 2008/6259 Esas,2008/9740 Karar sayılı  ve 01.07.2008 tarihli VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ,ANNENİN YENİDEN EVLENMESİ başlıklı  ilamında  “….çocuğun isteği ve bu isteği uygun bulan psikolog ve sosyal hizmet uzmanı raporunca uygun bulması karşısında; velayetin babaya verilmesi gerekir….”(EK-2) denmektedir.

5- Yukarıda belirttiğimiz ve resen göz önüne alınacak nedenlerle, müşterek çocuk Kaan TAT’ın velayetinin davalı anneden alınarak, davacı babaya verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.

DELİLLER             : … Aile Mahkemesinin … Esas ve … karar sayılı dosyası, Nüfus Kayıtları, Y 2.HD.’sinin … Esas, … Karar sayılı  ve … tarihli ilamı, tanık vs. her türlü delil,

SONUÇ VE İSTEM: Yukarı açıkladığımız ve Re’sen göz önüne alınacak nedenlerle;

 

 • Tarafların müşterek çocukları ….’ın velayetinin anneden alınarak, baba-müvekkil ……‘a verilmesine,
 • Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı taraf üzerine bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Eki : 1- … Aile Mahkemesinin … Esas ve … karar sayılı kararı,kesinleşme şerhi,

          2- Y2.HD.’sinin … Esas, … Karar sayılı  ve … tarihli ilamı,

          3- Vekâletname,

Velayetin Değiştirilmesi Dilekçesi -13-

ADANA AİLE MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                              :

 ADRES                                :

VEKİLİ                                :

DAVALI                               :

ADRES                                  :

DAVA                                     :Velayetin Nezi (Değiştirilmesi)

DAVA KONUSU      :Ortak velayetin sonlandırılarak ,müşterek çocuklar ; 2007 doğumlu‘….. ‘’ , 2012 doğumlu‘…….., 2013 doğumlu‘……..‘’ve 2015 doğumlu ……..velayetinin müvekkile verilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR         :

 1. Müvekkilim ile davalı ……..Aile Mahkemesinin …./…/.. tarih ve …./… E. , …./… K. Sayılı kararı (EK2)boşanmışlardır. İşbu davada müşterek çocuklarının velayeti anlaşmalı boşanma protokolü  gereği ; ortak velayet kararı verilmiş olup protokolde belirli günler dışında babada kalmalarına karar verilmiştir.
 1. Takdir buyrulacağı üzere velayet hakkının düzenlenmesinde veya değiştirilmesinde her şeyden önce ve öte olan ÇOCUKLARIN YÜKSEK MENFAATİ olup bu şartlar kimin yanındayken çocuğun menfaatine olacak ise velayetin ona verilmesinin uygun olacağı hem yasanın amacına hem de yerleşmiş emsal içtihatlara uygun olduğu da şüphesizdir.
 1. Belirtilen bu nedenlerle davalının çocuklarıyla fiilen ilgilenemediği, çalışma şartları nedeniyle çocuklara yeterli ilgiyi gösteremediği, çocukların ihtiyaç duyduğu zamana dilimlerinde yanlarında olmadığı ve onların sağlıklı bir birey olarak yetişmeleri için sorunlarıyla ilgilenemediği gibi müvekkille şahsi ilişki kurulmasına dair protokol ve mahkeme kararı uyarınca da müvekkilin il dışında olduğu süre içerisinde onlarla iletişim kurmasını engellemek suretiyle velayet hakkını kötüye kullanmıştır. Çocukların davalı yanında bulunmasıyla , davalının kişisel ilişki hakkını kötüye kullandığı , KANUNUN HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASINI GÖRMEZDEN GELEMEYECEĞİ İLKESİ GEREĞİNCE ,  ortak velayetin sonlandırılarak , haksızlığa uğrayan , iftira ve hakaretlere maruz kalan  müvekkile verilmesi gerekmektedir. Şöyle ki;
 1. Ek de (EK3) görüleceği üzere protokolün ‘’ Maddesinde ;
 • ‘’Her hafta sonu (Cuma saat 17.00 Pazar saat 16.00 arasında); Dini bayramların2 . gününde (Bayramın 2 günü saat 09.00 – 3. Gün saat 20.00 arası ); sömestr tatilinin tamamında ve  yılın temmuz ayının tamamında , yatılı olarak yanına alacaktır.
 • ’Belirlenen günlerin dışında ki görüşme taleplerinin , velayet hakkını kullanan eşe en az 1 gün önceden telefonla haber verilmesi gerekmektedir.Görüşme talepleri mücbir sebepler haricinde velayet hakkını kullanan eş tarafından REDDEDİLEMEZ.
 1. Söz konusu boşanma protokolü ve mahkeme kararında çocukların uygun gördüğü zaman içerisinde anneleri olan müvekkil ile görüşebilecekleri anlaşma protokolü ve mahkemece hüküm altına alınmış olmasına karşın, aradan geçen zaman içerisinde müvekkil ancak telefon ve internet üzerinden çocuklarıyla iletişim kurabilmesine karşın, davalı baba müvekkilin her aramasında çocukların derslerine çalıştıklarını, yemek yediklerini veya uyduklarını bahane ederek ve kızı ……. ait telefondan kızı adına müvekkili kötülemek suretiyle istenmediğine dair mesajlar yazarak müvekkilin görüşmesini kısıtlamış olup Bu haliyle davalı baba velayet hakkını kötüye kullanmıştır. Bu mesajlar (EK4) de mevcuttur.
 2. Davalı müvekkil ile çocukların en azından görüntülü olarak görüşmelerine izin vermekteyken , 01.2018 tarihi itibariyle görüntülü görüşmelerine de yasak koymuştur.

 

 1. Müvekkil tarafından imzalanan boşanma protokolü davalı tarafından baskı , tehdit ve şantaj ile imzalatılmıştır. Nitekim müvekkil açmış olduğu dava da müşterek çocukların velayetini istemekteyken , davalının baskısı üzerine bu isteğinden vazgeçerek söz konusu protokolü imzalamış olup çocukların babada kalmasını kabul etmek zorunda kalmıştır.Söz konusu tehditin konusunu , daha önceden açılmış bulunan boşanma davasında da bahsi geçen ‘’Müvekkil tarafından kendi   adına çekilen ancak davalı taraf kullanılan krediler’’ dir.(EK5) de sunulan mesajlarda da görüleceği üzere müvekkil halen dahi bu krediler sebebiyle tehdit edilmektedir.

 

 

 1. Müvekkil …….hastanesinde Acil Tıp Uzmanı olarak çalışmakta olup , çocuklarını görebilmek uğruna burada ev kiralamıştır.Yatılı günlerin dışında haftada birkaç kez bir gün önceden haber vermek koşuluyla çocukları görmek için (Anlaşmalı Boşanma Protokolü m.5)  …gelmektedir.Davalı; müvekkilin geleceğinden haberdar olmasına rağmen her seferinde sorun çıkarmakta müvekkilin görme isteklerini  Nitekim en kutsal görev olan müvekkilin ‘’Annelik Görevini’’ifa etmesini engellemeye çalışmaktadır. Çocuklara sanki kendi üzerine kayıtlıymış gibi muamele etmekte olup müvekkilden saklama girişimindedir. Hatta defalarca kez müvekkilin görmesine izin verdiği halde ‘’Polisleri arayarak müvekkil aleyhine  silahla tehdit ,  tarzında çeşitli ihbarlarda ‘’bulunarak müvekkilin çocuklarını görmesini engellemeye çalışmıştır.Zira söz konusu şikayetlere yönelik ihbarlar …… İl Emniyet Müdürlğü’nde bulunmakta olup yazılacak müzekkere ile dosyaya alınmasını talep ederiz. Polislere ilişkin mesajlar ek(EK6) de mevcuttur.

 

 

 1. Davalı; çocukların , müvekkil tarafından Polis ve icra kanalı ile görülmesi konusunda ısrarcı olup bu durum müvekkil ve çocuklar üzerinde travma etkisi yaratmaktadır.Özellikle çocuklar yaşları itibariyle ele alındığında ;anneleri her geldiğinde davalının şikayeti üzerine polislerin sürekli olarak gelmesi sebebiyle ağır travma yaşamalarına sebebiyet vermektedir.

 

 1. Zira davalı müvekkili çocuklarına sürekli olarak kötülemekte yaşları itibariyle kaldıramayacakları düzeyde  annelerine yönelik ağır ithamlarda bulunmaktadır.Bu durum ileri ki yıllarda da çocukların annelerine karşı öfkeli olmalarına sebebiyet verecektir.
 1.   Müvekkil evlilik süresi boyunca davalı eş tarafından şiddet ve hakaretlere maruz kalmıştır. Zira mahkemeniz nezdinde bulunan ……….Değişik iş. No’lu kararda da görüleceği üzere davalı hakkında uzaklaştırılma kararı verilmiştir.Nitekim davalı aleyhine 3 haftalık disiplin hapsi yaptırımı da uygulanmıştır.Davalı öfke kontrol problemi yaşamakta olup ……. E. Nolu dosyada da mevcut bulunan mesajlarda da görüleceği üzere müvekkile yönelik bazen uzlaşma pişmanlık yüklü mesajlar atarken , bazende ağır hakaret ve küfür yüklü mesajlar atmaktadır.
 1. Yine davalı baba halen Eczacı  olarak görev yapmakta olup, hafta içi  8:3018:00 saatleri arasında çalışmaktadır. Bu süre zarfı dışında ayrıca tam günlük nöbetleri söz konusudur.  Velayeti verilen çocuklarla ancak görev ve nöbet dışında iletişim kurabilmektedir. Çocuklar ise aileden olmayan tamamen kendilerine yabancı olan ‘’Bakıcı ‘’ tarafından bakılmaktadır. Bu haliyle davalının görev ve nöbet sorumluluklarının yoğunluğu ve ağırlığına göre çocukların özellikle yaşı itibariyle sağlıklı bir ortamda büyüyebilmeleri bulunmamakta ve çocukların fiziki ve sosyal gelişimleri olumsuz etkilenmektedir.
 2. Müvekkil ise (EK7) de mevcut bulunan çalışma çizergelerinde görüleceği üzere nöbet usulü çalışmaktadır. Mesai usulü değil , yani; nöbetçi olduğu günlerde 24 saat nöbet tutup , bir sonra ki nöbetine kadar evde kalmaktadır. Davalının aksine bir ayda en fazla 7-8 gün nöbet tutmakta olup bu da ; bir ayda ( 7*24 saat) 168 saate tekabül etmektedir. Davalı eş ise ( 4 hafta * 5 gün =20 gün *10 saat =200 saat artı tam günlük nöbet saatleri de bulunmaktadır.)  Bu saatlerde müşterek çocuklar bakıcı ile kalmaktadır. Müvekkil çocukların bakıcıda kalmasından rahatsızdır.Çocukların velayeti müvekkile verildiğinde iş saatleri sebebiyle müvekkil çocuklarıyla daha çok ilgilenecek olup , işte olduğu saatlerde ise annesi tarafından bakımları yapılacaktır.Bakıcıya oranla müvekkilin annesi tarafından bakılması çocukların yararınadır.
 1. Çocuklar içinde bulunduğu ortam, baskı, ilgisizlik ve olumsuz kişi davranışları nedeniyle STOCKHOLM PSİKOLOJİSİ de denen REHİNE PSİKOLOJİSİNE sahip olmaya başlamıştır. Bu durum gelecekte çocukların kaybedilmiş birey haline getirecek bir erozyondur. Özellikle de bu psikolojik durum Gülşah’ta bulunmaktadır.Annesine karşı babasının söylediklerinden etkilenmeye başlamış olup ileri ki yaşlarda diğer çocuklarında aynı psikolojiye sahip olması da kaçınılmazdır.

 

 1. Nitekim davalı , mesai saatleri dışında da zamanını dışarıda alkol almak suretiyle geçirmektedir.Müvekkille evlilik süreleri boyunca da alkol bağımlılığıyla bilinmektedir.Bu hususta tanıklık yapacak tanıklarımız bulunmasına rağmen davalıdan korktukları için müvekkil lehine Mahkeme huzurunda tanıklık yapamamaktadırlar.Davalı her ne kadar kabul etmese de öfke kontrol problemi yaşaması ve alkole olan düşkünlüğü çocukları da tehlike altına sokmaktadır. Zira sayın Mahkemece de bilindiği üzere alkol iradeyi sakatlayan önemli etkenlerden biridir.Kişilerin alkol aldığında tavır ve hareketlerini kontrol altına alma bilinci sakatlanmaktadır.Davalının sürekli alkol alması evinin dolabında yüklü miktarda alkol bulundurması, çocukları kötü etkileyeceği gibi onlarında büyüdüklerinde alkole meyilli olabilmelerine sebebiyet verecektir.

 

 1. Sayın Mahkemece de bilindiği üzere; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 337, 340, 342 ve 346. maddeleri uyarınca velayet, çocukların bakım, eğitim, öğretim ve korunması ile temsil görevlerini kapsar. Velayet, aynı zamanda ana babanın velayeti altındaki çocukların kişiliklerine ve mallarına ilişkin hakları, ödevleri, yetkileri ve yükümlülükleri de içerir. Ana ve babanın çocukların kişiliklerine ilişkin hak ve ödevleri, özellikle çocuklarına bakmak, onları görüp gözetmek, geçimlerini sağlamak, yetiştirilmelerini ve eğitimlerini gerçekleştirmektir. Bu bağlamda sağlayacağı eğitim ile istenilen ölçüde dürüst, kötü alışkanlıklardan uzak, iyi ahlâk sahibi, çalışkan ve bilgili bir insan olarak yetiştirmek hak ve yükümlülüğü bulunmaktadır. Ayrılık ve boşanma durumunda velayetin düzenlenmesindeki amaç, küçüğün ileriye dönük yararlarıdır. Başka bir anlatımla, velayetin düzenlenmesinde asıl olan, küçüğün yararını korumak ve geleceğini güvence altına almaktır.Öte yandan, TMK’nın 335 ila 351. maddeleri arasında düzenlenen “velayet”e ilişkin hükümler kural olarak, kamu düzenine ilişkindir ve velayete ilişkin davalarda resen (kendiliğinden) araştırma ilkesi uygulandığından hâkim, tarafların isteği ile bağlı değildir. Velayetin değiştirilmesine yönelik istem incelenirken ebeveynlerin istek ve tercihlerinden ziyade çocuğun üstün yararı göz önünde tutulur (HGK-K.2018/1278).

 

 1. Velayet düzenlenirken çocuğun yararı her şeyden önde tutulur. Boşanma ve ev­liliğin butlanı halinde velayet düzenlenirken çocuğun yaşı, cinsiyeti, sağlık durumu, sağlık kurumlarından yararlanma kalitesi, çocukların eğilimleri, ailenin parçalan­ması olgusunun en az hissedilmesi, anne sevgisine ihtiyaçları gibi etkenlerin göz önüne alınması gerekir.Nitekim , hemen belirtmek gerekir ki müşterek çocuklar doğum tarihleri itibariyle , ana bakım ve şefkatine muhtaç yaştadır.Özel daire’nin velayet tevdiinde bu hususun özenle göz önünde bulunduran , devamlılık kazanmış ilke niteliğinde ki uygulaması Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun bir çok kararlarında aynen benimsenmiştir.İlke bu olmakla birlikte , müşterek çocukların velayetinin,  ana yada babadan birine bırakılırken , küçüğün menfaatlerinin göz önünde bulundurulacağı da kuşkusuzdur.
 1. Müşterek çocuklardan ……….ise 12 yaşında olup yakın bir zamanda ergenlik çağına girecektir.Genç kızlık çağındaki çocuğun ve­layetinin anaya verilmesi öncelikle düşünülmesi gereken bir sorundur. Yargıtay 2.H.D. bir kararında “Boşanma sonucu ortak çocuğun velayetinin düzen­lenmesinde (4721 satıh T.M.K. 182. Maddesi) ya da velayetin kullanılmasının değiş­tirilmesinde (4721 sayılı T.M.K. 183. Maddesi) öncelikle çocuğun sağlıklı olarak fikri ve bedeni gelişmesi, eğitimi için gereken olanakların sağlanması, geleceğinin hazır­lanması gibi hususların göz önünde bulundurulması, mümeyyiz (iyiyi kötüden ayırt edebilen) küçüğün de dinlenmesi bu suretle delillerin birlikte değerlendirilme­si gerekir…… Babanın, annesiyle birlikte kaldığı iki odadan ibaret olan evde küçüğün bir çalışma odası bulunmadığı, bu durumda derslerine çalışma imkânlarından yok­sun kaldığı, babanın gerekli ilgiyi göstermediği hatta tedip (terbiye) sınırını aşar şekilde dövdüğü gerçekleşmiştir. Küçük 1976 doğumlu olup genç kızlık çağındadır. Bu yönden annenin arkadaşlığına ve yardımlaşmasına ihtiyacı vardır. O halde vela­yetin anneye verilmemesi için hiçbir sebep olmadığına”. Karar vermiştir.
 2. Açıklamaya çalıştığımız nedenlerden dolayı ;
 • Boşanma protokolünün ihlal edildiği ,
 • Kişisel ilişkinin kötüye kullanıldığı ,
 • Çocukların bakıcı da kaldığı ,
 • Davalının çalışma saatlerinin müvekkilden fazla olması ,
 • Çalışma saatleri dışında da alkole olan düşkünlüğü ve savurganlığı ,
 • Müvekkilin çocuklar nezdinde sürekli kötülenerek çocukların anneye olan sevgilerinin biterek öfkeye dönüşmesine neden olmasına ,
 • Çocukların anneleriyle görüşmeleri sırasında davalı tarafından yapılan şikayetler sebebiyle Polis eşliğinde karakola götürülmesi

ve diğer sebeplerden dolayı işbu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER        :TMK md. 339, 340, 348, 350 vd., ve İlgili mevzuat.

DELİLLER                           : ….Mahkemesinin …. tarih ve ……E. ,  …. Sayılı kararı , Bu dosyada bulunan mesajlar , Ekte sunulan  Mesajlar  Yemin , Yazılacak müzekkere üzerine ….İl Emniyet Müdürlüğünden alınacak olan şikayet ve ifade tutanakları ,…… tarihli anlaşmalı boşanma protokolü  …… Değişik iş. No’lu karar,  ve diğer değş. İş sayılı kararlar ve sair her türlü delil.

 

SONUÇ ve TALEP              : Yukarıda kısaca arz ve izah edilen nedenlerle davamızın kabulü ile ortak velayetin sonlandırılarak müşterek çocuklarının velayetinin müvekkilim olan anneye tevdiine, yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini bilvekale saygıyla talep ederim. …

                                                                                               DAVACI VEKİLİ

Velayetin Değiştirilmesi Dilekçesi -14-

ADANA ( ) AİLE  MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO                                  

DAVALI                                           :

VEKİLİ                                             : 

KONU                                               : 

AÇIKLAMALAR                          :

1) Müvekkil, küçük Umut  ile görüşmesi sırasında KÜÇÜĞÜN ALNININ ORTASINDA, GÖZÜNÜN ÜSTÜNDE ve DUDAK KENARLARINDA MORLUKLAR olduğunu fark etmiştir. Önce küçüğün davacı yan tarafından şiddet gördüğüne inanmakta zorluk çekse de, neticede babası diye düşünse de inceleyince bunun şiddet sonucu oluşan morluklar olduğuna kanaat getirmiştir.

2) Müvekkil küçüğün annesi ise davacı yani Şeref Barıtçı da küçüğün babasıdır. Bir BABA ÇOCUĞUNA  NASIL ŞİDDET UYGULAR, ŞİDDET UYGULANMASINA NASIL GÖZ YUMAR AKLIMIZ ALMAMAKTADIR. Küçüğün epilepsi rahatsızlığının bulunması nedeniyle kafasına alacağı çok küçük bir darbe dahi onun rahatsızlığının ilerlemesine sebebiyet verecektir. Küçük hem yaşı hem de özel durumu nedeniyle şiddet gördüğünü söyleyecek veya kendisini savunacak, maruz kaldığı muamelenin anlam ve sonuçlarını kavrayacak erginlikte değildir.

3) BAKIMI İÇİN ÖZEL BİLGİ VE İLGİ GEREKEN BİR ÇOCUĞUN BÖYLESİNE VİCDANSIZ, SORUMSUZ, ŞİDDET YANLISI BİR BABA YANINDA KALMASI TEHLİKE ARZ ETMEKTEDİR. ÇOCUĞUN SAĞLIĞI VE YARARI İÇİN VELAYETİN MÜVEKKİLİME VERİLMESİNİ, MAHKEMENİZ AKSİ KANAATTE İSE DE BİR ANNE İÇİN BUNU SÖYLEMEK NE KADAR ZOR VE ACI OLSA DA KARŞI TARAFTA KALMASINDANSA  ÇOCUK BAKIM EVİNDE KALMASINI DAHA YARARLI GÖRMEKTEYİZ.

 

 SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, küçük …’un acil şekilde ve ivedilikle bir sosyal hizmet uzmanı tarafından incelenmesini ve küçüğün velayetinin tarafımıza verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz. 19/07/2019

                                                                                                  Davalı Vekili

Velayetin Değiştirilmesi Dilekçesi -15-

ADANA AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                               : 

VEKİLİ                                 :

                                              

DAVALI                               :

KONU                                   : Davalıya tevdi edilen ………. doğumlu ………, ………. doğum ………. velayetinin davalı-anneden alınarak, müvekkilim olan babaya verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR               : :
   

Müvekkil ile davalı boşanmışlar ve boşanma neticesinde müşterek çocuklarından ………. doğumlu …………., …………. doğum tarihli …………..velayeti davalı anneye verilmiştir. Davalı anne velayet görevine ilişkin yükümlüklerini ve sorumululukları kendi kusuru nedeniyle layıkıyla yerine getirmediğinden müşterek çocuklar üzerindeki velayetin davalı anneden alınarak müvekkilime verilmesi gerekmektedir.

1- Bilindiği üzere Türk Medeni Kanun 348. Madde;

Çocuğun korunmasına ilişkin diğer önlemlerden sonuç alınamaz ya da bu önlemlerin yetersiz olacağı önceden anlaşılırsa, hakim aşağıdaki hâllerde velâyetin kaldırılmasına karar verir:

 1. Ana ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, özürlü olması, başka bir yerde bulunması veya benzeri sebeplerden biriyle velâyet görevini gereği gibi yerine getirememesi.
 2. Ana ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklaması.

Velâyet ana ve babanın her ikisinden kaldırılırsa çocuğa bir vasi atanır.

Kararda aksi belirtilmedikçe, velâyetin kaldırılması mevcut ve doğacak bütün çocukları kapsar….”  hükmü amirdir.

Bu hüküm gereğince somut olayda velayetin kaldırılması gerektirecek şartlar mevcuttur. Zira anne çocuklarına karşı olan yükümlülüklerini ağır surette ihlal etmektedir. ŞÖYLE Kİ;

2- Taraflar boşandıktan sonra, müvekkilim İstanbul’da tek başına, davalı ise annesi ile birlikte yaşamaya başlamıştır. Ancak davalı çocuklarla ilgilenmediği ve anne olmanın yükümlülüklerini yerine getirmediği için müvekkilim 2008 yılında çocuklarına yakın olmak  ve onlara sahip çıkmak için, kendi annesinin yanına  yerleşmiştir.Müşterek çocuklar  müvekkilim ile birlikte yaşamaya başlamışlardır.

3- Davalı anne ise sürekli olarak  ikamet değişikliği yapmış çocuklarını sahiplenici bir yaşam biçimi  oluşturmamıştır. Davalı anne velayet görevlerini hiç umursamadan hayatını sürdürmeye devam etmiştir.  Müvekkilim  bir baba olarak tüm sorumluluklarını layıkıyla yerine getirerek çocukları ile birlikte yaşamaya devam etmektedir. Ancak davalı annenin adresi sürekli değiştiği için kendisine ulaşmakta güçlük çekmektedir. Müvekkilim ise çocuklarını ilgilendiren ve çocukların menfaatlerini etkileyecek olan hukuki işlemleri, okul ve eğitimleri ile ilgili işlemleri, velayet davalı annede olduğu için gerçekleştirememektedir. Bu durum çocuklar  mağduriyetine neden olmuştur. Görüldüğü üzere davalı anne velayet hakkı verilmesine rağmen çocuklarını yanına almamış, velayetle ilgili görevlerini yerine getirmemiştir. 

4- Şu anda müşterek çocuklar  müvekkilim ile birlikte kalmaktadır.Davalı annelerinin İstanbul’da  olduğunu bildirmesiyle yarıyıl tatilinde çocuklar anneleri ile görüşmüşlerdir. Çocukları anneleri ile görüşmeye  müvekkilimin annesi götürmüştür. Ancak çocuklar davalı annelerinin yanından döndüklerinde psikolojilerinin bozulduğu görülmüştür. Müşterek  çocuklar anneleri ile kaldıkları sırada annelerinin kapıları üzerlerine kilitlediğini ve gece geç saatlerde evden çıkıp gittiğini  sabaha karşı içkili bir şekilde eve döndüğünü söylemişlerdir. Bununla da kalmayıp  çocuklar anneleri kaldıkları süre içinde evde uygunsuz bir şekilde bulunan adamlar gördüklerini de müvekkilime anlatmışlardır. Davalı annenin düzenli ve güven verici yaşam tarzının olmadığı ortaya çıkmıştır.

           

5- Velayet davalı annede olmasına rağmen müşterek çocuklar babaları ile büyümektedirler. Çocukların tüm ihtiyaçları maddi ve manevi olarak müvekkilim tarafından karşılanmaktadır. Davalı ise adeta kağıt üzerinde anne olarak gözükmektedir.  Velayet annede olmasına rağmen çocukların sürekli olarak müvekkilimde kalıyor ve müvekkilim ile birlikte yaşıyor olması, velayetin kaldırılması nedenlerindendir.

Bu konuda Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 28.06.2004 tarih ve 2004/7643 E. ve 2004/8532 K. sayılı kararında “Velayet hakkı her ne kadar babaya verilmişse de baba uzun süre çocuğu yanına almamıştır. Türk Medeni Kanununun 183. maddesi koşulları oluşmuştur. Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 12., Avrupa Çocuk Hakları Sözleşmesinin 3. ve 6. maddeleri gereğince Küçük Esra annesi ile kaldığını ve onunla kalmak istediğini belirtmiştir. Velayet hakkı her ne kadar babaya verilmişse de baba uzun süre çocuğu yanına almamıştır. Türk Medeni Kanununun 183. maddesi koşulları oluşmuştur. Küçük Esra’nın annenin velayeti altında bırakılmasını istediğinden davanın kabulü gerekirken yazılı şekilde reddi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28.06.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.” Şeklinde hüküm kurmuştur.

 6- Ayrıca  davalı anne, maddi ve manevi yönden müşterek çocuklarının bakımını üstlenemeyecek konumdadır. Çünkü;  DAVALI ANNENİN AHLAKİ DEĞERLER ILE ÖRTÜŞMEYEN YAŞANTISI, müşterek ÇOCUKLARI OLUMSUZ YÖNDE ETKILEMEKTE VE ÇOCUKLARIN PSIKOLOJININ BOZULMASINA NEDEN OLMAKTADIR. DAVALI ANNE ÇOCUKLARIN AİLE BAĞLARINI ÖZELLİKLE FİKRİ GELİŞMESİNİ KÖTÜ ETKİLEYECEK BİR YAŞANTI  İÇERİSİNDEDİR.

ÇOCUKLARIN KIZ ÇOCUĞU OLMASI DA DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDE; DAVALI ANNENİN GECE GEÇ SAATLERE KADAR EVE GELMEMESİ VE BU DA YETMEYİP ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN EVİNDE UYGUNSUZ ŞEKİLDE DAVRANAN ERKEKLER GÖRMELERİ, MÜŞTEREK ÇOCUKLARDA RUHSAL TRAVMALAR YARATACAĞI GİBİ TEHLİKELİ DURUMLARIN VARLIĞINA DELALET ETMEKTEDİR. Böyle bir ortama maruz kalan  müşterek çocuklar ile zaten ilgilenmeyen davalı anne üzerindeki  velayetin kaldırılması ve müvekkilime verilmesi her türlü izahtan varestedir. Sayın Mahkemenizce çocuklar dinlendiğinde bu hususlar kanıtlanacaktır.

Görüldüğü üzere velayet hakkına haiz davalı anne görevlerini yerine getirmekte ağır kusur göstermekte ve  çocukların menfaatlerine zarar vermektedir.  Medeni Kanunudaki bu düzenlemeler çerçevesinde; çocukların zihinsel , psikolojik ve bedensel gelişmelerinde en temel ihtiyaç sevgi, saygı, huzurlu ve güvenli bir ortamdır.  Eğer ki velayeti elinde bulunduran bunu sağlayamıyorsa ve bu durum süreklilik arz ediyorsa- ki somut olayımızda böyledir-  Sayın Mahkemece velayetin kaldırılmasına karar  verilmesi gerekmektedir.

 7-    Ayrıca Türk Medeni Kanun 183. Maddesinde;

 Ana veya babanın başkasıyla evlenmesi, başka bir yere gitmesi veya ölmesi gibi yeni olguların zorunlu kılması hâlinde hâkim, re’sen veya ana ve babadan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alır.”   hükmü amirdir.  Bu hüküm çerçevesinde de velayet hakkının müvekkilime verilmesi gerekmektedir. Zira; velayet hakkı çocuğun korunmasını sağlamak için şahısları ve malları üzerinde anne ve babaların sahip oldukları görev  hakların ve yetkilerin tümüdür.  Ancak  bu yetkisi sınırsız ve mutlak değildir. Kanun koyucu da çocuğun korunması için etraflıca hükümler koymuştur kaldı ki bu konuda imzalanmış olunan  bağlayıcı olduğumuz uluslararası sözleşmeler de mevcuttur. Çocuğun bedeni ve fikri gelişmesi tehlikede bulunur ya da çocuk manen yıpranacak ise Mahkemece velayeti tevdi  eş hakkında  velayeti değiştirilmesine de  karar verebilecektir. Somut olayda  çocukların korunması ve güvenli bir hayat yaşaması ve okul eğitim ve bakımının sağlanabilmesi için velayet hakkının müvekkilime verilmesi zaruri hale gelmiştir.

8- Müvekkilim şu anda İ…………..firmasında çalışmaktadır. Aylık gider;………… olup  annesi ile aynı apartmanda ikamet etmektedir. Müvekkilim ikinci evliliği yapmış olup mutlu, huzurlu ve düzenli bir aile yaşantısı vardır. Ayrıca  kira gideri de bulunmamaktadır. Müvekkilimin geliri ailesini ve çocuklarını geçindirebilecek kadardır.

Somut olayda izah ettiğimiz tüm nedenlerle müşterek çocukların maddi ve manevi açıdan sağlıklı gelişebilmesi için, velayetinin müvekkilim babaya verilmesi son derece önem arz ettiğinden huzurdaki davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

 

DELİLLER                                      :

1- Nüfus kaydı

2- Tanık beyanları;

3- Her tür delil

 

HUKUKİ SEBEPLER                    :TMK md. 339 vd. ve HMK ve sair ilgili mevzuat.

