Adli Yardım Talebinin Reddine İtiraz Dilekçesi

Eyl 21, 2018 | DİLEKÇELER

İtiraz Dilekçesi

AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

DİYARBAKIR

 

Dosya No                   :

 

(Karar İtiraz Eden)

DAVACI                    :

 

VEKİLİ                      :

 

DAVALI                    :

 

KONUSU : ……………… tarihli Adli yardım talebinin reddine ilişkin karara itirazımız hakkındadır.

TEBLİĞ TARİHİ     :

AÇIKLAMALAR     :

 

            Mahkemenizin yukarıda belirtilen esas numaralı dosyasında boşanma talebi ile ………………… tarihinde adli yardım talebi ile dava açmıştık. Sayın mahkemenizin …………………. tarihli Dosya Takip Tutanağının 2. maddesinde adli yardım talebimizin reddedildiğini öğrenmiş bulunuyoruz.

            Adli yarım talebinin tarafınızca reddi haksız ve dayanaktan yoksundur. Şöyle ki; 6100 Sayılı kanunun (HMK)  337 maddesinin değişik 1. fıkrası uyarınca (Değişik fıkra: 6459 S.K. – K.T: 11.04.2013 – R.G.T: 30.04.2013/m.23) Adli yardım taleplerinin reddine ilişkin mahkeme kararlarında sunulan bilgi ve belgelerin kabul edilmeme sebebi açıkça belirtilir.” denmektedir. Sayın mahkemenin tarafımıza gönderdiği tutanakta matbu olarak yazıldığı açıkça belli olan bir ifade ile “adli yardım talebine ilişkin yeterli bir delil” sunmadığımız belirtilmektedir. Zira sayın mahkemeye ………………… tarihinde sunduğumuz dava dilekçesinin eklerinde müvekkilimin ekonomik olarak mahkeme masraflarını karşılamayacak ölçüde sıkıntılı olduğu apaçık ortadadır. Sayın mahkemenin bu delilleri yeterince incelemediği kanaati tarafımızca oluşmuş ve iş bu itirazın yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

DELİLLER                   : …………….. tarihli dava dilekçesi ve ekleri

HUKUKİ NEDENLER: HMK, 6459 s.k. ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda ayrıntıları açıklandığı üzere ilgili kanunların amir hükümlerine ve hukuka aykırı bir şekilde verilen Adli Yardım Talebinin Reddine karşı karara İTİRAZ EDİYORUZ. Bu kararın düzeltilerek ADLİ YARDIM TALEBİMİZİN KABULÜNE karar verilmesini sayın mahkemeden vekâleten arz ve talep ediyoruz.

                                                                                                    Karara İtiraz Eden

                                                                                                       Davacı Vekili

Av.

 

İtiraz Dilekçesi 2

ADANA X MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                    :

………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :

Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

 

 

KONU                        :

Adli yardım talebinin reddine karşı itirazlarımızın sunulması hakkında

AÇIKLAMALAR      :

 

  • …/…/… tarihinde mahkemenizden kanunda belirtilen gerekli şartlar yerine getirilerek adli yardım talebinde bulunulmuş olup; …/…/… tarihli karar ile müvekkilimizin kanunda yer alan “yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler” kapsamında olunmadığından söz edilerek adli yardım talebimiz reddedilmiştir.
  • Tarafınıza sunulan belgeler çerçevesinde müvekkilimizin yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olduğu açıkça ortadadır. Adli yardım talebimin kabul edilmemesi durumunda müvekkil davayı takip etmekte zorluğa düşecektir.
  • Tüm bu nedenlerle adli yardım talebimizin reddine dair itirazlarımız ve talebimizin tekrar değerlendirmesini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

DELİLLER                : Adli yardım talebi belgeleri, …. Mahkemesi kararı ve sair tüm deliller.

HUKUKİ SEBEPLER : 6100 Sayılı HMK. m. 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340.

TALEP SONUCU      : Yukarıda açıklanan nedenlerle, adli yardım talebimizin reddine dair itirazımızın kabulü ile tekrar değerlendirmesini vekaleten arz ve talep ederiz.  Saygılarımızla. …/…/…

Adli Yardım Talebinin Reddine İtiraz

ADANA … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO: E.

DAVACI                :

VEKİLİ                   :

DAVALI                :

 KONU                  : Adli yardım talebinin reddi kararına itirazlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR  :

Adli yardımdan yararlanma talebimiz harçların azlığı ve davacının özel avukat ile kendisini temsil ettirdiği gerekçeleriyle red edilmiştir.

Öncelikle harçların azlığı göreceli bir kavram olup örneğin 50 TL kimine göre hiçbir değer taşımazken kimine göre büyük öneme sahiptir. Dolayısıyla müvekkilimin tamamlaması gereken 320 TL ,onun bir ayını geçirdiği harçlığının miktarıdır ve kendisi için ciddi bir rakamdır.

Özel avukatla temsil konusunda ise ; çocukların da, şahsım gibi Sağlık Meslek Lisesinden mezun olması sebebiyle oluşan özel sempatim nedeniyle ve ücretimi peşin alma zorunluluğum da bulunmadığından, kendilerine çok cüzi rakamlardan oluşan taksitlerle ödeme yapabileceklerini hatta bazen önerdiğim bir kitabı alıp okuyarak dahi taksit ödemiş olabileceklerini belirttim. Zira tek bir bireyin dahi  adalete inancını sağlamanın tüm maddi ve manevi durumlardan değerli olduğuna inanıyorum.

Müvekkil öğrencidir. Ailesinin parasıyla geçimini sağlamaktadır. Sınıfında bulunan tüm arkadaşları staj ücretini almışken sadece davalı kurumda çalışan bu iki çocuk staj ücretini almamıştır. Aynı durumdaki diğer arkadaşının, 1 Asliye Hukuk Mahkemesi 2018/16 E. Sayılı dosyasında adli yardım talebi kabul edildiği için muhtemelen o da hakkını arayabilecektir. Dolayısıyla müvekkil söz konusu masraflar yüzünden belki de alacağına kavuşamayan tek öğrenci olarak kalacaktır. Çünkü kendisiyle yaptığım telefon görüşmesinde  tamamlaması gereken miktarı bu süreçte bulmasının neredeyse imkansız olduğunu belirtmektedir.

Sunduğumuz belgeler ve anlatmaya çalıştığımız durumu nedeniyle müvekkilin adli yardım talebine ihtiyacı olduğu sabittir. Bu nedenlerle adli yardım talebinin KABULUNE karar verilmelidir.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda bahsedilen ve mahkemece resen dikkate alınacak sebeplerle; Müvekkilin yargılama giderlerini karşılayacak maddi durumunun olmamasından ötürü ,adli yardım talebinin reddi kararının kaldırılarak ADLİ YARDIM TALEBİNİN kabülüne karar verilmesini talep ederiz.

Davacı Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

İletişime Geçin

Aklınıza takılan bir soru mu var? Telefon görüşmesi veyahut mesajla yoluyla tarafımızla iletişime geçin!

Our Services

What we Do Best

 

Nulla porttitor accumsan tincidunt. Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim. Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim.

A Look Inside

 

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architectoeaque ipsa quae ab illo inventore.