Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Bedelli Askerlik Ücretinin İadesi Davası

ADANA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI: Milli Savunma Bakanlığı

YAZILI BİLDİRİM TARİHİ: Davalı idareye yaptığım mecburi idari müracaatımın reddine ilişkin yazı … tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.

KONU: Bedelli Askerlik Ücretinin Muafiyet Sebebiyle faizi ile birlikte İade Talebimizdir.

HARCA ESAS DEĞER:

AÇIKLAMALAR:

1-Müvekkilim, … tarihindeki askeri yoklaması sırasında yapılan muayenesinde kalbinde üfürüm çıkması üzerine kurumca … Askeri Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan muayene sonucunda ise müvekkilime Kardiyoloji Eko ile Biküspit Aort tanısı konulmuştur.

2- Bu dönem içinde yüksek lisans eğitiminden kaynaklı olarak askerlik durumu müvekkilimin başvurum üzerine … tarihine kadar ertelenmişti. Yüksek lisans eğitimini tamamlaması üzerine müvekkilimin … tarihinde ertelemesini kaldırmıştır.

3-  Müvekkilimin, askerlikten ertelemeli olmasına rağmen … Askerlik Şubesinde asker alma işlemlerine katılıp, bedelli askerlik ücretini olan 30.000 TL (Otuz Bin Türk lirası)’yi … Kasım ayında yatırmıştır.

4- Müvekkil kendisine konulan Kardiyoloji Eko ile Biküspit Aort tanısının askerlikten muafiyet gerektiren bir hastalık olduğunu öğrenmesi üzerine … tarihinde davalı kuruma dilekçeyle başvurup ödemiş olduğu bedelli askerlik ücretinin faiziyle birlikte geri iadesini talep etmiştir. Davalı kurum … tarihli cevabında ‘’ Öngörülen bedelin tamamını ödeyerek başvuru işlemlerini tamamladıklarından haklarında muafiyet işlemi yapılan yükümlülerin ödemiş oldukları bedelin iadesi ilgi (b) mülga Kanun’un Geçici 46’ncı maddesi gereğince mümkün değildir.’’ Denilerek haksız ve hukuki dayanaktan yoksun bir şekilde müvekkilimin talebi reddedilmiştir.

Oysaki Askerlik Kanunun Geçici Madde 46- (Ek: 30/11/2011-6252/4 md.)’’ Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış, … tarihi itibariyle (bu tarih dâhil) 30 yaşından gün almış ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanununa tabi yükümlüler, istekleri halinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde askerlik şubelerine başvurmaları ve … Türk Lirası parayı ödemeleri şartıyla temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Başvuruda bulunanlar, öngörülen miktarı başvuru sırasında defaten ödeyebilecekleri gibi, yarısını başvuru sırasında diğer yarısını ise başvuru tarihinden itibaren altı ay içinde de ödeyebilirler.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir nedenle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlik hizmetinden muaf tutulanlardan istekliler, altı ay içinde askerlik şubelerine başvurmaları halinde yaş şartı aranmaksızın birinci fıkra hükümlerinden yararlanırlar.’’ Açıkça belirttiği gibi askerliğe elverişli olmadıkları kurumca belirlenen kişilerin istekleri üzerine bedelli askerlik yapabilecekleri belirtilmiştir. Oysa davalı idare tarafından müvekkilime askerliğe elverişli değildir raporu verilmediği gibi bu durumdan haberdar olmayan müvekkilimin de ne yazılı nede sözlü böyle bir talebi olmuştur.

Müvekkilim, İzmir Hatay Askeri Hastanesi’ne de kendisine konulan Kardiyoloji Eko ile Biküspit Aort tanısından kısa bir süre sonra davalı kuruma başvurarak yüksek lisans eğitimi için askerliğin ertelenmesini talep etmiş davalı kurumda bu erteleme talebini kabul etmiştir. Oysaki davalı kurum hastanenin vermiş olduğu bu rapor doğrultusunda müvekkilime askerliğe elverişli değildir raporu vermesi gerekirken, kendisine düşen yükümlülüğünü yerine getirmemiş ve bu hastalığın askerliğe elverişli değildir raporu gerektiren bir hastalık olduğundan haberdar olmayan müvekkilimi bilgilendirmeden talebini kabul etmiştir. Ayrıca müvekkilim bedelli askerlik başvurusu sırasında görevli personeli sağlık durumu ile ilgili uyarmasına rağmen, bu durumu dikkate alınmadan ve muayenesi yapılmadan başvurusu kabul edilerek askere alım işlemleri için gerekli parayı yatırması söylenmiştir.

Görüldüğü gibi davalı kurum kendine düşen yükümlülüklerini yerine getirmemiş ve müvekkilimin haklı başvurusunu da hukuki dayanaktan yoksun olarak reddetmiştir.

Yukarıda açıkladığımız tüm bu nedenlerden dolayı ve müvekkilimin yaptığı başvurunun davalı kurumca reddedilmesi üzerine işbu davayı açma zarureti doğmuştur.

SONUÇ İSTEM: Yukarıda arz ve izah olunan ve resen gözetilecek nedenlerle,

  1. Bedelli askerlik ücretini olan 30.000 TL (Otuz Bin Türk lirası)’yi … ayından itibaren geriye dönük olarak yasal faizi ile birlikte tarafımıza yapılmasını.
  2. Vekâlet ücreti ile yargılama giderlerinin karşı taraf üzerine bırakılmasına karar verilmesini vekâleten arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Ek 1 : Davalı Kurumun Cevap Dilekçesi

Ek 2 : Vekaletname

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Yorum var.

  1. Aynur Aksızoğlu

    Oglum 10 kasım 2023 tarihinde bedelli olarak adkere gitmiş askede gözünden muayene sonucu çürük raporu verilmiştir şimdi bedelli askerlik parasını geri alabilir mi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir