Avukatlık Ofisi Açılışı Yapmak ve Yasal Çerçevesi

Avukatlık Ofisi Açılışı Yapmak ve Yasal Çerçevesi

Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği

Medya İlişkileri
Madde 8 –Bu Yönetmelik kapsamında olanlar;
a) Adres değişikliğini, büro açılışını ve altı ayı aşan ara vermeden sonra yeniden mesleğe dönüşünü; avukatlık ortaklığına girişini ve çıkışını, reklam niteliğini taşımayacak şekilde, gazete ve sair yazılı basın yolu ile bir kez duyurabilirler. Avukatlık ortaklığının tescil ya da sona ermesi ya da ortaklardan birinin ayrılması ilan yolu ile duyurulabilir,
Yükümlülükler
Madde 11 – Bu Yönetmelik kapsamında olanlar; salt ün kazanmaya yönelik her tür girişim ve eylemlerden kaçınmak, iş elde etmek için reklam sayılabilecek her hangi bir girişim ve eylemde bulunmamak, üçüncü kişilerin kendileri için reklam sayılabilecek bu tür eylem ve davranışlarına izin vermemek, engel olmak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler.

ŞAHSİ YORUM: Görüleceği üzere madde metni yoruma açık olmak üzere 1 defa olmak üzere gazeteye ve sair basın yolu ile duyuru yapma opsiyonu tanınmıştır.

İlgili Makaleler: -Avukatlık Ruhsatını Aldıktan Sonra Yapılacaklar

Av. Saim İNCEKAŞ

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.