Hukuk Davasından Feragat Dilekçesi Örneği

Bu yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir:

Davadan Feragat Dilekçesi -1-


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DOSYA NO :
DAVADAN FERAGAT EDEN (DAVACI) :
VEKİLİ : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana
DAVALI :
VEKİLİ :
KONU : …. dosya numaralı davadan feragat ettiğimize ilişkin beyandır.
AÇIKLAMALAR : Yukarıda dosya numarası yazılı davadan feragat ediyoruz….
SONUÇ : Davadan feragat beyanımızın kabulü ile gereğinin ifası arz ve talep olunur.

 

Saygılarımla.

08/01/2015

 

DAVACI VEKİLİ
Avukat


Davadan Feragat Dilekçesi -2-

ADANA 10. İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

                              

DOSYA NO                         :  

DAVACI                              :

VEKİLİ                                :

DAVALI                              :

VEKİLİ                               : 

KONUSU                             : Davadan feragat talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                :

               

Yukarıda esas numarası belirtilen dava dosyamızda Müvekkilimiz ***, davalı tarafa karşı açmış olduğumuz borca itiraz davamızdan, müvekkilimizin kendi özgür iradesi ile gördüğü lüzum üzerine feragat edilmiştir. Bu nedenle Davalı tarafa karşı olan taleplerimizden ve davadan feragat etmekteyiz. Feragatimize ilişkin işbu beyanımızın kabulü ile davalı tarafa  tebliğine karar verilmesini, kararın kesinleştirilmesini ve ardından kullanılmayan gider avansının tarafımıza iadesini Sayın Mahkemenizden saygılarımızla arz ve talep ederiz.22/01/2019

DAVACI VEKİLİ

                Av.

Davadan Feragat Dilekçesi -3-

X 2.FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DOSYA NO           :

DAVACI                :

VEKİLİ                 :

DAVALI                :

KONU                   : Davadan feragat yönündeki beyanlarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR     :

Davalı adına tescilli sayılı markasının 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 42/1-c maddesi uyarınca emtia listesinde yer alan 41. sınıfa dahil “Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri” ile “Dergi, kitap, gazete v.b. yayımlama hizmetleri” için kullanılmama dolayısıyla hükümsüz kılınması istemiyle açılan huzurdaki dava, davalının ekteki “Marka Hakkından Kısmen Vazgeçme Talep Formu”ndan da anlaşılacağı üzere dava konusu hizmetler üzerindeki hakkından vazgeçmiş olması nedeniyle konusuz kalmıştır.

Davalı haricen yapılan anlaşma uyarınca dava konusu hizmetleri markasının hizmet listesinden çıkardığından, huzurdaki davadan feragat ediyoruz.

 

SONUÇ VE İSTEM          : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davadan feragat edilmesi dolayısıyla dosyanın işlemden kaldırılmasına ve avans olarak yatıran miktarın tarafımıza iadesine karar verilmesini talep ederim. Saygılarımla,

                                                                                        Davacı Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 21 Şubat 2021 20:24

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorumları Göster

  • Hakkımda kamu davası açılmış kamu davası dan nasıl feregat edebilirim eşim darp raporu almış ama şikayetçi olmadı ve barıştık ama şimdi dava çıktı zaten zor geçiniyor uz ne yaparsam davadan feregat ederiz

    Yorumdan vazgeç

    Yorum bırakın

    E-posta adresiniz gizli tutulur.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.