NETİCE VE TALEP                      :Yukarıda sunulan nedenler karşısında,

 • Davamızın kabulü ile
 • Müşterek çocuğun velayetinin davalı-anneden alınarak, müvekkilim olan babaya verilmesine,
 • Yargılama harç ve masrafları ile vekâlet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

 

                                                                                                   Davacı Vekil

Velayetin Değiştirilmesi Dilekçesi -16-

KOZAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE ,

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

DAVACI                               :  

                              

VEKİLİ                                 :

DAVALI                                :

KONU                                   : Velayetin değiştirilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR

 • Davalı ile müvekkil … Aile Mahkemesi’nin 19.07.20.. tarih, 20../.. Esas ve 20../15 Karar sayılı ilamı ile boşanmışlardır. Boşanma sırasında müşterek çocuk …’in velayeti davalı anneye verilmiştir.
 • Davalı yakın tarihte yeniden evlenmiştir. Davalının yeni eşinin de ilk evliliğinden bir çocuğu bulunmaktadır ve davalı ile birlikte kalmaktadır ayrıca davalının yeni evliliğinden bir çocuğu daha dünyaya gelmiştir. Müşterek çocuk …’un müvekkile anlattığına göre davalı ,yeni eşi ile bebeğinin doğumundan hemen önce evlenmiştir  ve bu sırada müvekkilden nafaka almaya devam etmiştir. Davalı iyi niyetli davranmamakta ve evlenmesinden sonra kesilen nafakasını da çocuğun nafakasının artırılmasını isteyerek almaya çalışmaktadır bununla ilgili Asliye Hukuk Mahkemesi’nde  20../ ..E sayılı derdest dava bulunmaktadır. Söz konusu iddia nüfus kayıtları  ve hastane doğum belgesi ile ispatlanabilir.
 • Davalı yeni eşi ile evlenmeden evvel müvekkil ile telefonla konuştuğu sırada müvekkil yeni eşin Facebook adlı internet sitesinde yer alan alkol kullanırken çekilmiş fotoğrafları gördüğünü, çocuğunun yanında yaşayacağı kişiyi seçerken biraz özenli davranmasını istemiştir. Bunun üzerine davalının (o zamanki sevgilisi)yeni eşi tarafından aranmış ‘’senin için en değerli olan şey ‘’kızın’’ benimle yaşayacak seni en hassas noktandan yok ederim’’ gibi sözler sarf etmiştir. Hatta bu konuşmanın üzerine söz konusu yeni eş müvekkile gözdağı vermek amacıyla EK-1 ‘de sunmuş olduğumuz fotoğrafları Facebook sayfasında paylaşmıştır.

Müvekkil her ne kadar o zamanlarda velayeti almak için hukuki yollara başvurmak istemişse de çocuğun henüz okul çağında olmaması yüzünden vazgeçmiştir.

 • Müvekkilin babası emeklidir annesi ise …’nda memure olup 20.. yılı Ocak ayında emekliye ayrılacaktır. Müvekkil velayeti aldığı takdirde annesi ve babası da yanına taşınacak olup çocuğa aile ortamı sağlanacaktır. Müşterek çocuk okul çağına geldiği için ….’da iyi bir eğitim alması adına müvekkil ile birlikte ebeveynleri de maddi-manevi destek sağlayacaktır. Öte yandan davalının kendine ait bir geliri bulunmamakla beraber müşterek çocuk dışında iki çocuğa daha bakmaktadır.
 • Müvekkil boşanmanın ardından çocuğu ile çok az görüşebilmiş mahkemenin belirlediği tarihlerde çocuğunu almak istemişse de davalı tarafından geri çevrilmiştir. Çocukla görüşmeyi başardığı zamanlarda ise çocuğun mutsuz olduğunu ve davalının yanına dönmek istemediğini farketmiştir. Müşterek çocukla telefonla konuştuğunda da davalının kendisine ilgisiz olduğunu ve davalının kocasının kendisine iyi davranmadığını öğrenmiştir. Müvekkil tek çocuğu olan Beyza Nur için endişe duymaktadır. Öncelikle mahkemenizden 4787 sayılı yasanın ilgili hükümleri gereği bilirkişi tayin edilerek müşterek çocuğun yaşam koşulları ve beyanda bulunma kabiliyeti hakkında rapor aldırılmasını talep ediyoruz. Çocuk, velayeti hakkında mahkemeye beyanda bulunabilecek kabiliyette bulunursa, öncelikli olarak çocuğun görüşünün alınmasını talep ediyoruz. Yerleşik Yargıtay uygulamaları da velayet hususunda çocuğun görüşünün alınması yönündedir.

HUKUKİ DELİLLER         : 4721 SK ve ilgili kanun maddeleri

SONUÇ VE İSTEM           : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve duruşmalar sırasında re’sen nazara alınacak sair nedenlerle, fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1- Davanın kabulü ile küçük    ’in  velayet hakkının davalı anneden alınarak davacı babaya verilmesine,

2- Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına arz ve talep ederiz.15.04.2016

                                                                                                              DAVACI VEKİLİ

                                                              

 EK- Facebook’ta yeni eşe ait fotoğraflar

“           

Velayetin Değiştirilmesi Dilekçesi -17-

ADANA AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİNİ

İSTEYEN (DAVACI)                     :

VEKİLİ                                              :

DAVALI                                           :                                                            

KONU                                               : Velayetin Değiştirilmesi ve dava sonuna kadar TEDBİREN müşterek çocuğun Müvekkile verilmesi İsteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkilimiz ile davalı .. … E. sayılı ilamıyla .. tarihinde boşanmış olup söz konusu boşanma ilamı kesinleşmiştir.

                                          

2-) İş bu boşanma davası sırasında tarafların evlilik birliği içerisinde dünyaya gelen müşterek çocukları … velayeti de davalı babaya bırakılmıştır. Usul ve yasaya aykırı olarak henüz 4 yaşında olan çocuğun velayetinin babaya bırakılması telafisi olmayan zararlar meydana getirmektedir. Davalı baba çalışmayıp henüz öğrencidir. Ve Müşterek çocuğa davalının anne ve babası bakmaktadır. Bu şekilde Çocuk hem Anne hem Baba sevgisinden uzakta hiçbir ihtiyacı karşılanamadan büyümeye çalışmaktadır. Anne sevgisi ve bakımından uzak olan çocuk en iyi bakımı kuşkusuz ki annesinin yanında sağlayacaktır. Kendilerine dahi bakamayacak yaşta olan iki yaşlı insanın 4 yaşında ki bir çocuğa bakabileceğini düşünmek hayatın olağan akışına terstir.

3-) Müvekkil çocuğu ile görüştüğü zamanlarda, çocuğunun sırtında ve vücüudunun çeşitli yerlerinde darp, cebir izlerine rastlamıştır. Davalı ile evli olduğu dönemde Müvekkile karşı şiddet uygulayan ve bundan ötürü Kesinleşmiş Cezası olsan Davalı tarafın müşterek çocuğu şiddet uyguladığını düşünmekteyiz. Bu nedenle ivedi olarak müşterek çocuğun velayetinin Müvekkile verilmesi gerekmektedir.

4-) Müvekkil bir giyim mağazasında çalışmakta ve çocuğuna bakabilecek Maddi gücü bulunmaktadır.

5-) Bu nedenle, küçük … davalı babada olan velayetinin değiştirilerek müvekkilimiz anneye verilebilmesi için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                   : 4721 S. K. m. 19, 335, 336, 337, 338, 339, 350, 6100 S. K. m. 1, 5, 6, 119, 240 ve 4787 S. K. m. 4.

HUKUKİ DELİLLER :

1-Gaziantep … sayılı ilamı

2- Taraflara ait nüfus kaydı.

3- Davacı tarafın kesinleşmiş ceza davaları

4- Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, küçük … velayet hakkının davalı babadan alınarak müvekkilimiz anneye verilmesine, dava süresi boyunca Müşterek çocuğun telafisi olmayan zararlara uğramaması için TEDBİREN çocuğun Müvekkile verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz. …

EKLER

1- Gaziantep …sayılı kesinleşmiş ilamı

2-Taraflara ilişkin nüfus kaydı.

4- Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi.

5-Bir adet onaylı vekaletname örneği

Davacı Vekili

      Av. 

Velayetin Değiştirilmesi Dilekçesi -17-

KOZAN ASLİYE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

         ADLİ YARDIM TALEPLİDİR

 

DAVACI                   :      

                                                      
   
 

DAVALI                   :

 
KONU                       : Fiili olarak ayrılığın devam ettiği Evlilik süresince Davalı Tarafın Çocuğum Üzerindeki Velayetinin Geçici olarak Kaldırılarak  ve velayet değiştirildiği taktirde çocuğum yararına yardım nafakası talebimize ilişkindir.
TALEP KONUSU    : Müşterek çocuğumun  velayetinin davalıdan alınarak tarafıma verilmesi ve çocuk için aylık 300 TL olmak üzere toplamda aylık yardım nafakasına hükmedilmesi talebidir.
AÇIKLAMALAR    :  
 1. Davalı eşimle …… yılında müşterek bir hayattı birlikte yürütmeye karar vererek evlendik.
 2. Davalı eşimle evliliğin ilk günlerinden itibaren tartışmaya başlamış olup devamında eşimin son zamanlarda şiddette başvurması ve gerek bana gerekse de aileme ağza alınmayacak hakaretlerde bulunması sürekli olarak ‘’artık evine git seni istemiyorum evine gitmezsen öldürürüm’’ şeklindeki tehditleri neticesinde kocamın baskılarına ve tehditlerine daha fazla direnemeyip istemeden de olsa anlaşmalı olarak boşanmayı kabul ettim. Aile birliğimizin temelinden sarsıldığına kanaat ederek boşanmaya karar verdik. Anlaşmalı Boşanma Protokolunu okumama izin vermeden benden hiçbir şey istemediğini hatta çocuğu bile bana vereceğini söylemesi üzerine 2014 yılının Ekim ayında Avukat huzurunda hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolunu alarak ….. Asliye Hukuk Mahkemesi(Aile Mahkemesi Sıfatıyla)’nde 2014/… Esas Nolu dosyasıyla boşanma davasını açmak zorunda kaldım.
 3. Boşanma davası açmam sonrasında söz konusu okumadığım ve okumama dahi izin verilmeyen anlaşmalı boşanma protokoluna göre boşanma karşılığında davalı babadan ne nafaka ne tazminat isteyebildiğimi ne de çok sevdiği çocuğumun velayetini mahkemeden talep edebildiğimi görmem ve eşimin çocuğumu bana vereceğine ilişkin söz vermesi neticesinde 2015 yılının Ocak ayında boşanma davasından feragat etmek zorunda kaldım.
 1. Davalı kocam davayı geri çekmem sonrasında fiili olarak ayrılık döneminden …. tarihine kadar çocuğumla görüşmem konusunda her bir sıkıntı çıkarmamıştır. Fakat bu tarihten sonra herhangi bir şekilde mesajlara cevap vermediği ,telefonlarıma çıkmadığı gibi herhangi bir şekilde çocuğumu bana göstermeyip görüşmemize izin vermemiştir.
 1. Davalı eşim hasta olan anne-babasıyla yaşamakta olup ….. Merkezde Esnaflık yapmaktadır. Bu sebeple  sabah erkenden işe gidip gece geç saatlerde eve dönmektedir. Eşimin anne babasının hasta olması  nedeniyle kendilerine bakamadığı gibi  çocuğuma yaşına  da bakıldığında annesine en çok muhtaç olduğu dönemde bakması hayattın olağan akışına aykırıdır. Tüm bunlara ve velayet hakkıma rağmen eşim çocuğumu bana vermek istemediği gibi görüştürmemektedir. Bu durumdan gerek ben gerekse de bana en çok muhtaç olduğu dönemde yalnız olan çocuğum büyük mağduriyet yaşamaktayız.
 1. Eşimle evliliğimiz devam etmekte olup eşimin tehditleri sonucu can güvenliğim tehdit altında olduğunu görerek annemlerin yanına sığınmak zorunda kaldım.Fiili ayrılık süresince babamın ölüm aylığı alan annem ve çalışan iki kardeşimle birlikte yaşamaktayım. Çocuğun manevi yönden zaruri bakım ve eğitim konusunda herhangi bir sıkıntımız olmadığı gibi çocuğuma gerek ben gerekse de sağlıklı olan annem ve kardeşlerim rahatlıkla bakabilecek durumdayız. 
 2. İzah ettiğim sebeplerden ötürü , çocuğumun iyi bir şekilde yetişmesi için iyi bir aile ortamı davalı baba tarafından sağlanamamaktadır. Eşim sürekli çalışmasından ötürü doğru dürüst eve uğramayıp çocuğuyla herhangi bir şekilde ilgilenemediği gibi kendilerine bile bakamayacak kadar hasta olan eşimin anne-babası da çocuğum ihtiyaçlarını ve bakımlarını karşılayamadığı da apaçık ortadadır. Çocuğumun bana en çok ihtiyaç duyduğu süreçte bu eksikliği nedeniyle ruhsal gelişimini etkilemekle kalmayıp gelecekteki hayatını sekteye uğratabilmektedir.
 3. Yukarıda açıklanan sebeplerle, çocuğumun menfaati dikkate alındığında, çocuğumun babasında kalması ruhsal gelişimleri bakımından sakıncalıdır. Annesi ile kalması çocukların her bakımdan menfaatinedir. Bu durum ana bakım ve şefkatine muhtaç çocuğumun bedeni, fikri, ahlaki gelişmesine daha uygundur. Bunlar için kaldığım ev ortamı çocuklar için elverişli olup aynı zamanda kaldığım yaşadığım yerin de davalı babaya yakın olması da dikkate alındığında çocuğumun uyum sorunu yaşamayacağı açıktır. Bu itibarla, belirttiğimiz tüm bu haklı sebeplerle çocuğumun velayetinin davalıdan alınarak tarafıma  verilmesine karar verilmesini talep ederim.
 4. Ancak çocuğumun akranlarından geride kalmayacak şekilde maddi durumu iyi olan babasının taleplerim doğrultusunda çocuğum üzerindeki velayetinin olarak kaldırılmasını ve devamında müşterek olan çocuğumuza yönelik zaruri bakım ve eğitim giderlerine katılma yükümlüğünden ötürü nafaka talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur. Davalı kendi dükkanında çalışmakta olup  maddi durumu iyi olup ev ve araç sahibidir. Bu nedenle çocuğum için mahkemenizce söz konusu giderlerine karşılayacak şekilde bir nafakaya hükmetmesini talep ederim.
 5. Adıma kayıtlı herhangi bir taşınmaz ya da araç kaydı yoktur. Eşimden fiili olarak ayrı olduğumdan beri herhangi bir gelirim yoktur. Maddi durumumun kötü olduğuna dair fakirlik kağıdı ekte sunuludur. Bu sebepler ile dava masraflarını karşılama imkanım yoktur. Bundan dolayı davayı adli yardım talepli olarak açma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

DELİLLER                          :Nüfus kayıtları, ………Asliye Hukuk  Mahkemesi (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) E.2014/….. Esas Sayılı Dosyası , Bilirkişi Raporu, tanık beyanları ve her türlü yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER        :TMK ve HMK ve sair ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :

1- Yukarıda sunulan nedenler karşısında, davamızın kabulü ile müşterek çocuğumun geçici velayetinin davalı babadan alınarak, tarafıma verilmesine

2- Adli Yardım Talebimizin Kabulüne

3- Çocuğum için aylık 300 TL olmak üzere bir yardım niteliğinde    bir nafakaya hükmedilmesine ,gelecek yıllar için nafakanın TEFE oranında arttırılmasına,

4-Yargılama harç ve masrafları davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim. 20.02.2017 

                                                                                                                                

                                                                                                          DAVACI

EKLER  :

                 1-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

                 2-Evlilik Cüzdanı

                 3-Fakirlik Kağıdı

Velayetin Değiştirilmesi Dilekçesi (Tedbir Talepli) -18-

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                               TEDBİR TALEPLİDİR

VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİNİ

İSTEYEN (DAVACI)           :

VEKİLİ                   :

DAVALI                :

KONU                                     : Velayetin Değiştirilmesi İsteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR  :

1-) Müvekkilimiz ile davalı …….. 4.Aile Mahkemesi’nin …….E. ……… K. sayılı ilamıyla boşanmış olup ; söz konusu boşanma ilamı ………. tarihinde kesinleşmiştir.             

2-) İş bu boşanma davası sırasında tarafların evlilik birliği içerisinde dünyaya gelen müşterek çocukları 1995 doğumlu ………, 2005 doğumlu Göknur Altaş ve 2006 doğumlu ………..velayetleri davalı anneye bırakılmıştır.

3-) Davalı annenin 2006 doğumlu müşterek çocuk ……….. doğumundan sonra psikolojisi bozulmuş, tedavi görmesi gerekmiş ve fakat tedavi görmeyi reddetmiştir. O tarihten sonra da davalının davranışları, hayata karşı duruşu olumsuz yönde değişim göstermiş, çocuklarına karşı bir anne gibi davranmayı bırakmıştır.Tarafların boşanma dava dosyası incelendiğinde de görüleceği üzere müvekkilim karşı tarafın açtığı davayı kabul etmiş olup boşanma böyle gerçekleşmiştir, bunun sebebi ise davalının psikolojisinin bozuk olması sebebiyle müvekkilim belki faydası olur düşüncesiyle boşanma isteğini kabul etmesidir. Müvekkilim üçüncü çocukları doğduktan sonra psikolojisi bozulan davalının hep yanında olmuş tedavi görmesi için …….. Hastanesi Psikiyatr bölümüne götürmüş, burada doktor …………. tarafından tedavi görmesi gerektiği belirtilmiş ve fakat davalı tedaviyi reddetmiştir. İlerleyen zamanlarda boşanma süreci gerçekleşmiş ve davalı karar tarihi olan ………… tarihinden hemen sonra, deyim yerindeyse çocukları ………da yaşayan kendi anne ve babasının başına atarak yeni sevgilisiyle İstanbulda yaşamaya başlamıştır. Davalının çocuklarını terk edip İstanbul’a gittiğini müvekkilim davalının annesinin kendisini aramasıyla duymuş olup, davalının annesi müvekkilime davalının”çocuklar için hayatımı mahvedemem” diyerek gittiğini, çocukların okula gitmesi ve ilgilenilmesi gerektiğini ve tek başına bunu  yapamayacağını söylemiş olup müvekkilim bunun üzerine çocuklarını İstanbul’a yanına almıştır. Çocuklarını İstanbul’da okula kaydettiren, ailesi ve akrabaları sayaesinde onlara yeniden yaşanabilir bir ortam sağlayan müvekkilim 2013,2014 ve 2015 yıllarında çocuklarıyla beraber mutlu bir yaşam sürmüş,çocuklarının mahvolan psikolojileri düzelmiş ve derslerinde başarı sağlamaya başlamışlardır.  Müvekkilim her şeyin düzeldiğini düşünürken 2015 yılı Şubat ayında yarı yıl tatiline 1 hafta kala davalı teneffüs vakti tüm öğretmenlerin engellemeye çalışmasına rağmen çocukları alıp Antalya’ya deyim yerindeyse  kaçırmıştır. Velayetleri boşanma davası sonucu davalıya verildiği için ve davalı yüzünden yeterince psikolojileri bozulan çocuklarını daha da yıpratmamak müvekkilim konuşarak ve ortamı iyiden iyiye germeden olayların üstesinden gelmeye başlamış maalesef başarılı olamamıştır.

4-) Davalı yan çocukları tekrar aldıktan kısa bir süre sonra yine boşanma davasından sonraki yaşam tarzına geri dönmüş olup halen aynı şekilde hayatını sürdürmekte, çoğu zaman eve çocuklarının yanına dahi gelmemekte, internet ortamından tanıştığı kişilerle tatilere gidip çocuklarını ihmal etmektedir.Ekte sunmuş olduğumuz sosyal medya görüntülerinden de görüleceği üzere davalı çocuklarına iyi örnek olmayacak davranışlar sergilemekte ve yaşam tarzı olarak toplumca tasvip edilmeyen şekilde hayat sürmektedir. Yine davalı taraf çocuklarına da farklı davranışlar empoze etmeye çalışmakta olup örneklendirmek gerekirse; çocuklarını kiliseye götürüp mum yaktırmaya zorlamakta, oruç tutmaya heveslenen kızı ………….’un bu isteğine şiddetle karşı çıkmaktadır.(kiliseye gittiğini gösterir sosyal medya görüntüleri de ektedir)

5-) Belirttiğimiz nedenlerle, ………. doğumlu ………….ve……… doğumlu ………. davalı annede olan velayetinin değiştirilerek müvekkilimiz babaya verilebilmesi için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER         : 4721 S. K. m. 19, 335, 336, 337, 338, 339, 350, 6100 S. K. m. 1, 5, 6, 119, 240 ve 4787 S. K. m. 4.

HUKUKİ DELİLLER             :

1-……… 4.Aile Mahkemesi’nin ………E. ………….. K. sayılı ilamı

2-Çocukların 2013,2014 ve 2015 yıllarında baba yanında kaldıklarını belgelemek için sunulan çocuklara ait öğrenci belgesi örnekleri

3- Davalı annenin psikolojik rahatsızlığı olduğunu ve tedaviyi reddettiğini kanıtlamak için yazılacak müzekkere cevabı(………. Hastanesi Adres:)

4- Davalının yaşam tarzını kanıtlamak için sunulan sosyal medya görüntüleri

5- Bilirkişi incelemesi, tanık ve sair her türlü delil(tanık listemiz daha sonra mahkemenize sunulacaktır)

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,

Dava süresince tedbiren dava sonunda esas karara dönüştürülmek üzere 2005 doğumlu ……… ve 2006 doğumlu …………. velayet hakkının davalı anneden alınarak müvekkilimiz babaya verilmesine,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.24.10.2017

                                                               Davacı Vekili

                                                               Av.

EKLER    :

1-…………. 4.Aile Mahkemesi’nin …………E. …………. K. sayılı ilamı

2-Çocukların 2013,2014 ve 2015 yıllarında baba yanında kaldıklarını belgelemek için sunulan çocuklara ait öğrenci belgesi örnekleri

3-Davalının yaşam tarzını kanıtlamak için sunulan sosyal medya görüntüleri

4-Vekaletname örneği.                                               

Velayetin Değiştirilmesi Dilekçesi (Avukatsız) -19-

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI                 

DAVALI                 

KONUSU                  : Velayetin değiştirilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR        :          

1-) Eşim ve ben 04.09.2014 tarihinde … Aile Mahkemesi’nin ……. E. ve ………. K. sayılı kararı ile boşandık. Bu karar sonucunda mahkeme müşterek 3 çocuğumuzun velayetini de anneye verdi. Bu çocuklarımız ….., …… ve …… ‘dır.                      

2-) Bu karar verildiğinden itibaren müşterek çocuklarımızdan ………. benimle yaşamak istemektedir. Annesinin yanında huzursuzdur. Zaten kendisi 14 yaşındadır. Kendisinin de ifadesi alınca görüleceği üzere benim yanımda kalmak istemektedir. Zaten bu süre zarfında her boşluk bulduğunda benim yanıma gelmekteydi.

3-) Davalı eski eşim de ………….’ın benimle kalmasını uygun görmektedir. Mahkemece alınacak beyanında da bu durum görülecektir.                          

4-) Müşterek çocuk ………… artık belirli bir yaşın üstünde olduğu için kendi kararlarını verebilecek durumdadır. Ve benimle kalmak istemektedir. Ekonomik durumum gereği çocuğun eğitim başta olmak üzere tüm masraf ve giderlerini en iyi şekilde karşılayabilirim. Tüm bu sebeplerle ……………’ın annesinde olan velayetinin kaldırılarak tarafıma verilmesini talep ediyorum.

HUKUKİ NEDENLER : Türk Medeni Kanunu ve ilgili yasal mevzuat.

DELİLLER               : Nüfus kayıt örnekleri, Bursa … Aile Mahkemesi’nin …. E. ve ……K. sayılı dosyası ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM    : Yukarıda açıklanan nedenlerle müşterek çocuğumuz ………..’ın annesinde olan velayetinin kaldırılarak tarafıma verilmesine, yargılama giderleri karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. 09.01.2017.                 

                                                                                                                      Davacı

Ek: Nüfus Kayıt Örneği

Velayetin Değiştirilmesi Dilekçesi -20-

İHTİYAT-İ TEDBİR TALEPLİDİR

AİLE MAHKEMESİ SIFATI İLE

KOZAN NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHMESİ HAKİMLİĞİ’ NE

                                                                                                         

DAVACI                               :  
VEKİLİ                                 : Av. 
DAVALI                               :  
KONU                                               : Müşterek çocuk …’ un velayetinin davalı-anne ….’dan alınarak davacı baba ….’a verilmesi talebidir.
AÇIKLAMALAR                :  
 • Müvekkilim … ile davalı …, ….2. Asliye (Aile Mah. sıfatı ile) Hukuk Mahkemesi’ nin …/…/… tarih ve 2015/…E sayılı kararıyla anlaşmalı olarak boşanmışlar ve bu karar kesinleşmiştir.
 • Yukarıda bahsi geçen anlaşmalı boşanma davasında dosyaya sunulan …/…/… tarihli boşanma protokolü gereğince taraflar; ortak çocukları …/…/… doğumlu …’ nin velayetinin baba ….’ a verilmesi konusunda anlaşmışlardır. Ancak Mahkeme hakimi tarafından henüz iki yaşında olan küçüğün velayetinin babaya verilemeyeceği, bu hususun taraflarca tekrar gözden geçirilmesi gerektiği söylenince, küçük ….’ nin velayetinin anneye verilmesi konusunda mecburen anlaşmaya varılmış ve bu doğrultuda hüküm kurulmuştur.
 • Her ne kadar … 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ nin kararı gereği küçük …’ nin velayeti annesi ….’ ya verilmişse de, boşandıkları tarihten bu yana küçük …, fiilen babası ….’ un bakım ve gözetimi altındadır. Davalı anne …. kesinleşen boşanma ilamı ile birlikte velayet hakkı kendisinde olduğu halde küçük …’ yi yaklaşık 2.5 yıldır yanına almamış, velayetle ilgili görevlerini yerine  getirmemiştir. Türk Medeni Kanununun 183 ve 349. maddesi koşulları oluştuğundan küçük …’ nin menfaatleri de göz önüne alınarak velayet hakkının anneden alınıp, değiştirilerek babaya verilmesi gerekmektedir. Zira;
 • Davalı …. boşanma davası açılmadan önce çocuğunu müvekkilime bırakıp evi terk etmiştir. Boşanma davası aşamasında da defalarca müvekkilime çocuğu istemediğini söylemiştir. Zaten ….’ nin  velayetini de müvekkilimin bakması şartıyla kabul etmiştir. O tarihten bu yana küçük …. müvekkilimin yanındadır. Bütün ihtiyaçları ile müvekkilim ilgilenmiş, …’ yle baba kız bir düzen kurmuşlardır. …. hali hazırda …. Kreşine devam etmektedir.  Kreşteki öğretmenlerine, arkadaşlarına ve babasıyla kurmuş oldukları düzene alışkındır. Babasıyla birlikte yaşamaktan mutludur.
 • Davalı … …/ Mart/ 2018 tarihinde kızını görüp, birlikte vakit geçireceğini söyleyerek küçük …’ yi babasından almış ve bir daha geri göndermemiştir. …’ yi başka bir kreşe göndereceğini söyleyerek halihazırda devam ettiği kreşe de göndermemektedir. Küçük …’ nin bütün düzeni altüst olmuştur. Bunların küçük …’ nin psikolojisini olumsuz yönde etkileyeceği açıktır.
 • Davalı-anne, maddi ve manevi yönden küçük …’ nin bakımını üstlenemeyecek konumdadır. Davalı …., annesiyle birlikte yaşamaktadır. Çalışmayan davalının başkaca da bir geliri bulunmamaktadır.
 • Diğer yandan davalı-annenin özellikle küçük bir kız çocuğuna uygun olmayan, dağınık ve düzensiz bir yaşam tarzı vardır. Sık sık farklı erkeklerle uygunsuz ilişkiler yaşamakta, ilişki yaşadığı kişilerle alkollü ortamlarda alkol almaktadır. Üstelik davalının bu haysiyetsiz hayat tarzı bir rutine dönüşmüştür. Davalı annenin küçük bir kız çocuğuna ebeveynlik yapamayacağı aşikardır. Hal böyle iken velayet hakkının davalı annede kalması küçük …’ nin gelişimini ve ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyecektir.
 • Müvekkilim kızına çok düşkün, şefkatli ve özenli bir babadır. Fiilen yıllardır üstlenmiş olduğu …’ nin bakım ve gözetimine yasal velayetini de alarak devam etmek istemektedir. Küçük …’ nin gelişimi ve ruh sağlığı da düşünülerek, mevcut düzeninin devam etmesinin daha uygun olacağı da gözetilerek küçük ….’ nin velayetinin tensiple birlikte tedbiren, hükümle birlikte esastan müvekkilim davacı babasına verilmesini talep ediyoruz. 
HUKUKİ NEDENLER                 : M.K., Nüfus K., H.M.K. ve diğer ilgili mevzuat

DELİLLER                          : Nüfus kayıtları, …2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ nin …/…/… tarih ve 2015/… E sayılı kararı, tanık anlatımları ve sair tüm deliller.
SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda arz ve izah edilen  nedenlerden dolayı;
 • Yukarıda açıklanan nedenlerle müşterek çocuk …’ nin velayetinin davalı anneden alınarak dava sonuna kadar TEDBİREN, hükümle birlikte kesin olarak müvekkilime verilmesine,
 • Dava harç ve giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini, saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

                                                                                  Davacı Vekili

Velayetin Değiştirilmesi Dilekçesi -21-

ADANA (    ) AİLE MAHKEMESİ ’NE

-TEDBİREN GEÇİCİ VELAYET TALEPLİDİR-

DAVACI                   : 

VEKİLİ                     :

DAVALI                   : 

KONU                       : Velayetin değiştirilmesi.

AÇIKLAMALAR    :

 • Davalı ……….. müvekkilin eski eşidir. Müvekkil davalının uyguladığı fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddet sebebiyle davalıdan boşanmıştır. Boşanma 2007 yılında gerçekleşmiştir. Davalı ile müvekkilin bu evliliklerinden 3 çocukları olmuştur. O süreçte müvekkilin yaşadığı imkansızlıklardan, yabancı bir ülkede olmasının deneyimsizliğinden yararlanan davalı baskı ve tehditle de çocukların velayetini alabilmiştir.
 • Bugün ortak çocuklarından sadece …………….. reşit değil ve 14 yaşındadır. Müvekkil, bizzat kızı …………… ‘in kendisine yaptığı şikayetle davalının kızlarını istismar ettiğini öğrenmiştir. İlgili adli mercilere şikayetini bildirmiştir. Devam eden soruşturma dosyası; ……….. Cumhuriyet Başsavcılığı ………….. soruşturma numarasında kayıtlıdır. Cinsel istismar şüphesiyle davalı aleyhine açılan dava derdesttir ve davalı hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verilmiştir.
 • ……………… artık davalı baba ile birlikte kalmak istememektedir, 14 yaşında ve yeterli idrak yeteneğine de sahiptir. Çocuk, velayeti hakkında mahkemeye beyanda bulunabilecektir, öncelikli olarak çocuğun görüşünün alınmasını talep ederiz. Yerleşik Yargıtay uygulamaları da velayet hususunda çocuğun görüşünün alınması yönündedir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E:2011/2-884 K:2012/197 T:16.03.2012

“ Velayetin anne ya da babaya verilmesi, daha çok çocuğu ilgilendiren, onun menfaatine ilişkin bir husus olduğuna göre, gerek yukarıda açıklanan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 12. ve Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi’nin 3. ve 6. maddelerinde yer alan hükümler, gerekse velayete ilişkin yasal düzenlemeler karşısında, velayeti düzenlenen çocuğun, idrak çağında olması halinde, kendisini yakından ilgilendiren bu konuda ona danışılması ve görüşünün alınması gerekir.

 • TEDBİREN GEÇİCİ VELAYET TALEBİMİZ:

İşbu dava görülürken gerek müvekkilin gerekse çocuğun yasal problemlerle karşılaşmasını engellemek için tedbiren geçici velayetin davacı anneye verilmesi talebimiz vardır. Tedbiren geçici velayet talebimiz hakkında ivedilikle karar verilmesi gerekmektedir şöyle ki müvekkil çocuğun okul kaydını bile henüz yaptıramamıştır. Bunun gibi aciliyeti olan işlemlerin yapılabilmesi için bugün çocukla birlikte yaşayan müvekkile tedbiren geçici velayetin verilmesi talebimizdir.

 • ÇOCUK İÇİN TEDBİR VE İŞTİRAK NAFAKASI TALEBEMİZ:

Davalı babanın müşterek çocuk ………… için bakım ve gözetim yükümlülüğünün devam ediyor olduğu açıktır. Çocuğun yaşı ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak dava devam ederken 300,00 TL tedbir nafakasına karar verilmesi ve dava sonrasında da tedbir nafakasının iştirak nafakası olarak devamına karar verilmesi talebimizdir. Devamla karar verilecek nafakanın her yıl ÜFE oranında zam yapılması da talebimizdir.  

 • ADLİ YARDIM TALEBİMİZ:

Müvekkil, geçici işlerle ve ailesinin yardımıyla hayatını idame ettirmektedir. Bugün itibariyle işsizdir, dava masraflarını karşılayamayacak durumdadır. ……….. Barosu Adli Yardım Bürosunca dava için görevlendirildiğimiz de dikkate alınarak, adli yardım kararı verilmesi talebimizdir.

HUKUKİ NEDENLER: 4721 sayılı kanun ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus kaydı, boşanma ilamları, tanık beyanı, çocukla uzman görüşmesi, bilirkişi incelemesi vs diğer yasal deliller.

SONUÇ VE TALEP :

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız sebeplerle; öncelikle tedbiren geçici velayete karar verilmesi, çocuk için 300,00 TL tedbir nafakasına karar verilmesi, tedbir nafakasının dava sonunda iştirak nafakası olarak devam etmesine, iştirak nafakasının her yıl ÜFE oranında arttırılmasına, velayetin davalı babadan alınarak müvekkil davacı anneye verilmesine ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz. 21.10.2015

Davacı Vekili

Av.

Velayetin Değiştirilmesi Dilekçesi -22-

 ADANA ( ) NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACI         :  

VEKİLİ           :  

DAVALI         :  

KONU             : Velayeti davalıya bırakılan Müşterek çocuk velayetinin davalı babadan alınarak davacı anneye verilmesi ve nafaka ödenmesi talebidir.

İZAHI             :

Davalı ……..ile davacının müşterek çocuğu …….’ın velayeti davalıda bulunmakta olup bu velayetin kaldırılarak annesi olan davacıya verilmesini talep etmekteyiz. Şöyle ki:  

 • Davalı …………….. ile davacı ………’nun evlilik dışı birlikteliğinden ……………. T.C. Kimlik Nolu ………. doğum tarihli ……………… dünyaya gelmiştir. (Nüfus kayıtları)
 • Müşterek çocuk ………….. …………Nolu Aile Mahkemesinin ……….. Esas, ………… Karar sayılı …………. tarihli karar ile Soybağı düzeltilmiş, davalı …………. adına tescil edilmiştir. (……………….. Aile Mahkemesinin ….. Esas sayılı dosyası)
 • Müşterek çocuk ….. doğduğu tarihten bu yana davacı annesinin yanında kalmakta, bakım ve gözetimi davacı anne tarafından sağlanmaktadır. Davacı anne emekli olup ailesinin yanında kalmaktadır. Davalı ……….. da emekli olup çeşitli taşınmazları, dairesi, arsası ve arabası mevcuttur. Davalı baba yaklaşık 5-6 yıldır müşterek çocuk ile hiç görüşmemekte, müşterek çocuğun geçimine de katkıda bulunmamaktadır. Müşterek çocukla ilgili ilgili işlemlerin yürütülmesi esnasında nüfus kayıtlarında velayetinin davalı babada gözükmesi nedeniyle işlemler yürütülememekte, davalı baba da bulunamadığı için çocuğun işlemleri zorlukla yürütülmektedir. Ayrıca müşterek çocuk hakkında hukuki işlemleri yürütebilmek için öncelikle İhtiyati tedbir kararı verilerek Müşterek Çocuk ……………. için öncelikle TEDBİREN GEÇİCİ VELAYETİNİN DAVACI ANNEYE VERİLMESİNE ve yargılama sonunda tamamen VELAYETİNİN DAVACI ANNEYE VERİLMESİNİ talep etmekteyiz. (Tanık beyanları, Ekonomik ve sosyal durum araştırılması)
 • Müşterek çocuk …………. halen Lise … Sınıfa gitmekte olup ……………… gitmektedir. Aylık ……….,00 TL özel okul ücreti bulunmakta, ayrıca yol gideri, okul masrafları, giyim, kırtasiye, gıda ve sair masrafları bulunmaktadır. (Makbuz, fatura ve sair belgeler) Müşterek çocuğun tüm giderleri davacı anne tarafından karşılanmakta olup davalı baba tarafından bu giderlere hiç iştirak edilmemektedir. Davalı baba müşterek çocuğun maddi-manevi ihtiyaçlarına karşılık vermemektedir. Bu nedenle müşterek çocuk için davalı tarafın aylık 1.000,00 TL Tedbir Nafakası ödemesine hükmedilmesine, dava sonunda bunun İştirak Nafakası olarak devam ettirilmesine karar verilmesini talep etmekteyim. (Tanık beyanları, Ekonomik ve sosyal durum araştırılması)

Davamızın Kabulüne karar verilmesini arz ve talep ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER     : MK, BK, İİK, HMK ve sair mevzuat

DELİLLER                     : Nüfus kayıtları, ……….. Nolu Aile Mahkemesinin ………….. Karar sayılı …….. tarihli kararı ve dosyası, Mahkeme dosyaları, Ekonomik ve sosyal durum araştırılması, gelir – gider belgeleri, harcamalara ilişkin belgeler, makbuzlar, faturalar, dekontlar, Tanık beyanları ve sair her türlü delil.

NETİCE VE TALEP       :

Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle resen gözetilecek hususlar karşısında DAVAMIZIN KABULÜ ile:

 • Öncelikle müşterek çocuk ………….. T.C. Kimlik Nolu ………… doğum tarihli ………….. kızı ………’ın VELAYETİNİN TEDBİREN ANNESİ OLAN DAVACI …….’na VERİLMESİNİ,
 • Müşterek çocuk ……………… için aylık 1.000,00 TL Tedbir Nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, yargılama sonunda bunun İştirak Nafakası olarak devamına,
 • Yargılama sonunda müşterek çocuk ………….’ın VELAYETİNİN davalı babadan alınarak davacı anne ……………. verilmesine,
 • Yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesi bilvekale arz ve talep olunur. (TARİH)

Davacı  Vekili

DELİLLER :

 • Nüfus kayıtları,
 • Mahkeme dosyaları,
 • Ekonomik ve sosyal durum araştırılması,
 • Gelir – gider belgeleri,
 • Harcamalara ilişkin belgeler,
 • Fatura ve Makbuzlar,
 • Dekontlar,
 • Hastane ve tedavi belgeleri,
 • Okul kayıtları, servis belgeleri, öğretmen görüşmeleri ve sair öğrenime dair her türlü belge,
 • Müşterek çocuğun davacı annenin yanında olduğuna dair her türlü delil
 • Tanık beyanları: Tanık isim ve adresleri ayrıca bildirilecektir.
 • Ve sair her türlü delil.
 • SOYBAĞININ DÜZELTİLMESİ DAVASI : ……… Aile Mahkemesinin ……….. Esas, ……. Karar sayılı …………. tarihli kararı ve dosyası.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Velayetin Değiştirilmesi ve Nafaka Davası Dilekçesi -23-

ADANA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

ADLİ YARDIM TALEPLİDİR.

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: Müvekkilin boşandığı eşinden olma müşterek çocukları  …………………………’ ın  velayetinin müvekkil anneye verilmesi ve iştirak nafakası talebi ile adli yardım talebi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR    :  

 1.  Müvekkil ile davalı, ………..K. sayılı ve  ………………..   tarihli  kararı ile karşılıklı anlaşma yoluyla boşanmışlardır. Karar taraflarca temyiz edilmeyerek …………………… tarihinde kesinleşmiştir. Boşanma kararında taraflar arasındaki protokole istinaden müşterek çocukların tamamının velayeti davalı babaya verilmiştir.
 2. Davalı baba bu süreç içerisinde çocuklarıyla ilgilenmemiş gerekli özen ve bakım yükümlülüğünü yerine getirmemiş hatta yükümlülüklerini yerine getirmediği gibi çocuklara karşı babaları tarafından kötü muamelede  bulunulmuş ve sürekli babalarının hakaretine maruz kalmışlardır. Davacı ile müşterek 4 çocuğu bulunduğundan davalı babanın tamamına bir anne gibi bakması da zaten imkansızdır. Müşterek çocuklardan  … tarihinde babasından şiddet görmüş ve dayak yemiş olup Konuyla ilgili adli rapor dilekçemiz ekinde sunulmuştur. (ek 2 ) Ayrıca bu konuya ilişkin … Asliye Ceza Mahkemesi  … Sayılı dosyası ile dava açılmıştır ve  dava  hala derdesttir.  Mahkemenin uygun görmesi halinde ……………… dinlenmesi için  mahkemede tanık olarak hazır edeceğiz.
 3. Müşterek çocuklardan ………………………… velayetlerinin babada olmasına rağmen fiilen zaten halihazirda  annelerinin yanında kalmaktadırlar. Maddi manevi tüm ihtiyaçlarını anne karşılamaktadır. Müşterek kız çocukların annelerinin yanında yaşamasına rağmen velayetlerinin davacı annede olmaması çocukların hak ve menfaatlerinin gözetilmesini zorlaştırmaktadır. Çocukların yararına olan menfaatlerinin gözetimi için dahi kendisi karar alamamaktadır. Çocukların okulu ve eğitimi ile ilgili kararları kendi verememektedir.  Zaten fiili olarak anneyle yaşayan çocukların Hak ve menfaatlerinin gözetilmesi ve temsil edilebilmesi için davalıda olan velayetinin kaldırılması ve velayetinin müvekkil anneye verilmesini talep etme zorunluluğu doğmuştur. Davalının kızları halihazırda annede yaşadığı için öncelikle yargılama süresince tedbiren velayetin davacı anneye  verilmesini talep ediyoruz.
 4. Boşanma kararında her ne kadar velayetleri babaya verilmiş olsa da  müşterek kız çocuklar ……………………….. davacı anne ile birlikte yaşamakla birlikte müşterek çocukların bakım, eğitim giderleri  ve tüm ihtiyaçları müvekkil tarafından zorluklarla karşılanmaktadır. Bu nedenle velayet babada olduğundan boşanma kararında her ne kadar nafakaya hükmedilmemiş olsa dahi her bir çocuk için ayrı ayrı …………….. TL tedbir nafakası  ve yargılama sonunda iştirak  nafakası  talep etmekteyiz.  

Hukuki sebepleri:    T.M.K, H.M.K  ve ilgili mevzuat.

Hukuki Deliller:

 1. nüfus kaydı 
 2. tanık 
 3. uzman raporu
 4. her türlü yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere, DAVAMIZIN KABULÜ İLE;

 • Yargılama giderlerini ödemekten aciz olan davacı müvekkilin ADLİ YARDIM TALEPLERİNİN KABULÜNE,
 • Müşterek çocuklar … velayetlerinin öncelikle yargılama süresince tedbiren davacıya anneye verilmesine, yargılama sonunda ise davacı anneye verilmesine,
 • Müşterek küçük çocuklar… lehine ayrı ayrı aylık …’şer TL TEDBİR NAFAKASINA HÜKMEDİLMESİNE, DAVA NETİCESİNDE İŞTİRAK NAFAKASI OLARAK DEVAMINA,
 • Hükmedilecek nafakaların geçmiş bir yıldan itibaren hükmedilmesine ve nafakaların her yıl %20 oranında arttırılmasına,
 • Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederiz.

Davacı vekili

Velayetin Değiştirilmesi Dava Dilekçesi 24

ADANA AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

TEDBİR TALEPLİDİR.

DAVACI :

VEKİLİ

DAVALI :

KONU : Davalıya tevdi edilen 09/08/2012 doğumlu ……………ın velayetinin davalı-anneden alınarak, müvekkilim olan babaya verilmesi ve iştirak nafakasının kaldırılması talepli dava dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil ile davalı……………….. Aile Mahkemesinin……………….. sayılı ilamı ile boşanmış olup , bu boşanma neticesinde müşterek çocuk 2012 doğumlu ……………………velayeti davalı anneye verilmiştir. Davalı anne velayet görevine ilişkin yükümlüklerini ve sorumluluklarını kendi kusuru nedeniyle layıkıyla yerine getirmediğinden müşterek çocuk üzerindeki velayetin davalı anneden alınarak müvekkil davacıya verilmesi için mahkemenize başvurmuş bulunmaktayız. Şöyle ki;

1 ) Müvekkil ile davalı anlaşmalı olarak boşanmış olup , müşterek çocuğun velayetinin davalı annede kalması yönünde uzlaşmışlardır. Müvekkil ,davalı anneye yoksulluk nafakası müşterek çocuk içinde iştirak nafakası vermeyi kabul etmiş ve nafaka borcunu da düzenli olarak davalının hesabına yatırmıştır. Boşanmadan sonra davalı anne müşterek çocukla beraber yaşamaya başlamış.

Bu süreçte müvekkil baba çocuğuna karşı bir baba olarak tüm sorumluluklarını layıkıyla yerine getirmiş. Çocuğun eğitim , sağlık ve benzeri gibi tüm ihtiyaçları ile birebir ilgilenmiş ve ilgilenmeye de devam etmektedir.

2 ) Ancak , zaman içerisinde müvekkil çocuğunda bir takım olumsuz farklılıklar hissetmiştir. Çocuk , okul hayatında ve sosyal hayatında olumsuzluklar yaşamaya başlamış. Müvekkil, çocuğunda hep tedirgin bir ruh halinin varlığını gözlemlemiştir.

Çocuk devamlı suretle ; * ‘‘ yalnızlıktan korktuğunu yalnız kalmak istemediğini ’’ * ‘‘ annem benimle ilgilenmiyor , baba seninle daha iyi vakit geçiriyorum ’’ demeye başlamıştır.

Çocuk devamlı yalan söylemeye başlamış bu durum çocukta alışkanlık haline gelmiştir. Müvekkil baba çocuğa niye yalan söylediğini sorduğunda ; ‘‘ annemden öğrendim ’’ demektedir.

Çocukta yaşanan bu olumsuz değişim sonucun da , müvekkil baba tarafından çocuğun psikolojik tedavisine başlanmıştır. Ve halen , psikolog ve psikiyatri tedavisi devam etmektedir. Müvekkil baba , çocuğun tedavisini yürüten doktorlarla görüştüğünde ; tedaviyi yürüten doktorlarda çocuğun ‘‘ yalnızlıktan korktuğunu , yalnız kalmak istemediğini ’’ beyan etmişlerdir. Doktorlar , hasta doktor mahremiyeti gereği daha mahrem konularda bilgi veremeyeceklerini , bu bilgileri ancak mahkemelerin talepleri doğrultusunda mahkemeye sunabileceklerini belirtmişlerdir.

Bu sebep ile , müşterek çocuk ……………..tedavisini yürüten Psikolog doktor …………………………ve Psikiyatri doktor…………………….’ den hastaya ait tüm tıbbi tanı ve tedaviyi gösterir belgelerin ve hastanın durumunu içeren raporların istenmesini Sayın Mahkemenizden talep ederiz.

3 ) Davalı anne ve müşterek çocuğun birlikte yaşadığı apartmandaki komşularından ……………….( Tanık ) ile müvekkil babanın yaptığı görüşmede ; müvekkil davalının çocuğu yalnız bırakıp , gece geç saatlerde dışarı çıktığını öğrenmiştir.

Tanık…………………’ ın anlatımıyla ; eşiyle birlikte otururken , gece apartmanda çığlık sesleri duyduklarını , merdiven boşluğuna yöneldiklerinde çocuk ……………………ın ağlayarak çığlıklar attığını gördüklerini , çocuğu yanlarına almak için hareket ettikleri esnada bir başka apartman sakininin çocuğu dairesine aldığını ifade etmiştir.

Çocuk , müvekkil babaya da gece saatlerinde annesinin kendisini evde tek başına bıraktığını , gece uyandığında evde yalnız kaldığını ve çok korktuğunu söylemiştir.

4 ) Davalı anne , çocuğuna karşı olan yükümlülükleri ağır suretle ihmal etmektedir. Davalı annenin , gece saatlerin de çocuğu tek başına bırakıp dışarı çıkması ve bu durumun süreklilik arz etmesi , çocuk da ruhsal travmalar yarattığı gibi tehlikeli durumların var olabileceği ihtimaline de delalet etmektedir.

Velayet görevini gereği gibi yerine getirmeyen annenin bu tutumu çocuğun psikolojisinin bozulmasına , bedensel ve fikri gelişimini kötü etkileyeceği tartışmasızdır.

5) Müvekkil baba , annesi ile birlikte mülkiyeti kendilerine ait olan binada yaşamaktadır. ……………………….fabrikasında çalışmakta olup , geliri gayet tatmin edici bir seviyededir. Çocuğun korunması , maddi ve manevi güvenli bir hayat yaşaması ve okul eğitiminin ve bakımının sağlanabilmesi için tüm olanaklara haizdir.

6 ) Görüldüğü üzere ve alınacak sosyal inceleme raporu doğrultusunda ; çocuğun yaşamının kötü etkilenmemesi ve çocuğun üstün yararı da göz önünde bulundurarak çocuğa daha iyi bakabilecek durumda olan baba ile daha iyi bir hayat süreceği kanaatindeyiz.

Yukarıda belirttiğimiz nedenlerle , 2012 doğumlu müşterek çocuk … velayetinin davalı anneden alınarak müvekkil babaya verilebilmesi için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K , HMK ve sair ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER :

1- Adana Aile Mahkemesi’nin ( Aile mahkemesi ) ………………… sayılı ilamı.

2- Bilirkişi incelemesi, tanık ve sair her türlü delil .

3- Tedavi gören müşterek çocuğa ait tüm tıbbi tanı ve tedaviyi gösterir belgeler ve hastanın durumunu içeren raporlar.

4 – Tanık beyanları , bilirkişi incelemesi ,Yemin ve Her türlü yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,

Davamızın kabulü ile , Dava süresince tedbiren , dava sonunda esas karara dönüştürülmek üzere 2012 doğumlu müşterek çocuk Ayşe’nin velayet hakkının davalı anneden alınarak müvekkilimiz babaya verilmesine,

Müşterek çocuk Ayşe için Adana Aile Mahkemesi’nin 15 sayılı ilamı ile küçük adına anneye ödenen aylık 600 TL iştirak nafakasının kaldırılmasına karar verilmesine,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz.

DAVACI

EKLER :

1- Adana Aile Mahkemesi’nin 12/11/2019 tarih ve 2019/502 E. 2019/442 K. sayılı ilamı

2-Vekaletname örneği.

3- Delil Listesi.

4-Tanık Listesi


Böylece birçok emsal durum için velayetin değiştirilmesi dava dilekçesini izah etmiş olduk. Velayetin değiştirilmesi hakkında olumlu şekilde neticelenen bir başka dava dilekçesini incelemek için tıklayınız.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Yorum var.

 1. Yazdıklarınızı saatlerce okudum çok güzel yazmışsınız teşekkür ederim ben bir konu danışmak isterim yardımcı olursanız sevinirim eşimle 3yıl çekişmeli boşanma davası sürdü 1yıl önce istinaf mahkemesi kararım geldi ankara aile mahkemesi kızımın velayetini 2buçuk yaşında diye anneye verdi eşim beni birçok erkekle konuşarak görüşerek beni aldattıses kaydı yaptım telefon yakaladım erkeklere uygunsuz resim göndermiş mahkemeye sundum davayı ve tazminat kazandım kızımın velayetini kaybettim kızımla konuşamıyorum tehdit mesajı akdım erkek kardeşinden ankarada diğer kardeşi benimle kavga etti savcılık şikayeti var ve tehdit için 1erkek kardeşi mahkeme gördü ceza aldı velayet red davası açsam kazanırmıyım avukat için param yok bilgi verirmisiniz yardımcı olursanız sevinirim teşekkür ederim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir