Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Adli Yardım Talepli Dava Dilekçesi Örneği

Herhangi bir hukuk davasında adli yardımdan yararlanma koşullarını sağlayan kişi mahkemeden adli yardım talebinde bulunabilir. Adli yardım talebinde bulunmak için aşağıda yer alan dilekçe örneğinin mahkemeye sunulması gereklidir.


ÜNYE NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİNE,

ADLÎ YARDIM İSTEYEN : Kemal ÇELİK (TC :………………………………………………………………… ) Adresi

TALEP: Adlî yardımdan yararlandırılma istemi

AÇIKLAMA

1) 01.2014 tarihinde, Samsun’da, …………………… adresinde faaliyet gösteren X Teşhis ve Tedavi Merkezi’ne, tıbbi tedavi amacıyla gittim.

2)Teşhis ve Tedavi Merkezi binasının asansörü içinde iken meydana gelen “asansör kazası”nda yaralandım ve ağır cismani zarara uğradım. Tedavim halen devam etmektedir.

3)Sorumlular aleyhine maddi /manevi tazminat davası açacağım. Ancak, davanın gerektirdiği harç ve giderleri karşılayabilecek ekonomik ve parasal güce sahip bulunmamaktayım.

4)Bu sebeple, 334. vd. maddeleri uyarınca Adlî Yardımdan yararlandırılmayı talep etmekteyim.

SEBEPLER : İlgili mevzuat hükümleri

DELİLLER : Kaza tespit tutanağı, tıbbi kayıt ve belgeler, fakirlik ilmühaberi, re ‘sen yaptırılacak ekonomik ve mali durum araştırma verileri vs. her tür delil.

SONUÇ: Sunulan nedenlerle;

Re’sen yaptırılacak ekonomik ve sosyal durum araştırma verilerine göre talebimin kabulü ile HMK. 334. vd. maddeleri uyarınca, açacağım tazminat davasına esas teşkil etmek üzere, ADLÎ YARDIMDAN YARARLANDIRILMA KARARI verilmesini talep ederim. Saygılarımla 22/02/2018

Adlî Yardımdan Yararlandırma Talep Eden
Kemal ÇELİK
İmza

Ekleri:

  • Kaza Tespit Tutanağı
  • Tıbbi Rapor ve Belgeler
  • Fakirlik İlmühaberi

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 02:01

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.