Belirsiz ve Kısmi Alacak Davasında Islah Dilekçesi

ADANA 6. İŞ MAHKEMESİNE

DOSYA NO :

DAVACI:

VEKİLİ :

DAVALI :

VEKİLİ :

KONU : Kısmi taleplerimiz bakımından ıslah, belirsiz alacak taleplerimiz bakımından artırım dilekçemizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda esas numarası belirtilen dosyanın 23/06/2021 tarihli duruşmasında sayın mahkemenizce tarafımıza “ıslah dilekçesi sunmak ve harcını tamamlamak” üzere bir haftalık süre verilmiştir. Bu kapsamda kısmi taleplerimiz bakımından ıslah, belirsiz alacak taleplerimiz bakımından artırım dilekçemizi sunma gereği hasıl olmuştur. Şöyle ki;

Bilirkişi tarafından hazırlanan 13/05/2021 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda kısmi olarak açtığımız ücret alacağını ıslah ediyor ve tamamlama harcını yatırıyoruz.

Bilirkişi tarafından hazırlanan 13/05/2021 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda belirsiz olarak açtığımız fazla çalışma ücreti bakımından ise artırımda bulunuyor ve tamamlama harcını yatırıyoruz.

Yine belirsiz olarak açtığımız UBGT alacağı yönünden ise hiçbir artırım talebinde bulunmamaktayız.

Kısa süreli çalışmalar nedeniyle oluşan düşük miktarlı alacaklarda takdiri indirim yapılmaması hukukumuzun gereğidir. Ancak yapılacaksa da takdiri indirim sebebiyle vekalet ücreti ve yargılama giderine hükmedilmemelidir.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan ve resen göz önüne alınacak sebeplerle;

Kısmi olarak talep ettiğimiz alacaklar yönünden, fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kadıyla, ıslah ile;

10,00-TL talep ettiğimiz ücret alacağı yönünden net 1.446,00-TL artırmak suretiyle, ıslah tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte net 1.456,00-TL’nin, davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Belirsiz alacak olarak talep ettiğimiz alacaklar yönünden, artırım ile;

İlkin 10,00 -TL talep ettiğimiz fazla mesai talebimizi, brüt 1.262,02-TL artırarak, dava tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte brüt 1.272,02-TL’nin,

İlkin 10,00-TL talep ettiğimiz UBGT talebimizi net 0 TL artırarak, dava tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte net 10,00-TL’nin, davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim. 24/06/2021

Davacı Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir