Bir Sayfa Seçin

Hukuk Davasından Feragat Dilekçesi Örneği

Davadan Feragat Dilekçesi -1-


…  SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

DOSYA NO : …  
DAVADAN FERAGAT EDEN (DAVACI) :
VEKİLİ : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana
DAVALI :
VEKİLİ :
KONU : …. dosya numaralı davadan feragat ettiğimize ilişkin beyandır.
AÇIKLAMALAR : Yukarıda dosya numarası yazılı davadan feragat ediyoruz….
SONUÇ : Davadan feragat beyanımızın kabulü ile gereğinin ifası arz ve talep olunur.

Saygılarımla.

08/01/2015

  

DAVACI VEKİLİ
Avukat


Davadan Feragat Dilekçesi -2-

ADANA 10. İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

                              

DOSYA NO                         :  

DAVACI                              :

VEKİLİ                                :

DAVALI                              :

VEKİLİ                               : 

KONUSU                             : Davadan feragat talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                :

               

Yukarıda esas numarası belirtilen dava dosyamızda Müvekkilimiz ***, davalı tarafa karşı açmış olduğumuz borca itiraz davamızdan, müvekkilimizin kendi özgür iradesi ile gördüğü lüzum üzerine feragat edilmiştir. Bu nedenle Davalı tarafa karşı olan taleplerimizden ve davadan feragat etmekteyiz. Feragatimize ilişkin işbu beyanımızın kabulü ile davalı tarafa  tebliğine karar verilmesini, kararın kesinleştirilmesini ve ardından kullanılmayan gider avansının tarafımıza iadesini Sayın Mahkemenizden saygılarımızla arz ve talep ederiz.22/01/2019

DAVACI VEKİLİ

                Av.

Davadan Feragat Dilekçesi -3-

X 2.FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DOSYA NO           :

DAVACI                :

VEKİLİ                 :

DAVALI                :

KONU                   : Davadan feragat yönündeki beyanlarımızın sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMALAR     :

Davalı adına tescilli sayılı markasının 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 42/1-c maddesi uyarınca emtia listesinde yer alan 41. sınıfa dahil “Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri” ile “Dergi, kitap, gazete v.b. yayımlama hizmetleri” için kullanılmama dolayısıyla hükümsüz kılınması istemiyle açılan huzurdaki dava, davalının ekteki “Marka Hakkından Kısmen Vazgeçme Talep Formu”ndan da anlaşılacağı üzere dava konusu hizmetler üzerindeki hakkından vazgeçmiş olması nedeniyle konusuz kalmıştır.

Davalı haricen yapılan anlaşma uyarınca dava konusu hizmetleri markasının hizmet listesinden çıkardığından, huzurdaki davadan feragat ediyoruz.

 

SONUÇ VE İSTEM          : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davadan feragat edilmesi dolayısıyla dosyanın işlemden kaldırılmasına ve avans olarak yatıran miktarın tarafımıza iadesine karar verilmesini talep ederim. Saygılarımla,

                                                                                        Davacı Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Eki 9, 2018 | DİLEKÇELER | 1 Yorum

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Abone ol
Bildir
guest
1 Yorum
Eski
Yeni En çok oylanan
Yazı içi yorum
Tüm yorumları göster

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

Sitedeki Metinlerin Renk Kodlaması

İddia, davacı beyanı, öne sürülen argüman rengi = kırmızı

Savunma, itiraz, davalı beyanları = bordo

Yüksek mahkeme lafzı, içtihat niteliğindeki bilgi ve tanım içeren beyanlar = turuncu

Yüksek mahkeme tarafından bozulan yerel mahkemenin verdiği karar = kahverengi

Makale yazarının kişisel yorumu = zeytin rengi

Yüksek Mahkemenin somut vakıa tespiti = indigo

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız