Bakaya İdari Para Cezasına İtiraz

Bakaya İdari Para Cezasına İtiraz

  • İdari para cezasını kabul mahiyetine gelmemek kaydıyla söz konusu idari para cezasının her halükarda fahiş olduğunun kabulü gerekmektedir. İdare Kurulu Kararında söz konusu para cezasının 250,00-TL veya 1.000,00-TL olabileceği belirtilmiştir. Buna rağmen kanuna aykırı olarak yeniden değerlendirme oranına göre artırım yapılarak idari para cezası …-TL olarak tesis edilmiştir. Karar bu yönüyle de usul ve esasa açıkça aykırıdır.

Bakaya İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi

ADANA X SULH CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İDARİ PARA CEZASINA

İTİRAZ EDEN                                      :

İTİRAZ KONUSU                               : Müvekkil hakkında … Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulunca tesis edilen idari para cezası kararına itirazımdır.

AÇIKLAMALAR                                  :

Müvekkil hakkında … Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulu tarafından kesilen para cezası usul ve yasaya aykırıdır. Zira müvekkil tarafından ilk askerlik dönemi geldiğinde askerliğini yapmak için şubeye gidilmiştir.

Askerlik Şubesi tarafından tecil hakkı olduğu belirtilen müvekkil hakkında askerlik yönünden tecil işlemleri yapılmıştır. Tecil süresinin bitiminde müvekkilin bilgilendirileceği beyan edilmiştir.

Müvekkilin, herhangi bir şekilde bildirim yapılmaksızın yoklama kaçağı kaldığından bahisle itiraza konu idari para cezası tesis edilmiştir. Kaldı ki müvekkil anılan dönemde ve halen öğrenimine devam etmektedir. Açıklanan hususlara ek olarak idari para cezasına dayanak gösterilen fiilin hem Kabahatler Kanunu’nda hem de Ceza Kanunu’nda suç olarak tanımlanması usul ve yasaya aykırılık teşkil etmektedir.

Yine müvekkile tebliğ edilen idari para cezasında iddiaya konu fiilin ne zaman ve nasıl işlendiği konusunda açıklık bulunmamaktadır. Yakalanarak mı şubeye getirilmiş olduğu yoksa kendiliğinden mi geldiği hususu açık değildir. Zira söz konusu durum idari para cezasında indirim sebebidir. Suç zabıt tutanağı da müvekkile tebliğ edilmemiştir.

İdari para cezasını kabul mahiyetine gelmemek kaydıyla söz konusu idari para cezasının her halükarda fahiş olduğunun kabulü gerekmektedir. İdare Kurulu Kararında söz konusu para cezasının 250,00-TL veya 1.000,00-TL olabileceği belirtilmiştir. Buna rağmen kanuna aykırı olarak yeniden değerlendirme oranına göre artırım yapılarak idari para cezası …-TL olarak tesis edilmiştir. Karar bu yönüyle de usul ve esasa açıkça aykırıdır.

TALEP SONUCU                                : Yukarıda arz edilen nedenlerle itirazlarımızın kabulü ile itiraza konu … Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulunca tesis edilen idari para cezasının iptaline, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkil adına vekaleten arz ve talep ederiz.

Ek: …

İtiraz Eden Vekili

Av.

Son düzenleme tarihi 20 Haziran 2020 18:18

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.