Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Erginlerin Evlat Edinilmesi Dava Dilekçesi Örneği

Ergin Bir Kişinin Evlat Edinilmesi İçin Yazılacak Dilekçe Örneği

Türk hukukunda ergin bir bireyin evlat edinilmek istenmesi halinde bu durum bir dava dilekçesi ile mahkemeye bildirilir. Söz konusu dilekçe örneği aşağıdaki gibidir.


(İkamet Edilen İl) AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

EVLAT EDİNMEK İSTEYEN

(DAVACILAR)                     : 1 –

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES                                  :

VEKİLİ                                 :Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

ADRES                                  :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI                                :

ADRES                                  :

KONU                                    : Evlat edinme talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                 :

1- Müvekkillerimiz … … ve … …,  … yıllık evlidirler ve halen …… yaşında olan … … adında bir erkek evlatları vardır. (EK 1)

2- Davalı … …, …/…/… – …/…/… tarihleri arasında …… yıl süreyle müvekkillerimin o zamanki ikameti olan …’deki evinde kalmış ve ilk ve orta öğrenimini müvekkillerin yanında, onların bakım ve gözetimi altında tamamlamıştır. Davalının okul kayıtları (EK 2) ve tanık ifadeleriyle de bu durum ortaya koyulacaktır. (EK 3)

3- Halen … yaşında olan davalı müvekkillerin yanında kaldığı süre içerisinde adeta aileden biri haline gelmiş, müvekkillerin oğlu … … ile abi kardeş gibi yaşamış, müvekkilleri anne baba olarak benimsemiştir. …/…/… tarihinde davalı ile müvekkillerim elde olmayan sebeplerle ayrılmışlar, nihayet …/…/… tarihinde bir araya gelme imkanı bulmuşlardır. Müvekkiller, davalı ile aralarında mevcut olan yakın ilişkiye resmiyet kazandırmak ve evlat edinme yoluyla soybağının kurulmasını istemektedirler.

4- Ekte bulunan muvafakatnameden de anlaşılacağı üzere müvekkillerin oğlu … … de bu isteklerine muvafakat etmektedir. (EK 4) 4721 sayılı kanunda belirtilen muvafakat ve küçükken beş yıl süreyle bakma, gözetme ve eğitme koşulları gerçekleşmiş bulunduğundan davalı … …’nin müvekkiller tarafından evlat edinilmesini sağlamak için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                    : 4721 S. K. m. 313.

HUKUKİ DELİLLER                      :

1- Nüfus kayıtları

2- Okul Kayıtları

3- Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi,

4- Muvafakatname

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı … …’nin müvekkiller … … ve … … tarafından evlat edinildiğine karar verilmesini müvekkiller adına saygıyla arz ve talep ederim. …/…/…

EKLER                                             :

1- Nüfus kayıtları

2- Okul Kayıtları

3- Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi,

4- Muvafakatname

5- Bir adet onaylı vekaletname örneği

Evlat Edinmek İsteyenler Vekili

Av.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 02:08

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.